‘Wat ons bindt … Duitsland!’

Een Poolse germanist die zich midden jaren ’80 wendde tot de enigmatische Duitse ‘Dichtersoldat’ Ernst Jünger (1895-1998): dat was niet zo vanzelfsprekend in het politiek-culturele klimaat van die jaren. Hoe uit die briefwisseling tussen Wojciech Kunicki en Ernst Jünger een intellectuele vriendschapsband groeide, vormt het voorwerp van het door Natalia Zarska geredigeerde boek “Wir Slawen sind Genies des Leidens”.

Aristocratisch

Waarom was die toenadering tussen een Poolse academicus en een beroemde Duitse schrijver niet zo vanzelfsprekend? In het eigen land, dat zichzelf niet meer als natie verstaat, – en misschien ook daarom, – was Jünger omstreden. Na de Eerste Wereldoorlog, waaraan hij als vrijwilliger het Eisernes Kreuz 1. Klasse en de Orden Pour le Mérite overhield, schreef hij zijn frontervaringen in esthetiserende wijze neer in het in dagboekvorm weergegeven ‘In Stahlgewittern’ (zie ook het boek Een oorlog kan ook mooi zijn. Ernst Jünger aan het westelijk front van de hand van Hans Verboven en Joris Verbeurgt). Verdacht was het dat iemand in de oorlog nog schoonheid kon ontwaren, waar linkse en liberale schrijvers de gruwel ervan aanklaagden, bijvoorbeeld een Erich Maria Remarque met zijn ‘Im Westen nichts Neues’ (1929).

‘Verdacht’ maakte Jünger zich ook door zich in de jaren 20 van vorige eeuw als ‘conservatieve revolutionair’ te engageren in nationaal-revolutionaire kringen die de democratie van de Republiek van Weimar (1919-’33) met geestelijke wapens bestreden. Tijdens het Derde Rijk poogden de nationaalsocialisten, met propagandaminister Joseph Goebbels op kop, de charismatische ‘Dichtersoldat’ in hun kamp te lokken. Tevergeefs. Jünger hield afstand tot het naziregime dat hij vanuit zijn aristocratische geesteshouding als plebejisch-totalitair verafschuwde. Zijn in 1939 verschenen verhaal ‘Auf den Marmorklippen’ wordt vaak als symbolisch versluierde kritiek op de nationaalsocialistische dictatuur opgevat, iets wat Jünger zelf als eenzijdige interpretatie afwees. Jünger had als officier in het bezette Parijs ook contacten met de ‘Männer des 20. Juli’, de generaals en officieren die op die dag in 1944 een bomaanslag pleegden op Adolf Hitler in de Wolfsschanze in Oost-Pruisen. Na de Tweede Wereldoorlog trok hij zich terug in het Zuid-Duitse Wilflingen waar hij tot aan zijn dood op 17 februari 1998 ijverig bleef publiceren en zijn keververzameling verder uitbouwde. Legendarisch was ook het bezoek dat de Franse president François Mitterrand en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl hem daar op 20 juli 1993 brachten.

Icoon

Jünger was omstreden omwille van zijn esthetiserende kijk op de oorlog, zijn geestelijke strijd tegen de parlementaire democratie van ‘Weimar’, zijn elitair-contemplatief afstand houden van ‘Bonn’ (de Bondsrepubliek Duitsland). Linkse kringen in Duitsland lustten hem rauw. Maar ook in het communistische Polen kon zijn werk tussen 1945 en 1989 niet verschijnen. Sowieso hadden de Polen het moeilijk met Duitsland en ‘alles’ wat uit dat land kwam, en dan zeker met iemand die Natalia Zarska in haar nawoord een ‘icoon van het Duitse nationalisme’ noemt. Het getuigde dan ook van intellectuele moed van de Poolse germanist Kunicki (°1955), die doceert aan de universiteit van Wroclaw (het vroegere Breslau), om op 31 oktober 1985 een brief te versturen aan Jünger, met de mededeling dat hij een wetenschappelijk werk aan ‘die Symbolik Ihrer erzählenden Schriften’ wilde wijden: ‘Mich interessiert vor allem die ästhetische Seite des Problems und wenn die politische Komponente gestreift wird, soll sie gerecht und nach meiner Beurteilung positiv behandelt werden.’ (Ik ben vooral geïnteresseerd in de esthetische kant van het probleem en wanneer de politieke component aangeraakt wordt, dient ze fair en volgens mijn beoordeling positief te worden behandeld).

