Met God naar de disco

Het is zeldzaam. Een jonge Vlaming, klaar voor Tomorrowland, disco Carré of Club Lima, vat na een onverwachtse en confronterende bekering de studie theologie aan. Het kan, het bestaat, en hij schrijft een getuigenis.

Vandaag putten uit de bronnen van het christendom om verheldering, geloof, toekomst, om het zoeken van zin is in dit land voor dutsen, voor kwezels, voor intellectueel marginalen. Hard als beginzin is het, echter de werkelijkheid is zo of dreigt zo te zijn. Draai of keer het: de meeste Europeanen vergeten hoe het christendom, ook vandaag, meestal in een puur gelaïsiceerde vorm, een merkteken zet op ons denken en handelen.

Er blijven uitgeverijtjes drijven op het religieuze boek. Hun schrijversstal telt kloosterlingen, oudere priesters en vertaalde jezuïeten. Kan je een cultus of religie met in zijn katholieke variant verhalen over wonderen, met rituelen als het drinken en eten van de ge-transsubstantieerde wijn naar bloed en idem de hostie naar vlees ernstig nemen in de 21ste eeuw? Lawrence Urbain antwoordt ja en schrijft daarover een boek. De auteur is een elegante, goedgeklede, prima opgeleide vrijgezel met jarenlang een aantrekkelijk baan in het Europees Parlement waar hij mee aan de mechaniek van de Europese Unie sleutelde. Urbain valt niet uit de toon op Tomorrowland, in de Club Med of bij een cocktail van de Lions.

Protestant

Tussen hoop en genade is vers van de pers. Het boek bundelt essays over theologie en hermeneutiek, kerkgeschiedenis en dogma’s, wetenschap en geloof, christelijke ethiek, gnostiek en vrijzinnigheid, aanschouwen en gevoel.

De bekering van de christenvervolger Saulus tot de schepper van het christendom Paulus is bekend. Hij werd neergeslagen door een visioen op weg naar Damascus en transformeerde van hater tot strijder van de schrale christelijke kudde. Door Paulus is het christendom een wereldgodsdienst. Atypisch voor een bekeerde Vlaming en ex-agnost is dat Lawrence Urbain protestant is en zijn essays schreef als taken van zijn opleiding theologie aan de Faculteit voor Protestantse Theologie (FPTR) te Brussel. Hoe begon het? De auteur: ‘Op een onbeduidende dag in 2018 wandelde de Heere plots mijn leven binnen. Ongevraagd. Ineens veranderde zo niet alles, dan toch veel. Tal van vragen borrelden op, over het doel van het leven, de onvermijdelijke dood, de relatie tussen de nietige mens en God, enzovoort.’

Urbain vatte zijn studie bij de FPTR aan in 2019. De opleiding schonk hem een enorme intellectuele zingeving. Zal zij leiden tot de roeping van predikant? Dat is in ’s Heeren hand, getuigt hij wat ouderwetsig. Het protestantisme is een forse boom met een grandioze kruin. Op welke tak of twijg zit Lawrence Urbain? Zijn antwoord: ‘Mijn positie kan omschreven worden als te rechts om tot de midden-orthodoxie te behoren, te links om te vallen onder de zwaarste gereformeerde orthodoxie.’

Essays

De zeven essays zijn telkens voorzien van een literatuurlijst en een toepasselijk gedicht of tekst. Keurig en moedig werk. In Theologie en Hermeneutiek tracht Urbain de vrijmakende kracht, die uitgaat van de openbaring van God – en tevens de verwondering, die hij deelt met de protestants-Zwitserse theoloog Karl Barth – onder woorden te brengen. Hij pareert enkele klassieke kritieken van de zogenaamde ‘meesters van de achterdocht’, zijnde onder meer Freud, Marx, Nietzsche. De koene Godsdenker van de vroege kerk Origines, een briljante geest, officieel om zijn ketterse vondsten veroordeeld, blijft tot vandaag volgelingen behouden in de theologie. Urbain kadert Origines en pingpongt met Paulus. Hoofdstuk na hoofdstuk put de schrijver bij het beste van de christelijke denkers. Zijn bekering neemt hij serieus.

Onderwijs

Hoe staat het met het protestantse onderwijs in Vlaanderen? Aan het slot kijkt Lawrence Urbain naar zijn nieuwe wereld. Het publieke onderwijsnet in zijn drie vormen (gemeentelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs) telde in het schooljaar 2018-2019 rond 2500 leerlingen protestants-evangelische godsdienst (PEGO), de katholieke godsdienst circa 28.000 leerlingen en zedenleer haast het dubbele van dat aantal. Goed nieuws voor het protestantisme in Vlaanderen: de leerlingen bij PEGO waren in 2008-2009 met 1289 dus op tien jaar een verdubbeling. Wel is er voor PEGO een bedreiging vanuit het katholiek onderwijs. De dialoogschool van Didier Pollefeyt en zijn medestanders van de Guimardstraat flirt met een christelijke oecumene, en daardoor, meent Lawrence Urbain, wordt het katholieke onderwijsnet aantrekkelijker voor ouders en kinderen van protestantse huize.

