Eurodynamica

In dit boek wordt de introductie en het ‘succes’ van de euro van een andere kant belicht dan we doorgaans krijgen voorgeschoteld in de media. In drie delen bespreekt de Nederlandse financieel-economische publicist Jean Wanningen respectievelijk de (voor)geschiedenis van de euro, de economische prestaties van diverse eurolanden en de vragen voor de toekomst van de euro.

Vooral het eerste deel is een absolute aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontstaan van de gezamenlijke munt en de gebeurtenissen sinds de invoering ervan in 2002. In een vlotte stijl praat Wanningen de lezer in minder dan 100 bladzijden niet alleen helemaal bij wat betreft de (voor)geschiedenis. Ook de actuele discussies worden haarfijn uitgelegd en technische begrippen als TARGET2 worden voor de leek op een begrijpelijke manier verklaard. Zo ook alternatieven als neuro/zeuro en The Matteo Solution. Dit deel is dus van belang voor zowel degene die zich voor het eerst wil verdiepen in de materie als degene die goed is ingevoerd maar zich wil informeren over de verschillende standpunten en de actuele stand van zaken.

Divergerende economische ontwikkeling

Het voornaamste probleem in de ogen van Wanningen (en anderen) is dat de eurolanden qua economische ontwikkeling niet naar elkaar toe convergeren maar juist divergeren, waardoor de verschillen tussen met name de noordelijke en de zuidelijke landen steeds groter worden. Eén rente en één wisselkoers kunnen nooit het benodigde maatwerk leveren voor de qua structuur en conjunctuur sterk uiteenlopende economieën van de eurolanden. Dat wordt ook in regeringskringen in Parijs (en Rome en Madrid) onderkend.

De manier waarop de zuidelijke landen meer convergentie willen bewerkstelligen, verschilt echter nogal van hoe daar in noordelijke landen over wordt gedacht. Volgens Macron cs ontbreekt er een mechanisme om meer convergentie te ontwikkelen. Dat zou er moeten komen in de vorm van een speciaal overheidsbudget voor de eurozone, waarmee overheden kunnen ‘investeren’ in de economieën van achterblijvende landen om deze zo in het spoor te brengen van de beter presterende eurolanden.

Noordelijke landen zien niets in wat zij een transferunie noemen en Wanningen legt overtuigend uit waarom dit geen goed idee is. De zuidelijke landen hebben de afgelopen 20 jaar stelselmatig geweigerd hun economieën te hervormen en zien afspraken als inspanningsverplichtingen. Zij zoeken de oorzaak bovendien bij de noordelijke lidstaten met hun grote overschotten op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Het slechtste van twee werelden

De patstelling waartoe dit heeft geleid, brengt ons het slechtste van twee (belevings)werelden. De zuidelijke landen die afspraken aan hun laars lappen, waardoor ze hun economieën niet op orde hebben en in tijden van crises moeten worden gered door de noordelijke landen. Die dringen ten tijde van economische stagnatie forse bezuinigingspakketten op aan de zuidelijke zondaars, die niet alleen het economisch herstel bemoeilijken maar ook voor veel ellende zorgen in de vorm van werkloosheid en armoede.

Dat eigenbelang een rol speelt bij deze steunoperaties vanuit het noorden bewijst bijvoorbeeld het feit (dat Wanningen nog eens onder de aandacht brengt) dat van het totale Griekse hulppakket ter grootte van 290 miljard euro 95 procent is gebruikt om met name Franse en Duitse banken schadeloos te stellen die geld hadden uitgeleend aan een regering die het begrotingstekort stiekem liet oplopen tot een astronomische 12 procent. Daarbij geholpen door de lage rente in de eurozone die lenen zo goedkoop maakte.

