Is eeuweling Aster Berkhof de laatste volksschrijver?

Op 18 juni wordt Aster Berkhof 100. Samen met Ernest Claes was hij de meest gelezen auteur in het Vlaanderen van de tweede helft van vorige eeuw, en zoals Claes op het eerste gezicht een heuse volksschrijver.

Conscience van vorige eeuw                                                                                    

De biografie Aster Berkhof: 100 jaar nieuwsgierigheid van Karel Michielsen verschijnt deze week. Berkhof heeft er ondertussen iets meer dan 100 boeken opzitten.Toen hij 90 werd, merkte Jos Borré op dat Berkhof de Conscience van de twintigste eeuw was. En Doorbraak-medewerker Lukas Devos bedacht hem ooit met het epitheton van ‘Louis Paul Boon van het platteland’.

Berkhof werd als Louis Van den Bergh inderdaad geboren in la Frandre profonde, meer bepaald in het Kempische Rijkevorsel. Zijn vader was er als hoofdonderwijzer een gerespecteerde notabele en ook zijn moeder kwam uit een welgesteld katholiek milieu. Van den Bergh junior omarmde als tiener al snel het volle leven, nam afstand van het katholicisme en schopte het tot doctor in de wijsbegeerte. Als student begon hij vanaf 1936 verhalen te schrijven en in 1944  kwam hij op de proppen met een heuse detectiveroman De heer in grijze mantel.

Schrijven zoals Trump praat

Zijn nieuwsgierigheid en avontuurzucht maakten hem tot globetrotter avant la lettre. Toen er na de Tweede Wereldoorlog van massatoerisme nog geen sprake was, trok Berkhof er op uit naar China, Japan en Latijns-Amerika. Hij werd buitenlandjournalist bij De Standaard en vanaf de jaren 1950 ook tv-BV. Hij leerde er zijn vrouw-tv-presentatrice Nora Steyaert kennen. Zij was de kleindochter van de legendarische sportjournalist Karel Steyaert, alias Karel Van Wijnendaele die het woord flandrien muntte. Op 11 maart 2020 overleed zijn echtgenote in een Antwerps verzorgingstehuis waar de bijna blinde Berkhof ook verblijft. Berkhofs laatste boek, het kloeke tweeluik Aline & De marmeren meisjes, dateert ondertussen van 2013.

Berkhof was een veelschrijver die zijn schrijverspseudoniem ontleende aan een aster en een berk die hij aan de schrijftafel in de tuin van het voorouderlijke huis zag staan. Hij vond het als jonge doctor-journalist raadzaam zijn avontuurlijke schrijverij strikt te scheiden van zijn ernstige journalistieke en academische taken. Maar al snel ging hij helemaal de luchtige schrijverstoer op omdat zijn pennenvruchten over de toonbank vlogen. Of het nu thrillers waren, humoristische romans (Veel  geluk professor), poltiek-geëngageerde romans (Het huis van mama Pondo) of reisliteratuur: de modale Vlaming lustte er wel pap van. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog gedurende jaren de meest uitgeleende auteur in bibliotheken. Berkhof was immers een rasverteller die het naar eigen  zeggen niet moest hebben van de uitgepuurde stijl  maar van de ‘straffe’ verhalen die hij  in sneltreintempo nogal hijgerig serveerde. Hij schreef een beetje, zoals de Amerikaanse president Trump praat: in korte zinnen die vaak repetitief variëren op hetgeen al gezegd werd. En dat doet Arnon Grunberg trouwens ook weleens in recente romans, maar dat is een ander, minder volks verhaal.

Aster Berkhof

Epische adem

Zijn uitgesproken mondelinge verteltrant bestaat bij de gratie van de epische adem die zo typisch is voor de romantische volksschrijver. Het is een begrip dat dateert uit de late achttiende eeuw toen de gebroeders Grimm de oeroude vertellingen – sprookjes – gingen verzamelen voordat ze definitief zouden zijn uitgestorven. In de Engelse literatuur werden echte en pseudo-Keltische vertellingen gretig geëxcerpeerd voordat de stem van het oeroude volk met de dreigende modernisering definitief zou verstommen.

In Vlaanderen was Hendrik Conscience de eerste literaire volksverteller van naam en faam. Hij leerde zijn volk niet zozeer lezen dan wel voorlezen, zoals Gaston Durnez zaliger schrander opmerkte. De meeste Vlamingen waren in de negentiende eeuw immers ongeletterd maar de herkenbare verhalen van Conscience over herkenbare (wan)toestanden (kasteelheer versus boeren, boeren die zich als heren gingen gedragen of hun geluk elders waagden) werden gretig voorgelezen én doorverteld. Cyriel Buysse had eveneens een goed oor voor de taal van het volk in zijn vertellingen, en vooral natuurlijk in zijn schaars toneelwerk. Ernest Claes, Stijn Streuvels en Felix Timmermans plaatsten in zekere zin het orgelpunt en maakten een meer gesofisticeerde versie van het volksidioom die ook voor de culturele elite kunstzinnig klonk. Gerarld Walschap was misschien de laatste echte Vlaamse volksschrijver. Hij herondekte de stem van het gewone volk toen hij naar de wonderlijke verhalen van ‘grote tovenaar’ Soo Moereman luisterde en die ook als dusdanig in De wereld van Soo Moereman (1941) transscribeerde. De wereld van de vagebonden en verschoppelingen die het ongemeen kleurrijk konden zeggen, kreeg een ultieme glans in het werk van Walschap.

