Norbertijnen op naar 1000 jaar

De norbertijnen stempelden Vlaanderen in de 900 jaar van hun bestaan. Vlaamse Filmpjes, Zonneland, spekpater Werenfried van Straaten, sportpater Antoon Van Clé, het Sint-Michielscollege, drukwerk van Averbode en veel meer knopen aan bij de witheren. Boeken, muziek, lezingen vieren de verjaardag.

Belangrijker dan de mededingers

De norbertijnen en norbertinessen bejubelen in 2021 wereldwijd de 900 jaar van hun orde. Als de bliksem is een feestboek, met leeslint, lekker, en gelijklopend verscheen het democratische Abdij Averbode. Norbertijnen en norbertinessen, 1300 vandaag, zijn schrijvers, drukkers en uitgevers. In Vlaanderen wordt iedereen, gelovig, ongelovig, ietsist of logebroeder geraakt door de orde van de witheren. Zij heeft alle Vlaamse kinderen mee gevormd door Zonneland, Tam-Tam en de Vlaamse Filmpjes, zij heeft geïnvesteerd in tieners (mijn scoutsaalmoezeniers in Turnhout waren norbertijnen van Postel), zij heeft tientallen ordebroeders in het apostolaat van de parochiedienst, zij heeft prachtige kloosters op groene plekken in de Kempen en Brabant, zij heeft aanknopingspunten langs ex-norbertijnenkerken in gemeenten waar de abdij verdween (vb. Ninove, Veurne, Drongen werd een jezuïetenklooster).

Zij heeft bijzondere figuren die begonnen met Oostpriesterhulp (vandaag Kerk in Nood), de Bouworde, of apostolaat koppelden aan sport en spel (Sporta), zij heeft een patrimonium van kerkschatten (bv. de Parkbijbel van 1148 in de British Library), zij heeft een plek waar de geschiedenis van de orde en de christelijke gemeenschap wordt verzameld, bestudeerd, en gekoesterd (Parcum in Leuven in de Parkabdij in wederopbouw), zij heeft een voortreffelijke school in de Antwerpse noordrand (Sint-Michielscollege in Brasschaat), zij heeft kaas, bier, brood, zuivel voor de lekkerbekken, zij heeft vernieuwende ontmoetingsruimten voor de sympathisanten en passanten (Het Moment in Averbode, stoere architectuur en altijd vol). De norbertijnen zijn als orde kleiner dan de jezuïeten en de minderbroeders maar in de zuidelijke Nederlanden belangrijker dan de mededingers.

Federatie

De orde van de norbertijnen, ook gekend als premonstratenzen of witheren, is een federatie van onafhankelijke canonieën. De orde gebruikt eerder het woord canonie dan klooster, abdij of priorij. De norbertijnen zijn reguliere kanunniken of kanunnikessen sedert de Gregoriaanse hervorming van de elfde en de twaalfde eeuw. Deze hervorming stimuleerde de clerus tot een leven in gemeenschap zodat er een nieuw type klooster ontstond met monastieke regels als kader voor pastorale activiteiten; de regels van Sint-Augustinus werden geadopteerd.

Ordestichter Norbert van Gennep was een charismatische man, als Germaanstalige en vurige prediker onder meer actief in Franstalig gebied (Prémontré bij Laon, waar de eerste norbertijnengemeenschap opbloeit), en koos na klaploperij voor ‘solo Christo duce’, nog enkel Christus als leidsman te erkennen. In maart 1119 omhelst Norbert de bisschop van Kamerijk, Burchard. Tranen vloeien en de emotionele ontmoeting verloopt in het Diets, de streektaal van Burchard van Aken en Norbert van Gennep.

Tongerlo

De abdijen van de norbertijnen kneedden hun omgeving. Op de Maalbeek en haar zijbeken had de abdij van Grimbergen in de middeleeuwen zes watermolens, vier daarvan bestaan nog. De landelijke economie werd geacteerd door norbertijnen. De abten en abdissen bekroonden het goed beheer van hun vaak uitgebreide goederen met prestigieuze kaartboeken waarin het grondbezit en inkomsten uit renten, cijnzen en tienden werden opgetekend. Een goudmijn voor economisch inzicht in de zeventiende en de achttiende eeuw. De verbanden in de Lage Landen waren ruim: Venlo in Nederlands Limburg was een stadsparochie van de abdij van Averbode. De norbertijnen bedienden circa 190 parochies in het oude hertogdom Brabant.

Tongerlo stichtte katholieke parochies in Engeland en in de negentiende eeuw volgden overzeese missies in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Op 11 mei 1888 richtte paus Leo XIII met de bul Quac catholica nomini officieel het apostolisch vicariaat van Congo Vrijstaat op. Tongerlo volgde een verzoek van Leopold II en verwierf een missiegebied van zesmaal België in het noordoosten van diens eigendom.

Een duizendjarig rijk?

De premonstratenzers waren geen geleerden, in tegenstelling tot de dominicanen in de middeleeuwen en de jezuïeten in de nieuwe tijden. Wel waren zij voortreffelijke ambachtslui in het kopiëren, verluchten en drukken van uitmuntende missalen, codexen, bijbels, psalteriums, getijdenboeken en handschriften.

Als de bliksem is een delicieus document met 45 auteurs die een picturaal en historisch naslagwerk schiepen over de geschiedenis en de spiritualiteit van de norbertijnen en norbertinessen. Het boek fungeert ook als catalogus door een gedetailleerde beschrijving van honderd tentoonstellingsstukken in Parcum, uit de verzamelingen van de Brabantse norbertijnenabdijen. So far so good. Wordt de orde evenwel een duizendjarig rijk in deze tijd van Godsverduistering? Men mag het verhopen.

