Een opmerkelijk boek over Mohammed

Dat Eddy Daniels, gewezen hoofdredacteur van het ondertussen verdwenen blad Intermediair, een opmerkelijk boek heeft geschreven over het ontstaan van de islam, is eigenlijk een understatement. Daniels presenteert ons een geschrift dat de islam in principe op zijn kop zet. In zijn ogen is er namelijk geen probleem met de islam als dusdanig, maar met wat Mohammed van de islam gemaakt heeft. Om die hersenkronkel te begrijpen, dient men te weten dat ook volgens de Koran de islam al bestond vóór Mohammed. Daniels heeft, en dit is de grote verdienste van dit boek, daartoe ongelooflijk nauwgezet de Arabische Hadith doorgenomen, de islamitische traditie over de profeet. Hij concludeert daaruit dat de islam tot aan Mohammed een vredesbeweging was, bedoeld om de bedoeïenen ervan te weerhouden elkaar wederzijds te bevechten en bestelen in wat zij de ghazwah of razzia noemden. Dit mislukte, en pas toen trad Mohammed aan met de boodschap dat de strijd onder de Arabieren kon worden stopgezet door de plundertocht of ghazwah naar buiten Arabië te exporteren, dat wil zeggen: door elders te halen wat men bij elkaar niet vinden kon.

Daniels reconstrueert in detail hoe Mohammed zijn greep op de plunderzieke bedoeïenen wist te vestigen ten koste van de oasebewoners, vooral dan van de vrouwen die in een grote, ook seksuele, vrijheid leefden. Al die tijd werd hij in Mekka niet vervolgd, maar integendeel gewaardeerd, tot hij zichzelf steeds intoleranter opstelde. Dat leidde tot zijn vlucht naar Medina, de Hijra van 622, waar hij ging beweren dat hij verdreven was (wat feitelijk niet waar was). Die zogezegde vervolging werd voor hem dan een excuus om de karavanen van Mekka te overvallen. Op die manier maakte hij van de agrarische oase Jathrib/Medina een rovershol, zeer tegen de zin van grote groepen autochtone inwoners van die stad, in de eerste plaats van de joodse stammen die tot de meest nijvere lieden van de Arabische maatschappij behoorden.

Eén stam (de Qaynuqa), gespecialiseerd in smeedwerk, dreef hij de woestijn in nadat hij al hun bezittingen had geroofd. Een andere stam (de Nadir), gespecialiseerd in dadelpalmteelt, verdreef hij naar een meer noordelijke oase (Khaybar), nadat hij in Medina al hun palmbomen had laten omhakken, om dan te constateren dat hij geen dadels meer had. Later onderwierp hij ook Khaybar, maar hij liet de palmbomen ditmaal wel staan, op voorwaarde dat de helft van de oogst aan hem werd afgestaan. De derde belangrijke Joodse stam, de Qurayza, liet hij tot de laatste man uitmoorden nadat ze zich hadden overgegeven (700 man); hun vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Hun misdaad was dat zij misschien in de toekomst tegen hem in opstand konden komen. Daniels haalt het allemaal uit de Arabische Hadith. Op de opmerking dat die Hadith misschien wel onbetrouwbaar is, antwoordt hij dat zelfs als dat zo zou zijn, hij alleszins weergeeft wat de Korangeleerden over hun profeet geloven en aanleren.

En daar is het hem om te doen: het is zijn ambitie niet om de definitieve waarheid over Mohammed aan het licht te brengen, maar wel om de westerse lezer vertrouwd te maken met wat de imams intern over hun profeet vertellen, maar niet willen dat de dhimmi’s of kafirs (de anders- of ongelovigen), en ook niet de eigen brave gelovigen, vernemen. Op die manier wil hij het debat over de islam openbreken, ja, hij opent zijn boek zelfs met de stelling dat hij gerust moslim wil worden indien hij maar geen mohammedaan hoeft te zijn. Dat wil zeggen: dat hij zich bij de oorspronkelijke vredesbeweging wil aansluiten, maar niet bij de oorlogsbeweging die Mohammed ervan gemaakt heeft. Hij zegt zelfs dat het Westen een injectie van islam nodig heeft, om uit zijn eigen arrogantie los te komen, het gevoelen zelf God te zijn, na zijn eigen God gedood te hebben. Voor Daniels is de kern van de westerse beschavingskwaal immers dat wij het gevoel voor het transcendente of sacrale zijn kwijtgeraakt, dat wij niet meer kunnen zeggen ‘als ’t God belieft’, Inch Allah. De westerse samenleving lijdt aan hybris en heeft een injectie van nederigheid nodig, meent hij. Terwijl de islamitische kapot gaat aan lethargie, daardoor tot suïcide komt, en de christelijke parabel van de talenten in zich op moet nemen.

Met die laatste stelling heb ik het, als overtuigde atheïst, natuurlijk moeilijk en ik denk dat dit voor veel lezers het geval zal zijn. Men zou zijn optie, met wat kwade wil, ook als postmoderne spielerei kunnen beschouwen, maar dan zou men toch zeer tekortdoen aan Daniëls streng-wetenschappelijke instelling en aan zijn sérieux als mens. De manier waarop hij zijn revolutionerende thesis uitwerkt verdient daarom alle respect. Het boek zal al een klassieker worden waarvoor het buitenland ons zal benijden.

 

Een presentatie van het boek, tegelijk met de verbijsterende roman over Mohammed van Pierre Buyle, vindt plaats op 11 mei om 20 u in zaal Monasterium Poort Ackere, Oude Houtlei 56, Gent. De inleiders zijn Etienne Vermeersch en Wim van Rooy. Gratis toegang. Inschrijven doet u hier.

