Met God naar de disco

Het is zeldzaam. Een jonge Vlaming, klaar voor Tomorrowland, disco Carré of Club Lima, vat na een onverwachtse en confronterende bekering de studie theologie aan. Het kan, het bestaat, en hij schrijft een getuigenis.

Vandaag putten uit de bronnen van het christendom om verheldering, geloof, toekomst, om het zoeken van zin is in dit land voor dutsen, voor kwezels, voor intellectueel marginalen. Hard als beginzin is het, echter de werkelijkheid is zo of dreigt zo te zijn. Draai of keer het: de meeste Europeanen vergeten hoe het christendom, ook vandaag, meestal in een puur gelaïsiceerde vorm, een merkteken zet op ons denken en handelen.

Er blijven uitgeverijtjes drijven op het religieuze boek. Hun schrijversstal telt kloosterlingen, oudere priesters en vertaalde jezuïeten. Kan je een cultus of religie met in zijn katholieke variant verhalen over wonderen, met rituelen als het drinken en eten van de ge-transsubstantieerde wijn naar bloed en idem de hostie naar vlees ernstig nemen in de 21ste eeuw? Lawrence Urbain antwoordt ja en schrijft daarover een boek. De auteur is een elegante, goedgeklede, prima opgeleide vrijgezel met jarenlang een aantrekkelijk baan in het Europees Parlement waar hij mee aan de mechaniek van de Europese Unie sleutelde. Urbain valt niet uit de toon op Tomorrowland, in de Club Med of bij een cocktail van de Lions.

Protestant

Tussen hoop en genade is vers van de pers. Het boek bundelt essays over theologie en hermeneutiek, kerkgeschiedenis en dogma’s, wetenschap en geloof, christelijke ethiek, gnostiek en vrijzinnigheid, aanschouwen en gevoel.

De bekering van de christenvervolger Saulus tot de schepper van het christendom Paulus is bekend. Hij werd neergeslagen door een visioen op weg naar Damascus en transformeerde van hater tot strijder van de schrale christelijke kudde. Door Paulus is het christendom een wereldgodsdienst. Atypisch voor een bekeerde Vlaming en ex-agnost is dat Lawrence Urbain protestant is en zijn essays schreef als taken van zijn opleiding theologie aan de Faculteit voor Protestantse Theologie (FPTR) te Brussel. Hoe begon het? De auteur: ‘Op een onbeduidende dag in 2018 wandelde de Heere plots mijn leven binnen. Ongevraagd. Ineens veranderde zo niet alles, dan toch veel. Tal van vragen borrelden op, over het doel van het leven, de onvermijdelijke dood, de relatie tussen de nietige mens en God, enzovoort.’

Urbain vatte zijn studie bij de FPTR aan in 2019. De opleiding schonk hem een enorme intellectuele zingeving. Zal zij leiden tot de roeping van predikant? Dat is in ’s Heeren hand, getuigt hij wat ouderwetsig. Het protestantisme is een forse boom met een grandioze kruin. Op welke tak of twijg zit Lawrence Urbain? Zijn antwoord: ‘Mijn positie kan omschreven worden als te rechts om tot de midden-orthodoxie te behoren, te links om te vallen onder de zwaarste gereformeerde orthodoxie.’

Essays

De zeven essays zijn telkens voorzien van een literatuurlijst en een toepasselijk gedicht of tekst. Keurig en moedig werk. In Theologie en Hermeneutiek tracht Urbain de vrijmakende kracht, die uitgaat van de openbaring van God – en tevens de verwondering, die hij deelt met de protestants-Zwitserse theoloog Karl Barth – onder woorden te brengen. Hij pareert enkele klassieke kritieken van de zogenaamde ‘meesters van de achterdocht’, zijnde onder meer Freud, Marx, Nietzsche. De koene Godsdenker van de vroege kerk Origines, een briljante geest, officieel om zijn ketterse vondsten veroordeeld, blijft tot vandaag volgelingen behouden in de theologie. Urbain kadert Origines en pingpongt met Paulus. Hoofdstuk na hoofdstuk put de schrijver bij het beste van de christelijke denkers. Zijn bekering neemt hij serieus.

Onderwijs

Hoe staat het met het protestantse onderwijs in Vlaanderen? Aan het slot kijkt Lawrence Urbain naar zijn nieuwe wereld. Het publieke onderwijsnet in zijn drie vormen (gemeentelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs) telde in het schooljaar 2018-2019 rond 2500 leerlingen protestants-evangelische godsdienst (PEGO), de katholieke godsdienst circa 28.000 leerlingen en zedenleer haast het dubbele van dat aantal. Goed nieuws voor het protestantisme in Vlaanderen: de leerlingen bij PEGO waren in 2008-2009 met 1289 dus op tien jaar een verdubbeling. Wel is er voor PEGO een bedreiging vanuit het katholiek onderwijs. De dialoogschool van Didier Pollefeyt en zijn medestanders van de Guimardstraat flirt met een christelijke oecumene, en daardoor, meent Lawrence Urbain, wordt het katholieke onderwijsnet aantrekkelijker voor ouders en kinderen van protestantse huize.

