François Perin

Il est difficile de rester parlementaire d’un Etat auquel on ne croit plus et dont le système politique paraît absurde, et représentant d’une nation … qui n’existe plus.  

Neen, François Perin wond er geen doekjes om toen hij op 26 maart 1980 ontslag nam als senator. Dat deed hij trouwens nooit in zijn lange en actieve leven. Zijn vlijmscherpe analyses en haast even scherpe pen hebben het politieke wereldje én de brede opinie in Franstalig België een halve eeuw lang in hun ban gehouden. In Vlaanderen daarentegen was François Perin voor de meeste mensen een komeet, die in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw fel schitterde maar daarna nauwelijks nog werd waargenomen. Een vertaling van biografie of teksten zal er vermoedelijk niet meteen komen. Maar wie nog Frans leest zal aan de biografie door Jules Gheude veel plezier beleven.

Biograaf Jules Gheude (jarenlang vriend en vertrouweling van Perin) heeft zijn taak overigens op erg ongebruikelijke en extreem bescheiden wijze opgevat. Hij laat ruim 500 bladzijden lang vooral François Perin zelf aan het woord: een man die waarachtig veel te zeggen had én dat bovendien graag en bijzonder talentvol wist te zeggen. Die bescheiden aanpak is tegelijk een verdienste én enigszins een tekortkoming van dit boek. 

De essentiële stappen in het leven van intellectueel en politicus Perin worden telkens plichtsgetrouw geschetst, maar daar blijft het ook grotendeels bij. Daarbij wordt grotendeels geput uit wat Perin (die in 2013 overleed op 92-jarige leeftijd) zelf in allerlei gesprekken of publicaties prijsgaf over zijn leven. Maar afgezien van enkele leuke, relatief ‘onschuldige’ anekdotes beperken zowel Perin als Gheude zich tot het politieke luik van dat lange en rijkgevulde leven. De biograaf houdt zich trouw aan wat overduidelijk een stalen stelregel was van Perin: privéleven is en blijft privé. 

Over jeugd en adolescentie van Perin verneemt de lezer alleen het hoognodige. Over zijn academische loopbaan aan de universiteit Luik maken diverse verhalen duidelijk dat hier een superieur intellect vrij snel respect afdwong van vriend en vijand, en tegelijk – na een aanvankelijke boycot – door zijn studenten werd gevreesd én op handen gedragen. Over echtgenote, kinderen en kleinkinderen volstaat een zinnetje of twee. 

Kortom: de biografie weerspiegelt helemaal wat Perin in hart en nieren was en wou zijn: een ‘politiek beest’ in de nobelste zin des woords. Een scherpe analytische geest die zich echter niet in een ivoren toren opsloot maar ook via concrete politieke inzet de werkelijkheid probeerde vorm te geven. Hij deed hartstochtelijk en tegelijk rationeel aan politiek, maar klampte zich nooit vast aan een mandaat, en zelfs niet aan een partij wanneer die hem niet langer het adequate middel leek om zijn ideeën te realiseren. 

Vrijheid van oordelen en handelen was voor hem essentieel; politiek zoveel méér dan partijpolitiek. Toen hij volkomen onverwacht ontslag nam als senator, formuleerde hij het aldus – met die getemperde bitterheid die hij vaak aan de dag legde: ‘je reprendrai, en solitaire, le chemin difficile des vérités insupportables’. Ondraaglijk? Tientallen jaren later zou Al Gore het hebben over ‘ongemakkelijke waarheden’; voor de geboren en getogen Luikenaar Perin was ongemakkelijk al snel ondraaglijk. Daarom veranderde hij meer dan eens van partij, maar slechts zelden van mening. En dan – uiteraard – alleen omdat feiten en ervaringen hem ertoe brachten zijn analyse bij te sturen. 

Voor het ‘ongemakkelijke’ herzien van standpunten schrok hij niet terug wanneer intellectuele eerlijkheid hem daartoe aanzette; carrièreplanning speelde daarbij geen rol. Twee keer liet hij het comfort van een verzekerde parlementszetel achter zich. En consequent met zijn vernietigend oordeel over België weigerde hij ‘minister van staat’ te worden. 

Minister van de staat België was hij echter wel enkele jaren, en in die functie een van de grondleggers van de hervorming in federale zin. Voor hem was federalisme immers de onmisbare reddingsplank voor Wallonië en tegelijk de enige vorm waarin de staat België wellicht zou kunnen overleven. 

