Zwalpend tussen krekel en mier

In de ‘proloog’ tot hun ‘economische geschiedenis van België’ leggen historici Buyst en Smeyers meteen de vinger op de wonde: “België bevindt zich in crisis, zo klinkt het met de regelmaat van een klok. Die klok slaat al honderd jaar hetzelfde uur”. Hoe is zoiets mogelijk? En waarom werd er niets aan gedaan?

Dat onderzoeken de auteurs in een omvangrijke studie, steunend op nog omvangrijker materiaal, en op een indrukwekkend aantal genadeloze commentaren. Het zou weinig moeite kosten vele pagina’s te vullen met citaten, die één lang “j’accuse” vormen aan het adres van het “gestolde land” België, concluderen Buyst en Smeyers naar het eind van hun geschiedenis. Ettelijke van die vele citaten illustreren niet alleen hun geschiedenis; ze vormen vaak ook een vlijmscherpe samenvatting van vele bladzijden uiteenzetting.

Want vrolijk wordt de lezer niet van dit boek. Integendeel. Hoezeer beide auteurs ook hun best doen om zich op de objectief beschrijvende vlakte te houden, precies door het schetsen van de ene mislukte hervorming na de andere, wordt deze geschiedenis ook een heuse aanklacht. “De belastingen op ondernemingswinsten die als inkomsten terugvloeiden naar de overheid brachten ongeveer evenveel op als de subsidies die naar de bedrijven gingen” is een van de talloze bittere vaststellingen, die nuchter – en waar nodig ook genuanceerd – worden naar voren geschoven, en precies daardoor meer indruk maken dan traditionele slogantaal.

De bekoring is groot om die vaststellingen aan elkaar te rijgen, en te concluderen dat met name sinds de jaren vijftig van vorige eeuw de politieke klasse in dit land keer op keer haar onvermogen heeft bewezen om grondige – en vooral: noodzakelijke – hervormingen in het sociaal-economische bestel van dit land door te voeren. Zo eenvoudig is het uiteraard niet, en ook dat maken de auteurs duidelijk.

De behoudsgezinde reflexen van alle grote belangengroeperingen – zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde – hebben ervoor gezorgd dat (op een of twee uitzonderingen na) hervormingen uiteindelijk slechts halfslachtig werden doorgevoerd. Zodat ze telkens opnieuw “te laat en te mager” bleken om een zo open economie als de Belgische in staat te stellen de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Het ‘gestolde land’ wou nooit voluit krekel of mier zijn; het probeerde zichzelf van de boze buitenwereld af te schermen achter een wal van zandzakjes, gevuld met compromissen. Pas als het dan toch tot een dijkbreuk kwam, werden ingrijpende hervormingen wel mogelijk, maar slechts zelden ook ingrijpend doorgevoerd. Nu de globalisering de concurrentiedruk razendsnel opvoert, is dergelijk “knutselbeleid” geen optie meer. Maar dat besef blijkt nog steeds niet door te dringen, zo valt meer dan eens tussen de regels te lezen.

Een somber beeld inderdaad. Terwijl het toch allemaal zo veelbelovend was begonnen. Na de turbulente start was het nieuwe koninkrijk snel omhoog geschoten in ‘de vaart der volkeren’. Het introduceerde de industriële revolutie op het Europese continent en kon putten uit een onvoorstelbaar rijke kolonie in Afrika. De geografische ligging bevorderde in- en uitvoer, naast kolen en staal kregen nieuwe en vernieuwende technologieën de ruimte, ‘zuivere’ en toegepaste wetenschappen stonden in hoog aanzien. Belgische ondernemers bouwden overal ter wereld spoorwegen of zelfs een hele stad. Rond 1910 was België de vijfde grootste economie ter wereld.

Een liberaal succesverhaal, dat echter niet alleen een schandalige sociale keerzijde vertoonde, maar ook een budgettaire. In de verheerlijking van dat ondernemende verleden komt het cijfer zelden voor, maar in 1913 bedroeg de overheidsschuld ruim 60 procent van het bruto binnenlands product. Ook op dat gebied was België dus toen al ‘primus inter pares’ merken de auteurs fijntjes op: de (zacht uitgedrukt) slordige manier waarop Belgische bewindslieden omgaan met de overheidsfinanciën wordt trouwens een steeds terugkerend thema in dit boek.

