Luc Devoldere begraaft tandeloze Taalunie

‘Vandaag zou ze niet meer worden opgericht.’ In een dubbelzinnige lofrede op 40 jaar Taalunie prijst essayist Luc Devoldere*, ex-hoofdredacteur van Ons Erfdeel-De Lage Landen, de verworvenheden van de Nederlandse Taalunie. Maar tegelijk waarschuwt hij dat ze haar ingeslapen status dringend moet reanimeren, in het belang van het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur en letteren.

Het kwaad van verdragen

De kunst van de welsprekendheid is aan Devoldere wel besteed. Als hij dus begin oktober op uitnodiging van onder andere de Vlaamse Volksbeweging in Brugge de Taalunie begroef, was dat retorisch bedoeld: ‘Ik ben naar hier gekomen om een verdrag te begraven, niet om het te eren. Het kwaad dat verdragen veroorzaken, leeft na hen door.’ Gelukkig maar, aldus Devoldere, want vandaag staan de sterren in Nederland en België allesbehalve gunstig voor de oorspronkelijke culturele integratie waarvoor de Taalunie bij haar oprichting in 1980 oorspronkelijk pleitte. Occasionele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen waar het kan, is nu het ordewoord.

Cultureel ambtenaar én Groot-Nederlander Johan Fleerackers die de Taalunie in 1980 meehielp bij de geboorte, nam geen blad voor de mond over het bestaansrecht van dit cultureel-taalkundige verdrag tussen Noord en Zuid: ‘De Taalunie heeft slechts zin in zoverre de Nederlandssprekende er in zijn dagelijks bestaan iets aan zal hebben.’ En laat dat nu net vandaag het probleem zijn.

Geen handje voor Roemer

Als de Taalunie tegenwoordig al eens in het nieuws komt, is het omdat er iets niet gebeurt. De driejaarlijkse toekenning van de door de Taalunie gepatroneerde Prijs der Nederlandse Letteren aan de Nederlands-Surinaamse schrijfster Astrid Roemer ging deze maand ten paleize niet door. Bleek immers dat Roemer de omstreden Surinaamse dictator Désire Bouterse een warm hart toedroeg. Dat kon je Koning Filip niet aandoen: een handje geven aan mevrouw Roemer. Het prijzengeld van 40.000 euro kreeg ze dan maar overgemaakt zonder meer.

En wie herinnert zich nog de trammelant toen de Algemeen Secretaris van de Taalunie – zeg maar de CEO dus – Hans Bennis enkele jaren terug ‘anything goes’ in het Nederlandstalige taalbeleid bepleitte: van ‘hun hebben gelijk’ tot ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. En dan maar lamenteren dat de jeugd haar moedertaal niet meer beheerst.

Eenheid benadrukken

Devoldere roept dan ook op om naast alle taalvariatie in spreken en schrijven de norm van het Standaardnederlands alstublieft opnieuw in ere te herstellen: ‘Het blijft belangrijk om, als het over het Nederlands gaat, en zeker over het Nederlands in de wereld, altijd eerder de eenheid te benadrukken dan het verschil, de variatie.’ Dat hier voor het onderwijs een belangrijke taak is weggelegd, is zonneklaar. Maar dat uitgerekend daar het schoentje knelt, is ook overduidelijk. Lesuren Nederlands worden afgebouwd, om over het doorgeven van een literatuurhistorische canon van de Nederlandstalige literatuur nog maar te zwijgen.

Nochtans is dat uitgerekend een van de verdiensten geweest van deze gul gesubsidieerde Taalunie. Ooit was zij immers de bezieler van een ingrijpende spellingrevolutie in Nederland en Vlaanderen. Toen de Nederlandse en Vlaamse spelling meer en meer uit elkaar aan het driften waren, nam de Taalunie in 1995 het initiatief om opnieuw de puntjes op de i te plaatsen. Gedaan met conservatieve Nederlandse versus progressieve Vlaamse woordbeelden, genre ‘eau de cologne en odekolonje’. Of minder ingrijpend: ‘cultuur en kultuur’.