Eens goed inpeperen

Maar de Vlaamse Volksgeist bleef ondertussen rondspoken in het werk van Hugo Claus bijvoorbeeld die houdt van het geroezemoes van stemmen als in een dorpscafé en dat vaak ook zo in zijn romans opvoert. Leo Pleysier, Berkhofs dorpsgenoot nota bene, probeert via een uitgepuurd stemmendictee de ter zielen gaande wereld van het landelijke Vlaanderen weer op te roepen. Vandaag vervult Erik Vlaminck die rol met verve. Nadat hij in  een zesdelige romancyclus de Heimat van zijn Antwerps-Kempische grootouders portretteerde, vertolkt hij nu met Brieven van dikke Freddy de rol van maatschappelijke outcast die het de machthebbers eens onverbloemd inpepert wat de gewone man van hun aanstellerij denkt.

Betere gebabbel

Zoals de massamedia vandaag gesegmenteerd zijn, zo ook de letteren. Hét volk bestaat niet meer, ook al heten de tijden dan populistisch te zijn. Er resten slechts doelgroepen die zoveel mogelijk op hun wenken worden bediend. Voor elk wat wils met andere woorden. De populaire romanliteratuur is daarbij in zekere zin teruggekeerd naar haar oorsprong van damesromanliteratuur. Griet Op de Beeck spant nu de kroon met haar relatieverhalen die overigens ook vooral bestaan uit het beter opgeschreven gebabbel waarin – zoals bij Berkhof – avontuurlijke zelfverwerkelijking en de strijd tegen maatschappelijke hypocrisie centraal staan.

Literaire honderdjarigen

En Aster Berkhof dan? Berkhof schreef nog in 1988 een Kempische streekroman waar hij erg trots op was. In Mandra Gorres keert hij terug naar zijn Rijkevorselse roots om er vol mededogen de lijdzame leefwereld van de plaatselijke heidewoners en arbeiders in kaart  te brengen. Maar toch was Berkhof finaliter geen echte voksschrijver maar eerder een moderne entertainer.  En zoals dat met entertainers gaat, worden ze vergeten zodra ze de bühne verlaten. Maar gelukkig niet helemaal want het Letterenhuis is zijn literaire honderdjarigen niet vergeten, zo blijkt. In 10 x 100 laat het Antwerpse literatuurmuseum tien auteurs van vandaag een ode brengen aan hun literaire voorgangers van 100 jaar geleden. En laat onder de tien eeuwelingen in kwestie – van onder anderen Hubert van Herreweghen en Piet Van Aken tot Hubert  Lampo en Aster Berkhof – uitgerekend Berkhof nog écht 100 jaar worden. Lang leve Aster Berkhof!

Aster Berkhof | Karel Michielsen

Paperback / softback | Nederlands | Biografieën literaire auteurs

"Aster Berkhof 100 jaar nieuwsgierigheid" biedt een overzicht van het leven van een van de meest populaire Vlaamse auteurs uit de twintigste eeuw. Als geen ander slaagde Berkhof erin alle geledingen van de Vlaamse bevolking aan het lezen te krijgen. Hij schreef [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Frank Hellemans

Een mens op weg: postume parels van cultuurfilosoof Louis Dupré

Recensie Frank Hellemans - 13/09/2023
Een mens op weg, een postume selectie uit de dagboeken van Louis Dupré, is het ideale brevier voor op het nachtkastje. Bizar genoeg werden deze uitgepuurde notities die op een vanzelfsprekende manier heel wat te denken geven nergens gesignaleerd.
Er zijn zo van die opmerkelijke publicaties die [lees verder]

Hoe fout was Piet ‘Heimatsson’ van Aken?

