Het totalitaire algoritme met een groene kleur

Het groene klimaatbeleid heeft een steeds grotere voetafdruk op onze politiek, economie en dagelijks leven. Maar dat is niet onbesproken: veel burgers klagen de scherpe kantjes van het ecologisme aan. Toch blijven zowel politiek als media daar nogal doof voor. De Franstalige Brusselaar Drieu Godefridi neemt hen wel serieus, hij analyseert minutieus de groene ideologie met een precisiescalpel en komt tot een verschrikkelijk besluit: het ecologisme neigt naar een totalitaire ideologie die met het klimaatactivisme en het bijbehorende misbruik van de wetenschap ongekend krachtig werd. Als je het niet gelooft, moet je het maar met argumenten tegenspreken.

Gepubliceerd in 2019 als L’écologisme, nouveau totalitarisme? zorgde Doorbraak nu voor een Nederlandse vertaling, De Groene Utopie. Met dank aan het degelijke harde werk van Marc Vanfraechem.

Nooit meer shoa

Godefridi’s inleidende hoofdstuk valt meteen met de deur in huis: nooit meer oorlog, nooit meer Shoa! Dat is enkel mogelijk als we ons wapenen tegen alle doctrines die ons oorlog of Shoa brengen. Men mag niet indommelen en denken dat een hedendaagse ideologie ons niet zo ver zou kunnen brengen. Hij geeft redenen aan om het ecologisme hiervan te verdenken. Is het overdreven? Godefridi vroeg zich nog in zijn inleiding af of hij ongelijk heeft, waaraan hij toevoegt dat hij, sinds dit boek werd uitgegeven nog geen weerlegging is tegengekomen.

In zijn besluit wijst hij erop dat heel wat van de door hem opgenoemde stellingen over de aard van het ecologisme overigens voluit worden ‘onderschreven door een significant aantal ecologistische intellectuelen.’ Enkele van de bekende en minder bekende ecologische denkers, zoals Paul Ehrlich (van The Population Bomb), Thomas Malthus, Hans Jonas en bepaalde klimatologen. Godefridi beweert uiteraard niet dat elke ecologist meteen totalitaire tendensen heeft, maar lijkt me wel te suggereren dat het de plicht is van elke niet-radicale groene om na te denken over de vlag waar hij achter loopt, en zo totalitaire tendensen binnen eigen rangen op tijd ontdekt en bestrijdt.

Zelf kijk ik af en toe op ideologisch groene Facebook-pagina’s, daar krijg ik inderdaad vaak de indruk dat groene anti-humane ideeën meer dan getolereerd worden terwijl zelfs voorzichtig-kritische stemmen alle wind van voren krijgen. Gematigde ecologisten zouden beter omgekeerd reageren. Niet enkel groenen, iedereen toont overigens beter minder verdraagzaamheid tegenover anti-humane en totalitaire ideeën uit eigen kringen dan milde kritiek van buitenaf.

Groene paniekzaaierij

De groene ideologen zelf waarschuwen al decennialang dat de Apocalyps binnen een gruwelijk klein aantal jaren zou uitbreken, als de mens niet radicaal ingrijpt. Waarschuwen is niet voldoende, paniek is nodig, zelfs als hierbij een loopje wordt genomen met de realiteit – dat laatste is overigens het advies van sommige van die ecologisten. Ondertussen is de bevolkingsdichtheid groter dan ooit, steeds meer mensen daarvan met een moderne levensstijl, terwijl de aarde ondertussen al enkele keren zou moeten zijn geïmplodeerd. Groene pessimistische voorspellingen zijn nooit uitgekomen, omdat ze de onbegrensde creativiteit van de mens onderschatten, zo concludeert Godefridi al op pagina 43, waarop hij dan droogjes stelt: ‘Maar ideologie is nu eenmaal onoverwinnelijk.’ Meteen een reden om nog honderd pagina’s verder te schrijven.