In 1914 maakten de Duitse inval en vier jaar bezetting brutaal een einde aan het sprookje. Voor Buyst en Smeyers betekent de Eerste Wereldoorlog een trauma waarvan België zich – alleen al sociaal-economisch – nooit heeft hersteld. Na 1918 wist de financiële en politieke elite opeenvolgende crisissen niet anders het hoofd te bieden dan door zo lang mogelljk de ogen te sluiten voor de onafwendbare problemen, tegen beter weten in te doen alsof er niet echt iets aan de hand was, en alleen wanneer het echt niet meer anders kon toch schoorvoetend enkele hervormingen door te voeren die dan wel even soelaas brachten maar telkens toch weer ’te laat en te mager’ bleken om het land weerbaarder te maken tegen de volgende crisis.
Bovendien bleken kortstondige heroplevingen vaak evenzeer (of zelfs meer) te danken aan internationale conjunctuur dan aan Belgisch beleid, en werden (al dan niet verdiende) meevallers door de beleidmakers liever besteed aan electoraal rendabele douceurtjes dan aan financiering van noodzakelijke reserves.

Wie deze bijna vijfhonderd bladzijden economische geschiedenis heeft doorploegd, zal daarbij meer dan eens hebben teruggedacht aan het verhaal van Saidjah en Adinda in Multatuli’s ‘Max Havelaar’ en meer bepaald aan die stijlfiguur die het verhaal extra schrijnend maakt: “Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is”. Het is bijna verbazend dat de auteurs van “Het gestolde land” – tussen de vele citaten waarmee ze hun boek opfleuren – nooit naar die zin hebben gegrepen. Hun verhaal is overigens allesbehalve eentonig, maar wel bijzonder schrijnend als schets van een slepende ziekte die heet: gebrek aan politieke moed bij politieke leiders, en stoer maar kortzichtig eigenbelang bij uiteenlopende belangengroeperingen.
Geen vrolijke lectuur dus, maar wel erg boeiende. De talrijke anecdotes en citaten doen niets af aan het sérieux van dit boek, net zoals de vele cijfers, goed ingebed in de tekst, de vlotte lectuur niet schaden. En aangezien economie en financiën – en in dit geval vooral: staathuishoudkunde – zich niet in een vacuüm afspelen, is ook bij elk van de grote periodes die de auteurs onderscheiden (zes tot en met nu) een inleidend breed fresco van de socio-culturele achtergrond voorzien.

Niet zonder reden grijpen Buyst en Smeyers in de slotbladzijden van hun omvangrijke economische geschiedenis van België in de voorbije honderd jaar terug naar de fabel van de krekel en de mier, omdat die de ‘belgitude’ van ons economisch beleid perfect samenvat: “nooit echt krekel, nooit echt mier, maar steeds allebei willen zijn”. Dat heeft ertoe geleid dat de nu opgroeiende generaties worden opgezadeld met een land als een werf die al jaren stilligt, en met ‘gestolde’ machtsverhoudingen die betekenisvolle hervormingen van het sociaal-economische én financiële bestel verstikken tot onbetekenende details. Tegelijk geven de auteurs ruiterlijk toe dat die ‘krekel noch mier’-optie er ook voor heeft gezorgd dat ondanks opeenvolgende zware crisissen geen sociale kaalslag plaatsvond, en de doorsnee burger tot dusver zelfs nauwelijks iets hoefde op te geven van de zegeningen van de verzorgingsstaat. Wat dan weer tot gevolg heeft dat de noodzaak van – jawel: pijnlijke – hervormingen nog steeds niet of nauwelijks wordt beseft.

