Lid sinds 29 november 2011
Deel dit profiel
Stuur een berichtje naar Pieter Bauwens
Titel:

Je bericht

Pieter Bauwens

Zoon, man, vader en journalist met leeshonger.

Lijstjes

Deze gebruiker heeft geen publieke lijstjes.

Mijn boekervaringen & recensies

Lot en liefde in tijden van oorlog

Recensie Pieter Bauwens - 23/01/2023
Vijftien miljoen soldaten en burgers verloren het leven in de Eerste Wereldoorlog. Maar Luckas Vander Taelen heeft er zijn leven aan te danken. Aan de oorlog en het toeval. Hij schreef er een boek over.
Achille
De Eerste Wereld Oorlog blijft beroeren. En honderd jaar na het einde van die [lees verder]

Belgisch geld stroomt altijd in dezelfde richting

Recensie Pieter Bauwens - 03/04/2021
Vlaanderen draagt elk jaar 6% van het Bruto Binnenlands product af aan Wallonië. Al jaren. Al leeft in Wallonië de mythe dat het ooit anders was. Tijd voor een ontmythologisering. Er is geen bewijs voor die geldstroom van Wallonië naar Vlaanderen. Integendeel.
De Franstalige mythe
Aan [lees verder]

Er moet meer midden zijn

Recensie Pieter Bauwens - 02/02/2021
We beleven politiek woelige tijden. Dat heeft vele oorzaken, Maar er zijn ook remedies. Rik Torfs en Pieter Marechal hebben er een boek over geschreven. De oplossing ligt in het midden.
Spits en scherp
Over morgen: Mijmeringen voor wie niet van gisteren is. Spits is professor Torfs altijd [lees verder]

Broeders en bisschoppen met vuile manieren

Recensie Pieter Bauwens - 25/10/2020
Het verleden is een schatkamer aan verhalen. Maar je moet die goed kunnen brengen. Want dat verleden heeft wel eens de ellendige gewoonte opgesloten te zitten in stoffige en droge archieven. Wie die kunst verstaat is Jan Pauwels. Met nu al een tweede boek over de fratsen en strapatsen van de Vlaamse [lees verder]

Rik Torfs vindt de kerk fantastisch

Recensie Pieter Bauwens - 10/10/2020
De titel van dit boek doet even opkijken. De kerk is fantastisch. Dan zie je de auteur, Rik Torfs. Zou die dat menen? Is het een grap, een onliner, iets om de aandacht te trekken? Dat laatste is het zeker, maar de inhoud is géén grap. Torfs weet zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk van vandaag [lees verder]

Kerkopstand in Sint-Gillis

Recensie Pieter Bauwens - 21/04/2019
Eind jaren 60, na het Tweede Vaticaanse Concilie, ging de Kerk in Europa door zwaar weer. Er zijn boeken vol geschreven over die periode en de zoektocht naar de oorzaken. Volgens de ene ging Vaticanum II te ver, volgens de andere werd het niet consequent toegepast maar teruggedraaid door de Paus, nog [lees verder]

Paus Franciscus, de linkse dictator

Recensie Pieter Bauwens - 16/03/2019
Is paus Franciscus die vriendelijke lachende paus die genadeloos wordt tegengewerkt door de curie, die vecht voor haar privileges? Of is Paus Franciscus een genadeloze manipulator die medewerkers tegen elkaar opzet en zijn visie wil doorduwen?
Framing en karaktermoord
De pers loopt makkelijk [lees verder]

Joden van Antwerpen

Recensie Pieter Bauwens - 10/11/2018
Een filosemiet, dat ben ik. Al jaren. Ik koester een diepe bewondering voor de Joodse cultuur, of culturen moet ik zeggen, want er zijn verschillende manieren om Jood te zijn. In het boek De Joden van Antwerpen van Ludo Abicht, herkende ik diezelfde fascinatie en ook affectie, maar niet zonder kritische [lees verder]

Guldensporenslag en identiteit

Recensie Pieter Bauwens - 11/07/2018
In 2002 schreef Karim Van Overmeire een goed boek over de Guldensporenslag, De Guldensporenslag; Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis. Dat boek was toen een welkome aanvulling bij de boeken die verschenen over die veldslag die toen bijna 700 jaar geleden was. Het was eens een boek dat geschreven [lees verder]

Poetin en Assad hebben zijn leven gered

Recensie Pieter Bauwens - 25/11/2017
In 2010 komt de Vlaamse pater Daniël Maes (we interviewden hem eerder hier op Doorbraak) aan in Syrië om er te helpen bij de heropbouw van het eeuwenoude klooster van Mar Yacub bij Qara, vlak bij de grens met Libanon. Pater Daniël besluit om voor ‘het thuisfront’ een dagboek bij te houden, [lees verder]