De groene utopie is ondertussen een ideologie die ons leven steeds strakker beheerst, deze evolutie is nog lang niet toe aan haar einde. Nucleaire energie staat nu al op het schavot, hoewel ze niet eens CO2 uitstoot. Wijst dat alleen al op een blinde, ideologische haat? Ook vlees eten staat op het lijstje van ‘hoofd/doodzonden’. Vandaag wordt de auto door alle politieke niveaus beperkt, maar het kan altijd erger. Morgen zouden we er geen meer mogen hebben, als de Groene Utopie het voor het zeggen blijft hebben. ‘Hoe zou je het ‘recht’ op verplaatsing, vaak zonder speciaal doel, kunnen inroepen als de menselijke soort in gevaar is?’, zo vat Godefridi de helgroene redenering samen. Dan belandt ook elk doctorsbezoek op de CO2-balans en moet je de overbevolking tegengaan door een stevige uitbreiding van euthanasie en door veel minder kinderen. Of toch, aldus de logica van de Groene Utopie.

Het totalitaire algoritme

De claims van bepaalde ecologisten om de mensheid te reduceren tot lage aantallen zijn niet van de poes, maar ook inherent logisch aan het ecologisme: de enig echte CO2-loze persoon is een dode persoon, hoewel zelfs een ontbindend lijk CO2 uitstoot en vervuilt. Hoe is het anders mogelijk om een reductie van 95% CO2 te bekomen? Enkel met een ‘totalitaire algoritme’, zoals Godefridi het treffend benoemt. En een totalitair algoritme heeft geen grenzen: als ze werkelijk de CO2-uitstoot van de mens tot een 5 of zelfs een 0% willen doen evolueren, als dit werkelijk menens is, dan zullen ze ver moeten gaan, heel ver, want alle activiteiten van de mens, zelfs ademen, stoot CO2 uit.

Godefridi vergelijkt met het nazisme en het communisme: daar waren ook veel redelijke aanhangers die het lang niet zo ver wilden laten gaan. Daar had je echter ook al zeer vroeg de totalitaire haat in de eerste geschriften van Marx en Hitler. Maar daar had je telkens een heel ander totalitair algoritme. De ‘redelijken’ namen dat niet serieus, zelfs als ze het lazen wilden ze het liever niet weten — zoiets leidt tot ‘wir haben es nicht gewusst’. Ook het ecologisme heeft zijn ‘uitschuivers’ van ideologen (zoals niemand het belang van een Ehrlich voor de groene beweging kan onderschatten) die wijzen op de noodzaak van het zeer sterk inkrimpen van de mensheid.

Sommigen geven expliciet aan wat voor zwaar ingrijpen er nodig is en hoeveel mensen er mogen overblijven voor de ‘draagkracht’ van de aarde. Geen wonder ook dat kinderen die dit beseffen, zeer zware depressies kunnen krijgen, met Greta Thunberg als meest bekende voorbeeld. Geen totalitaire ideologie is echter ambitieuzer dan het ecologisme, aldus de auteur. De lezer krijgt nog in een voetnoot de opdracht eens te zoeken naar menselijke activiteiten die het klimaat-ecologisme niet radicaal wil aanpakken.

Ecologisme versus marxisme

Net zoals ook Marx beweerde een wetenschappelijke ideologie te ontwikkelen, is één van de krachten van het klimaat-ecologisme dat ze wetenschappelijke zekerheid claimen. Godefridi reageert hier sterk negatief op: ‘Als de ecologie een wetenschap is, heeft zij politiek gesproken niets te vertellen. Waagt ze zich toch op dat terrein, dan is ze niet langer een wetenschap.’ Wetenschap vertelt enkel hoe dingen zijn, niet hoe ze moeten zijn. Ook als het klimaat gevaarlijk opwarmt, kan de politiek daar in principe op verschillende manieren op reageren.

Bovendien is het IPCC (het VN-klimaatpanel) niet wetenschappelijk, maar politiek. De inherente structuur van het IPCC is immers politiek, niet met wetenschappers, maar politici aan het hoofd. Het IPCC neemt beleidsbesluiten. Beide elementen wijzen duidelijk op het fundamenteel politieke karakter van het IPCC. Hierbij refereert hij aan zijn nog steeds relevante boek van nu al tien jaar geleden: GIEC est mort, vive la science! Mark Eyskens (CD&V), ooit nog onze eerste minister, schreef over dit boek: ‘Deze tekst is een briljante oefening in geestelijke hygiëne’. Eyskens’ beoordeling zou zeker ook kunnen gelden voor dit boek.