Op dit punt vraagt de kritische lezer zich af of het ‘lamento continuo’ van de auteurs niet een ietwat eenzijdig beeld ophangt, omdat hun geschiedenis vooral oog heeft voor twee thema’s: de competitiviteit van de Belgische economie en de zorg om de openbare financiën en dito schuld. Niemand zal ontkennen dat die elementen van vitaal belang zijn voor een beleid dat zelfs maar de schijn van vooruitziendheid wil hooghouden. Maar een rechtsstaat annex verzorgingsstaat die zichzelf respecteert mag zich daartoe niet beperken, en moet te allen tijde ook de sociale (en culturele en etische) noden het gewicht geven dat ze verdienen. Dat is in tijden van meedogenloze kapitalistische globalisering geen eenvoudige opgave; maar ze is wel dwingender dan ooit.

Om de geschiedschrijving van Buyst en Smeyers aan te vullen (indien al niet te corrigeren …) valt het dus zeker aan te bevelen ook naar die andere kanjer te grijpen, waarin Jaak Brepoels honderdvijfentachtig jaar arbeidersbeweging in België beschrijft en analyseert: “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn”. Het ene inzicht sluit immers het andere niet uit.

 

 

Kindje gezond | Devliegher Tine

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Het gebruik van planten om verzwakte lichaamssystemen te versterken, symptomen te behandelen en het zelfhelend vermogen te stimuleren, is wellicht de oudste vorm van geneeskunde. Mensen vonden het vroeger zeer vanzelfsprekend om natuurlijke geneeskrachtige middelen [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bloem in Thals | Tejo Briers

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Ulysses! De wereldberoemde roman van auteur James Joyce waarin het hoofdpersonage Leopold Bloom zijn wandeling maakt door Dublin, vierde op 16 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Naar aanleiding daarvan stelde Tejo Briers (voormalig schepen van Cultuur) [lees verder...]

Naar de boekpagina

Jij krijgt een pluim - Els De schepper | Els de Schepper en Stef broers

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Deze “Hilarische Handleiding voor een Lichter Leven” werd volledig geschreven en geïllustreerd door Els de Schepper en Stef Boers, 2 kunstenaars die van de zoektocht naar opheldering en troost hun levenswerk hebben gemaakt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

De huisarts 2.0, een reboot | Sébastien Vermeulen

Paperback / softback | Nederlands | Geneeskunde algemeen

De coronacrisis zette het debat over gezondheid op scherp. We worden steeds ouder, maar hoe gezond zijn we écht? Zijn we wel zo goed bezig als we denken? Welvaartsziekten zoals obesitas, diabetes en sommige kankers tieren welig in ons land. We hebben wel goede [lees verder...]

Naar de boekpagina

Oud, niet "out" maar goud! | Charlotte Brys

Paperback / softback | Nederlands | Senioren

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij ouderen. Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Psychoanalytisch Actueel De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse | Mark Kinet

Paperback / softback | Nederlands | Psychotherapie en andere therapie?n

De term "drift" komt in het dagelijks taalgebruik weinig ter sprake. We kunnen op drift zijn. We kunnen driftig zijn. In een beter daglicht staan gedrevenheid en geestdrift. Meer algemeen heb je de drijfveer als beweegreden. In de psychoanalyse was de drift aanvankelijk [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De onttovering van de wereld | Marcel Gauchet

Paperback / softback | Nederlands | Maatschappijgeschiedenis

In dit nu reeds klassieke werk uit 1985 biedt de hedendaagse Franse denker Marcel Gauchet een weids en tegelijk complex panorama van de logische verbanden tussen ontwikkelingen in de religie en ontwikkelingen in de politiek. Beide hebben elkaar door heel de geschiedenis [lees verder...]

Verschenen als POD titel

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

Liever vandaag dan morgen - Selma Baldemir | Selma Baldemir

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Waarover gaat dit boek? ‘Liefde’ is het kernwoord in het verhaal van Selma Baldemir. Op alle terreinen: voor je partner, je kinderen, je vak, je omgeving. Doe het vandaag, niet morgen. Vandaar de titel: Liever vandaag dan morgen. Neem beslissingen [lees verder...]

Naar de boekpagina

Spijkerpoëzie - Marleen Van Leemput | Marleen Van Leemput

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

Spijkerpoëzie In dit boek vormt auteur Marleen Van Leemput levenservaringen om tot inspirerende gedichten. Daarmee wil ze iedereen die het leest meenemen op een ontdekkingsreis van hoop en geluk. [lees verder...]

