Een beschaafd debat tussen links en rechts

Enige tijd geleden schreef ik een stekelig commentaartje op een stuk van Ruben Mersch in De Standaard. Ik vond dat de auteur een subtiele drogreden had gebruikt. Ik kreeg een vriendelijk antwoord van de aangevallene, waarop ik op mijn beurt vriendelijk antwoordde, waarna alweer een vriendelijk antwoord volgde. We weken geen millimeter af van ons standpunt, maar we waren wel vriendelijk. Ik was de vriendelijkste, vond ik, want ik liet hem het laatste woord.

Nu heeft Mersch een heel boek geschreven over hoe je vriendelijk met elkaar kunt discussiëren. Ik heb dat boek — boekje eigenlijk, 143 blz. — gelezen, en er staat veel waars in. Dat we ons in discussies laten meeslepen door emoties, dat onze argumenten vaak gelijken op handige excuses achteraf, dat we onze eigen kennis en goedheid overschatten, dat we de argumenten van de tegenstander geen eerlijke kans geven*, dat we niet weten waarom we debatteren.

Dansen op het lichaam van die idioot

Op die laatste vraag geeft Mersch zelf een antwoord dat ik hier parafraseer. We debatteren om verschillende redenen: om een tegenstander te vloeren en op het lichaam van die idioot te dansen; om populariteit te verwerven in een groep van geestesgenoten;  om anderen te overtuigen van het eigen gelijk; en ten slotte: om samen met de tegenstander naar een waarheid te zoeken die misschien wel de tegengestelde standpunten overstijgt.

Geen van die vier beweegredenen is mij vreemd, maar het mooiste lijkt mij een combinatie van drie en vier. Je probeert de ander te overtuigen, maar je houdt tegelijk de mogelijkheid van je eigen ongelijk open. Zouden zulke discussies ook echt plaatsvinden? Er schiet mij op dit moment maar één voorbeeld te binnen: dat van Walter Block die als jonge socialist in discussie ging met de libertair Nathaniel Brandon. Brandon stelde twee voorwaarden aan de discussie. Eén: Block moest het boekje lezen Economics in One Lesson van Henry Hazlitt. Twee: ze zouden blijven discussiëren, desnoods wekenlang, tot men het eens was. Het was uiteindelijk Block die zwichtte en libertair werd.

Liever over gevolgen dan over morele waarden

Het boekje van Mersch helpt ons om die wonderlijke uitkomst van het debat te verklaren. Brandon speelde het slim. Hij vermeed de discussie te voeren op het vlak van uitgangspunten en morele waarden. Mersch noemt zo’n discussies ‘contraproductief’. Met zijn keuze voor Economics in One Lesson bracht Brandon de discussie op het vlak van de gevolgen en van de logica.

Met die morele waarden loopt het vaak mis. Alles gaat goed, zolang men waarde per waarde neemt, want dan blijkt men allebei voorstander van vrijheid én van veiligheid. Maar zodra die waarden worden gecombineerd in één of andere hiërarchie of, erger nog, ‘visie’, wordt een discussie met andersgezinden haast onmogelijk. Dan moet je als gentlemen uit elkaar gaan, agree to disagree, of beginnen schelden als kapitein Haddock.

In het DNA ingebakken

Mersch reikt een andere element aan waarmee we de bekering van Block kunnen verklaren. Block was genetisch voorbeschikt om zich te laten overtuigen. Toen Block Economics las, riep hij uit: ‘This book is so me!’ Die standpunten waren blijkbaar op één of andere manier al in zijn DNA ingebakken, zoals men dat vandaag zegt. Er bestaat  bijvoorbeeld onderzoek dat een verband legt tussen politiek-conservatieve standpunten enerzijds en genetische karakterkenmerken anderzijds —  zoals ‘nood aan orde’ en ‘angst voor vernieuwing’.