Toch is ecologisme geen marxisme. Ik zie wel een dieper verband: tijdens de Koude Oorlog werd de antinucleaire vredesbeweging in West-Europa al sterk gesteund door communisten die het toenmalige Oostblok vaak expliciet steunden. Zij waren niet echt tegen nucleair, wel tegen kapitalistisch nucleair. Zij waren niet echt tegen geweld, want linkse terroristen kregen al te vaak hun steun en sympathie. Het doel daarvan was toen van de marxisten, en misschien nu nog altijd van de ecologisten, simpelweg het einde van het kapitalisme. Maar dat is niet in tegenstrijd met wat Godefridi zegt: het geeft vooral weer hoe goed de oude marxisten waren voorbereid over te stappen naar het ecologisme. De groenen, ook in ons land, hebben heel vaak een marxistisch verleden.

Christendom

Godefridi zegt ook dat het christendom in feite incompatibel is met het radicale ecologisme, aangezien deze laatste de mens als ondergeschikt aan de natuur verklaart. Ik sta daar graag wat langer bij stil, want misschien kan je de recente snelle groei van het ecologisme wel verklaren door de minstens even snelle implosie van het christendom. De christelijke traditie geeft namelijk een complexere plaats aan de natuur dan zelfs vele christenen vandaag denken.

Alvast volgens het opmerkelijke boek Dankzij de Ieren gaf Sint Patrick, de beschermheilige van Ierland, een markante plaats aan de natuur, misschien vergelijkbaar met een soort ‘natuurlijke kathedraal’, de dikke pilaren van een kathedraal die resoneren met de grote bomen van een oerbos. Zo gaf de christelijke god de natuur niet enkel aan de mens om zijn materiële behoeften te bevredigen,  maar ook om tot ontzag en eerbied te inspireren: de omvangrijke natuur als een spirituele aanwijzing van het nog omvangrijkere goddelijke, zoals ook veel monniken zich terugtrekken in diezelfde natuur. De natuur dus als een bron van spiritualiteit, maar dan zonder dat de mens zich aan deze natuur mag onderwerpen. Je zou dus kunnen stellen dat het ecologisme misschien wel wortels heeft in het christendom, maar dan enkel in een zeer misbegrepen versie daarvan.

Dystopia verhaald

Het boek bevat ook een verhaal – een ecologistisch dystopia. Enkele korte hoofdstukken maar, het doet me onwillekeurig denken aan de bekende Franse schrijver Michel Houellebecq. Godefridi schetst een wereld in de greep van het meest radicale ecologisme denkbaar, een wereld waarin de radicale ecologisten letterlijk alle macht overnemen. Een mistroostige wereld ook, met weinig kinderen en waar een ideologisch geïnspireerde wens tot euthanasie op de meest ‘ecologische’, flegmatieke en tegelijk gruwelijke manier wordt doorgevoerd. Voor zijn desolate einde haalde hij de mosterd van de beschrijvingen komende van een Belgische organisatie van openbaar nut! Een gruwelijke illustratie van De Groene Utopie, hopelijk ook onrealistisch. Godefridi beweert zelf dat de drang naar vrijheid de mens zal behoeden voor een dergelijke regressief totalitarisme, waar elke schijn van humanisme werd uitgegomd. Maar zoiets zal niet zonder slag of stoot gebeuren.

Het boek en de schrijver

Ik heb een hele verzameling boeken met een kritische inslag voor het ecologisme, van ludiek (zoals Can I Recycle My Granny?) tot bloedserieus (Eco Imperialism: Green Power Black Death), van hervormingsgezind (Ecomodernisme) tot uiterst kritisch (Green Hell), van historisch (The Environment and World History) tot factueel (The Skeptical Environmentalist).

Ondanks mijn belezenheid in het onderwerp valt dit boek warm aan te bevelen, zowel qua vorm als qua inhoud. Geen wonder dat het in oorsprong Franse werk ook al succesvol vertaald naar het Engels en het Portugees, volgend jaar naar het Duits.

Drieu Godefridi is Brusselse filosoof en publicist. Hoewel hij het vaak heeft over wetenschap, spreekt hij nooit als wetenschapper maar wel als filosoof, wetenschapsfilosoof, kritisch mens. Hoewel hij moeilijke onderwerpen aansnijdt, moeilijke woorden gebruikt, zijn de redeneringen gemakkelijk te volgen: het ecologisme bevat een ongeziene radicaliteit met een hoogst vreselijk totalitair algoritme. Het wordt tijd dat we dat ook zo inzien, want de politieke en economische invloed van het ecologisme – ook de radicale kantjes daarvan – groeit elke dag, en snel.