Naar de boekpagina

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Leven in Waarheid - Madina Hamidi | Madina Hamidi

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Waarom dit boek? De mens is vrij geboren. Maar niet als men ter wereld wordt gebracht in een islamitische collectivistische cultuur. De vrijdom is dan geen recht, maar eerder het hoogst gestolen goed. De (terug)keer van de taliban doet geloven alsof het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Van Appie tot Ziyech | Henk Mees

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeenIn stock

Weltmeister | Willems Raf

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Duitsland won in 2014 de wereldbeker in Brazilië met creatief, snel en offensief voetbal. Duitsland heeft iets met de wereldbeker: vier keer goud, vier keer zilver, vier keer brons. Geen enkel land deed beter. Vandaag is de Mannschaft opnieuw topfavoriet voor [lees verder...]

In stock

Eindelijk kampioen! | Jan Willem Spaans

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Geen mens had je geloofd als je in 1990 zou hebben beweerd dat de volgende landstitel van Liverpool dertig jaar op zich zou laten wachten. Toch werd dat waarheid. In de meeste seizoenen waren The Reds niet goed genoeg. Soms kwamen ze er dichtbij, maar er was altijd [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

Een dag uit het leven van... Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel | Sven Massart

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zijn overwinning in de Amstel Gold Race was dé dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Met een glansprestatie in de Amster Gold Race katapulteerde Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019 naar de internationale top van het wielrennen. De jonge Nederlander [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding | Lisette Bastiaansen

Hardback | Nederlands | Pedagogiek

Wat bedoelen we als we zeggen dat we aandachtig betrokken zijn bij een kind? En wat is de pedagogische betekenis van die ‘aandachtige betrokkenheid’? In dit boek reikt Lisette Bastiaansen antwoorden aan op vragen over aandacht en betrokkenheid in relatie tot [lees verder...]

In stock

Percepties van een Vrijdenker | David Icke

Paperback / softback | Nederlands | Esoterie algemeen

Percepties van een Vrijdenker is één van de boeken die bepalend zullen blijken te zijn voor je leven. In een tijd waarin het woord ‘complotdenker’ als wapen gebruikt werd in de strijd tegen de waarheid, wist David Icke vanaf het allereerste moment waarop [lees verder...]

In stock

Passie voor de patiënt | Huizing Manon

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

��K?a?n?k?e?r?:? ?v?a?n?d?a?a?g? ?w?o?r?d?t? ?e?e?n? ?o?p? ?d?e? ?d?r?i?e? ?m?e?n?s?e?n? ?i?n? ?z?i?j?n? ?o?n?m?i?d?d?e?l?l?i?j?k?e? ?o?m?g?e?v?i?n?g? ?e?r?m?e?e? ?g?e?c?o?n?f?r?o?n?t?e?e?r?d?.? ???N?i?e?m?a?n?d? ?k?a?n? ?o?m? ?d?e?z?e? ?h?a?r?d?e? [lees verder...]

In stock

Zestien paarden | Greg Buchanan

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Het thrillerdebuut van het jaar! 'Hoogst originele en verontrustende thriller.' De Telegraaf.Welk dodelijk gevaar houdt iedereen in de greep? In het slaperige kustplaatsje Ilmarsh in Engeland ontdekt rechercheur Alec Nichols de [lees verder...]

In stock

The gray man Onder schot | Mark Greaney

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Nu verfilmd voor Netflix, met Ryan Gosling en Chris Evans in de hoofdrol. Het eerste deel in de internationaal gelauwerde spionagethrillerserie The Gray Man.Court Gentry is een goed mens - én de perfecte moordenaar... Hij gaat stilletjes [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Waarom onze geneeskunde faalt | Francis Coucke

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Hét boek voor wie zoekt naar een échte oplossing voor zijn chronische gezondheidsproblemen. Francis Coucke: ‘Als er zoveel mensen met chronische vermoeidheid, chronische spierpijn en andere chronische aandoeningen in de kou blijven staan [lees verder...]