‘Medestrijder tegen de nazi’s’

Het kwam de historicus Gerald Diesener van de universiteit van Leipzig (toen nog DDR) ter ore dat er in Polen een Jünger-expert was opgestaan. Diesener deed onderzoek naar het ‘Nationalkomitee Freies Deutschland’ (een verbond van Duitse officieren die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Sovjet-Russische gevangenschap waren terechtgekomen en zich daar onder leiding van Duitse communisten aan propaganda tegen Nazi-Duitsland wijdden). Een van die communisten toentertijd was Johannes R. Becher (1891-1958), ooit een bekend expressionistisch dichter, en later minister van Cultuur van de DDR. Na de machtsovername door Hitler was Becher naar de Sovjet-Unie geëmigreerd. In oktober 1943 richtte hij zich in een uitzending van radio ‘Freies Deutschland’ rechtstreeks tot Ernst Jünger als coryfee van het Duitse nationalisme. Becher beklemtoonde zijn respect voor de figuur van Jünger die weliswaar aan de andere kant stond, maar dat was nooit ‘die Seite der Naziclique’ geweest: ‘Sie standen immer abseits und standen einsam (….)’ (U stond altijd opzij en u stond er eenzaam). Ook al waren zij, – Becher en Jünger – , ideologische tegenstanders, toch was er volgens Becher iets dat deze ‘Gegnerschaft’ een bijzondere ‘Weihe’ (heiliging) gaf: ‘Das Gefühl, die Gewißheit, dass über alle trennenden Begriffe und Trennungszeichen hinweg es einen uns bindenden Inbegriff gab … Deutschland!’ (Het gevoel, de zekerheid dat er over alle scheidende begrippen en tekens heen er één begrip was dat ons bond …. Duitsland!) Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn ‘Deutschland-Dichtung’). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi’s wilde winnen, vanuit het besef ‘Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen’ (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema ‘Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus’ (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als ‘fascistische schrijver’ had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag?

‘Jüngergemeinde’

Zo ontstond vanuit de wetenschappelijke belangstelling van Kunicki voor Jünger ook een levenslange vriendschap tussen Kunicki en Diesener, de latere zaakvoerder van de uitgeverij Leipziger Universitätsverlag. Die vriendschap heeft zich ook vertaald in het voorliggende boek dat uitgegeven is naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Kunicki en de 120ste van Jünger. Het boek omvat de briefwisseling van Kunicki met Jünger tussen 1985 en 1997, met Frau Liselotte Jünger tot 1998, met Diesener en de dichter Rolf Schilling en die tussen beide laatsten en Jünger zelf, evenals ‘Notizen einer Reise’ die de Poolse germanist in Duitsland ondernam. We lezen hoe Kunicki zich aan het werk zet om verschillende boeken van Jünger in het Pools te vertalen. Die vertalingen lagen lang in de lade tot eindelijk de tijd rijp was in Polen om het werk van Jünger uit te geven. Vanuit zijn decennialange passie voor het werk van Jünger bouwde Kunicki ook zijn contacten met de wereldwijde ‘Jüngergemeinde’ uit. Zo organiseerde hij in juli 2009 een internationaal congres over Jünger aan de universiteit van Wroclaw. Ook de referaten van dit congres verschenen bij Leipziger Universitätsverlag onder de titel ‘Ernst Jünger – eine Bilanz’.

Foto: (c) Reporters

Tegenwind | Jakobien Huisman

Hardback | Nederlands | Journalistiek

Journalisten Jakobien Huisman, Alain Grootaers en regisseur Mark Sanders ontvingen in Andalucía zes wetenschappers voor een documentaire met zes persoonlijke portretten en een rondetafelgesprek over de coronacrisis, de maatregelen, het beleid, de vaccins, privacy [lees verder...]