Trouw moet blijken | Mark Grammens

Paperback / softback | Nederlands | Biografieën literaire auteurs

Dit boek bevat stukken uit het levenslange ‘hoofdartikel’ dat Mark Grammens voor en over Vlaanderen en de wereld heeft geschreven. Met zijn onnavolgbare stijl [lees verder...]

Naar de boekpagina

Schildpadtijd | Gritta Maes

Hardback | Nederlands | Kinderboeken algemeen

‘Schildpadtijd – oefenen in aandacht’ is een lees- en oefenboek over mindfulness voor kinderen van 5 tot 10 jaar en hun (groot)ouders, leerkrachten, therapeuten en begeleiders. Schildpad Keya en eekhoorn Nootje nemen je mee op aandachtavontuur via verbindende [lees verder...]

Naar de boekpagina

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Het kostbare kruid | Remi Hauman

Paperback / softback | Nederlands | Historische biografieën

Philemon Hauman (1917-1945) was de belangrijkste verzetsleider van Temse. Hij was actief in twee verzetsbewegingen (NKB, Geheim Leger) en twee inlichtingendiensten (3M, Michelli), zowel in Waasland als Brussel. Zijn leven leest als een avonturenroman. In Wemmel [lees verder...]

In stock

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Na het journaal volgt het nieuws | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Hoe verzamelen of ‘maken’ kranten het nieuws? Hoe gaat de openbare omroep, die van ons allemaal is, om met objectiviteit? Hoe hebben de commercialisering en de marketinglogica, na de ontzuiling, tot vervlakking geleid? Is er nog een verschil tussen De Standaard [lees verder...]

In stock

Ebbe en Olle Het huis van Ebbe en Olle | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Ebbe en Olle zijn twee ondeugende kinderen. Ze spelen de hele dag. Vooral het avontuur lokt hen: kliederen met verf, snel door de gangen hollen ... Ze wonen in een vrolijk huis met veel trappen en nog meer kamers.  Daar wonen ook hun lieve mama en papa en natuurlijk, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Ebbe en Olle Ebbe en Olle bij de elfen | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Vlak voor Ebbe en Olle willen gaan slapen, zien ze lichtjes door het raam van hun slaapkamer. De lampjes worden steeds groter. Ze draaien zich verschrikt om en zien een elfenslee met maar liefst acht witte paarden. Er stapt een elfenman uit de wagen. 'Er is iets [lees verder...]

Naar de boekpagina

De Witte Duivel - gouden supporter | De witte duivel

| Nederlands |

WORD GOUDEN SUPPORTER VAN DE WITTE DUIVEL EN ONTVANG VIER VOETBALBOEKEN Als supporter zorg je ervoor dat we verder actuele opinies, historische verhalen en podcasts over de wondere wereld van het voetbal kunnen blijven maken. Je [lees verder...]

Naar de boekpagina

Pappies kleine meid slaapt niet meer op straat | Stephanie-Joy Eerhart

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Pappie´s kleine meid slaapt niet meer op straat - Stephanie-Joy Eerhart In een rauwe en beklemmende stijl beschrijft Stephanie-Joy haar geschiedenis als tiener en als jonge vrouw tussen de dak- en thuislozen en drugsverslaafden in de nacht- en dagopvang [lees verder...]

In stock

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Waarom dit niet de laatste oorlog is | Koert Debeuf

Paperback / softback | Nederlands | Oorlog en vrede

Waar wordt de volgende oorlog uitgevochten? In Taiwan, Soedan of de Centraal-Afrikaanse Republiek? In de Balkan of zelfs in de Verenigde Staten? Het lijkt doemspraak, maar zo onwaarschijnlijk is een nieuwe golf van gewapende conflicten niet. [lees verder...]

In stock

Niet willen weten | Henk van der Linden

Paperback / softback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

In "Niet willen weten" heeft Henk van der Linden een groot aantal verhalen van dwangarbeiders in de periode 1940-1945 bijeengebracht, opdat wij allen weten wat hen destijds is overkomen. Het zijn verhalen door henzelf opgeschreven of aan anderen verteld. De meeste [lees verder...]

