Kunnen we China vertrouwen?

Pascal Coppens is sinoloog en ondernemer. Hij woonde bijna 20 jaar in China en kent het land door en door. Met zijn nieuw boek Kunnen we China vertrouwen?, reageert hij op de toenemende negatieve (voor)oordelen over China.

Cirkels van vertrouwen

Coppens somt de (voor)oordelen over China op en bekijkt ze met een dubbele bril: de Westerse en de Chinese. Hij groepeert ze in acht ‘cirkels van vertrouwen’. Hij kiest voor cirkels, omdat Chinezen minder rechtlijnig – en minder in termen van goed of kwaad denken dan wij.

Vervolgens somt hij een aantal klachten op over de Chinezen. Ze zouden stelen, kopiëren, spioneren, zich niet aan de afspraken houden en rommel produceren. China wordt vaak ook een ‘controlestaat zonder vrijheid’ genoemd. Xi Jinping is volgens sommigen een dictator en het land zou voortdurend de mensenrechten schenden. Telkens stelt Coppens iets tegenover de aanklachten. Amerikaanse bedrijven kopiëren volgens hem ook WeChat en TikTok. China is overigens koploper in artificiële intelligentie, kwantumcomputers en 5G en de eigendomsbescherming in China verschilt weinig van de onze.

Van één tot vijf

In de eerste cirkel beschrijft hij het individu. Waarom liegen ze en kruipen ze voor? Denken ze collectivistisch en wat is hun oordeel over privacy? In de tweede cirkel verklaart hij de invloed van het confucianisme op het gezin en op de familiewaarden.
Bedrijf en team vormen cirkel drie. Werknemers veranderen volgens Coppens van job als ze zich kunnen verbeteren. Confucianisme, legalisme en taoïsme bepalen de bedrijfscultuur. Welgestelde jongeren willen volgens hem geen 9-9-6 (6 dagen van 9 tot 21 uur) meer werken.

Cirkel vier gaat over netwerken, groeperingen, het collectief vertrouwen en de 55 minderheden, die vooral positieve discriminatie ondervinden. Coppens zegt dat de 50 miljoen christenen elk jaar met 7% groeien, maar hij verzwijgt dat hun priesters en bisschoppen soms voor jaren in de cel vliegen.

In cirkel vijf bekijkt hij het systeem en de partij. De meeste Chinezen storen zich niet aan de beperking van hun vrijheden. Ze groeien immers op met regeltjes. China komt van heel ver (in 1990 was het bbp per inwoner slechts 279 euro per jaar, nu 9.100) en blijkbaar is hun vrijheid groter dan wij denken.

De Communistische Partij van China (CPC) heeft er volgens Coppens voor gezorgd dat de levensverwachting bijna verdubbelde, dat het alfabetisme rond 97% ligt en dat de welvaart enorm steeg. De ongelijkheid (0,465) is groter dan in Europa (0,3), maar kleiner dan in Amerika (0,48). De herovering van Tibet, Hongkong en Taiwan beschouwt de CPC als herstel van historisch onrecht.

Van zes tot acht

Natie en volk beheersen cirkel zes. Xinjiang hoort bij China sinds 1754 en sinds 1992 plegen separatisten bomaanslagen. Sinds 2017 zijn er geen aanslagen meer door de kordate aanpak van China. Coppens ziet vooral de positieve kanten: meer werkgelegenheid, een alfabetisme van ‘99,91 %’, dus een wereldrecord, hogere groei en geen extreme armoede.

China beweert dat 90% van de verhalen over de Oeigoeren verzonnen zijn. De investeringen in de Nieuwe Zijderoute zullen alleszins voor veel welvaart zorgen. In 2020-2021 verscherpte de Chinese overheid de controle op bedrijven en banken, en toonde zo wie de macht heeft. Volgens Coppens toonde ze dat de bevolking belangrijker is dan winst.

Cirkel zeven handelt over de nieuwe wereldorde van China. In de jaren ’90 keken de Chinezen nog naar de Westerse wereld met veel verwondering. Toen bleek dat Westerse bedrijven hen fopten, verloren ze hun vertrouwen en werden ze zelf assertiever. De auteur vertelt er niet bij hoeveel Westerse bedrijven eerst bedrogen werden door Chinezen, die hun producten namaakten en goedkoper verkochten.

Overheersing

China beweert dat de eilanden in de Zuid-Chinese Zee historisch bij China horen, net zoals Xinjiang, Tibet en Taiwan. De buurlanden van die zee en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zijn het daar niet mee eens, maar China verwerpt de veroordeling van Den Haag. Die zee is enorm belangrijk voor het land en de wereld: 60% van de maritieme wereldhandel en 65% van de Chinese handel loopt langs daar.

Opmerkelijk is ook dat de Chinezen de eeuwenlange overheersing door de Mongolen (ca. 1215-1644) en de Mantsjoes (1644-1911) minder erg vinden dan de veel kortere van het Westen (1839-ca. 1920) en van Japan (tot 1945).