Mersch, die bioloog is van opleiding, gaat een heel stuk mee in dergelijke verklaringen. Zelf ben ik nogal terughoudend. Hoe vaak is dat onderzoek al gerepliceerd? Wat betekent politiek-conservatief? Hoe groot is die genetische invloed precies?** En ook: wélke karaktertrekken heeft men allemaal onderzocht en welke niet? Bij Block zal ‘nood aan orde’ geloof ik geen grote rol gespeeld hebben. Maar hij lijkt wel een bovengemiddelde behoefte te hebben aan intellectuele consistentie. Ook zo’n karaktertrek kan een politiek wereldbeeld beïnvloeden, zonder dat die daarom de poort naar de waarheid wijd openzet. ‘Niemand is er nog in geslaagd,’ schrijft Bertrand Russell, ‘een filosofie te ontwikkelen die zowel geloofwaardig als consistent is.’

Meningen zonder argumenten

Wie, zoals Mersch en ik,  af en toe een discussiedraad op Facebook volgt, schudt vaak meewarig het hoofd. Mersch ergert zich het meest aan (1) schelden, (2) meningen zonder argumenten, en (3) over iets anders beginnen. Dat schelden kan ik nochtans tot op zekere hoogte begrijpen. Een tegenstander vernederen, geeft voldoening. Het lucht op. Het heeft iets eerlijks, want je meent wat je zegt als je de andere een onbenul noemt. Fijne ironie, waar ik mij soms aan bezondig, heeft iets gluiperigs.

Meningen zonder argumenten, begrijp ik ook. Die mensen van meningen-zonder-argumenten voelen misschien niet de drang om anderen te overtuigen. Misschien hebben ze een speciaal talent om meningen scherp en bondig te formuleren en halen ze dáár hun plezier uit. De grote aforisten van de zeventiende en achttiende eeuw zoals La Rochefoucauld, Vauvenargues en Chamfort hielden zich ook niet bezig met zoiets saais als argumenten.

Cognitieve dissonantie

Maar de neiging om over iets anders te beginnen — daar breek ik mij het hoofd over. Waar komt díe vandaan? Een rechtse jongen verdedigt mening A door argument X te gebruiken. En een linkse meid die mening B aanhangt, antwoordt meteen met argument Y.

Waarom doet die niet eerst de moeite om argument X te weerleggen of zelfs maar te erkennen? Hier zijn verschillende verklaringen mogelijk. Argument Y kan een stokpaardje zijn van de linkse meid. Elke gelegenheid is goed om het te voorschijn te halen. Of, de linkse meid wil niet die rechtse jongen overtuigen, neen, ze wil een neutrale toeschouwer aan haar kant krijgen. Daarvoor gebruikt ze haar sterktste argument, en dat is Y. En er is nog een derde verklaring: de linkse meid wil cognitieve dissonantie vermijden. Door zo snel mogelijk argument X, waar ze geen weg mee weet, te vergeten, houdt ze haar harmonie der sferen vrij van schurende geluiden. Het kiezelsteentje in de schoen wordt snel verwijderd. Ze kan dan vrolijk verderstappen.

Ik sprak hierboven over meningen A en B en over agumenten X en Y. Mersch probeert in zijn boekje die meningen en argumenten wat aanschouwelijker te maken door voorbeelden te geven. Die voorbeelden zijn niet altijd gelukkig gekozen. Zo haalt hij enkele keren het rechtse argument aan als zouden de politieke vluchtelingen onze jobs komen inpikken. Ik ben ter rechterzijde vooral het tegenovergestelde argument tegengekomen, namelijk dat die vluchtelingen geen job zoeken en in de leefloonwereld terechtkomen. Hij schrijft ergens dat president Bush geen graten zag in seksuele vernedering als geavanceerde ondervragingstechniek. Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk, als ik denk aan zijn geschokte reactie op de Abu Ghraib-foto’s. Bush lijkt mij juist iemand die veel meer bezwaren had tegen seksuele vernedering, dan tegen eenzame opsluiting, slaapdeprivatie en waterboarding.

Anekdotes

Mersch doet wat smalend over voorbeelden en anekdotes als discussiemateriaal. Hij citeert de bekende uitspraak ‘the plural of anecdote is not data’. Met voorbeelden kun je alles bewijzen, zei een van onze leraren in het middelbaar. Zelf hou ik echter van anekdotes. Mersch vertelt af en toe over zijn verleden in de farma-industrie, over ruzies met zijn vrouw, over zijn veranderde houding tegenover bedrijfswagens toen hij er zelf een kreeg. Ik lees dat graag. Ergens vertelt hij van een bonte avond die hij heeft bijgewoond, samen met allemaal hoogopgeleide blanke progressievelingen. In het toespraakje vooraf ging het over diversiteit en dergelijke.  Een zinnetje sprong eruit: ‘Het is goed dat er mensen zoals wij bestaan. Mensen die niet in hokjes denken.’

