Privacybeleid

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: ​Perruptio CVBA (0715631158 – Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen) (hierna: ​Boeken.cafe. Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website https://boeken.cafe of door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over jou verwerken

1.1. Perruptio BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden je Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1​, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website​;

Categorie 2​, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail adres en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

Categorie 3​, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

Categorie 4​, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres, voornaam en naam;

Categorie 5​, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en e-mail adres.

1.2. Boeken.cafe kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a. door je registratie en gebruik van de Website;

b. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden:
Boeken.cafe
zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website; Het aanbieden van een gepaste selectie aan producten, aangepast aan je bezoek op onze website;

Categorie 2 en 3: het kunnen leveren van de gevraagde dienst en beantwoorden van gevraagde informatie;

Categorie 2, 3 en 4: nieuws rond boeken, direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door ​boeken.cafe zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij boeken.cafe. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in elk van onze nieuwsbrieven, je persoonlijk profiel op de site of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon; 

Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat boeken.cafe daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

2.2. Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing voor boeken.cafe, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten of gebruikers bent. Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven. Je kan dat via je persoonlijk profiel op deze site.

​Artikel 3 – Hoe wij je gegevens delen met derden

Wij geven je Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met voorafgaande toestemming. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Boeken.cafe zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Boeken.cafe werkt samen met derde verenigingen en clubs onder de hoofding “fan van“. Daarbij wordt korting gegeven aan de club/vereniging/organisatie of rechtstreeks aan de leden bij aankoop van boeken. Wij delen je naam, e-mailadres en verkoopsomzet met deze clubs als je aangeeft “fan” te zijn van deze club via het daartoe geëigend formulier. 

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking:

 • Nieuwsbriefgegevens worden bijgehouden tot 5 jaar na de laatste interactie (login, aankoop, leggen van links,…) op het platform.
 • Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum bewaren.
 • Bestelgegevens worden verwijderd 5 jaar na de laatste bestelling

Artikel 5 – Je rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen.

Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar ​winkel@boeken.cafe, of per post naar Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen​.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
[email protected].

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan ​Perruptio BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Je vindt alle gedetailleerde informatie terug op onze cookiepagina

Meer informatie over cookies vindt je ook op: ​http://www.allaboutcookies.org/​. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je op http://www.youronlinechoices.eu/

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.