Hoe een superieure samenleving blijven?

Patrick Loobuyck heeft een boek geschreven over waarheen het moet met onze multiculturele, superdiverse samenleving. Wie het debat volgt, kent de filosoof Loobuyck. Hij schrikt er niet voor terug om in discussies de goegemeente wakker te schoppen, hoewel hij dat zelf niet zo ziet. In zijn boek Samenleven met gezond verstand maak je kennis met zijn uitgangspunten.

Onderwijs

Het uitgangspunt van Loobuyck is onze liberale democratie, de mosterd haalt hij John Rawls. In de liberale democratie is behoefte aan een breed gedragen, overlappende consensus. Gedragen door elk onderdeel van die diverse samenleving. Loobuyck gelooft dat dat mogelijk is. Een belangrijke sleutel daartoe is onderwijs, school is de tempel van de liberale democratie. We moeten de basisprincipes van de liberale democratie aan elke nieuwe generatie opnieuw uitleggen. We kunnen pas vrij zijn en de ‘goede’ keuzes maken als we geïnformeerd zijn. Het klinkt een beetje als het ‘gevormd geweten’ in de theologie als voorwaarde voor een gewetensvolle beslissing.

Ik vrees dat hij de mogelijkheden van het onderwijs schromelijk overschat. Hoe maakbaar is een samenleving eigenlijk? Kan onderwijs altijd op tegen socialisering in een gezin, groep, familie, gemeenschap? Zal een deus ex-machina als LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie als leervak op school) echt dé mirakeloplossing blijken te zijn?

Arabisch

Een realist, zo ziet Loobuyck zichzelf: hij wil op zoek gaan naar realistische oplossing voor een samenleving die op zoek is naar zichzelf, op de dool is. Hij kiest niet voor gemakkelijkheidsoplossingen, veroordeelt niet. Loobuyck wil ‘de bange blanke man’ begrijpen, niet hautain afwijzen. Hij wil analyseren, debatteren en zo zoeken naar een oplossing, naar die overlappende consensus en hoe zo’n principe om te zetten in dagelijkse realiteit. Hoe respecteren we de diversiteit, en leven we samen zonder afstand te doen van de grondrechten in de liberale democratie?

Bij de lancering van Samenleven met gezond verstand haalde Loobuyck nog het nieuws met zijn pleidooi om ook lessen Arabisch te organiseren in onze scholen. Een mens zou er al snel een ‘weg met ons’-mentaliteit in zien. Maar dat is bij Loobuyck niet het geval. Hij zegt verder in het boek ‘Een staat mag en kan de nationale identiteit op een liberale manier bewaken en gepaste natievormende maatregelen nemen, ook wat betreft nieuwkomers.’ Maar dat wil niet zeggen dat de inspanning van een kant moet komen. Als er geen morele reden is voor een regel, dan moet een uitzondering kunnen.

De redenering achter die uitspraak over Arabisch op school is vrij simpel. Die lessen Arabisch helpen misschien in het zich beter thuis en welkom voelen op school en in de samenleving. Lessen Arabisch kunnen kunnen zo een hulp zijn bij integratie in onze samenleving én we zetten daarmee geen grondwaarden opzij. Zo wil Loobuyck ook omgaan met andere diversiteitsdiscussies. Halal eten bijvoorbeeld. Aanbieden als keuze kan volgens hem geen probleem zijn, zolang niet iedereen verplicht wordt halal te eten.

Diezelfde bovenstaande redenering houdt hij ook vol bij een discussie als de hoofddoek. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan een deel van de discussie. Volgens iemand als Sam van Rooy is die hoofddoek nu precies een schending van de grondrechten vrijheid en gelijkheid. Dan wordt het dragen van een hoofddoek wel een probleem in een liberale democratie. De consensus is niet altijd even overlappend.

Sluier van onwetendheid

Loobuyck neemt van een gedachte-experiment (p.69) gebaseerd op Rawls het idee over van een ‘sluier van onwetendheid’. Algemene principes moet je niet baseren op jezelf en je overtuiging, ze moeten voor iedereen gelden. Alsof je bij het verlaten van een kamer door een ‘transvervormer’ loopt die je zowel een lesbische moslima kan maken als een blanke hetero, rijk of arm. Met andere woorden, rechten moeten voor iedereen gelden. Een fijn gedachtenexperiment dat inderdaad een blik geeft op het belang van gelijkheid en wederkerigheid. Maar buiten het labo werkt, in de echte wereld dat natuurlijk niet zo. Niet elk mens is even rationeel, integendeel. Wie bijvoorbeeld overtuigd is van Gods Wet heeft geen boodschap aan een ‘sluier van onwetendheid’.

