Verenigd mensenwerk

De titel van dit boek is ietwat meerduidig. Mensenwerk is altijd onvolmaakt en dus verwacht de lezer een kritische benadering van de VN en dat klopt ook enigszins. Toch is de auteur, die benevens hoogleraar aan de KU Leuven ook voorzitter is van de Vlaamse ‘Vereniging voor de Verenigde Naties’, iets minder kritisch in zijn boek dan in zijn interview dat op 24 oktober 2015 in het weekblad Knack verscheen. Daarin geeft hij onomwonden toe dat het vetorecht van de permanente leden van de Veiligheidsraad een systeemfout is die destijds bewust werd gemaakt door de winnaars van de Tweede Wereldoorlog. Zij beoogden immers te kunnen ingrijpen als zij oordeelden dat de wereldvrede in het gedrang kwam maar alleen als zij zelf aan het stuur zaten. Haast een moderne omschrijving van het eeuwenoude adagium ‘Si vis pacem para bellum’. Voor wat men gemeenzaam het Westen noemt was dat de NAVO met als tegenhanger het communistisch Warschaupact. 

Het vetorecht in de Veiligheidsraad is overigens verre van de enige belangrijke systeemfout. De samenstelling van de Raad is ten minste even belangrijk. Wat de toekomst in dat opzicht zal brengen valt nog af te wachten maar het is weinig aannemelijk dat het er op verbetert.

Professor Wouters wijst er ook terecht op dat de VN weinig autonoom kan beslissen. De grootmachten bedisselen vrijwel alles onder elkaar en laten daarna het bereikte resultaat door de VN bekrachtigen,wat hun meestal ook lukt. De VN was en is dus grotendeels een verdoezelende omkadering van wat de wereldmachten beslissen. 

Toch brengt de organisatie tal van nieuwe ideeën op de politieke wereldagenda. Velen ervan zijn ondertussen wereldwijd zowat politiek correct geworden, ook in dit land. Of zij daarom het belang van het Westen dienen , is nog maar de vraag en het is helaas nog altijd zo dat een land of een landengroep geen vrienden heeft doch slechts belangen. Men kan dat betreuren maar het is nu eenmaal zo 

Hoe dan ook lijkt het mij dat er niet zoveel is veranderd sedert ik in het begin van de tachtiger jaren van vorige eeuw Gevolmachtigd Minister en Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger van België bij de VN in New York was.

Het boek gaat niet zozeer over de VN zelf maar brengt vooral een uitvoerig overzicht van de markante rol die volgens de auteur en zijn talrijke medewerkers, 25 persoonlijkheden binnen de organisatie hebben gespeeld. Ook als men over de keuze van die leiders en de hen toegeschreven verdiensten eventueel van mening kan verschillen, blijft het niettemin een zeer lezenswaardige uiteenzetting.

Het werk is vlot geschreven in een keurig Nederlands en verdient ongetwijfeld aanbeveling om te worden gelezen door ieder die zich bij het huidige en toekomstige wereldgebeuren betrokken voelt en zich, zo mogelijk, persoonlijk voor het vlot verloop ervan wil inzetten.

Verenigde Naties: mensenwerk | Jan Wouters

Paperback / softback | Nederlands | Politicologie

De Verenigde Naties vormgegeven door markante leiders Wie zijn de mensen die de VN vormgaven? Hoe gingen zij om met de problemen van hun tijd en met tegenstand? Wat betekende hun leiderschap voor de internationale samenwerking? Geschiedenis is mensenwerk, en wordt [lees verder...]Meer berichtjes van Theo Lansloot

Willem I: een Gentse visie

Recensie Theo Lansloot - 09/06/2018
Nog deze herfst komt er in het centrum van Gent een standbeeld van Willem I als blijk van dankbaarheid voor alles wat die voor de stad en regio heeft gedaan. Het Comité kon daarvoor rekenen op de financiële steun van talrijke bewonderaars van de koning. Een tweede monumentale herinnering dus aan Willem [lees verder]

In het Vlaamse verleden ligt het heden

Recensie Theo Lansloot - 09/06/2018
Auteur Herman Van der Haegen (1929), een Nederlandstalig Brussels ketje. is sociaal geograaf en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij sociale en historische geografie doceerde. In zijn nieuwe boek De eerste Vlaamse ruimtebesteedt hij dan ook veel aandacht aan de ontwikkelingen destijds in Brussel [lees verder]

Kinderen van de Beeldenstorm

Recensie Theo Lansloot - 28/05/2016
Wido Bourel is een Frans-Vlaams publicist die in het Nederlands schrijft. Hij is geboren in wat oorspronkelijk Hazebroek was en na de inlijving van Frans-Vlaanderen door Frankrijk Hazebrouck is geworden. Hij woonde geruime tijd in Kaaster waarvan de Fransen Caëstre hebben gemaakt omdat daar eertijds [lees verder]

Verenigd mensenwerk

Recensie Theo Lansloot - 02/04/2016
De titel van dit boek is ietwat meerduidig. Mensenwerk is altijd onvolmaakt en dus verwacht de lezer een kritische benadering van de VN en dat klopt ook enigszins. Toch is de auteur, die benevens hoogleraar aan de KU Leuven ook voorzitter is van de Vlaamse ‘Vereniging voor de Verenigde Naties’, [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.