Het boek Als de bliksem is verkrijgbaar in onze online boekhandel boeken.doorbraak.be

 

 

Meer berichtjes van Frans Crols

Weg met Balthasar Boma, leve ondernemer Ignace Van Doorselaere!

Recensie Frans Crols - 28/09/2022
Balthasar Boma is de enige ondernemer die alle Vlamingen kennen, maar eigenlijk zou dat Ignace Van Doorselaere moeten zijn. Je krijgt er twee voor de prijs van één. Deze braderie weegt twee boeken over ondernemen: De Essentie van Ignace Van Doorselaere en het engelstalige Woke Inc. van Vivek Ramaswamy. [lees verder]

De wiegen van de wetenschap

Recensie Frans Crols - 30/08/2022
Ja, u leest het goed, geen wieg wel wiegen. Maand na maand miezert smaad op de westerse eigendunk. De analyse met de vernietigende inzichten over China is pas lauw of de prediking hoe Afrika zijn noorderbuur zal klem rijden bezet de boekentoptien. De Hottentot met het geschrift hoe het gregoriaans daar [lees verder]

Mandeville: de Vlaamse vader van de economie

Recensie Frans Crols - 26/07/2022
Vlaanderen is braakland voor filosofen als Augustinus, Descartes, Hobbes, Kant en Hegel. Wel is er het (onbekende) vaderschap van Bernard Mandeville, een Vlaamse Nederlander, die Adam Smith, David Hume en Charles Darwin inspireerde.
Niet 1 Vlaming op 100, noch 1 liberaal op 1000, zeker geen 1 op [lees verder]

Lezen en schrijven zijn mirakels

Recensie Frans Crols - 10/07/2022
Schattingen van het ontstaan van taal variëren van 50.000 jaar tot 1,9 miljoen jaar. Lezen en schrijven van 26 gecombineerde hanenpoten zijn mirakels.
Deze tekst is een combinatie van 26 hanenpoten op een bladzijde of een scherm die voor u zinnen vormen met een betekenis. Schrijven is van een [lees verder]

Woody Allen en de Vlaamse Beweging

Recensie Frans Crols - 03/06/2022
Messianisme is een Joodse traditie en voortgang die uitwaaierde. Het is Bijbels, christelijk, marxistisch, ecologisch, Vlaams, actueel. Je vindt messianisme in eigen dosissen bij Franz Kafka, Martin Buber, Karl Marx, Woody Allen, Greta Thunberg, Bart De Wever en Tom Van Grieken.
Een sliert messianisme [lees verder]

Lenin, plunder de plunderaars

Recensie Frans Crols - 17/05/2022
De titel is een vondst, de omslag toont een leeuwachtige hondenkop in Vlaamse kleuren met een zweem rood. Uitgeverij EPO publiceert ‘Debatfiches van de Vlaamse elite’. De Vlaamse Osservatore Proletaro (EPO staat voor Education Prolétaire, Proletarische Opvoeding) groepeert denkend klein [lees verder]

Rusland, de hel van Dante

Recensie Frans Crols - 10/05/2022
Scheldwoorden passen niet bij een boekbespreking. Je moet je bij de bundel van Bill Browder hoofdstuk na hoofdstuk verbijten. De top van Rusland is melaats met korstendikke leugens en zwavel.
De Goddelijke Komedie
‘De stromen bloed die uit hun wonden dropen, vormden, tezamen met hun [lees verder]

De kudde graast verder

Recensie Frans Crols - 20/04/2022
Eén buitenbeen is geen doorbraak. De Vlaamse pers blijft een weide met een ampele kudde. De oplossing is Nederland.
Wat is een kopblad? Het antwoord vindt u achteraan, gelieve toch eerst enkele paragrafen te lezen. Luc Pauwels is een crème van een VRT-journalist, met zijn reportages, dossiers [lees verder]

Matthias Desmet ‘De psychologie van totalitarisme’ en het Ministerie van Waarheid in Moskou

Recensie Frans Crols - 08/03/2022
De oorlogsroes van de Russen weerkaatst het rijzende totalitarisme van het Kremlin. Na de drollige Stalin en Hitler is Poetin dé moderne totalitair, een man met het lijf en de kop van de hoofdacteur van een kantoorsoap. Het gevaarlijkste type.
Transhumanisme
Een koene en modieuze denker [lees verder]

De kerk trilt los van Vlaanderen

Recensie Frans Crols - 01/03/2022
Kerkelijk had 1962 een primeur, een diepteduik met een onderzoeksboek in de Vlaamse Kerk door gewijden en leken. Zestig jaar later volgt een herhaling met ‘De Kerk in Vlaanderen’. Luidt de titel over 60 jaar ‘De Islam in Vlaanderen’ bij gebrek aan Kerk?
Verzwakking
In [lees verder]

Waarom de wereld niet sneuvelt

Recensie Frans Crols - 15/02/2022
‘De wereld in 2050 kapot’. Groene catastrofisten verspreiden dergelijke profetieën. De werkelijkheid is verwarrender én veerkrachtiger dan het refrein ‘Het einde is nabij’. Een wijs boek vindt de weg.
Homo Deus, ja u en ik zijn Mensgoden, staat tussen mijn boeken. Het [lees verder]

Christendom voor iedereen

Recensie Frans Crols - 01/02/2022
Een Leuvense nieuwtestamenticus schreef een meeslepend boek over het christendom ontluikend in de Grieks-Romeinse wereld. Een medicijn tegen moedeloosheid en nietsisme. Iedereen in Vlaanderen is cultureel christen.
Tegen moedeloosheid en kromdenken
Traditie en herbronnen zijn champagne tegen [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.