Die hoop had hij echter rond de eeuwwisseling definitief opgegeven. Perin werd nu met volle overtuiging wat hij in zijn (Luiks!) hart altijd al een beetje was geweest: voorstander van ‘le rattachement‘, de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. Niet onbelangrijk: die koerswijziging kwam er omdat Perin dacht dat Vlaanderen weldra van zijn verworven machtsposite gebruik zou maken om zijn onafhankelijkheid uit te roepen. Vanzelfsprekend (voor Perin) zou het dan Brussel moeten opgeven …

Dergelijke uitspraken – én het feit dat hij een heftig voorvechter was van de ‘retour à Liège‘ van de Voerstreek – leidden ertoe dat Perin in Vlaanderen niet bepaald populair was. 

Voor de conservatieve grondstroom (lees: de liberalen, en het grootste deel van christen- en sociaaldemocraten en VU) was hij als medestander van de radicale Luikse vakbondsleider André Renard en ‘ideoloog’ van diens Mouvement Populaire Wallon (MPW) veel te links; de weldenkende Vlaamse linksen wantrouwden de regionalist Perin; en voor de flaminganten – die zijn niet-aflatende inzet voor het federalisme wel wisten te waarderen – was zijn Voeren-standpunt onverteerbaar. 

Van de MPW evolueerde Perin via de Parti Wallon des Travailleurs naar het Rassemblement Wallon, dat hij voorzat van 1968 tot 1974. Dat hij als ex-‘renardist’ met het RW brak toen die partij naar links zwenkte lijkt bevreemdend; maar Perin was er inmiddels van overtuigd geraakt dat Wallonië geen toekomst had indien het niet eerst orde op zaken stelde in eigen huis. En de daarvoor noodzakelijke hervormingen zag hij slechts mogelijk via een koerswijziging naar centrumrechts; hij werd dus een van de medestichters van de Waalse Parti des Réformes et de la Liberté, verre voorloper van de MR. Toen die partij zich naar zijn smaak teveel nestelde in het Belgische systeem brak hij ook daar mee. (Het gaat hier over de jaren tachtig van vorige eeuw; elke gelijkenis met bestaande personen of toestanden is uiteraard geheel toevallig …)

Dat bochtige parcours vereiste wel wat uitleg. En die bezorgde Perin ook. Hij was niet alleen als hoogleraar een gedreven leermeester; hij nam ook de moeite om de standpunten die hij innam uitvoerig toe te lichten en te verantwoorden … zeker wanneer hij van standpunt veranderde. Zijn talloze teksten schreef hij niet zozeer om het eigen gelijk uit te bazuinen, maar vooral omdat hij lezers of toehoorders wou overtuigen – of dat nu verontruste medestanders waren, weifelende belangstellenden of tegenstanders in wie hij nog enige openheid van geest ontwaarde. Maar als die ontbrak kon hij ook ongenadig scherp zijn. 

Perin omschreef zichzelf ooit als ‘verbo-moteur‘; door menig journalist of academicus werd hij bij wijze van eerbetoon een ‘machine à penser‘ genoemd. Zijn biograaf trekt niet geheel ten onrechte zelfs een parallel met Voltaire: scherpe gelaatstrekken, scherpe analyses, scherpe pen. Altijd omstreden, altijd veel breder gerespecteerd dan in eigen kring.

Anno 2016 valt vooral op hoe ongelooflijk actueel vele van zijn bespiegelingen en/of polemische stukken nog zijn. Over de onmogelijkheid om in België diepgaande hervormingen door te voeren, over de kanker die particratie heet, over de vaderlandslievende geschiedenisvervalsing door historici als Pirenne, maar evengoed (als overtuigd vrijmetselaar) over eigentijdse spiritualiteit en boeddhisme. En steeds weer over die ‘nation introuvable‘, België. Uit de vele teksten brengt Doorbraak eind januari (op de 95ste verjaardag van Perins geboorte) een kleine – maar-fijne – selectie.

Voor wie méér lust zijn er dus de biografie en de bloemlezing. Deze laatste lijkt overigens verdacht veel op een generale repetitie voor het echte, biografische werk, want de biografie bevat haast evenveel – en vaak dezelfde – teksten. Kortom: de biografische elementen vormen in feite een rudimentair skelet, waaraan de vele teksten en commentaren worden opgehangen – zeg maar: vlees en bloed geven. Samen vormen ze een levendig beeld van een bijzonder levendige geest. Het verzamelen (en vermoedelijk zelfs grotendeels overtikken…) van al die teksten is beslist geen sinecuur geweest; dat hier en daar storende tikfouten opduiken weze de bewonderende bloemlezer dus vergeven.