Vervuiling en Rusland

In 2010 was China de grootste vervuiler ter wereld, met 27% van de CO2-uitstoot tegenover 13% voor Europa en 12% voor Amerika. Maar sinds 2007 werkt het intensief aan een ecologische samenleving, onder andere door de aanplanting van nieuwe bossen, de bouw van waterkrachtcentrales, enzovoort. Opmerkelijk is dat China zijn data sinds 2021 beschermt tegen internationale cybercriminelen, maar zelf cyberactiviteiten van hackers toelaat tegen onze ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie.

De auteur spreekt ook over de ‘Russische dreiging aan de grens met Oekraïne’ (p. 259). Helaas is dat sinds 24 februari een barbaarse oorlog met veel wreedheden, menselijk leed en gevolgen voor heel de wereld. Maar toen was zijn boek al bij de uitgever. En de nep-argumenten van Poetin, overgenomen door de Chinese media, dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO enzovoort zijn slechts voorwendsels voor de echte reden: een groot deel land aanhechten en een pro-Russisch regime installeren zoals op de Krim.

Universum en cultuur

Het laatste hoofdstuk heet ‘Universum en cultuur’. Door het lidmaatschap van de WTO (2001) trad China toe tot de wereldmarkt, op de Olympische Spelen van 2008 haalde het de meeste gouden medailles en door allerlei beschuldigingen van het Westen zag het zichzelf voortaan als gelijke. Coppens legt uit dat het land een langetermijnvisie heeft omdat alles altijd verandert. Hun belangrijkste doel is harmonie en stabiliteit. Hoe dat rijmt met die permanente verandering is me niet duidelijk.

China exploreert op diverse manieren het universum (de diepzee, de Noordpool, de ruimte) en het wil ook die wedloop winnen.
Een ander doel is inclusiviteit: China wil alle minderheden integreren in zijn systeem, dus ook de Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers en Taiwanezen. Chinezen voelen zich ten slotte superieur, omdat ze de oudste nog bestaande cultuur bezitten.

De auteur besluit: ‘Ja, ik vertrouw China en de Chinezen. Zeker niet blindelings, maar ook niet minder dan mijn eigen vaderland België of mijn Belgische landgenoten’. Op zijn voordrachten constateert hij dat dit doel nog ver is: slechts 3% vertrouwt China en de Chinezen (p. 316).

Beoordeling

Het boek is mooi uitgegeven, met een stevige kaft. De presentatie in cirkels is knap en origineel. De auteur kan zich perfect inleven in het denken en handelen van de Chinezen en hoopt dat de lezer dat ook zal doen. Het is geen gemakkelijk boek: concentratie is vereist.

Zijn optimisme over de Oeigoeren staat in schril contrast met de getuigenissen van ex-gevangenen zoals dat van Sayragul Sautbay in ‘Kroongetuige’. Feit is dat ze sinds 2017 geen aanslagen meer plegen, terwijl het er honderden waren tussen 1990 en 2016. Idem wat betreft zijn optimisme voor Hongkong: Joanna Chiu (‘China over grenzen. Een nieuwe wereldwanorde’) en Nathan Law (‘Strijd voor de vrijheid’) zien het veel droeviger in. Op 29 juli 2022 werden nog vier betogers tussen 19 en 21 jaar veroordeeld tot vele jaren cel. In artikel 35 van de Grondwet staat nochtans de vrijheid van pers, vergadering en vereniging.

Coppens zegt dat China tot 1820 de grootste economie ter wereld was, maar toen waren er nog geen statistieken. Het kan evengoed Engeland geweest zijn voor de wereld en China voor Azië. Italië, Spanje en Frankrijk hebben veel mooie gebouwen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd die op welvaart wijzen, in tegenstelling tot China. De Culturele Revolutie wordt in het boek veel minder wreed en verwoestend voorgesteld dan ze in feite was.

Bij de hongerdoden door de Grote Sprong Voorwaarts spreekt Coppens over miljoenen/vele miljoenen (p. 79-80, 148 en 187) en dan nog met ‘zouden’ (p. 187). Het officiële cijfer is 16,5 miljoen en Dikötter spreekt van 45 miljoen. Jung Chang zegt dat het om 38 miljoen en in totaal 70 miljoen voor heel de Mao-periode ging. Het juiste getal zullen we nooit te weten komen.

Vrouwen hebben gelijke rechten in de economie, maar niet in de politiek: in de top 8 is geen enkele vrouw terug te vinden en in het politbureau van 25 zit maar één vrouw. Een register ontbreekt, een lijst met de vele onbekende begrippen eveneens.