In stock

Hand in hand voor blauw & zwart | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

"Hand in hand voor blauw en zwart. Clubliefde van Raoul tot Rafa." Van 1968 tot vandaag. En dat is het. Passie, niets dan passie. Aanvallen, risico, meer goals maken dan de tegenstander, techniek, snelheid, powerplay, beweging, volgasvoetbal kortom. Dát is de [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

8 regels van de liefde | Jay Shetty

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Socialmediasuperster Jay Shetty is terug: de nieuwe bestseller van de auteur van Denk als een monnik. Een alomvattende gids over de liefde, gebaseerd op oude wijsheden en moderne wetenschap.Je leert van alles in het leven, maar niemand leert [lees verder...]

In stock

De stille kamer | Nadine Matheson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Serial killer-thriller voor de lezers van Angela Marsons, Daniel Cole en Robert Bryndza.In een kerk onderzoekt inspecteur Anjelica Hensley samen met haar team de moord op een geliefde pastor. Bij toeval ontdekt zein een donkere kamer een tweede [lees verder...]

Aangekondigd

De avonturen van Urbanus Het allerlaatste avontuur | Willy Linthout

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

Tekenaar Willy Linthout is na het laatste album van Urbanus aan een nieuwe stripreeks begonnen: De familie Super! Maar na een aantal stroken stopt het verhaal plots met een cliffhanger. God de Vader toont Linthout dat Urbanus helemaal nog niet dood is. In album [lees verder...]

In stock

Brood | Peter Scholliers

Paperback / softback | Nederlands | Sociaal economische geschiedenis

Om de wereld te begrijpen, is het best de kern van het bestaan te onderzoeken, en al lang draait die rond brood. In 1850 vergde brood een derde van de gezinsuitgaven en leverde het 60% van de dagelijkse calorieën. Geleidelijk veranderde dit en vandaag besteedt [lees verder...]

In stock

Woordenboek Roemeens-Nederlands | Jan Willem Bos

Hardback | Nederlands | Woordenboeken

Het Woordenboek Roemeens-Nederlands (Dictionar român-neerlandez), samengesteld door drs. Jan Willem Bos, is de pendant van het reeds in 2006 verschenen Woordenboek Nederlands-Roemeens (ISBN 978 90 6143 328 6).De omvang is 618 pagina’s, waarvan 600 [lees verder...]

In stock

3 De heks van klank en toon | Thea Stilton

Hardback | Nederlands | Fictie 10-12 jaar

De Heks van Klank en Toon is het derde deel uit de succesvolle fantasy-reeks de Heksen van Fantasia. Niet lang na hun overwinning op de Prins zonder Naam, moeten de Prinsessen van Fantasia het alweer opnemen tegen een nieuwe, vastberaden vijand: de Grauwe Heksen. [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

De wereld red je niet met minder, minder, minder | Jan Deschoolmeester

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Iedereen kent intussen de prangende problemen van onze planeet: het klimaat warmt op, energie wordt duurder, water en grond raken vervuild, de biodiversiteit wordt aangetast en heel veel mensen leven in armoede en/of migreren. Het klassieke groene antwoord [lees verder...]

In herdruk

Meer berichtjes van Edi Clijsters

Flaneren tussen droom en werkelijkheid

Recensie Edi Clijsters - 04/12/2020
Een bekende en terecht gelauwerde schrijver die een novelle wijdt aan een wereldberoemde schrijver en diens menigvuldige incarnaties… Kan dat goed gaan?
De eerste, Antonio Tabucchi: een Italiaan die in de loop der jaren professioneel, affectief en tenslotte ook administratief steeds meer Portugees [lees verder]

Als De Man is in het Plan

Recensie Edi Clijsters - 29/12/2018
De jongste turf van de Nederlandse historicus Jan-Willem Stutje is waarachtig niet de eerste noch de enige biografie van Hendrik de Man (1885-1953). Maar wel de meest volledige en de meest kritische. En bovendien de meest uitdagende, omdat ze doorspekt is met vragen die Stutje zichzelf en de lezer stelt [lees verder]

De natie, de dwarsdenker, Defoort

Recensie Edi Clijsters - 18/12/2018
Historicus Eric Defoort (1943-2016) speelde een kleine tiental jaren een richtinggevende rol in de niet-partijgebonden Vlaamse beweging én in de Vlaams-nationale partijpolitiek. En als het om de natie ging wierp hij zich op als vrijmoedig en talentrijk polemist. Vooral dat aspect wordt – twee jaar [lees verder]