 

 

GHEUDE, Jules, François Perin. Une Plume. L’oeuvre écrite, Liège, Editions Province de Liège, 2015; 386 pp., isbn 9782390100027 ***

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel | Steven Arrazola De Oñate

Paperback / softback | Nederlands | Gebundelde columns en interviews

In maart 2020 kwam ons land, en bij uitbreiding de hele Westerse wereld, in een rollercoaster terecht die ons leven drastisch zou veranderen. De grote boosdoener volgens virologen en andere snel benoemde experten was SARS-CoV-2 en kwam uit China overgewaaid. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Number 1 family | Ludo Van Campenhout

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek van, over en voor supporters en sympathisanten van R. Antwerp FC.‘Wij willen de mooiste en de beste zijn, maar met respect’ (Ria Gheysens)‘Antwerp is meer dan voetbal’ (Jakke Van Cauwenbergh)‘Onvergetelijk om door die historische tunnels het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bloem in Thals | Tejo Briers

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Ulysses! De wereldberoemde roman van auteur James Joyce waarin het hoofdpersonage Leopold Bloom zijn wandeling maakt door Dublin, vierde op 16 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Naar aanleiding daarvan stelde Tejo Briers (voormalig schepen van Cultuur) [lees verder...]

Naar de boekpagina

Janice Cayman, Let"s Play | Janice Cayman

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Het levensverhaal van Janice Cayman (1988). Ze heeft vandaag 130 interlands op de teller. Ze is daarmee de eeuwige nummer één van de Red Flames. Wist u dat alleen Jan Vertonghen haar voorgaat inzake aantal nationale selecties? Het begon voor de zeer veelzijdige [lees verder...]

Naar de boekpagina

De huisarts 2.0, een reboot | Sébastien Vermeulen

Paperback / softback | Nederlands | Geneeskunde algemeen

De coronacrisis zette het debat over gezondheid op scherp. We worden steeds ouder, maar hoe gezond zijn we écht? Zijn we wel zo goed bezig als we denken? Welvaartsziekten zoals obesitas, diabetes en sommige kankers tieren welig in ons land. We hebben wel goede [lees verder...]

Naar de boekpagina

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De gouden generatie 2012-2022 - François Colin en Eddy Snelders | François Colin en Eddy Snelders

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Tussen 2002 en 2012 ontbraken de Rode Duivels op alle grote toernooien. De vierde plaats van Jong België op de Olympische Spelen van 2008 in China wekte de hoop op betere tijden. Het duurde nog tot 2012 vooraleer de ommekeer echt plaatsvond. Een vriendschappelijke [lees verder...]

Naar de boekpagina

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Marloes en Pardoes bundel | Wim van der Maaten

| Nederlands |

[lees verder...]

Naar de boekpagina

50 games die je gespeeld moet hebben - Ronald Meeus | Ronald Meeus

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek dat je laat hunkeren om de startknop in te drukken Zes decennia videogames passeren de revue in 50 games die je gespeeld móét hebben, van de late jaren zeventig tot het begin van dit nieuwe decennium. Van de meest rudimentaire en bekende [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Het vegan plan | Kim Vercoutere

Hardback | Nederlands | Eten en drinken algemeen

Voor Het Vegan Plan werkte Kim Vercoutere een 14-dagenplan uit om op een haalbare manier over te schakelen naar een veganistische levensstijl. Voor elke dag voorziet ze een plantaardig recept voor elke maaltijd, met telkens duidelijke foodtips voor [lees verder...]

In stock

De klimaatschok | Geert Noels

Allerlei | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Om aan de Europese klimaatambities tegemoet te komen, heeft België nog maar 28 jaar om volledig klimaatneutraal te worden. Concreet betekent dat zo"n 115 miljoen ton minder CO2-uitstoot. De klok tikt, maar in De klimaatschok tonen [lees verder...]

