Vluchtelingen brengen christendom zonder eurocentrisme

Als er een discussie is over vluchtelingen, dan wordt dat hier snel een discussie over de islam, het christendom speelt maar een zijdelingse rol. En dat vertekent ons beeld. Volgens het Amercan Pew Research Centre waren er in 2012 al 26 miljoen christelijke migranten in Europa. De helft daarvan is afkomstig van landen buiten Europa. Daartegenover staan 12 miljoen islamitische migranten. De cijfers staan in de aanvangsbladzijden van God is een vluchteling, van David Dessin. Hij wil in het boek die christelijke migranten een gezicht geven.

In Europa hebben we het moeilijk om de religie van de migranten en vluchtelingen als factor te zien. Voor ons zijn het individuen, op de vlucht voor oorlog, geweld of ‘op zoek naar een beter leven’. De vluchtelingen zien dat vaak helemaal anders. Europese politici hebben het ook moeilijk om het christendom in hun politiek mee te nemen. Er is nu een voorstel in de Kamer om de situatie van ‘religieuze minderheidsgroepen’ mee te nemen in het Belgisch buitenlands beleid (het woord christendom valt niet). Het probleem is dat door onze manier van kijken een deel van de werkelijkheid niet schijnt te bestaan. Er zijn veel christenen op de vlucht omdat ze vervolgd worden omdat ze christen zijn. En als ze hier in opvangcentra komen gaat de verdrukking vaak gewoon door. Want wij gaan mensen toch niet opdelen volgens geloof, ha neen. Wij staan daar boven.

Westers christendom

De terugkeer van het christendom in de Lage Landen luidt de uitdagende ondertitel. Het christendom in het Westen wordt vaak voorgesteld als oud, vergrijzend en ingedommeld. De vele christenen die hier terechtgekomen zijn dragen vaak een heel andere christelijke traditie mee. Een veel strijdender.

Want ook dat wil Dessin aantonen: wij hebben in het Westen een vertekend beeld van het christendom en zijn geschiedenis. Wij zien het christendom, de kerk als een machtige institutie die over haar hoogtepunt is. We hebben ons van het juk van de kerk moeten bevrijden. Maar op andere plaatsen in de wereld heeft de kerk een heel andere geschiedenis doorgemaakt.

Dessin laat christenen uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië aan het woord. Hij laat hen de geschiedenis van hun christendom, van hun kerk vertellen. Hun kerk ja, want het zijn niet allemaal katholieken, kopten of ‘protestanten’. Het boek geneest je snel van je eurocentrische kijk op het christendom. Vele vluchtelingen dragen een christelijke traditie die honderden jaren ouder is dan het Europese christendom. Het boek wordt zo een boeiende ontdekkingstocht in de christelijke geschiedenis.

Gemeenschap

Maar God is een vluchteling is meer dan een geschiedenisboek. Dessin bekijkt ook de situatie van de christenen en waarom ze op de vlucht zijn. Op verschillende plekken op aarde is het ronduit gevaarlijk om christen te zijn. Voor vele christenen in de wereld is discriminatie en geweld dagelijkse kost, omdat ze christen zijn. Ze begrijpen niet waarom wij in het Westen daar niet tegen reageren. Ze begrijpen niet waarom wij in het Westen, waar je zonder problemen je christen kan en mag zijn, dat geloof als overtollige ballast overboord kieperen.

Dessin ontdekt levende christelijke gemeenschappen in Vlaanderen, hij bezoekt ze en neemt de lezer mee. Hij kan zijn enthousiasme vaak moeilijk verbergen. Maar het moet ook aanstekelijk werken. Vaak zijn die gemeenschappen ook nog zeer missionair én pastoraal bewogen. Ze trekken de straat op om te prediken of daklozen te bezoeken. Het boek opent een wereld die zich hier onder ons afspeelt in huizen en kleine achterafzaaltjes. Velen in Vlaanderen vermoeden waarschijnlijk niet dat die wereld bestaat.

Voorbehoud

Toch wil ik een voorbehoud maken bij dat enthousiasme. In de gesprekken die in het boek te lezen zijn zie je ook hoe vreemd die religieuze groepen zijn aan onze manier van denken. Velen denken premodern. De Franse Revolutie en de waarden van de Verlichting zijn in grote delen van de wereld nog niet gepasseerd. Het riep bij mij de vraag op of dergelijke manier van denken een toekomst heeft bij ons? Wat zal er met deze gemeenschappen gebeuren eens de eerste generaties verdwijnen, de leden zich inburgeren, deel uitmaken van onze samenleving? Wie zal wie veranderen? Sijpelen die ‘westerse waarden’, die manier van denken over de verhouding man-vrouw, homoseksualiteit, de verhouding kerk-staat, religie als groepsidentiteit of als persoonlijke keuze … in die gemeenschappen binnen of zal dat premoderne denken zich opnieuw in Europa verspreiden?

Ik vind dat Dessin hier in dit boek iets te enthousiast is over de ‘nieuwe’ christelijke gemeenschappen. Ook de kerk in Europa zoekt naar een nieuwe manier om de christelijke boodschap te vertalen in deze tijd. Ik ben er niet van overtuigd dat je die manier zomaar uit het museum kan halen. Ik geloof er wel in dat Vlaamse christelijke gemeenschappen en christenen van elders in de wereld elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden en een nieuwe synthese vinden. Al lijkt de kloof vandaag vaak nog heel groot. Ook de religieuze multicultuur is er vooral een van segregatie. Elk blijft in de eigen kerk.

God is een vluchteling; de terugkeer van het christendom in de Lage landen is een zeer lezenswaardig boek. Ik beveel het u van harte aan. Het informeert, vertelt en zet aan het denken. Wat wil een mens nog meer?