Tussen Hoop en Genade | Lawrence Urbain

Paperback / softback | Nederlands | Theologie algemeen

Het christendom zit in de verdrukking. De kerken lopen leeg. Wie leest er nog de Bijbel? Toch is er in deze verweesde postmoderne samenleving een grote hang naar zingeving. Velen zoeken het ver weg, in bijvoorbeeld het boeddhisme of zij kiezen voor zweverige esoterie. [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Frans Crols

Een parade van ploerten

Recensie Frans Crols - 17/01/2023
Simon Sebag Montefiore beviel tijdens corona van 1467 bladzijden over de geschiedenis van de wereld. Ontzettend leerzaam is het door de portretten van duizenden sleutelfiguren. De ruggengraat vormen de invloedrijke families van farao’s, satrapen, sjahs, consuls, keizers, koningen en presidenten. [lees verder]

Manager en cherubijn

Recensie Frans Crols - 15/12/2022
Boeken over managers zijn zo vaak zo dor. Ze tamboereren over techniekjes en verstoppen hun temperament, luimen, mislukkingen en liefdes. Een opgeschoonde woordenbrij is het. Niet zo bij Bessel Kok. Hier is deugddoend exhibitionisme de trend.
Publiceren over managers is een ondergeschoven kind [lees verder]

Het grote experiment: een dreunende verdediging van de gemeenschap en het culturele patriottisme

Recensie Frans Crols - 18/11/2022
De professorale ruziemakers over de Vlaamse canon moeten Het grote experiment lezen: een dreunende verdediging van de gemeenschap en het culturele patriottisme. Yascha Mounk herkauwt geen troep over het verwasemen van de democratie, de neergang van het Westen, de omvolking en meer onheilsdrolligheid. 
[lees verder]

Ex-ambassadeur Johan Verbeke voorziet Vlaamse EHBO voor diplomaten

Recensie Frans Crols - 17/11/2022
Ambassadeurs zijn als balsem voor de wereld. Vlaamse diplomaten zijn vandaag alomtegenwoordig. In de jaren zestig, zowat twee generaties geleden, had je een vlaag ‘Fayat Boys’ nodig om de achteropstelling van Vlaanderen te schrappen.
Bij de jezuïeten in Antwerpen studeerde ik handels- [lees verder]

Tegen de Vlaamse burgermensjes

Recensie Frans Crols - 01/11/2022
Als u nog één boek aanschaft voor nieuwjaar is de keuze simpel. Trouw moet blijken, Teksten uit Journaal van Mark Grammens is uw terechte gading. 288 bladzijden voor politieke, maatschappelijke en rebelse lekkerbekken.
Kop eraf als Trouw moet blijken van en over Mark Grammens (1933-2017) [lees verder]

De bonbons van Beëlzebub

Recensie Frans Crols - 18/10/2022

Drugs, ook wiet, zijn schunnig. Deze shit liberaliseren is de wens van wie zich de betere vindt. De verschoppelingen van de samenleving, de gezinnen, de landbouw en de fabrieken winnen echter bij een oorlog tegen narcotica. Crystal meth rukt op in de Lage Landen. De herontdekking is een diabolische [lees verder]

Wees niet dom, Afrika is een macht

Recensie Frans Crols - 04/10/2022
Afrika is geen land is een olifant van een boek: groot, machtig, statig, amusant, aanlokkelijk. Dipo Faloyin is journalist, geboren in Chicago, opgegroeid in Lagos en woont in Londen. Hij kust zijn continent, colporteert zelfspot en ziet westerlingen als rovers. Wat hij bewijst.
Eén land zonder [lees verder]

Weg met Balthasar Boma, leve ondernemer Ignace Van Doorselaere!

Recensie Frans Crols - 28/09/2022
Balthasar Boma is de enige ondernemer die alle Vlamingen kennen, maar eigenlijk zou dat Ignace Van Doorselaere moeten zijn. Je krijgt er twee voor de prijs van één. Deze braderie weegt twee boeken over ondernemen: De Essentie van Ignace Van Doorselaere en het engelstalige Woke Inc. van Vivek Ramaswamy. [lees verder]

De wiegen van de wetenschap

Recensie Frans Crols - 30/08/2022
Ja, u leest het goed, geen wieg wel wiegen. Maand na maand miezert smaad op de westerse eigendunk. De analyse met de vernietigende inzichten over China is pas lauw of de prediking hoe Afrika zijn noorderbuur zal klem rijden bezet de boekentoptien. De Hottentot met het geschrift hoe het gregoriaans daar [lees verder]

Mandeville: de Vlaamse vader van de economie

Recensie Frans Crols - 26/07/2022
Vlaanderen is braakland voor filosofen als Augustinus, Descartes, Hobbes, Kant en Hegel. Wel is er het (onbekende) vaderschap van Bernard Mandeville, een Vlaamse Nederlander, die Adam Smith, David Hume en Charles Darwin inspireerde.
Niet 1 Vlaming op 100, noch 1 liberaal op 1000, zeker geen 1 op [lees verder]

Lezen en schrijven zijn mirakels

Recensie Frans Crols - 10/07/2022
Schattingen van het ontstaan van taal variëren van 50.000 jaar tot 1,9 miljoen jaar. Lezen en schrijven van 26 gecombineerde hanenpoten zijn mirakels.
Deze tekst is een combinatie van 26 hanenpoten op een bladzijde of een scherm die voor u zinnen vormen met een betekenis. Schrijven is van een [lees verder]

Woody Allen en de Vlaamse Beweging

Recensie Frans Crols - 03/06/2022
Messianisme is een Joodse traditie en voortgang die uitwaaierde. Het is Bijbels, christelijk, marxistisch, ecologisch, Vlaams, actueel. Je vindt messianisme in eigen dosissen bij Franz Kafka, Martin Buber, Karl Marx, Woody Allen, Greta Thunberg, Bart De Wever en Tom Van Grieken.
Een sliert messianisme [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.