Naar de boekpagina

Number 1 family | Ludo Van Campenhout

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek van, over en voor supporters en sympathisanten van R. Antwerp FC.‘Wij willen de mooiste en de beste zijn, maar met respect’ (Ria Gheysens)‘Antwerp is meer dan voetbal’ (Jakke Van Cauwenbergh)‘Onvergetelijk om door die historische tunnels het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als Stella slaapt - Stephanie Suarez en Pieter Lesaffer | Pieter Lesaffer en Stephanie Suarez

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Het is donderdag 3 mei 2040. In ons land is de vergrijzing onbetaalbaar geworden en het hele zorgmodel is op zijn financiële grenzen gebotst. Er zijn zogenaamde Solidariteitswetten gekomen om die kosten in bedwang te houden. Het werkende deel van de bevolking [lees verder...]

Naar de boekpagina

Kindje gezond | Devliegher Tine

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Het gebruik van planten om verzwakte lichaamssystemen te versterken, symptomen te behandelen en het zelfhelend vermogen te stimuleren, is wellicht de oudste vorm van geneeskunde. Mensen vonden het vroeger zeer vanzelfsprekend om natuurlijke geneeskrachtige middelen [lees verder...]

Naar de boekpagina

50 games die je gespeeld móét hebben | Ronald Meeus

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zes decennia videogames passeren de revue in 50 games die je gespeeld móét hebben, van de late jaren zeventig tot het begin van dit nieuwe decennium. Van de meest rudimentaire en bekende titels als Space Invaders en Super Mario Bros., die de absolute basisingrediënten [lees verder...]

Naar de boekpagina

101 boosters voor fietsers - Valère Donné | Valère Donné

Paperback / softback | Nederlands | Non-fictie Vrije tijd/algemeen

De overheid wil meer mensen op de fiets. Meer fietsgebruik betekent echter ook meer fietsongevallen. Dat komt ook omdat onze wegen niet veilig genoeg zijn om te fietsen. De Vlaamse overheid wil tegen 2040 geen ongevallen meer met fietsers en maakte daarom een [lees verder...]

Naar de boekpagina

Het kostbare kruid | Remi Hauman

Paperback / softback | Nederlands | Historische biografieën

Philemon Hauman (1917-1945) was de belangrijkste verzetsleider van Temse. Hij was actief in twee verzetsbewegingen (NKB, Geheim Leger) en twee inlichtingendiensten (3M, Michelli), zowel in Waasland als Brussel. Zijn leven leest als een avonturenroman. In Wemmel [lees verder...]

In stock

Mijn Herstelboek - Katrien Jacobs | Katrien Jacobs

Paperback / softback | Nederlands | Ontwikkelingspsychologie

Mijn Herstelboek Een relaas van auteur Katrien Jacobs, over wat zij haar ietwat hobbelige levenswandel durft te noemen. En dat is het ook. Ze neemt je mee op weg van haar jeugdjaren tot haar eerste aanraking met de psychiatrie. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bosuilman Bosuilman | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

BOSUILMAN 2 – EEN STRIPVERHAAL OVER ROYAL ANTWERP FCNet wanneer iedereen zich bij een anticlimax had neergelegd, zorgt coach Leko voor de perfecte bloemekee. Herbeleef in het boek "Bosuilman 2, seizoen 2019-2020" het interessante verloop van de competitie [lees verder...]

In stock

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Spijkerpoëzie - Marleen Van Leemput | Marleen Van Leemput

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

Spijkerpoëzie In dit boek vormt auteur Marleen Van Leemput levenservaringen om tot inspirerende gedichten. Daarmee wil ze iedereen die het leest meenemen op een ontdekkingsreis van hoop en geluk. [lees verder...]

Naar de boekpagina

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Waterpolo, DNA van Dave Witteboon - Dave Witteboon en Jan Brys | Dave Witteboon en Jan Brys

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Over Messi en Ronaldo is al genoeg geschreven. Wie een boek over waterpolo wil lezen, begint aan een lange zoektocht. Het werd dus tijd dat deze vaak onderschatte sport aan het licht wordt gebracht. En hoe kan dit beter dan aan de hand van de Belgische recordinternational? Met [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

Talent HunterAmber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Het lot van een eilandenrijk | Ian Morris

Hardback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

Een historische kijk op de rol van het Verenigd Koninkrijk in Europa en de wereld na de Brexit"Voortreffelijke schrijver." Bas Heijne, NRCAls de macht en rijkdom van het Westen naar het Oosten verschuiven, [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Ve(e)rkracht | Lore Baeten

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

VE (E) RKRACHT – LORE BAETEN‘Wanneer je verkracht wordt, dan breekt er iets. Je lichaam, je tederheid, je onschuld, je hart. Wanneer je verkracht wordt, dan zit je volledig aan de grond. Hoe leer je opnieuw recht te staan? Ik heb jaren gezocht naar een manier [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer dan goud | Marleen Nelis

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Wat als het sporttalent van je kind(eren) je leven beheerst? Als je er alles voor over hebt om hen te helpen succesvol te worden in hun sport? Als hun passie jouw passie wordt, of omgekeerd? Hoe behoud je een gezond evenwicht tussen [lees verder...]