Vlaamse ‘apoteker’ op kosten gejaagd

Met veel bombarie en een nieuw Groen Boekje decreteerde men dat elke Nederlandse taalgebruiker voortaan de etymologische spelling diende te gebruiken. De Vlaamse apoteker jaagden ze op kosten om een ‘h’ aan zijn lichtreclame toe te voegen. Vlaamse scholieren en studenten drilden ze om voortaan pannenkoek (niet pannekoek van vóór 1995), groentewinkel, en dus eau de cologne, kultuur en apotheek te spellen.

De paarde(n)bloem in de m(M)iddeleeuwen

Tot zover het goede nieuws want het triomfalisme van de taalbewakers kende toen jammer genoeg geen grenzen. Om de nieuwe eenheidsspelling voor Nederlanders én Vlamingen te bewaken, lanceerden ze het onzalige idee om elke tien jaar een update te doen, lees een reparatie om anomalieën van 1995 uit de weg te ruimen. In 2005 verscheen een nieuw Groen Boekje. Of men voortaan de hoofdletters uit de historische tijdsperiodes wou schrappen?

Dus geen Middeleeuwen meer maar middeleeuwen. En ja: ook paardebloem zou sindsdien – analoog de pannenkoekenregel – als paardenbloem door het leven gaan. Resultaat: de honkvaste Nederlanders vertikten het deze nieuwe spitsvondigheden toe te passen en kozen voortaan voor een Wit in plaats van een Groen Boekje. In de Nederlandse media en boeken heeft men het sinds dit nieuwe schisma dus nog steeds over de Middeleeuwen en de paardebloem, terwijl de gezagsgetrouwe Vlamingen zich uitsloven om de paardenbloem in de middeleeuwen te situeren.

Bé- in plaats van vóórschrijven

Een iets te ver doorgedreven regelneverij zorgde dus vanaf 2005 voor een taalkundige kater die nog altijd niet is doorgespoeld. De Taalunie liet betijen. Sterker: ze pleitte voor verregaand laksisme. De taalgebruiker heeft immers altijd gelijk: laat duizend bloemen bloeien. Tja, welke leraar gaat er dan nog wakker liggen van d/t-fouten? Kristien Hemmerechts alleszins niet.

Ook in academische milieus werden de teugels gevierd. Taalkundigen wilden niet langer regels voorschrijven maar louter het taalgedrag beschrijven. En in de literatuurbeschouwing heette het dat op literatuurhistorische basis trancheren tussen goede en slechte literatuur voortaan uit den boze was. Literatuurkritiek, die naam waardig, kon inpakken. Resultaat: interviews, columns en verkooppraatjes overspoelen nu de letterenbijlagen. Als die er tenminste nog zijn.

Conserverende taalacademies

Wat een verschil met de taalpolitiek in grote buurlanden als Frankrijk en Duitsland. Hun conservatieve want conserverende taalacademies waken er over dat de spellingnormen en literaire canons nauwelijks worden herzien maar adequaat bewaakt én doorgegeven worden aan nieuwe generaties.

Devoldere merkt trouwens op dat ook onze kleinere Europese partners hun taalpolitiek via buitenlandse cultuurinstituten veel sterker ondersteunen dan wij: ‘Nederland en Vlaanderen besteden namelijk fors minder dan andere Europese landen (Zweden, Portugal, Duitsland, Polen en Hongarije) aan het buitenlands onderwijs van hun taal. Terwijl toch uit onderzoek, van de Taalunie zelf, bleek dat Nederland en Vlaanderen wel veel baat hebben bij een sterk internationaal onderwijs van de taal en cultuur.