Touwtrekken om ‘de toekomst van het verleden’

Recensie Edi Clijsters - 20/10/2018
De Canvas-reeks Kinderen van de repressie haalde in de herfst van vorig jaar elke week ongeveer een half miljoen kijkers. De reeks was niet alleen succesrijk; ze heeft ook indruk gemaakt, en heel veel reacties losgeweekt, al was dat buiten het bereik van de camera’s. De reeks toonde – vanzelfsprekend [lees verder]

Spot en spijt in de spiegel

Recensie Edi Clijsters - 28/10/2017
Een politieke geschiedenis van België ? Ach, dat is nu eenmaal het soort promo-overdrijving dat een ambitieuze uitgever graag in de mond neemt; een ervaren lezer kijkt daar doorheen. Iets als ‘een tegendraadse kijk op enkele kantelmomenten in de geschiedenis van de ‘communautaire’ [lees verder]

Zwalpend tussen krekel en mier

Recensie Edi Clijsters - 29/11/2016
In de ‘proloog’ tot hun ‘economische geschiedenis van België’ leggen historici Buyst en Smeyers meteen de vinger op de wonde: “België bevindt zich in crisis, zo klinkt het met de regelmaat van een klok. Die klok slaat al honderd jaar hetzelfde uur”. Hoe is zoiets [lees verder]

Lachen om/vanuit Europa

Recensie Edi Clijsters - 31/08/2016
Je hoeft geen zomerhater te zijn om ook in deze tijd van het jaar te genieten van een goed boek, een serieus boek zelfs. Zeker als dat serieuze boek handelt over … de lach. ‘Het grote boek over onze worsteling met ironie’, noemt de uitgever het, maar dat zegt lang niet alles. Het is [lees verder]

Braaf Brusselboek

Recensie Edi Clijsters - 31/07/2016
Brussel, Brussel, en nog eens Brussel. Officieel hoofdstad van het koninkrijk België, van Vlaanderen, van de Franse Gemeenschap, van zichzelf, en – absoluut onofficieel – ook van de Europese Unie. Al meer dan een eeuw lang inzet van felle en uiteenlopende controverses tussen Nederlands- en Franstaligen. [lees verder]

‘Zich laten doodschieten is geen kunst’

Recensie Edi Clijsters - 09/07/2016
Tachtig jaar geleden probeerden Spaanse hogere officieren de democratisch verkozen centrumlinkse regering via een ’traditionele’ staatsgreep aan de kant te schuiven; maar hun pronunciamiento verliep niet volgens plan. In het uiterst gespannen en gewelddadige politieke klimaat dat in Spanje [lees verder]

Gedreven en afgedreven

Recensie Edi Clijsters - 26/06/2016
Van een biografie verwacht je niet dat ze ‘spannend’ is, of ‘ontroerend’. Je mag wel verwachten dat ze de essentiële lotgevallen, ideeën en karaktertrekken van de ‘gebiografeerde’ tot hun recht laat komen. Kortom: dat de figuur waarover het boek gaat, tot leven wordt gebracht.
Dat [lees verder]

Europa als vlucht voorwaarts

Recensie Edi Clijsters - 19/06/2016
Op de lagere school werd (wordt??) het ons al ingelepeld: het legendarische rijk van Karel de Grote (een Belg, uiteraard) werd in 843 opgedeeld tussen zijn drie zonen. Het ‘middenrijk’ (tussen oost en west), van de Noordzee tot Noord-Italië, verviel in vele kleine stukken en werd in de volgende [lees verder]

Sprekende portretten

Recensie Edi Clijsters - 11/06/2016
‘Een great flemish novel zoals die zelden wordt geschreven’ noemt Joël De Ceulaer dit boek. Komend van een notoir scepticus is dat een geweldig compliment, en het is nog verdiend ook. Het boek is een indrukwekkende prestatie: het vervlecht driekwart eeuw eigentijdse geschiedenis (of althans segmenten [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.