Dat de eurolanden de zaken graag onder elkaar willen bedisselen bespreekt Wanningen aan de hand van de rol van het IMF bij de verschillende steunoperaties in het eurogebied en de wens van de meeste landen tot de oprichting van een soort van Europees Monetair Fonds als aankleding van het huidige Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Niet alleen houdt dit een onafhankelijke pottenkijker als het IMF buiten de deur, ook maatregelen als schuldkwijtschelding verdwijnen van de agenda. Het IMF maakte terecht een punt van het feit dat de Griekse economie nooit de schuldenberg die het met zich meetorst kan aflossen en dat de aanwezigheid hiervan de groei onder druk zet.

Frankrijk krijgt z’n zin

Fijntjes beschrijft Wanningen hoe een land als Frankrijk voortdurend zijn zin krijgt. Niet alleen doordat het land nooit op de vingers wordt getikt voor de steeds te hoge begrotingstekorten, maar vooral door het naar eigen hand zetten van de afspraken rond de euro. Zo begon de euro op instigatie van Duitsland met ogenschijnlijk harde afspraken en een centrale bank gemodelleerd naar het model van de Bundesbank  en met dezelfde opdracht: het bewaren van prijsstabiliteit. Verschillende crises en het voortdurend ter discussie stellen van gemaakte afspraken, door te wijzen op de ogenschijnlijk niet eenduidigheid ervan, leidden ertoe dat er openingen ontstonden waar al snel een Franse voet in paste. De Latijnse meerderheid in het bestuur van de ECB hielp ook een handje.

Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met de begrotingsunie. Weliswaar is afgesproken dat die wordt ingekaderd binnen het reguliere EU-budget, maar de opening is er. In Parijs wordt geduldig gewacht op het moment waarop deze begrotingsunie verder kan worden opgetuigd. Niet alleen met een eigen (en hoger) budget, maar ook met een eigen Minister van Financiën, eigen belastingheffing en gemeenschappelijk gefinancierde schulden via bijvoorbeld de uitgifte van zogenaamde eurobonds. Als dat een feit is, dan zijn we, zo schrijft Wanningen, de transferunie in gerommeld.

Voorspelde voorspoed?

In het tweede deel analyseert Wanningen of de euro ons echt de voorspoed heeft gebracht die was beloofd bij de invoering ervan. Hij documenteert dat dit nogal tegenvalt. Hoewel dit deel de nodige slordigheden bevat, is het punt wat de auteur wil maken helder. Het lagerentebeleid van de ECB dat is bedoeld om overheden met hoge schulden en slechte banken in met name Zuid-Europa overeind te houden, kost bijvoorbeeld de Nederlandse belastingbetaler miljarden alleen al in achterblijvende pensioenen.

Dit deel identificeert een groot aantal zwakheden in de verschillende euro-economieën. Niet in de laatste plaats in Duitsland, waar alleen de exportindustrie profiteert van de zwakke euro. De onwil en het onvermogen om de zwakke broeders onder de Europese banken te saneren vormt een ernstig risico als zich een volgende economische teruggang voordoet. De afspraak in het Verdrag van Maastricht, dat landen elkaar niet financieel zullen bijstaan, is al gebroken door de steun aan Griekenland in 2010. Met banken en lidstaten die ’too big to fail’ zijn, lijken pleidooien voor een terugkeer naar deze no bailout-clausule een illusie. De Europese noodfondsen zijn echter niet dusdanig gevuld dat zij een wankele bankensector of een grote lidstaat op de been kunnen houden. Dus zal opnieuw naar de belastingbetaler worden gekeken.

Weergekeerde rust?

Ogenschijnlijk lijkt de rust in de eurozone door de afwezigheid van crises de laatste jaren te zijn teruggekeerd. Het lagerentebeleid van de ECB heeft echter wel degelijk consequenties. Niet alleen resulteert het in een transfer van geld van spaarders in het noorden naar wankele overheden en banken in met name het zuiden. Het zorgt ook voor bubbels in vastgoed- en aandelenmarkten en oververhitting in een economie als de Nederlandse. Daarnaast vormt het geen enkele prikkel voor overheden en banken om hun slechte economische staat te verbeteren. Integendeel, door de lage kosten van het huidige beleid worden ze in slaap gewiegd.