In stock

Bjorg Lambrecht | Yves Brokken

Hardback | Nederlands | Sport en spel algemeen

BJORG LAMBRECHTIK HAD EEN DROOMAls kind koesterde Bjorg Lambrecht een droom: wielrenner worden. Daar wilde hij alles voor doen. Een karaktermens. Bovendien speels en sociaal. En vooral: talentvol. Bijzonder talentvol. Een klimmer pur sang, [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De telefoonb*tch De telefoonb*tch op 1,5 meter | Eveline de Groen

Paperback / softback | Nederlands | Non-fictie Vrije tijd/algemeen

Corona kwam in ons land en veranderde alles. Zo ook het werk op de huisartsenpraktijk en huisartsenpost: mondkapjes, spatbrillen, beschermende kleding, videobellen, digitale consulten. Een totale omslag voor een doktersassistente. Van veel fysiek contact met patiënten [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Happening | Johan Swinnen

Paperback / softback | Nederlands | Historische roman (populair)

22 mei 1967 is onze 9/11. Een apocalyptische brand tijdens de Amerikaanse veertiendaagse in de Brusselse INNO kent 323 doden. Bij deze ramp verliest de dertienjarige Hervé Jacobs zijn beide ouders. Meer dan vijftig jaar later komt Hervé in contact met Delphine [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

De zeven zussen Atlas | Lucinda Riley

Paperback / softback | Nederlands | Vertaalde literaire roman, novelle

Atlas, het achtste en laatste deel in de Zeven zussen-serie van Lucinda Riley, vertelt het verhaal van Pa Salt en begint in Parijs, 1928. Een voor dood achtergelaten jongen wordt in huis gehaald door een liefdevolle familie. Daar bloeit hij [lees verder...]

Aangekondigd

De kleine kapitein | Paul Biegel

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Een van de meest geliefde kinderboeken uit de Nederlandse jeugdliteratuur van meesterverteller Paul Biegel, in een prachtige, geïllustreerde omnibus. "De kleine kapitein" is een van Biegels meest geliefde boeken. Carl Hollander voorzag deze gevierde klassieker [lees verder...]

In stock

Heino de piraat | Marcel Duits

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Genomineerd voor de Hotze de Roos prijs 2023. Hij is slim, klein en helemaal geen piraat. De nieuwsgierige Heino belandt onverwacht op een echte piratenboot. Terugvaren kan niet meer. Het is het begin van een spannende reis vol avontuur op zoek naar de schat [lees verder...]

In stock

Sloddervos Sloddervos | Dinand Woesthoff

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. Er is er maar een die [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Botsen de beschavingen? | Bart De Wever

Hardback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen [lees verder...]

In stock

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California Dreaming Wie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie? Micky en Dana vormen een ambitieus [lees verder...]Keto in 5 | Jen Fish

Paperback / softback | Nederlands | Dieetboeken

130 Keto-recepten met maar 5 ingrediëntenMiljoenen mensen zweren bij een "low carb, high fat"-levensstijl. Hoe werkt het ketodieet? Bij het ketodieet eet je veel vetten en weinig koolhydraten. Als het lichaam weinig koolhydraten binnenkrijgt, spreekt [lees verder...]

In stock

Bonus Level - Ronald Meeus | Ronald Meeus

Paperback / softback | Nederlands | Spelletjes voor volwassenen

Ontdekkingstocht Videogames brengen jaarlijks meer dan 120 miljard euro op: niet slecht voor het soort infantiele, verslavende, gewelddadige, maatschappelijk waardeloze vertier waarvoor ze [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer berichtjes van Rob Lemeire

Een verrassend heldenverhaal met alle elementen uit WOII

boekervaringRob Lemeire - 08/06/2022
aanbevolenspannendleest als een treinleerrijkdoet je denken

Hoe ook meer ‘ecomodernisme‘ despotisch kan zijn

Recensie Rob Lemeire - 26/02/2021
‘Meer’ is de oplossing voor de grootste problemen van de wereld: meer technologie, meer wetenschap, meer overheid, meer voedsel, meer ontwikkelingshulp. De klimaatproblemen verdwijnen, armoede verdwijnt, mensen worden gelukkiger en gezonder. Of toch, dat is in het kort het uitgangspunt van [lees verder]

Het totalitaire algoritme met een groene kleur

Recensie Rob Lemeire - 09/02/2021
Het groene klimaatbeleid heeft een steeds grotere voetafdruk op onze politiek, economie en dagelijks leven. Maar dat is niet onbesproken: veel burgers klagen de scherpe kantjes van het ecologisme aan. Toch blijven zowel politiek als media daar nogal doof voor. De Franstalige Brusselaar Drieu Godefridi [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.