BlogFrank Hellemans - 07/09/2023
Als prille twintiger publiceerde Piet van Aken in maart 1942 in een Duits tijdschrift een novelle met als focus de Boomse steenbakkerijen. Hij deed dat hetzelfde jaar nog eens dunnetjes over in het door Filip de Pillecyn geredigeerde Duitsvriendelijke Vlaamse ‘Westland’. Redenen genoeg voor Jan Lampo [lees verder]

Tom Lanoye botst op kritiek tegen zijn historische roman

BlogFrank Hellemans - 22/08/2023
Alles voor het theater en het effect. Biograaf Bert Govaerts is niet mals voor Tom Lanoyes naar eigen zeggen eerste historische roman: ‘Voor de studie van de collaboratie in Vlaanderen is De draaischijf géén referentiewerk.’
De ene historische roman is de andere niet. Maar Tom Lanoye neemt [lees verder]

Ilja Leonard Pfeijffer verslikt zich in historisch poppenspel

Recensie Frank Hellemans - 11/07/2023
Een conceptuele ideeënroman met sporadisch mooie en prikkelende zinnen is er nog geen overtuigende. Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer is zeker een opmerkelijke prestatie maar geen historische roman die een klassieker zal worden, zoals Hella Haasse met Het woud der verwachting of Arthur Japin met [lees verder]

Axel Daeseleire doet Antwerps literatuurfestival herleven

BlogFrank Hellemans - 04/07/2023
Antwerpen koekenstad, jazeker. Maar waar is de allure van Antwerpen boekenstad gebleven? Geen Boekenbeurs meer, laat staan het Andere Boek of Mind the Book. Redenen genoeg voor acteur-dichter Axel Daeseleire en artistiek ondernemer Luc Huybrechts om het literatuurfestival ZuiderZinnen op 17 september [lees verder]

Monika van Paemel: ‘Het werk van oudere schrijvers wordt tekort gedaan’

BlogFrank Hellemans - 28/06/2023
Oud is vaak out, zeker in het geval van literaire auteurs. Barones Monika van Paemel, ondertussen al 78, kan er van meespreken. In de nieuwste editie van Rekto:Verso zet ze vraagtekens bij het jeunisme dat vandaag in de kunsten welig tiert en oudere schrijfsters, zoals zij, min of meer buitenspel zet.
[lees verder]

Van allesoverheersende artificiële intelligentie tot de zondvloed: de Lage Landen in 2050

BlogFrank Hellemans - 13/06/2023
Van allesoverheersende artificiële intelligentie tot de zondvloed: de staat van de Lage Landen in 2050.
Volgende week dinsdag 20 juni rolt België de rode loper uit voor het driedaagse bezoek van het Nederlandse vorstenpaar aan ons land. Als cadeau krijgen koning Willem-Alexander en zijn Máxima [lees verder]

‘De lastige liefde’: Walter van den Broeck blijft koning van de familieroman

Recensie Frank Hellemans - 10/06/2023
Is Walter van den Broeck uitverteld? Je zou het warempel gaan geloven, nu niemand het blijkbaar de moeite vond om De lastige liefde, zijn nieuwste roman, te recenseren. Eind april werd het boek boven de doopvont gehouden, maar in de pers bleef het sindsdien oorverdovend stil.
De 82-jarige Van den [lees verder]

Ilja Leonard Pfeijffer laat Griekse playboy-populist Alkibiades herrijzen

BlogFrank Hellemans - 17/05/2023
Op dinsdag 23 mei verschijnt Alkibiades, een monumentale historische roman van Ilja Leonard Pfeijffer. Als classicus en kenner van de oud-Griekse literatuur is Pfeijffer de geknipte man om het bochtige avontuurlijke leven van Socrates-lieveling Alkibiades in de klassieke gouden eeuw van Athene weer tot [lees verder]

Willem Elsschot ‘lijmde’ bij voorkeur moederoversten, ook die van het Leuvense Paridaens Instituut

BlogFrank Hellemans - 10/05/2023
Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de roman Lijmen van Willem Elsschot werd uitgebracht. Aanleiding genoeg voor Elsschot-biograaf Vic van de Reijt om op zoek te gaan naar de ontbrekende exemplaren van het Wereldtijdschrift dat Alfons De Ridder, alias Willem Elsschot, zelf heeft bestierd en [lees verder]

Librisprijs voor Yves Petry of Peter Terrin zou boost voor Vlaamse roman zijn

BlogFrank Hellemans - 03/05/2023
Maandag 8 mei krijgt de Libris Literatuurprijs zijn beslag. Bij de zes genomineerden zijn twee gevestigde Vlaamse waarden. Maar Yves Petry of Peter Terrin zijn eerlijk gezegd outsiders. Anjet Daanje is de gedoodverfde winnares. Of speelt de recente winst van de Boekenbon Literatuurprijs haar parten? [lees verder]

Paul Claes doet zijn faam van ‘Mister Canon’ weer alle eer aan

BlogFrank Hellemans - 26/04/2023
Straks komt er een historische canon, maar nu al is er een poëtische. Paul Claes, die in het najaar tachtig wordt trouwens, maakte voor Poëziecentrum Gent een nieuwe uitgebreide versie van zijn Lyriek van de Lage Landen. De canon in tachtig gedichten uit 2008. Twintig nieuwe gedichten prijken er in [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.