God is een vluchteling | Dessin David

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

God is terug en woont in Europa. Ruim de helft van de migranten in de Europese Unie behoort tot het christendom. 13 miljoen van hen zijn afkomstig van buiten Europa (tegenover 12 miljoen moslims). Ook onder de recente vluchtelingenstromen zijn er veel christenen. [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Meer berichtjes van Pieter Bauwens

Lot en liefde in tijden van oorlog.

Recensie Pieter Bauwens - 23/01/2023
Vijftien miljoen soldaten en burgers verloren het leven in de Eerste Wereldoorlog. Maar Luckas Vander Taelen heeft er zijn leven aan te danken. Aan de oorlog en het toeval. Hij schreef er een boek over.
Achille
De Eerste Wereld Oorlog blijft beroeren. En honderd jaar na het einde van die [lees verder]

Koop nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck

Koop boek bij de auteur
Op boekencafe kan je nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck het nieuwste boek kopen: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck . Solidariteit is een mooie deugd en een morele plicht. Andersom is het crimineel om misbruik te maken van andermans goedheid. Dit boek hoort dan ook thuis in het misdaadgenre. [lees verder]

Belgisch geld stroomt altijd in dezelfde richting

Recensie Pieter Bauwens - 03/04/2021
Vlaanderen draagt elk jaar 6% van het Bruto Binnenlands product af aan Wallonië. Al jaren. Al leeft in Wallonië de mythe dat het ooit anders was. Tijd voor een ontmythologisering. Er is geen bewijs voor die geldstroom van Wallonië naar Vlaanderen. Integendeel.
De Franstalige mythe
Aan [lees verder]

Er moet meer midden zijn

Recensie Pieter Bauwens - 02/02/2021
We beleven politiek woelige tijden. Dat heeft vele oorzaken, Maar er zijn ook remedies. Rik Torfs en Pieter Marechal hebben er een boek over geschreven. De oplossing ligt in het midden.
Spits en scherp
Over morgen: Mijmeringen voor wie niet van gisteren is. Spits is professor Torfs altijd [lees verder]

Broeders en bisschoppen met vuile manieren

Recensie Pieter Bauwens - 25/10/2020
Het verleden is een schatkamer aan verhalen. Maar je moet die goed kunnen brengen. Want dat verleden heeft wel eens de ellendige gewoonte opgesloten te zitten in stoffige en droge archieven. Wie die kunst verstaat is Jan Pauwels. Met nu al een tweede boek over de fratsen en strapatsen van de Vlaamse [lees verder]

Rik Torfs vindt de kerk fantastisch

Recensie Pieter Bauwens - 10/10/2020
De titel van dit boek doet even opkijken. De kerk is fantastisch. Dan zie je de auteur, Rik Torfs. Zou die dat menen? Is het een grap, een onliner, iets om de aandacht te trekken? Dat laatste is het zeker, maar de inhoud is géén grap. Torfs weet zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk van vandaag [lees verder]

Kerkopstand in Sint-Gillis

Recensie Pieter Bauwens - 21/04/2019
Eind jaren 60, na het Tweede Vaticaanse Concilie, ging de Kerk in Europa door zwaar weer. Er zijn boeken vol geschreven over die periode en de zoektocht naar de oorzaken. Volgens de ene ging Vaticanum II te ver, volgens de andere werd het niet consequent toegepast maar teruggedraaid door de Paus, nog [lees verder]

Paus Franciscus, de linkse dictator

Recensie Pieter Bauwens - 16/03/2019
Is paus Franciscus die vriendelijke lachende paus die genadeloos wordt tegengewerkt door de curie, die vecht voor haar privileges? Of is Paus Franciscus een genadeloze manipulator die medewerkers tegen elkaar opzet en zijn visie wil doorduwen?
Framing en karaktermoord
De pers loopt makkelijk [lees verder]

Joden van Antwerpen

Recensie Pieter Bauwens - 10/11/2018
Een filosemiet, dat ben ik. Al jaren. Ik koester een diepe bewondering voor de Joodse cultuur, of culturen moet ik zeggen, want er zijn verschillende manieren om Jood te zijn. In het boek De Joden van Antwerpen van Ludo Abicht, herkende ik diezelfde fascinatie en ook affectie, maar niet zonder kritische [lees verder]

Guldensporenslag en identiteit

Recensie Pieter Bauwens - 11/07/2018
In 2002 schreef Karim Van Overmeire een goed boek over de Guldensporenslag, De Guldensporenslag; Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis. Dat boek was toen een welkome aanvulling bij de boeken die verschenen over die veldslag die toen bijna 700 jaar geleden was. Het was eens een boek dat geschreven [lees verder]

Poetin en Assad hebben zijn leven gered

Recensie Pieter Bauwens - 25/11/2017
In 2010 komt de Vlaamse pater Daniël Maes (we interviewden hem eerder hier op Doorbraak) aan in Syrië om er te helpen bij de heropbouw van het eeuwenoude klooster van Mar Yacub bij Qara, vlak bij de grens met Libanon. Pater Daniël besluit om voor ‘het thuisfront’ een dagboek bij te houden, [lees verder]

Uw score voor het merk België

Recensie Pieter Bauwens - 15/10/2017
Welke score op een schaal van nul tot tien zou u aan België geven? Welke argumenten hebt u voor die score? Dat zijn -vereenvoudigd- de vragen van een kwalitatief onderzoek op grote schaal van het bureau WHY5Research van Jan Callebaut. De vragen werden gesteld aan een representatieve staal Belgen en [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.