Tussen Hoop en Genade | Lawrence Urbain

Paperback / softback | Nederlands | Theologie algemeen

Het christendom zit in de verdrukking. De kerken lopen leeg. Wie leest er nog de Bijbel? Toch is er in deze verweesde postmoderne samenleving een grote hang naar zingeving. Velen zoeken het ver weg, in bijvoorbeeld het boeddhisme of zij kiezen voor zweverige esoterie. [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Frans Crols

Woody Allen en de Vlaamse Beweging

Recensie Frans Crols - 03/06/2022
Messianisme is een Joodse traditie en voortgang die uitwaaierde. Het is Bijbels, christelijk, marxistisch, ecologisch, Vlaams, actueel. Je vindt messianisme in eigen dosissen bij Franz Kafka, Martin Buber, Karl Marx, Woody Allen, Greta Thunberg, Bart De Wever en Tom Van Grieken.
Een sliert messianisme [lees verder]

Lenin, plunder de plunderaars

Recensie Frans Crols - 17/05/2022
De titel is een vondst, de omslag toont een leeuwachtige hondenkop in Vlaamse kleuren met een zweem rood. Uitgeverij EPO publiceert ‘Debatfiches van de Vlaamse elite’. De Vlaamse Osservatore Proletaro (EPO staat voor Education Prolétaire, Proletarische Opvoeding) groepeert denkend klein [lees verder]

Rusland, de hel van Dante

Recensie Frans Crols - 10/05/2022
Scheldwoorden passen niet bij een boekbespreking. Je moet je bij de bundel van Bill Browder hoofdstuk na hoofdstuk verbijten. De top van Rusland is melaats met korstendikke leugens en zwavel.
De Goddelijke Komedie
‘De stromen bloed die uit hun wonden dropen, vormden, tezamen met hun [lees verder]

De kudde graast verder

Recensie Frans Crols - 20/04/2022
Eén buitenbeen is geen doorbraak. De Vlaamse pers blijft een weide met een ampele kudde. De oplossing is Nederland.
Wat is een kopblad? Het antwoord vindt u achteraan, gelieve toch eerst enkele paragrafen te lezen. Luc Pauwels is een crème van een VRT-journalist, met zijn reportages, dossiers [lees verder]

Matthias Desmet ‘De psychologie van totalitarisme’ en het Ministerie van Waarheid in Moskou

Recensie Frans Crols - 08/03/2022
De oorlogsroes van de Russen weerkaatst het rijzende totalitarisme van het Kremlin. Na de drollige Stalin en Hitler is Poetin dé moderne totalitair, een man met het lijf en de kop van de hoofdacteur van een kantoorsoap. Het gevaarlijkste type.
Transhumanisme
Een koene en modieuze denker [lees verder]

De kerk trilt los van Vlaanderen

Recensie Frans Crols - 01/03/2022
Kerkelijk had 1962 een primeur, een diepteduik met een onderzoeksboek in de Vlaamse Kerk door gewijden en leken. Zestig jaar later volgt een herhaling met ‘De Kerk in Vlaanderen’. Luidt de titel over 60 jaar ‘De Islam in Vlaanderen’ bij gebrek aan Kerk?
Verzwakking
In [lees verder]

Waarom de wereld niet sneuvelt

Recensie Frans Crols - 15/02/2022
‘De wereld in 2050 kapot’. Groene catastrofisten verspreiden dergelijke profetieën. De werkelijkheid is verwarrender én veerkrachtiger dan het refrein ‘Het einde is nabij’. Een wijs boek vindt de weg.
Homo Deus, ja u en ik zijn Mensgoden, staat tussen mijn boeken. Het [lees verder]

Christendom voor iedereen

Recensie Frans Crols - 01/02/2022
Een Leuvense nieuwtestamenticus schreef een meeslepend boek over het christendom ontluikend in de Grieks-Romeinse wereld. Een medicijn tegen moedeloosheid en nietsisme. Iedereen in Vlaanderen is cultureel christen.
Tegen moedeloosheid en kromdenken
Traditie en herbronnen zijn champagne tegen [lees verder]

De algocratie wordt uw nieuw leven

Recensie Frans Crols - 20/01/2022
Angsthazen en roeptoeters springen over mekaar bij de Artificiële Intelligentie. Zijn de algoritmes, die de macht van ieders leven worden, hoopgevend, neutraal, afschrikwekkend, ethisch of onethisch? ‘Wij, robots’ van Lode Lauwaert van de KU Leuven hakt wegeltjes door het kreupelhout.
[lees verder]

De Belgische ruimtevaartmissie

Recensie Frans Crols - 19/12/2021
De Zuidpool is sedert een eeuw ook ons territorium. Adrien de Gerlache opende in 1897 Antarctica voor Belgisch geld en Belgisch patriotisme. Julian Sancton, een Amerikaan, schreef een waarheidsgetrouwe thriller over de Belgica en zijn avonturiers. Uitstekende lectuur tussen Kerst en Oudjaar.
Laatste [lees verder]

Zieken worden zombies

Recensie Frans Crols - 01/11/2021
Het schandaal is Amerikaans, de branche is Belgisch. Opioïden dreven 450.000 mensen naar de dood. De verslavende pijnstiller OxyContin sloopte zieke en zwakke Amerikanen. De rijke joods-Amerikaanse Sacklers dachten voornamelijk aan hun geldkoffer. Tot de bejubelde filantropen paria’s werden.
[lees verder]

Het kringloopkatholicisme groeit

Recensie Frans Crols - 02/10/2021
Eindelijk verschijnt er een goed en mooi boek van een Vlaamse historicus over missionarissen. Waren het knechtjes van de kolonialen, racistisch geïnspireerde oppermensen, simpelen van geest die een religie uitventte waar geen behoefte aan was?
Het verkruimelende kerkse
De grootste oen kent [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.