Kunnen we China vertrouwen? | Pascal Coppens

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Er dient zich een nieuwe wereld aan, waarin China de rol van supermacht op zich wil nemen. De innovatietrein die Pascal Coppens, Chinakenner bij uitstek, als China"s New Normal bestempelde, dendert met rasse schreden voort. China lijkt het machtige Amerika [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Jef Abbeel

Mijn langste boektournee: van corona naar een Russische invasie

Recensie Jef Abbeel - 07/03/2023
Op 24 februari 2022 was Oksana Zaboezjko, de schrijfster van Mijn langste boektournee, voor enkele dagen in Warschau om haar nieuw boek voor te stellen. Haar langste boektournee door de Verenigde Staten had in 2020 moeten plaatsvinden, maar werd afgelast door corona. In Polen stond ze voor een nieuwe [lees verder]

Hoe Poetin zijn tanden stukbeet

Recensie Jef Abbeel - 03/03/2023
Hoe Poetin zijn tanden stukbeet is het nieuwste boek van journalist en vertaler Ardy Beld en biedt een chronologisch overzicht van de oorlog per dag en per maand, van februari 2022 tot einde januari 2023, telkens afgewisseld met interviews met getuigen of slachtoffers van de invasie. Die getuigen zijn [lees verder]

Oekraïne: Geschiedenissen en verhalen

Recensie Jef Abbeel - 18/01/2023
Deze bundel bevat bijdragen van zestien filosofen, historici en denkers over de geschiedenis, literatuur, filosofie, mythes van Oekraïne. Ze willen daarmee tonen dat hun land behalve sport, corruptie, oorlog en Kozakken nog andere troeven heeft: kunst, literatuur, IT, mode en moderne staatsdiensten. [lees verder]

China na Mao

Recensie Jef Abbeel - 08/01/2023
De auteur (°1961) is sinds 2006 professor in Hongkong. In 2012-2016 schreef hij al een boeiende trilogie over China in de periode 1945-1976. Dit boek gaat over de tijd na Mao: de jaren 1976-2012. Het eindigt dus 10 jaar te vroeg. Als reden geeft hij op dat Li Rui (1917-2019) dan zijn dagboek sluit [lees verder]

Het zwarte boek van Poetin: van geheimagent tot tsaar

Recensie Jef Abbeel - 23/12/2022
Le Livre Noir de Vladimir Poutine bevat bijdragen van twaalf Rusland-deskundigen uit diverse landen. Ze beschrijven de weg die Poetin aflegde van geheimagent tot tsaar.
Hij groeide op in een dictatoriale Sovjet-Unie. Die kwam ten val zonder dat er iemand gestraft werd voor de misdaden van de voorbije [lees verder]

De Geopolitieke atlas van Rusland: voor een beter begrip van het huidige conflict

Recensie Jef Abbeel - 12/12/2022
De Geopolitieke atlas van Rusland is het werk van een team cartografen van Le Monde en correspondenten in Moskou. Hij bestaat uit 5 delen en is een goed hulpmiddel voor een beter begrip. 
In deel I krijgen we een zeer kort overzicht van de geschiedenis van Rusland en van de Sovjet-Unie, van de [lees verder]

De poorten van Europa

Recensie Jef Abbeel - 09/12/2022

Plokhy (°1957) is hoogleraar Oekraïense geschiedenis in Harvard. Hij beschrijft de geschiedenis van zijn land van de Oudheid tot de invasie van de Donbas in 2014, met wat uitlopers tot 2019. De titel verwijst naar de ligging en de invasies, zowel vanuit het oosten als uit het westen. En naar [lees verder]

‘Z’: Hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken

Recensie Jef Abbeel - 04/12/2022
Hella Rottenberg is journaliste en medeoprichter van ‘Raam op Rusland’. Ze beschrijft hoe de overgang naar een kapitalistische markteconomie en naar democratie in Rusland tot chaos, armoede en banditisme leidde. Poetin maakte een einde aan de anarchie en de koopkracht ging omhoog tot 2008.
In [lees verder]

Het verhaal van Rusland

Recensie Jef Abbeel - 21/10/2022

Rusland-specialist Orlando Figes stelt dat de Russische geschiedschrijving vol zit met hardnekkige mythes. Die worden voortdurend herschreven om te voldoen aan de wensen van het heden en van de toekomst. 
Mongoolse invloed
Het begint al met Vladimir de Grote, die zich in 988 liet [lees verder]

Confucius en Cicero

Recensie Jef Abbeel - 09/09/2022
Deze bundel maakt deel uit van de reeks ‘Roma Sinica’, waarin diverse specialisten de relaties tussen het oude Oosten (China, Korea, Japan) en het oude Westen bespreken. Die relaties waren in de Oudheid beperkt tot handel. Echte relaties ontstonden pas in de 16 de -17 de eeuw, toen de jezuïeten [lees verder]

Confucius spreekt

Recensie Jef Abbeel - 08/09/2022
De auteurs van Confucius spreekt zijn professoren Chinese taal, filosofie en religie in respectievelijk Leuven en Leiden.
Met hun boek willen ze de hedendaagse relevantie van Confucius aantonen. Vanaf de inleiding tonen ze aan dat nogal wat uitspraken toegeschreven worden aan Kong Qiu/Kong Fuzi [lees verder]

Kunnen we China vertrouwen?

Recensie Jef Abbeel - 09/08/2022
Pascal Coppens is sinoloog en ondernemer. Hij woonde bijna 20 jaar in China en kent het land door en door. Met zijn nieuw boek Kunnen we China vertrouwen?, reageert hij op de toenemende negatieve (voor)oordelen over China.
Cirkels van vertrouwen
Coppens somt de (voor)oordelen over China op [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.