Europese Islam

In het boek wijdt Loobuyck een heel hoofdstuk aan de islam. Hij out zich als een islamrealist. Ik ben het wel eens met Loobuyck, en dus niet met een heleboel islamcritici, dat een Europese islam steun verdient en geen hoon. Wat die ‘Europese islam’ kan zijn ontleent Loobuyck bij Habermas (p 102-103) die een religie ziet functioneren in een (post)seculiere context als ‘reflectieve religie’. Een reflectieve religie erkent: godsdienst- en gewetensvrijheid , dat de politiek orde niet gebaseerd is op religieuze voorschriften en de autonomie van de wetenschap. Islamcritici zullen zeggen dat dit geen echte islam meer is. Dat kan. Maar het is als religie in het westen niet onmogelijk zo te evolueren. Er bestaan ook cultuurmoslims in het Westen. Het is evenwel geen natuurwet dat de islam langs dergelijke weg zal evolueren.

Leidcultuur

Opvallend in het boek is dat het woord leidcultuur niet valt. Dichter dan ‘Maatschappelijke cultuur’ lijkt de auteur niet te willen gaan. Loobuyck verdedigt wel de inburgering dat past perfect binnen zijn denkkader van opvoeden in de liberale democratie. Hij erkent ook het recht van de bestaande cultuur. ‘Een staat mag en kan de nationale identiteit op een liberale manier bewaken en gepaste natievormende maatregelen nemen, ook wat betreft nieuwkomers.’ In bepaalde middens zal hij zich daar niet populair mee maken. Maar anderzijds ‘Het doel van inburgering en integratie is niet dat nieuwkomers zich aan de Belgische waarden en normen aanpassen. Wel dat ze zich de maatschappelijke cultuur van dat land wat eigen kunnen maken, zodat ze daarin optimaal aan de slag kunnen gaan.’(p.216) Ze moeten de cultuur begrijpen, maar ze niet toepassen dan? Iedereen mag zichzelf zijn, niet met dezelfde normen en waarden, maar wel met een overlappende consensus. Het verschil lijkt me eerder semantisch.

Optimist

Loobuyck is een optimist, waarschijnlijk te zien als een morele plicht. Zijn boek straalt een aanstekelijk geloof uit in het einde van de geschiedenis. Het ademt voluntarisme. De hele wereld evolueert naar een liberale democratie zoals in het Westen, de overlappende consensus zal de wereld veroveren en dan worden we wakker in een heerlijke nieuwe wereld. Ik help het graag hopen, het zou de wereld er een pak eenvoudiger en veiliger op maken. Maar eerlijk? Ik vrees ervoor.

Als u zich na deze bespreking al ergert, jammer. Als u geen boek zoekt om gelijk te krijgen, is Samenleven met gezond verstand echt het lezen waard. Het overloopt mooi de pijnpunten en Loobuyck is genuanceerd, heel enerzijds-anderzijds. Samenleven met gezond verstand zet aan het denken, helpt om voor jezelf de grenzen te trekken en na te denken over die overlappende consensus en hoe overlappend die consensus is, kan zijn, moet zijn, kan worden,… een boek dat te denken geeft, wat wil een mens meer?

Afbeelding © Polis

Samenleven met gezond verstand | Patrick Loobuyck

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken. Aanslagen, vluchtelingen, populisme: ieder schreeuwt zijn onzekerheid en angst uit. En de debatten gaan hard tegen hard. Het gevolg daarvan is dat we dreigen te vergeten hoe we kunnen [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Pieter Bauwens

Lot en liefde in tijden van oorlog.

Recensie Pieter Bauwens - 23/01/2023
Vijftien miljoen soldaten en burgers verloren het leven in de Eerste Wereldoorlog. Maar Luckas Vander Taelen heeft er zijn leven aan te danken. Aan de oorlog en het toeval. Hij schreef er een boek over.
Achille
De Eerste Wereld Oorlog blijft beroeren. En honderd jaar na het einde van die [lees verder]

Koop nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck

Koop boek bij de auteur
Op boekencafe kan je nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck het nieuwste boek kopen: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck . Solidariteit is een mooie deugd en een morele plicht. Andersom is het crimineel om misbruik te maken van andermans goedheid. Dit boek hoort dan ook thuis in het misdaadgenre. [lees verder]