De deskundige stem van Jean Wanningen wordt helaas te weinig gehoord in de Nederlands(talig)e media. Dat zal te maken hebben met zijn boodschap: Wanningen is niet heel optimistisch in deel 3 van zijn boek. Hij ziet de eurozone regelrecht afstevenen op een transferunie en onderbouwt die stellingname met een zorgvuldige ontleding van uitspraken van Franse en Duitse overheidsfunctionarissen en verschillende documenten en toespraken. Hij maakt ook duidelijk dat we dit niet moeten willen als Nederlandse (en Vlaamse) belastingbetaler. Net zoals de Vlaming al ettelijke decennia zit te wachten op het herstel van de Waalse economie en in de tussentijd de rekeningen betaalt, zal de Noord-Europese belastingbetaler tevergeefs wachten op de uitwerking van de beloofde hervormingen in het zuiden en daarvoor steeds weer de rekening krijgen gepresenteerd.

Als Stella slaapt | Pieter Lesaffer

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Het is donderdag 3 mei 2040. In ons land is de vergrijzing onbetaalbaar geworden en het hele zorgmodel is op zijn financiële grenzen gebotst. Er zijn zogenaamde Solidariteitswetten gekomen om die kosten in bedwang te houden. Frederik, een ambtenaar op het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer dan goud | Marleen Nelis

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Wat als het sporttalent van je kind(eren) je leven beheerst? Als je er alles voor over hebt om hen te helpen succesvol te worden in hun sport? Als hun passie jouw passie wordt, of omgekeerd? Hoe behoud je een gezond evenwicht tussen [lees verder...]

Naar de boekpagina

We kunnen veel meer dan we denken - Michel Bruyninckx | Michel Bruyninckx

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

De hersenen: regisseur van ons leven Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. (-Albert Einstein) [lees verder...]

Naar de boekpagina

Janice Cayman, Let"s Play | Janice Cayman

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Het levensverhaal van Janice Cayman (1988). Ze heeft vandaag 130 interlands op de teller. Ze is daarmee de eeuwige nummer één van de Red Flames. Wist u dat alleen Jan Vertonghen haar voorgaat inzake aantal nationale selecties? Het begon voor de zeer veelzijdige [lees verder...]

Naar de boekpagina

Mijn Traject - Mathias T'syen | Mathias T'syen

| Nederlands |

Van 130 naar 79 kg, een persoonlijk verhaal Auteur Mathias T'syen heeft dit boek geschreven omdat hij het taboe rond Gastric Bypass en buikwandcorrectie wil doorbreken. "Ik wil beide behandelingen meer onder de aandacht brengen voor mensen die hier [lees verder...]

Naar de boekpagina

Gezien amp; Gehoord - Sandra Ballij, Rob Beenders en Michael Graste | Sandra Ballij - Rob Beenders - Michael Graste

| Nederlands |

‘Om de war on talents te winnen, moeten we leren omdenken.’ Dat is de boodschap van de auteurs in het boek Gezien amp; Gehoord. Nooit eerder was de arbeidskrapte zo groot. Daarnaast waren er nooit meer mensen die, wegens [lees verder...]

Naar de boekpagina

Wat als ik er niet meer ben? - Lea Witvrouwen | Lea Witvrouwen

Paperback / softback | Nederlands | Opvoeding van kinderen en jongeren

LEA WITVROUWEN SCHRIJFT EEN BOEK OVER AUTISME, MET WEDERWOORD VAN HAAR ZOON Het verhaal van autisme stopt nooit. En daarom moest Lea Witvrouwen dit boek schrijven. Haar jongste zoon reageerde al uitgebreid op haar eerste boek en nadien ook op haar blogstukjes. [lees verder...]