Tweede adem

Dat het ondertussen met de leesvaardigheid van onze jongeren bergaf gaat, is ook oud-leraar Devoldere opgevallen. En laat die nu net nodig zijn om complexe teksten te kunnen verstaan en om zelf genuanceerd te kunnen debatteren: ‘Een democratische samenleving heeft mondige en kritische burgers nodig die boodschappen kunnen duiden en ontrafelen.’

Rest de vraag of de Taalunie, die momenteel wordt geleid door de Vlaamse Kris Van de Poel, nog een tweede adem gaat vinden. Devoldere heeft er een hard hoofd in. En niet alleen hij.


*Reactie van Luc Devoldere:

Luc Devoldere begraaft de Taalunie niet

Voor een goed begrip: ik heb geen “dubbelzinnige” lofrede geschreven, zoals Frank Hellemans beweert. Wie mijn tekst goed leest, en het betreft hier een lofrede op het “Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie” (en dus de tekst van dat Verdrag uit 1980), ziet dat ik  de lijkrede van Antonius uit Julius Caesar van Shakespeare pasticheer. Imitatio en aemulatio.

In die lijkrede slaagt Antonius erin de sympathie van de toehoorders voor de moordenaars van Caesar (“honourable men”) om te doen slaan in sympathie voor de vermoorde Caesar. Ik heb hetzelfde gedaan.

Het begraven Verdrag blijkt en blijft uiteindelijk in zijn ambities en idealen prijzenswaardig, en de “eerbare heerschappen”, zeg maar de sociolinguïsten, moeten het verduren. Ik zeg inderdaad dat we blij mogen zijn dat de Taalunie bestaat. Want dat ze vandaag niet meer zou worden opgericht. Dat is, denk ik, niet dubbelzinnig.

Heb ik er een hard hoofd in of de Taalunie een tweede adem zal vinden, zoals Hellemans beweert? Ik heb alvast de overheden die de Taalunie moeten aansturen een fikse opdracht meegegeven.

Luc Devoldere

Meer berichtjes van Frank Hellemans

Leven en werken van Maurice Gilliams: biografie op komst

BlogFrank Hellemans - 13/07/2022
Nee, Maurice Gilliams (1900-1982) was geen collaborateur. En ja, meer dan waarschijnlijk heeft de officieel kinderloze Gilliams dan toch een (buitenechtelijke) zoon. Annette Portegies, die al in 1999 de opdracht aanvaardde om een biografie over Gilliams te maken, presenteert eind augustus 2022 in Weerspiegeld [lees verder]

Waarom valt er na Remco Campert zo weinig te lachen in de letteren?

BlogFrank Hellemans - 05/07/2022
Filmkomedies genoeg en Vlaamse tv-series vol kolder, karikaturen en groteske grollen. Maar wanneer kan je als lezer nog eens (glim)lachen bij het lezen van een Nederlandstalige roman? Ooit schreven auteurs voor hun plezier en schuwden allesbehalve de lichtvoetige en humorvolle toets, zoals de pas overleden [lees verder]

Waar zijn de literaire cafés met Toots Thielemans en gogogirls gebleven?

BlogFrank Hellemans - 28/06/2022
Remco Campert was er ooit kind aan huis. En dichters als Paul Snoek, Patrick Conrad en H.C.Pernath kwamen er geregeld over de vloer. Die laatste maakte er zelfs een dodelijke val. En ja, ook Hugo Schiltz en Henri-Floris Jespers frequenteerden de Antwerpse privéclub Vecu van 1961 tot 1983. Je zou warempel [lees verder]

Stachanovist Stijn Streuvels: hard werken loont

BlogFrank Hellemans - 21/06/2022
Bij alle gekte rond Felix Timmermans, die met de heruitgave van zijn Boerenpsalm plots weer een renaissance beleeft, krijgt ook Stijn Streuvels (1871-1969) in de luwte van zijn Lierse generatiegenoot meer dan terecht nog een late hommage. Stijn Streuvels 150 jaar. Een internationale auteur met universele [lees verder]

Maak kennis met de Engelse Bart Van Loo: Dan Jones over de Britse royals

BlogFrank Hellemans - 15/06/2022
Begin 2022 verscheen Van Rome tot Rome waarin de 40-jarige Engelse historicus Dan Jones 1000 jaar westerse middeleeuwse geschiedenis op 600 bladzijden comprimeert. Op zijn best is hij echter in Vorsten van Albion, de wervelend vertelde geschiedenis van het huis Plantagenet dat de Engelse kroon vanaf [lees verder]

Is Joachim Pohlmann echt de enige rechtse Vlaamse schrijver?