Uw score voor het merk België

Recensie Pieter Bauwens - 15/10/2017
Welke score op een schaal van nul tot tien zou u aan België geven? Welke argumenten hebt u voor die score? Dat zijn -vereenvoudigd- de vragen van een kwalitatief onderzoek op grote schaal van het bureau WHY5Research van Jan Callebaut. De vragen werden gesteld aan een representatieve staal Belgen en [lees verder]

Vluchtelingen brengen christendom zonder eurocentrisme

Recensie Pieter Bauwens - 22/07/2017
Als er een discussie is over vluchtelingen, dan wordt dat hier snel een discussie over de islam, het christendom speelt maar een zijdelingse rol. En dat vertekent ons beeld. Volgens het Amercan Pew Research Centre waren er in 2012 al 26 miljoen christelijke migranten in Europa. De helft daarvan is afkomstig [lees verder]

Vergeten geschiedenis van Ierse oorlogsvrijwilligers in WOI

Recensie Pieter Bauwens - 08/07/2017
Geen land in de wereld waar je meer dan in Ierland bij de boekhandelaars werken over de eigen geschiedenis kan vinden. Niet alleen trouwens over wat zich in de loop der eeuwen op het groene eiland zelf heeft afgespeeld. Ook de lotgevallen van de talrijke Ierse gemeenschappen in de diaspora komen ruim [lees verder]

Hoe een superieure samenleving blijven?

Recensie Pieter Bauwens - 04/06/2017
Patrick Loobuyck heeft een boek geschreven over waarheen het moet met onze multiculturele, superdiverse samenleving. Wie het debat volgt, kent de filosoof Loobuyck. Hij schrikt er niet voor terug om in discussies de goegemeente wakker te schoppen, hoewel hij dat zelf niet zo ziet. In zijn boek Samenleven [lees verder]

Slachtoffer seksueel misbruik schrijft Brief aan de paus

Recensie Pieter Bauwens - 07/05/2017
Mark Vangheluwe heeft een brief geschreven, Brief aan de paus. Een brief als een boek, een boek als een brief. Een tocht door het donker, weg van het paradijs op zoek, opnieuw op zoek naar het paradijs. Maar dat blijkt achter een hoge berg te liggen, de top blijkt altijd maar weer verscholen te zijn [lees verder]

Frontbrieven honderd jaar later

Recensie Pieter Bauwens - 29/04/2017
Vandaag vindt er een boekvoorstelling plaats in het Vlaams Parlement. Dat moet dan toch wel iets bijzonders zijn. Wel, na honderd jaar is er – eindelijk – een tekstkritische uitgave van de ‘Open Frontbrieven’. Documenten van de Frontbeweging, zeg maar de Vlaamse Beweging aan het IJzerfront [lees verder]

De Grondwet is een vodje papier | Pieter Bauwens

Recensie Pieter Bauwens - 11/03/2017
Mag ik u even meenemen naar januari 2013? Toen sprak Hendrik Vuye, professor staatsrecht aan de universiteit van Namen de nieuwjaarsreceptie van de VVB toe. Hij had het over ‘ontgrendeling’. Als Vlaanderen echt iets wil veranderen moet het buiten de Grondwet treden was toen zijn stelling. ‘Als [lees verder]

Dansen om de hete brij: herziene versie van het Molenbeekboek ‘In Molenbeek’

Recensie Pieter Bauwens - 20/02/2017
Broeinest
Door de heisa over de aanslagen in Brussel en Parijs werd Molenbeek in de internationale pers afgeschilderd als een broeinest van islamitisch extremistische. Zelf voor die mensen die Molenbeek goed kennen en kritisch staan ten aanzien van de toenemende invloed van rigide religie, leek [lees verder]

Een spannend conclaaf

Recensie Pieter Bauwens - 14/01/2017
Hoe schrijf je een spannend boek? Er moet iets gebeuren: een moord of een verdwijning. Dat is vrij gebruikelijk in het thrillergenre. Soms zelfs in een huis clos. Niemand binnen, niemand buiten, de deelnemers zijn gekend. Agatha Christie schreef er zulke. Een heel interessant idee en een beetje auteur [lees verder]

Abicht bevrijdt de Bijbel

Recensie Pieter Bauwens - 24/12/2016
Er is al vaak afgerekend met de Bijbel. In onze tijd is dat niet meer zo’n heilig boek volgens de ene, zelfs volgens sommige religiecritici een ‘sprookjesboek’. Anderen houden dan weer heel dogmatisch vast aan een letterlijke lezing van ‘het woord van God’. Ludo Abicht zoekt [lees verder]

Hoe links denkt over de clash tussen culturen

Recensie Pieter Bauwens - 24/12/2016
Ik ben een fan van Fikry El Azzouzi. Zijn verhalen zijn goed geschreven, zijn personages zijn geloofwaardig en hij schrijft in een frisse taal met vlotte dialogen en in filmische scènes. In Alleen Zij is dat ook zo. De vermenging van het eigen leven van de auteur en fictie is ook altijd intrigerend. [lees verder]

Hoe zit het nu met Vlaamse onafhankelijkheid?