Naar de boekpagina

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Het kostbare kruid | Remi Hauman

Paperback / softback | Nederlands | Historische biografieën

Philemon Hauman (1917-1945) was de belangrijkste verzetsleider van Temse. Hij was actief in twee verzetsbewegingen (NKB, Geheim Leger) en twee inlichtingendiensten (3M, Michelli), zowel in Waasland als Brussel. Zijn leven leest als een avonturenroman. In Wemmel [lees verder...]

In stock

Big Girl - Don Croonenberg | Don Croonenberg

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Basketbalster Brittney Griner, politiek gevangene van Poetin ‘I am terrified I might be here forever.’ Een gloednieuwe publicatie van Willems Uitgevers over Brittney Griner, een van de beste basketbalspeelsters ter wereld en gevangen in [lees verder...]

Naar de boekpagina

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Onderweg - Ina Jacobs | Ina Jacobs

Paperback / softback | Nederlands | Detective

Een tienerroman: weet jij al wie je echt bent? De zestienjarige Lisa is perfect gelukkig, tot haar paard, Black Star, gestolen wordt en ze dreigbrieven ontvangt. Om Black Star terug te krijgen, zal ze een endurancewedstrijd moeten winnen. Hoewel ze veel [lees verder...]

Naar de boekpagina

How to become a rock-solid footballer – Christian Vandenabeele Thomas D’havé | Christian Vandenabeele and Thomas D'havé

| Nederlands |

The book What kind of book is How to become a rock-solid footballer? It is a book of lifestyle tips on how to perform better and minimise injury, in other words: what can you do during all those hours outside the club in order to enhance your [lees verder...]

Naar de boekpagina

50 games die je gespeeld moet hebben - Ronald Meeus | Ronald Meeus

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek dat je laat hunkeren om de startknop in te drukken Zes decennia videogames passeren de revue in 50 games die je gespeeld móét hebben, van de late jaren zeventig tot het begin van dit nieuwe decennium. Van de meest rudimentaire en bekende [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Oud, niet "out" maar goud! | Charlotte Brys

Paperback / softback | Nederlands | Senioren

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij ouderen. Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

K3 : stickerboek - vleugels |

Paperback / softback | Nederlands | Spelletjes voor kinderen en jongerenAangekondigd

Psychoanalytisch Actueel De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse | Mark Kinet

Paperback / softback | Nederlands | Psychotherapie en andere therapie?n

De term "drift" komt in het dagelijks taalgebruik weinig ter sprake. We kunnen op drift zijn. We kunnen driftig zijn. In een beter daglicht staan gedrevenheid en geestdrift. Meer algemeen heb je de drijfveer als beweegreden. In de psychoanalyse was de drift aanvankelijk [lees verder...]

Verschenen als POD titel

VOYAGERS deel II van de smaragden verbond | Deane Ashayana

Paperback / softback | Nederlands | Esoterie algemeen

Op 12 september 2000 vond een monumentale gebeurtenis plaats binnen de verhulde infrastructuur van de New Age-, UFO- en Illuminati-bewegingen. Op 11 september 2001, ter voorbereiding op de 1e verjaardag van deze 12 september 2000 gebeurtenis, werd de Triggergebeurtenis [lees verder...]

In herdruk

Niet willen weten | Henk van der Linden

Paperback / softback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

In "Niet willen weten" heeft Henk van der Linden een groot aantal verhalen van dwangarbeiders in de periode 1940-1945 bijeengebracht, opdat wij allen weten wat hen destijds is overkomen. Het zijn verhalen door henzelf opgeschreven of aan anderen verteld. De meeste [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bosuilman Bosuilman 3 - Sven Hardies | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

Rood-witte superheld In deze verzameling cartoons uit het Antwerp Clubblad eist de rood-witte superheld Bosuilman de hoofdrol op. De legende zegt dat hij vijfde generatie Antwerpfan is die ieder seizoen een abonnement koopt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Het lot van een eilandenrijk | Ian Morris

Hardback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

Een historische kijk op de rol van het Verenigd Koninkrijk in Europa en de wereld na de Brexit"Voortreffelijke schrijver." Bas Heijne, NRCAls de macht en rijkdom van het Westen naar het Oosten verschuiven, [lees verder...]