Naar de boekpagina

Wonderwout - Bart Lamers | Bart Lamers

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Wout, Wout en Wout! Toen Wout van Aert op die verdomde zomerdag in 2019 in Pau met een vreselijke wonde aan het rechterdijbeen op het kokende asfalt lag, krompen vele supportersharten ineen. Spatte de droom van een veelbelovende wielercarrière hier [lees verder...]

Naar de boekpagina

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Je fluistert in mijn oor | Diane Broeckhoven

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Op zaterdag 4 mei 2019 fietste Julie Van Espen (23) van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, op weg naar een gezellige avond met haar vriendinnen. Ze kwam nooit aan op haar bestemming, omdat een ontspoord individu haar pad kruiste. Na haar verdwijning zochten [lees verder...]

In stock

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

De blaadjesdief | Alice Hemming

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

EEKHOORN IS BOOS! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT! Een erg grappig verhaal over een [lees verder...]

In stock

Vrouwenvoetbal vanop de eerste rij - Jill Delsaux | Jill Delsaux

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Omdat vrouwenvoetbal ook aandacht en respect verdient Als vrouw ben ik altijd een voorvechter geweest van gelijke kansen en eerlijke benaderingen. Ik laat nooit een kans onbenut om mijn mening naar voor te brengen als het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Leiderschap | Henry Kissinger

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Nobelprijswinnaar Henry Kissinger analyseert de strategieën van wereldleiders uit de 20e eeuwIn zijn langverwachte nieuwe boek verdiept Henry Kissinger zich in de leiderschapsstijlen van zes invloedrijke wereldleiders uit de moderne geschiedenis: [lees verder...]

In stock

Het begin van alles | David Graeber

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

★★★★★ - de Volkskrant ★★★★★ - de Morgen★★★★★ - Knack★★★★ - De Standaard Het begin van alles is een revolutionaire herziening van de geschiedenis van de mensheid. [lees verder...]

In stock

Volop taal |

Paperback / softback | Nederlands | Talen algemeen

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in elkaar om Volop Taal te schrijven, een uniek handboek taaldidactiek voor de lagere school. Dit boek kiest voluit [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Mijn Traject - Mathias T'syen | Mathias T'syen

| Nederlands |

Van 130 naar 79 kg, een persoonlijk verhaal Auteur Mathias T'syen heeft dit boek geschreven omdat hij het taboe rond Gastric Bypass en buikwandcorrectie wil doorbreken. "Ik wil beide behandelingen meer onder de aandacht brengen voor mensen die hier [lees verder...]

Naar de boekpagina

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]Gezien amp; Gehoord - Sandra Ballij, Rob Beenders en Michael Graste | Sandra Ballij - Rob Beenders - Michael Graste

| Nederlands |

‘Om de war on talents te winnen, moeten we leren omdenken.’ Dat is de boodschap van de auteurs in het boek Gezien amp; Gehoord. Nooit eerder was de arbeidskrapte zo groot. Daarnaast waren er nooit meer mensen die, wegens [lees verder...]

Naar de boekpagina

Janice Cayman, Let"s Play | Janice Cayman

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Het levensverhaal van Janice Cayman (1988). Ze heeft vandaag 130 interlands op de teller. Ze is daarmee de eeuwige nummer één van de Red Flames. Wist u dat alleen Jan Vertonghen haar voorgaat inzake aantal nationale selecties? Het begon voor de zeer veelzijdige [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer berichtjes van Dirk Rochtus

Vensters op Duitsland

Recensie Dirk Rochtus - 17/07/2021
Hoe krijg je het best in boekvorm zicht op Duitsland in de twintigste eeuw? Je brengt medewerkers van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en redacteurs van het tijdschrift Kleio samen en zorgt voor een goede verdeling van de thema’s. En die zijn rijkelijk voorhanden, ook al is het behandelde tijdsgewricht [lees verder]