Recensie Pieter Bauwens - 06/08/2016
Als Gerolf Annemans een boek publiceert over de onafhankelijkheid van Vlaanderen en hoe die te realiseren, dan houden wij ons klaar. Het beste boek over de Vlaamse onafhankelijkheid en de juridische en internationaal politieke benadering daarvan is Annemans’ (en Steven Utsi’s) Ordelijke opdeling [lees verder]

Meer achtergrond bij de islam

Recensie Pieter Bauwens - 19/07/2016
We weten allemaal: er lijken zoveel ‘islams’ te bestaan als boeken die men erover raadpleegt, of experts die men daarover aan het woord, of juist niet aan het woord laat. En wie in dit verband iets wil opzoeken, kan misschien beter van het web wegblijven. Een boek dus, bijvoorbeeld het Vademecum [lees verder]

Gaan we ten onder aan massamigratie?

Recensie Pieter Bauwens - 24/10/2015
Het legerkamp der heiligen, in de originele taal Le Camp des Saints, zo heet het bekendste en meest omstreden boek van Jean Raspail (geboren in 1925). De Franse auteur, die bij ons niet zo bekend is, publiceerde tussen 1952 en 2015 meer dan dertig boeken, verhalen of essays. Le Camp des saints (1973), [lees verder]

Familienotities over de zinloosheid van de Groote Oorlog

Recensie Pieter Bauwens - 23/08/2015
‘De Groote Oorlog doodt ook langzaam, tergend langzaam, ver weg van enig veld van eer’ (p 124). Met dit ene zinnetje kan je het boek Laat mij droef en treurig wezen van Eric Defoort samenvatten, met als ondertitel: Familienotities over de zinloosheid van de Groote Oorlog. Defoort is een geboren Ieperling, [lees verder]

De Eerste Wereldoorlog in vogelperspectief

Recensie Pieter Bauwens - 06/02/2014
Wereldoorlog I werd ook uitgevochten in de lucht. Er waren de zeppelins, waarmee de Duitsers tot in Londen vlogen om te bombarderen. Maar daar gaat dit boek niet over. Maar meer nog was er de opkomst van de vliegtuigen. Opmerkelijk want de eerste gemotoriseerde vlucht was in 1913, amper een tiental jaar [lees verder]

De Hongerspelen

Recensie Pieter Bauwens - 06/01/2014
Ooit ben ik aan de reeks Harry Potter begonnen na het zien van de eerste film. Ik heb het me nooit beklaagd. Al doen sommigen nog altijd meewarig over ‘jeugdboeken over tovenaars’. Hetzelfde kan gezegd worden over ‘De Hongerspelen’, boeken voor jongvolwassenen en dan nog sciencefiction. Maar [lees verder]

Het Vlaanderen van de Ronde

Recensie Pieter Bauwens - 12/04/2013
De Ronde van Vlaanderen is achter de rug. U hebt dus een jaar om Het Vlaanderen van de Ronde van Jeroen Wielaert te lezen. Een Nederlandse journalist die door wijlen Jan Wauters ‘de Boudewijn Büch van het cyclisme’ werd genoemd. Die beschrijving geeft je een goed idee van dit boek: [lees verder]

De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel

Recensie Pieter Bauwens - 14/03/2013
Er is al veel gezegd over de Vlaamse Rand (rond Brussel). Maar gelukkig zijn er ook cijfers en besprekingen, en die kan je vinden in ‘De internationalisering van de Vlaamse Rand’. Het boek kwam tot stand naar aanleiding van een colloquium georganiseerd door het Documentatiecentrum Vlaamse [lees verder]

België-Belgique

Recensie Pieter Bauwens - 15/11/2012
In België-Belgique, één land twee collectieve geheugens buigen specialisten van verschillende wetenschappen zich over de vele vragen die de politieke impasse in België heeft opgeroepen. De invalshoek is de rol van emoties en herinneringen, zeg maar het collectieve geheugen. Via die invalshoek willen [lees verder]

Dokter Lievens

Recensie Pieter Bauwens - 02/10/2012
De dokter in kwestie was van augustus 1914 tot de bezetting van de Rijnoevers actief in het Belgische leger als arts en hield tot en met het eindoffensief een dagboek bij. Eerst in het Frans, maar vanaf 2 juni 1917, plots en zonder opgave van reden schreef hij in het Nederlands. Enkel dat is al een tijdsdocument. [lees verder]

Het is maar een peiling. Opiniepeilingen in de media: van wetenschap tot wichelarij?

Recensie Pieter Bauwens - 06/02/2012
Doorbraak-medewerker Frank Thevissen schreef wat zijn uitgever noemt zijn ‘opus magnum’. Een handleiding voor peilingen – om ze te leren lezen en begrijpen – voor leken én academici. Want die laatsten hebben het volgens Thevissen even moeilijk om peilingen correct te peilen als wie geen [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.