Als ik binnenkort alles vergeten ben wat in het boekje van Mersh staat, zal ik die anekdote onthouden hebben. Ik zou ze ook onthouden als ze niet in mijn overtuiging paste dat links door de bank genomen moreel zelfgenoegzamer is dan rechts. Ik heb meestal een goed geheugen voor anekdotes, data en treffende verwoordingen ook als zij mijn wereldbeeld tegenspreken. Die dissonante geluiden draag ik dan mee. Ik denk er soms aan. Het gebeurt dat ik na enige tijd met mooie woorden een geluiddicht kastje in elkaar timmer waar ik ze kan wegstoppen. Maar soms ook blijven ze zachtjes schuren. Ik laat er mijn slaap niet door.

Mogen alleen specialisten discussiëren?

Als anekdotes ons niet echt vooruithelpen, wat dan wel? Mersch somt het op: ‘We kunnen dingen meten, experimentjes uitvoeren en er desnoods een hele zwik statistische analyses tegenaan gooien. Wetenschap heet dat dan. In principe kunnen onze vragen zo beantwoord worden, in de praktijk valt dat weleens tegen.’ Hier zou je de vraag kunnen stellen of je eigenlijk wel het recht hebt om aan een discussie deel te nemen als je niet tot de wetenschappelijke top behoort in het betreffende domein.***

Ik meen van wel. Je kunt ook als niet-wetenschapper op de hoogte zijn van enkele basisgegevens: dat ons land 7 % moslims telt, geen 3 % en geen 20 %; dat de extreme armoede in de wereld de afgelopen 20 jaar gehalveerd is, en niet verdubbeld; dat steenkoolenergie meer mensenlevens kost dan kernenergie — ik neem de voorbeelden over van Mersch.

Redeneren als een kind

Bovendien kun je vaak met huis-tuin-en-keukenlogica laten zien dat bepaalde argumenten geen steek houden. Eind de jaren 60 kwam Karel van het Reve tussen in het marxismedebat, hoewel hij daarin minder gespecialiseerd was dan vele anderen. Toch kon hij dat marxisme aardig weerleggen omdat die leer ‘waaraan miljoenen mensen geloven en die soms door zeer ontwikkelde mensen wordt aangehangen, stellingen bevat waarvan een kind de onredelijkheid kan inzien.’ Karel speelde de rol van dat kind en toonde die onredelijkheid aan in eenvoudige woorden, zinnen en redeneringen. Wie wou kon daarna blijven geloven in het communistische ideaal, maar dan moest hij andere argumenten verzinnen dan die van het marxisme.  

Goede raad

Het boekje van Mersch staat vol goede raad voor wie een opbouwend debat wil aangaan met de overkant. Veel van die raad neem ik nu al ter harte. Sta niet stil bij de vraag wiens schuld het allemaal is. Herleid je tegenstander niet tot zijn standpunt. Bedenk dat die rechtse zakken en die gutmenschen, die imams en die avant-gardekunstenaars, ook mensen zijn die houden van hun vaders en moeders, hun zonen en dochters, hun echtgenoten en echtgenotes, hun minnaars en minnaressen. Misschien houden ze wel van dezelfde muziek als jij, of van dezelfde boeken, of van dezelfde films. Maak geen karikatuur van meningen die je niet lust. Laat je niet voorstaan op zekerheden waar je niet zeker van bent. Claim geen moreel monopolie. Hou verschillende zaken een beetje uit elkaar. Hecht niet te veel belang aan positief of negatief gekleurde woorden, en gebruik die kleur nooit als argument. Als je je met alle geweld je superioriteit wil bewijzen, ga je gang, maar overdrijf niet te erg. Je bent geen Einstein. Dat logische raadsel op blz. 137 van Mersch zijn boek heb je voor de zoveelste keer niet kunnen oplossen. Verder zou ik er nog de regel van Popper aan toevoegen: verbeter eerst zelf kleine foutjes in de argumentatie van de tegenstander en val dan die verbeterde constructie aan.