In stock

Psychologie 1 en 2 - Capita Selecta voor Ergotherapie | Sven Van Geel

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS

Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra’s waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt – niets meer en niets minder! [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Succesrecept voor de AKV-toets | Willem Boone

Paperback / softback | Nederlands | Medische handboeken (populair)

Buitenlandse artsen die in Nederland hun vak uit willen oefenen, moeten  bij taleninstituut Babel in Utrecht de AKV-test afleggen: een taaltest op C1-niveau. Het is al een hele onderneming om dat niveau te bereiken, maar wat is er nodig om je specifiek op [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Het Stuivenbergziekenhuis (1879-2022) | Robrecht Van Hee

Hardback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Het Stuivenberggasthuis werd als tweede ziekenhuis in Antwerpen gebouwd tussen 1879 en 1884, en ontving haar eerste patiënt op 2 januari 1885. Architect Baeckelmans maakte de revolutionaire plannen voor een toentertijd hypermodern ziekenhuis, waardoor de modernste [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

De blaadjesdief | Alice Hemming

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

EEKHOORN IS BOOS! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT! Een erg grappig verhaal over een [lees verder...]

In stock

Bosuilman Bosuilman 3 - Sven Hardies | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

Rood-witte superheld In deze verzameling cartoons uit het Antwerp Clubblad eist de rood-witte superheld Bosuilman de hoofdrol op. De legende zegt dat hij vijfde generatie Antwerpfan is die ieder seizoen een abonnement koopt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Wielersnapshots - Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh | Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Knotsgekke Wielerjaren In de jaren 2020 en 2021 beleven we twee knotsgekke wielerjaren met hele en halve lockdowns. In het eerste coronajaar wordt de koerskalender in drie maanden gepropt en afgeraffeld zonder publiek. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Volop taal |

Paperback / softback | Nederlands | Talen algemeen

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in elkaar om Volop Taal te schrijven, een uniek handboek taaldidactiek voor de lagere school. Dit boek kiest voluit [lees verder...]

In stock

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Voedselbosrand | Madelon Oostwoud

Hardback | Nederlands | Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen

Voor een echt voedselbos zijn de meeste tuinen te klein, maar een voedselbosrand biedt een haalbaar alternatief. In voedselbosranden kun je een natuurlijke omgeving combineren met het telen van eetbare gewassen. "Voedselbosrand" is een inspirerend boek voor iedereen [lees verder...]

In stock

Bosuilman Bosuilman | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

BOSUILMAN 2 – EEN STRIPVERHAAL OVER ROYAL ANTWERP FCNet wanneer iedereen zich bij een anticlimax had neergelegd, zorgt coach Leko voor de perfecte bloemekee. Herbeleef in het boek "Bosuilman 2, seizoen 2019-2020" het interessante verloop van de competitie [lees verder...]

In stock

Viral | Alina Chan

Paperback / softback | Engels | Literaire non-fictie algemeen

Understanding how Covid-19 started is more important than we know for the future of humankind. Determining whether the virus came from nature or from a lab will help us to safeguard against the next pandemic.This disease will for ever punctuate [lees verder...]

In stock

1 & 2 | Margot Kalse

Paperback / softback | Nederlands | Muziekgeschiedenis

De Top 40 van de Gouden Eeuw is een reis door de gouden tijd van het Nederlandse lied, waarin talloze liedboekjes verschenen met voor elk wat wils. Veelal klein, handzaam en niet al te duur, vonden ze hun weg naar kerken, kroegen, feesten, trekschuiten of afspraakjes [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Vic Mees, Mister Antwerp | Michel Schepers

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Vic Mees (1927-2012) is Mister Antwerp, meer nog: hij is Mister Great Old. Deze omschrijving is op hem écht van toepassing. Op het einde van de jaren vijftig besteeg Antwerp de Belgische voetbaltop. Dat was voor het grootste deel toe te schrijven aan de vlijt [lees verder...]

Zal niet verschijnen

Meer berichtjes van Edi Clijsters

Flaneren tussen droom en werkelijkheid

Recensie Edi Clijsters - 04/12/2020
Een bekende en terecht gelauwerde schrijver die een novelle wijdt aan een wereldberoemde schrijver en diens menigvuldige incarnaties… Kan dat goed gaan?
De eerste, Antonio Tabucchi: een Italiaan die in de loop der jaren professioneel, affectief en tenslotte ook administratief steeds meer Portugees [lees verder]

Als De Man is in het Plan

Recensie Edi Clijsters - 29/12/2018
De jongste turf van de Nederlandse historicus Jan-Willem Stutje is waarachtig niet de eerste noch de enige biografie van Hendrik de Man (1885-1953). Maar wel de meest volledige en de meest kritische. En bovendien de meest uitdagende, omdat ze doorspekt is met vragen die Stutje zichzelf en de lezer stelt [lees verder]

