Lof voor de schijnheilige stemmers

Wat is de nicodemist? De naam van deze mensensoort is afgeleid van Nicodemus, een geheime leerling van Jezus Christus. Een man die de schijnheiligheid hoog in het vaandel voerde en om zeer menselijke redenen – maatschappelijk aanzien, schrik voor vervolging, doodslag, familiale kwesties – zich niet bekende tot de nieuwe prediker.

Nicodemisten zijn er in alle tijden. Ook in de politieke werkelijkheid. Het succes van N-VA in 2010 en waarschijnlijk voor een part eveneens in 2014 is deels het resultaat van het stemgedrag van mannen en vrouwen die zich voor geen cent zullen uiten of willen uiten als sympathisanten van Bart De Wever en zijn troepen, maar die achter de gordijntjes van het stemhok vol overgave de N-VA-bolletjes kleuren.

Silence. A Christian History‘ toont hoe het nicodemisme een blijvertje is. In elke fase van het christendom leeft deze oerfiguur, maar ik herhaal mijn punt, ook buiten godsdiensten is er de blode volgeling, kiezer, verliefde, geniepigaard. Niet als randfenomeen, als massafenomeen. Een nicodemist tijdens de christelijke godsdienstoorlogen was iemand die in het geheim overstak naar de Reformatie maar in het openbaar rooms-katholiek bleef. In Rusland belette 75 jaar atheïstisch schrikbewind niet dat na het einde van de USSR meteen de herleving van het orthodoxe christendom inzette. Een nicodemist in de Sovjet-tijd kon zich communist noemen en orthodox christen zijn. Zonder deze nicodemistische communisten was de brede Russische herkerstening onmogelijk. Over China bestaan er ramingen dat daar tot 125 miljoen christenen leven, het overgrote deel in geestelijke catacomben, en deze clandestiene volgelingen staan daarmee op de zesde rang van de belangrijkste wereldgodsdiensten.

Diarmaid MacCulloch meldt in zijn boek dat hij de drukkerij Plantijn in Antwerpen bezocht, een ankerpunt van het Huis der Liefde, de sekte van Hendrik Niclaes. In een boek tijdens de godsdienstoorlogen over aartsketters werd Hendrik Niclaes op één lijn gesteld met Mohammed en Jan Hus. Drukker Plantijn, cartograaf Ortelius, dichter Jan Van der Noot en andere prominenten van de Lage Landen waren geheime volgelingen van Niclaes. De stichter van het Huis der Liefde was een mysticus en beleed een radicale versie van de theosis, of de versmelting van de mysticus met God, een dierbaar begrip van de orthodoxe kerk. Zijn volgelingen waren zo vol van de geest Gods, schreef Niclaes, dat zij deel werden van de Godheid. De medestanders frequenteerden de katholieke kerken met inachtneming van de sacramenten en waren nicodemisten om zich maatschappelijk aanvaardbaar te houden. Van de persen van Plantijn rolde Den Spegel der Gerechtigheid, een hoofdwerk van Niclaes maar ook de katholieke Index met de verboden boeken. In de zeventiende eeuw verdween de sekte plots maar sterke aanwijzingen bestaan dat een deel van Niclaes’ ideeën de Society of Friends, dus de Quakers, inspireerden.

De braintrust van N-VA heeft andere zaken aan het hoofd dan boeken over christelijke stilten, maar vele paragrafen verhelderen van waar de 30% kiezers op 25 mei zullen komen. Uit de diepten van het stille Vlaanderen waar men liever zwijgt als vermoord dan uit te komen voor een overtuiging.

Meer berichtjes van Frans Crols

Woody Allen en de Vlaamse Beweging

Recensie Frans Crols - 03/06/2022
Messianisme is een Joodse traditie en voortgang die uitwaaierde. Het is Bijbels, christelijk, marxistisch, ecologisch, Vlaams, actueel. Je vindt messianisme in eigen dosissen bij Franz Kafka, Martin Buber, Karl Marx, Woody Allen, Greta Thunberg, Bart De Wever en Tom Van Grieken.
Een sliert messianisme [lees verder]

Lenin, plunder de plunderaars

Recensie Frans Crols - 17/05/2022
De titel is een vondst, de omslag toont een leeuwachtige hondenkop in Vlaamse kleuren met een zweem rood. Uitgeverij EPO publiceert ‘Debatfiches van de Vlaamse elite’. De Vlaamse Osservatore Proletaro (EPO staat voor Education Prolétaire, Proletarische Opvoeding) groepeert denkend klein [lees verder]