Beetje zwanger

Mersh formuleert helder de kwestie van de ‘glijdende schaal’. Die stelt zich vooral bij ja-neen-vragen. Is glyfosaat kankerverwekkend? Is de dader toerekeningsvatbaar? Is Brussel een gevaarlijke stad? Die vragen noemt hij ‘onbeantwoordbaar’. Het is alsof je je bij avondschemering afvraagt of het al nacht is of nog altijd dag. ‘In dat geval,’ schrijft Mersch, ‘kun je er beter een lichtmeter bijhalen en samen bepalen waar op het continuüm jullie je bevinden.’

Ook wijst hij erop hoe dicht het ja-antwoord en het neen-antwoord bij elkaar kunnen liggen. Wie op de vraag of glyfosaat kankerverwekkend is ‘ja’ antwoordt, bedoelt eigenlijk dat de kans op enkele types kanker bij massale blootstelling aan het spul misschien een beetje zou kunnen stijgen. Volgens sommige studies. Het verschil tussen ‘ja’ en ‘neen’ is hier dus een cijfer ver na de komma. De vraagt blijft overigens of je met Mersch zijn oproep tot nuanceren, tellen, meten en wegen ook iets kunt dóen. De waarschijnlijkheid is namelijk groot dat je tegenstander iemand is die graag proclameert dat je ‘niet een beetje zwanger kunt zijn’, waarna hij triomfantelijk om zich heen kijkt. Ik heb me ook ooit van die uitspraak bediend en triomfantelijk om mij heen gekeken, en ik schaam me daar diep voor.

Discussies over symbolen

Er zijn twee raadgevingen van Mersch waar ik het moeilijker mee heb. Mersch wijst terecht op ontsporingsgevaar als we discussiëren over symbolen zoals Zwarte Piet en de hoofddoek. Wij zouden die symbolische laag moeten ‘afpellen’ en het debat ‘verplaatsen van het symbool zelf naar datgene waar het naar verwijst’. Dat vond ik vroeger ook. Nu geloof ik echter dat een symbolenstrijd op een bepaald moment een machtsstrijd wordt. Dat is geen prettig gezicht, maar die strijd wórdt gestreden. Als alle redelijken dan het debat verlaten, komt de overwinning toe aan het kamp waar meest onredelijkheid heerst.

Doe het niet online

Ook vindt Mersch het een sterke zet om in een debat een vraag te stellen in plaats van een argument aan te brengen. In een polemisch debat zou ik zo’n vraag vermijden als ik het antwoord zelf níet wist, want dan zou mijn zwakheid worden uitgebuit door de tegenstander. En in een vriendschappelijk debat zou ik de vraag vooral vermijden als ik het antwoord wél wist. Ik zou de vraag in elk geval nooit stellen als strategie. Eerst vragen hoe hoog men het percentage moslims schat en dan, nadat de tegenstander verkeerd geraden heeft, triomfantelijk met het juiste cijfer komen aandragen? Zo’n vernedering zal weinig openingen creëren vrees ik.

Bij de goede raad van Mersch hoort ook de regel: ‘Doe het liever niet online’. Dat is kort en krachtig en waar. Het zijn echter juist mensen zoals ik, die díe raad in de wind zullen slaan, die met de rest van het boekje het meeste voordeel zullen doen.

* Mersch geeft drie strategieën waarmee je de argumenten van de tegenstander kunt wegredeneren. Je overtuigt jezelf ervan dat de tegenstander achterlijk is, dat hij een slecht mens is, of dat hij spreekt uit eigenbelang. Ikzelf denk altijd dat die tegenstander niet goed heeft nagedacht.

** Tussen de 15 en de 40 % – heel goed weet men het dus nog niet. Het doet denken aan die klimaatvoorspellingen waar ook altijd ruime marges bestaan. Het doet anderzijds ook denken aan die rabbijn die hoorde dat geleerden onder elkaar twistten over de vraag of de aarde nu 8 of 4 miljard jaar oud was. Met een foutenmarge van 4 miljard, redeneerde de rabbijn, konden we beter aannemen dat de aarde gewoon 6 000 jaar oud was, zoals sinds eeuwen in eerbiedwaardige boeken stond opgetekend.