BlogFrank Hellemans - 08/06/2022
Eigenlijk is het hilarisch: het driemaandelijkse literaire tijdschrift Deus Ex Machina (DEM) brengt een themanummer over rechtse auteurs maar vindt nauwelijks pennen die zich waagden aan een stand van zaken. Resultaat: veel buitenlandse namen in deze rechtse literaire canon. En gelukkig toch ook Joachim [lees verder]

Arm Vlaanderen en het rijke oeuvre van Gaston Durnez

BlogFrank Hellemans - 25/05/2022
Gaston Durnez (1928-2019), tijdens de laatste jaren van zijn leven ook Doorbraak-medewerker, blijft hot dankzij Davidsfonds-uitgever Toon Horsten. Meest recente en nog nooit gepubliceerde tekst van Durnez is diens beschouwing over Boerenpsalm van Felix Timmermans die nu bij de heruitgave ervan verscheen [lees verder]

Waar blijft die Herman de Coninck-zaal in Mechelse bib?

BlogFrank Hellemans - 18/05/2022
Op zondag 22 mei is het 25 jaar geleden dat de toen amper 53-jarige dichter Herman de Coninck in de straten van Lissabon na een hartaanval in de armen van collega-dichteres Anna Enquist dood neerzeeg. De verslagenheid was groot want De Coninck was niet alleen een populaire, graag gelezen dichter – [lees verder]

August Vermeylen: 150 jaar oud maar eeuwig jong

Recensie Frank Hellemans - 11/05/2022
Er zijn weinig Vlaamse literatoren die zo precies en scherp over hun tijd hebben geschreven als de Brusselse ‘more brains’-essayist August Vermeylen (1872-1945) die 150 jaar geleden op 12 mei is geboren. Zijn oproep voor gemeenschapsvorming en -kunst klinkt vandaag luider dan ooit: van Sammy Mahdi [lees verder]

Ultima-winnares Annelies Verbeke zet kortverhaal en vergeten schrijfsters op de kaart

BlogFrank Hellemans - 04/05/2022
Mooie geste om dit jaar Annelies Verbeke (46) de Ultima voor de letteren te gunnen. Ze debuteerde ooit als een komeet, ontpopte zich vervolgens tot koningin van het kortverhaal en valt de laatste jaren vooral op door haar onvermoeibare inzet voor collega-schrijfsters.
Slapeloos op de trein
Verbeke [lees verder]

Lachen is gezond en vooral subversief: Walter van den Broecks Uilenspiegel

Recensie Frank Hellemans - 03/05/2022
Iedereen heeft ooit wel eens gehoord van Tijl en zijn Nele, en van Lamme Goedzak. Maar wie kent het hele verhaal echt?
Het Franstalige origineel La légende d’Ulenspiegel van Charles De Coster uit 1867 nodigt niet direct uit voor een avondje leesvertier, wegens vrij langdradig en barok. Goed [lees verder]

Waarom het met een Vlaamsere Dikke Van Dale maar niet wil lukken

BlogFrank Hellemans - 27/04/2022
Eerst het goede nieuws: de zestiende editie van de nieuwe Dikke Van Dale doet zijn epitheton alle eer aan en biedt zomaar eventjes 5.160 bladzijden taalplezier. Maar dan het minder goede: Vlaamse woorden, zoals ‘goesting’, worden steevast als Belgische informele spreektaal getypeerd. En Vlaamse auteurs, [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.