In stock

Wielersnapshots - Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh | Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Knotsgekke Wielerjaren In de jaren 2020 en 2021 beleven we twee knotsgekke wielerjaren met hele en halve lockdowns. In het eerste coronajaar wordt de koerskalender in drie maanden gepropt en afgeraffeld zonder publiek. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Volop taal |

Paperback / softback | Nederlands | Talen algemeen

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in elkaar om Volop Taal te schrijven, een uniek handboek taaldidactiek voor de lagere school. Dit boek kiest voluit [lees verder...]

In stock

Leiderschap | Henry Kissinger

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Nobelprijswinnaar Henry Kissinger analyseert de strategieën van wereldleiders uit de 20e eeuw "De persoonlijke observaties en herinneringen maken het boek van Henry Kissinger speciaal." ⬤⬤⬤⬤ NRC In [lees verder...]

In stock

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Vlucht naar mijn droom - Seka Dobric | Seka Dobric

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Vlucht naar mijn droom Het leven van Seka Dobric kende een ellendig begin. Ze leefde in armoede en ontbering, zonder uitzicht op een beter leven. Ze moest haar moeder, haar broertjes en haar zusje beschermen tegen de dronken [lees verder...]

Naar de boekpagina

Happening | Johan Swinnen

Paperback / softback | Nederlands | Historische roman (populair)

22 mei 1967 is onze 9/11. Een apocalyptische brand tijdens de Amerikaanse veertiendaagse in de Brusselse INNO kent 323 doden. Bij deze ramp verliest de dertienjarige Hervé Jacobs zijn beide ouders. Meer dan vijftig jaar later komt Hervé in contact met Delphine [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer berichtjes van Wouter Roorda

Nederland als grootmacht

Recensie Wouter Roorda - 22/07/2021
Bij de verkiezing van de grootste Nederlander in 2004 bleek uiteindelijk Willem van Oranje de winnaar. Na lezing van het voor de Libris Geschiedenis Prijs 2017 genomineerde boek Oranje tegen de Zonnekoning van Luc Panhuysen kan een lans worden gebroken voor diens achterkleinzoon Willem III. In deze dubbelbiografie [lees verder]

Forum voor Democratie en ‘De Ravage van tien jaar Rutte’

Recensie Wouter Roorda - 08/03/2021
Een paleiscoup zorgde ervoor dat eind vorig jaar Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, op succesvolle wijze buiten spel werd gezet.
Het virusgevaar te sterk gerelativeerd
Het coronavirus werd uiteindelijk ook het FvD fataal. Hoewel Baudet aanvankelijk nog wel gehoor vond [lees verder]

Rutger Bregman en de naïviteit van links

Recensie Wouter Roorda - 08/12/2020
Rutger Bregman is een van de belangrijkste Nederlandse denkers. Althans te oordelen naar de aandacht in de media, de verkoopcijfers van zijn boeken en het aantal volgers op Twitter (bijna 400.000). Afgelopen maand won Bregman de NS Publieksprijs (‘Boek van het Jaar’) voor zijn vorig jaar [lees verder]

Eurodynamica

Recensie Wouter Roorda - 14/07/2019
In dit boek wordt de introductie en het ‘succes’ van de euro van een andere kant belicht dan we doorgaans krijgen voorgeschoteld in de media. In drie delen bespreekt de Nederlandse financieel-economische publicist Jean Wanningen respectievelijk de (voor)geschiedenis van de euro, de economische [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.