Rusland, de hel van Dante

Recensie Frans Crols - 10/05/2022
Scheldwoorden passen niet bij een boekbespreking. Je moet je bij de bundel van Bill Browder hoofdstuk na hoofdstuk verbijten. De top van Rusland is melaats met korstendikke leugens en zwavel.
De Goddelijke Komedie
‘De stromen bloed die uit hun wonden dropen, vormden, tezamen met hun [lees verder]

De kudde graast verder

Recensie Frans Crols - 20/04/2022
Eén buitenbeen is geen doorbraak. De Vlaamse pers blijft een weide met een ampele kudde. De oplossing is Nederland.
Wat is een kopblad? Het antwoord vindt u achteraan, gelieve toch eerst enkele paragrafen te lezen. Luc Pauwels is een crème van een VRT-journalist, met zijn reportages, dossiers [lees verder]

Matthias Desmet ‘De psychologie van totalitarisme’ en het Ministerie van Waarheid in Moskou

Recensie Frans Crols - 08/03/2022
De oorlogsroes van de Russen weerkaatst het rijzende totalitarisme van het Kremlin. Na de drollige Stalin en Hitler is Poetin dé moderne totalitair, een man met het lijf en de kop van de hoofdacteur van een kantoorsoap. Het gevaarlijkste type.
Transhumanisme
Een koene en modieuze denker [lees verder]

De kerk trilt los van Vlaanderen

Recensie Frans Crols - 01/03/2022
Kerkelijk had 1962 een primeur, een diepteduik met een onderzoeksboek in de Vlaamse Kerk door gewijden en leken. Zestig jaar later volgt een herhaling met ‘De Kerk in Vlaanderen’. Luidt de titel over 60 jaar ‘De Islam in Vlaanderen’ bij gebrek aan Kerk?
Verzwakking
In [lees verder]

Waarom de wereld niet sneuvelt

Recensie Frans Crols - 15/02/2022
‘De wereld in 2050 kapot’. Groene catastrofisten verspreiden dergelijke profetieën. De werkelijkheid is verwarrender én veerkrachtiger dan het refrein ‘Het einde is nabij’. Een wijs boek vindt de weg.
Homo Deus, ja u en ik zijn Mensgoden, staat tussen mijn boeken. Het [lees verder]

Christendom voor iedereen

Recensie Frans Crols - 01/02/2022
Een Leuvense nieuwtestamenticus schreef een meeslepend boek over het christendom ontluikend in de Grieks-Romeinse wereld. Een medicijn tegen moedeloosheid en nietsisme. Iedereen in Vlaanderen is cultureel christen.
Tegen moedeloosheid en kromdenken
Traditie en herbronnen zijn champagne tegen [lees verder]

De algocratie wordt uw nieuw leven

Recensie Frans Crols - 20/01/2022
Angsthazen en roeptoeters springen over mekaar bij de Artificiële Intelligentie. Zijn de algoritmes, die de macht van ieders leven worden, hoopgevend, neutraal, afschrikwekkend, ethisch of onethisch? ‘Wij, robots’ van Lode Lauwaert van de KU Leuven hakt wegeltjes door het kreupelhout.
[lees verder]

De Belgische ruimtevaartmissie

Recensie Frans Crols - 19/12/2021
De Zuidpool is sedert een eeuw ook ons territorium. Adrien de Gerlache opende in 1897 Antarctica voor Belgisch geld en Belgisch patriotisme. Julian Sancton, een Amerikaan, schreef een waarheidsgetrouwe thriller over de Belgica en zijn avonturiers. Uitstekende lectuur tussen Kerst en Oudjaar.
Laatste [lees verder]

Zieken worden zombies

Recensie Frans Crols - 01/11/2021
Het schandaal is Amerikaans, de branche is Belgisch. Opioïden dreven 450.000 mensen naar de dood. De verslavende pijnstiller OxyContin sloopte zieke en zwakke Amerikanen. De rijke joods-Amerikaanse Sacklers dachten voornamelijk aan hun geldkoffer. Tot de bejubelde filantropen paria’s werden.
[lees verder]

Het kringloopkatholicisme groeit

Recensie Frans Crols - 02/10/2021
Eindelijk verschijnt er een goed en mooi boek van een Vlaamse historicus over missionarissen. Waren het knechtjes van de kolonialen, racistisch geïnspireerde oppermensen, simpelen van geest die een religie uitventte waar geen behoefte aan was?
Het verkruimelende kerkse
De grootste oen kent [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.