Terreur in de Weimarrepubliek

Recensie Dirk Rochtus - 10/07/2021
De moord op de christendemocratische politicus Walter Lübcke op 2 juni 2019 joeg een schokgolf door de Bondsrepubliek Duitsland. De dader was een rechtse extremist. Het was niet de enige daad van terreur die op het conto van extreemrechts stond. Op 9 oktober 2019 pleegde een andere extremist een mislukte [lees verder]

Strijd om te overleven

Recensie Dirk Rochtus - 27/04/2021
Wat een beklijvend boek is het pas verschenen Cabaretière in de kampen: de zelfgetuigenis over wat een jonge, vrijgevochten Duitse vrouw had meegemaakt in verschillende naziconcentratiekampen! En de enige ‘schuld’ van Isa Vermehren (1918-2009) bestond daarin dat haar broer Erich, werkzaam bij de [lees verder]

Gevaarlijk boek na meer dan 70 jaar weer vertaald

Recensie Dirk Rochtus - 21/04/2019
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht werd, was Mein Kampf niet verboden in het naoorlogse Duitsland. In feite had de regering van de deelstaat Beieren als bezitter van de auteursrechten er gewoonweg geen belang bij om een van de meest omstreden en ‘gevaarlijke’ boeken van de 20ste eeuw [lees verder]

Geen Marx zonder Engels

Recensie Dirk Rochtus - 05/05/2018
‘Onze vriendschap is als die tussen Orestes en Pylades,’ schreef Karl Marx in 1864 aan Friedrich Engels. De vergelijking met de antieke Griekse helden was niet zo ver gezocht. Zelden hebben twee denkers zo nauw samengewerkt, zo veel vreugde en pijn met elkaar gedeeld als de grondleggers van [lees verder]

Glansvol binnenkijken

Recensie Dirk Rochtus - 26/12/2017
Huizen van dichters spreken tot de verbeelding. Ze verbinden verleden en heden, ze wekken de herinnering op aan een leven, een gebeurtenis, een schepping. Een van de  eerste dingen die de Duits-joodse dichter Heinrich Heine deed toen hij in 1831 naar Parijs was geëmigreerd, was een kijkje gaan nemen [lees verder]

‘Wat ons bindt … Duitsland!’

Recensie Dirk Rochtus - 15/02/2016
Een Poolse germanist die zich midden jaren ’80 wendde tot de enigmatische Duitse ‘Dichtersoldat’ Ernst Jünger (1895-1998): dat was niet zo vanzelfsprekend in het politiek-culturele klimaat van die jaren. Hoe uit die briefwisseling tussen Wojciech Kunicki en Ernst Jünger een intellectuele [lees verder]

Didier Reynders niet mals voor N-VA

Recensie Dirk Rochtus - 28/02/2014
Eindelijk ligt het boek Didier Reynders zonder taboes in de Vlaamse boekhandel. De Franstalige versie is twee maanden geleden al verschenen en werd hier eerder besproken. De Nederlandstalige uitgave is verrijkt met het hoofdstuk ‘Didier Reynders made in Vlaanderen’.
Vis
De [lees verder]

Didier Reynders sans tabou

Recensie Dirk Rochtus - 31/12/2013
Gespreid over 25 hoofdstukken antwoordt Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, op de meest indringende vragen over zijn privé en openbare leven. De lezer leert niet alleen de mens Reynders beter kennen, maar krijgt ook inzage in het reilen en zeilen van de Belgische politiek zoals de gedreven [lees verder]

Didier Reynders sans tabous

Recensie Dirk Rochtus - 30/12/2013
In het boek Didier Reynders sans tabou gaan twee gerenommeerde Franstalige journalisten op zoek naar de mens achter het beeld dat we van de ook in Vlaanderen niet onomstreden liberale politicus hebben. Eén ding is zeker: Didier Reynders is een politiek dier zoals we er weinig hebben in België. Gespreid [lees verder]

Links-liberalisme

Recensie Dirk Rochtus - 09/10/2012
De eersten die hij er eind jaren ’80 hoorde over spreken, zoals sommige politici van de VU, verwezen naar het Nederlandse D66 als voorbeeld. Maar in België domineerden steeds de drie klassieke breuklijnen op levensbeschouwelijk, economisch en communautair vlak het politieke leven en het ideologische [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.