Belgisch geld stroomt altijd in dezelfde richting

Recensie Pieter Bauwens - 03/04/2021
Vlaanderen draagt elk jaar 6% van het Bruto Binnenlands product af aan Wallonië. Al jaren. Al leeft in Wallonië de mythe dat het ooit anders was. Tijd voor een ontmythologisering. Er is geen bewijs voor die geldstroom van Wallonië naar Vlaanderen. Integendeel.
De Franstalige mythe
Aan [lees verder]

Er moet meer midden zijn

Recensie Pieter Bauwens - 02/02/2021
We beleven politiek woelige tijden. Dat heeft vele oorzaken, Maar er zijn ook remedies. Rik Torfs en Pieter Marechal hebben er een boek over geschreven. De oplossing ligt in het midden.
Spits en scherp
Over morgen: Mijmeringen voor wie niet van gisteren is. Spits is professor Torfs altijd [lees verder]

Broeders en bisschoppen met vuile manieren

Recensie Pieter Bauwens - 25/10/2020
Het verleden is een schatkamer aan verhalen. Maar je moet die goed kunnen brengen. Want dat verleden heeft wel eens de ellendige gewoonte opgesloten te zitten in stoffige en droge archieven. Wie die kunst verstaat is Jan Pauwels. Met nu al een tweede boek over de fratsen en strapatsen van de Vlaamse [lees verder]

Rik Torfs vindt de kerk fantastisch

Recensie Pieter Bauwens - 10/10/2020
De titel van dit boek doet even opkijken. De kerk is fantastisch. Dan zie je de auteur, Rik Torfs. Zou die dat menen? Is het een grap, een onliner, iets om de aandacht te trekken? Dat laatste is het zeker, maar de inhoud is géén grap. Torfs weet zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk van vandaag [lees verder]

Kerkopstand in Sint-Gillis

Recensie Pieter Bauwens - 21/04/2019
Eind jaren 60, na het Tweede Vaticaanse Concilie, ging de Kerk in Europa door zwaar weer. Er zijn boeken vol geschreven over die periode en de zoektocht naar de oorzaken. Volgens de ene ging Vaticanum II te ver, volgens de andere werd het niet consequent toegepast maar teruggedraaid door de Paus, nog [lees verder]

Paus Franciscus, de linkse dictator

Recensie Pieter Bauwens - 16/03/2019
Is paus Franciscus die vriendelijke lachende paus die genadeloos wordt tegengewerkt door de curie, die vecht voor haar privileges? Of is Paus Franciscus een genadeloze manipulator die medewerkers tegen elkaar opzet en zijn visie wil doorduwen?
Framing en karaktermoord
De pers loopt makkelijk [lees verder]

Joden van Antwerpen

Recensie Pieter Bauwens - 10/11/2018
Een filosemiet, dat ben ik. Al jaren. Ik koester een diepe bewondering voor de Joodse cultuur, of culturen moet ik zeggen, want er zijn verschillende manieren om Jood te zijn. In het boek De Joden van Antwerpen van Ludo Abicht, herkende ik diezelfde fascinatie en ook affectie, maar niet zonder kritische [lees verder]

Guldensporenslag en identiteit

Recensie Pieter Bauwens - 11/07/2018
In 2002 schreef Karim Van Overmeire een goed boek over de Guldensporenslag, De Guldensporenslag; Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis. Dat boek was toen een welkome aanvulling bij de boeken die verschenen over die veldslag die toen bijna 700 jaar geleden was. Het was eens een boek dat geschreven [lees verder]

Poetin en Assad hebben zijn leven gered

Recensie Pieter Bauwens - 25/11/2017
In 2010 komt de Vlaamse pater Daniël Maes (we interviewden hem eerder hier op Doorbraak) aan in Syrië om er te helpen bij de heropbouw van het eeuwenoude klooster van Mar Yacub bij Qara, vlak bij de grens met Libanon. Pater Daniël besluit om voor ‘het thuisfront’ een dagboek bij te houden, [lees verder]

Uw score voor het merk België

Recensie Pieter Bauwens - 15/10/2017
Welke score op een schaal van nul tot tien zou u aan België geven? Welke argumenten hebt u voor die score? Dat zijn -vereenvoudigd- de vragen van een kwalitatief onderzoek op grote schaal van het bureau WHY5Research van Jan Callebaut. De vragen werden gesteld aan een representatieve staal Belgen en [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.