De kwestie M | Daniels Eddy A.M.

Paperback / softback | Nederlands | Godsdienstwetenschappen

Een islam zonder Mohammed?De planeet heeft problemen met jihādisten. De reactie valt in twee uitersten uit elkaar: de islāmofielen zeggen dat de "ware" islām verdrukt wordt door een uitwas die dit schone geloof ten onrechte besmeurt. De uitweg zou [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Externe Auteur

Het gesluierde leven van een tienermeisje in Iran: Shohreh Feshtali

Recensie Externe Auteur - 16/06/2022
Shohreh Feshtali (1970) vluchtte in 1993 vanuit Iran naar Nederland. Zij leefde dus de eerste negen jaar onder het bewind van de sjah (tot 1979). De volgende veertien jaar onder het bewind dat Ayatollah Khomeini introduceerde. Dat wil zeggen: een theocratisch schrikbewind. In Nederland bouwde zij vanaf [lees verder]

Zwijg. Waarom woke niet deugt

Recensie Externe Auteur - 22/12/2021
Voor wie zich een beter idee wil vormen van woke en haar gevaren is Zwijg. Waarom woke niet deugt van Paul Boonefaes onmisbare literatuur. Het kan samen met het complementaire Wie wat woke van Walter Weyns worden gelezen.
Discriminatie
Paul Boonefaes is vaak spits en grappig. De hebbelijkheid [lees verder]

De strijd om Europa

Recensie Externe Auteur - 24/04/2021
Wie een recensie schrijft van een boek van een gevestigde geopolitiek opiniemaker moet een dikke huid hebben. In zijn boek De slag om Europa kijkt U-Leiden professor Rob de Wijk naar de opkomst van China, het optreden van Poetin, het verschuivende machtsevenwicht in de wereld en de optie voor Europa [lees verder]

De spin in het katholieke web

Recensie Externe Auteur - 24/01/2021
‘In de grond van mijn hart draag ik altijd sterk de liefde voor de broeders en zusters die niet in volle communio met ons zijn, tegelijkertijd onderga ik het lijden aan een gedeeltelijke communio met hen die mijn broeders zijn’, aldus Johannes Willebrands in een persoonlijk schrijven aan paus Johannes-Paulus [lees verder]

Het fenomeen Wagner

Recensie Externe Auteur - 02/12/2020
Tot spijt van wie het benijdt, hoort Richard Wagner thuis in het rijtje van grote historische figuren. De Duitse componist was onder meer wegbereider van de atonale muziek, en zijn totaalkunst beïnvloedde de schilderkunst (het impressionisme), de literatuur (het symbolisme), de multimediakunst en zelfs [lees verder]

Beluisterde constructies

Recensie Externe Auteur - 10/11/2020
Op het album De Zwarte Rivier van Wannes Van de Velde staat het nummer BRT 7. De tekst gaat zo: ‘Post-modern, avant garde, het is voor mij gebakken brood. Ik geniet van een discussie die mijn intellect vergroot. Ik verleg mijn verste grenzen, word verlichter met de tijd, door de glans van het verheven: [lees verder]

De mogelijkheid van een EU-islam

BlogExterne Auteur - 16/03/2019
Eind februari vond op de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden het Bassam Tibi-symposium plaats. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van Islamisme en islam, de Nederlandse vertaling van Bassam Tibi’s Islamism and islam (Yale, 2012), [lees verder]

Kop op, Europa

BlogExterne Auteur - 13/01/2019
Eurocentrisme vinden we overal: van wereldkaarten over de taalkunde naar de politiek. Kop op Europa klasseert dit politieke idee verticaal. EU-sceptici moet ik echter teleurstellen. Wie een werk zoekt dat zijn of haar emotioneel gedreven EU-bashing ondersteunt, is eraan voor de moeite. Het is veel meer [lees verder]

Opstand tegen God, maar wiens opstand dit is?

BlogExterne Auteur - 06/01/2019
Peter Hitchens was een gelovig kind, een atheïstische jongeman en uiteindelijk terug een zeer gelovige oudere man. Hij schreef dit boek als een antwoord op de discussie met zijn broer die duidelijk overtuigd atheïst is. Wie tussen de lijnen leest, begrijpt dat dit boek moet dienen als een antwoord [lees verder]

Een salvo Mortier

BlogExterne Auteur - 23/12/2018
Uitgeverij De Bezige Bij brengt in het kader van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog twee vorige romans van Erwin Mortier — Godenslaap (2008) en De Spiegelingen (2014) — in één band uit, aangevuld met De brieven van Matthew (2018). Waarbij de vraag [lees verder]

Indrukwekkend zonder spektakel

BlogExterne Auteur - 28/10/2018
Dat de Vlaamse Beweging oorzaak is geweest van uitbundige rechtsvorming, hoeft geen nadere toelichting. Elke taalwet, elke stap in de staatshervorming is een haast onuitputtelijke bron van wetgeving, parlementaire voorbereiding, min of meer creatieve rechtspraak en dito rechtsgeleerde commentaren. Toch [lees verder]

Ironie als wapen tegen mei ’68

BlogExterne Auteur - 01/07/2018
Hoe is verzet mogelijk tegen een tijdperk dat zich nooit anders liet kennen dan als verzet? Hoe start je een opstand tegen mensen die alles tot opstand herleiden? Met ironie misschien? Dat lijkt Thierry Baudet gedacht te hebben tijdens het schrijven van zijn tweede roman ‘Van elk waarheen bevrijd’, [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.