De natie, de dwarsdenker, Defoort

Recensie Edi Clijsters - 18/12/2018
Historicus Eric Defoort (1943-2016) speelde een kleine tiental jaren een richtinggevende rol in de niet-partijgebonden Vlaamse beweging én in de Vlaams-nationale partijpolitiek. En als het om de natie ging wierp hij zich op als vrijmoedig en talentrijk polemist. Vooral dat aspect wordt – twee jaar [lees verder]

Touwtrekken om ‘de toekomst van het verleden’

Recensie Edi Clijsters - 20/10/2018
De Canvas-reeks Kinderen van de repressie haalde in de herfst van vorig jaar elke week ongeveer een half miljoen kijkers. De reeks was niet alleen succesrijk; ze heeft ook indruk gemaakt, en heel veel reacties losgeweekt, al was dat buiten het bereik van de camera’s. De reeks toonde – vanzelfsprekend [lees verder]

Spot en spijt in de spiegel

Recensie Edi Clijsters - 28/10/2017
Een politieke geschiedenis van België ? Ach, dat is nu eenmaal het soort promo-overdrijving dat een ambitieuze uitgever graag in de mond neemt; een ervaren lezer kijkt daar doorheen. Iets als ‘een tegendraadse kijk op enkele kantelmomenten in de geschiedenis van de ‘communautaire’ [lees verder]

Zwalpend tussen krekel en mier

Recensie Edi Clijsters - 29/11/2016
In de ‘proloog’ tot hun ‘economische geschiedenis van België’ leggen historici Buyst en Smeyers meteen de vinger op de wonde: “België bevindt zich in crisis, zo klinkt het met de regelmaat van een klok. Die klok slaat al honderd jaar hetzelfde uur”. Hoe is zoiets [lees verder]

Lachen om/vanuit Europa

Recensie Edi Clijsters - 31/08/2016
Je hoeft geen zomerhater te zijn om ook in deze tijd van het jaar te genieten van een goed boek, een serieus boek zelfs. Zeker als dat serieuze boek handelt over … de lach. ‘Het grote boek over onze worsteling met ironie’, noemt de uitgever het, maar dat zegt lang niet alles. Het is [lees verder]

Braaf Brusselboek

Recensie Edi Clijsters - 31/07/2016
Brussel, Brussel, en nog eens Brussel. Officieel hoofdstad van het koninkrijk België, van Vlaanderen, van de Franse Gemeenschap, van zichzelf, en – absoluut onofficieel – ook van de Europese Unie. Al meer dan een eeuw lang inzet van felle en uiteenlopende controverses tussen Nederlands- en Franstaligen. [lees verder]

‘Zich laten doodschieten is geen kunst’

Recensie Edi Clijsters - 09/07/2016
Tachtig jaar geleden probeerden Spaanse hogere officieren de democratisch verkozen centrumlinkse regering via een ’traditionele’ staatsgreep aan de kant te schuiven; maar hun pronunciamiento verliep niet volgens plan. In het uiterst gespannen en gewelddadige politieke klimaat dat in Spanje [lees verder]

Gedreven en afgedreven

Recensie Edi Clijsters - 26/06/2016
Van een biografie verwacht je niet dat ze ‘spannend’ is, of ‘ontroerend’. Je mag wel verwachten dat ze de essentiële lotgevallen, ideeën en karaktertrekken van de ‘gebiografeerde’ tot hun recht laat komen. Kortom: dat de figuur waarover het boek gaat, tot leven wordt gebracht.
Dat [lees verder]

Europa als vlucht voorwaarts

Recensie Edi Clijsters - 19/06/2016
Op de lagere school werd (wordt??) het ons al ingelepeld: het legendarische rijk van Karel de Grote (een Belg, uiteraard) werd in 843 opgedeeld tussen zijn drie zonen. Het ‘middenrijk’ (tussen oost en west), van de Noordzee tot Noord-Italië, verviel in vele kleine stukken en werd in de volgende [lees verder]

Sprekende portretten

Recensie Edi Clijsters - 11/06/2016
‘Een great flemish novel zoals die zelden wordt geschreven’ noemt Joël De Ceulaer dit boek. Komend van een notoir scepticus is dat een geweldig compliment, en het is nog verdiend ook. Het boek is een indrukwekkende prestatie: het vervlecht driekwart eeuw eigentijdse geschiedenis (of althans segmenten [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.