*** ‘Show me your PhD,’ las ik eens op een discussiedraad. Nu wist ik toevallig dat de bestemmeling inderdaad een PhD had, maar hij had de goede smaak om dat ook in de verdere discussie niet te vermelden. 

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Spijkerpoëzie - Marleen Van Leemput | Marleen Van Leemput

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

Spijkerpoëzie In dit boek vormt auteur Marleen Van Leemput levenservaringen om tot inspirerende gedichten. Daarmee wil ze iedereen die het leest meenemen op een ontdekkingsreis van hoop en geluk. [lees verder...]

Naar de boekpagina

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

Talent HunterAmber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Respect - Pieter Loncke en Thomas Raemdonck | Pieter Loncke en Thomas Raemdonck

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Waarom dit boek? Mensen hebben de mond vol van respect. Wie wil nu geen respect? Hoogstwaarschijnlijk is het zelfs aangenamer leven in een wereld mét dan in een wereld zónder! Maar wat betekent dat nu, respect? En hoe komt het dat datgene wat mensen [lees verder...]

Naar de boekpagina

140 jaar rood en wit | Schepers Michel

Hardback | Nederlands | Sport en spel algemeen

140 jaar rood en wit is een lexicon geworden waarin alle spelers werden opgenomen die tussen 1880 en de bekerfinale van 2020 minstens één wedstrijd speelden in het eerste elftal van Royal Antwerp FC.Van alle 1.169 spelers tot dusver werd een digest gemaakt [lees verder...]

Naar de boekpagina

Meer dan goud - Marleen Nelis | Marleen Nelis

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Wat als het sporttalent van je kind(eren) je leven beheerst? Als je er alles voor over hebt om hen te helpen succesvol te worden in hun sport? Als hun passie jouw passie wordt, of omgekeerd? Hoe behoud je een gezond evenwicht tussen presteren en spelen in [lees verder...]

Naar de boekpagina

NAVO | Theo Francken

E-book | Nederlands | Oorlog en vrede

Op 4 april 1949 werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in het leven geroepen "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down". Zeven decennia later bestaat het grootste militaire samenwerkingsverband ooit nog steeds. Toch leven we [lees verder...]

In stock

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Happening | Johan Swinnen

Paperback / softback | Nederlands | Historische roman (populair)

22 mei 1967 is onze 9/11. Een apocalyptische brand tijdens de Amerikaanse veertiendaagse in de Brusselse INNO kent 323 doden. Bij deze ramp verliest de dertienjarige Hervé Jacobs zijn beide ouders. Meer dan vijftig jaar later komt Hervé in contact met Delphine [lees verder...]

Naar de boekpagina

Je fluistert in mijn oor | Diane Broeckhoven

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Op zaterdag 4 mei 2019 fietste Julie Van Espen (23) van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, op weg naar een gezellige avond met haar vriendinnen. Ze kwam nooit aan op haar bestemming, omdat een ontspoord individu haar pad kruiste. Na haar verdwijning zochten [lees verder...]

In stock

Wielersnapshots - Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh | Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Knotsgekke Wielerjaren In de jaren 2020 en 2021 beleven we twee knotsgekke wielerjaren met hele en halve lockdowns. In het eerste coronajaar wordt de koerskalender in drie maanden gepropt en afgeraffeld zonder publiek. [lees verder...]

Naar de boekpagina

De kleine kapitein | Paul Biegel

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Een van de meest geliefde kinderboeken uit de Nederlandse jeugdliteratuur van meesterverteller Paul Biegel, in een prachtige, geïllustreerde omnibus. "De kleine kapitein" is een van Biegels meest geliefde boeken. Carl Hollander voorzag deze gevierde klassieker [lees verder...]

In stock

Heino de piraat | Marcel Duits

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Hij is slim, klein en helemaal geen piraat. De nieuwsgierige Heino belandt onverwacht op een echte piratenboot. Terugvaren kan niet meer. Het is het begin van een spannende reis vol avontuur op zoek naar de schat van Side. De piraten komen er snel achter dat Heino [lees verder...]

In stock

Be-Lieve Life-Book - Lieve Bullens | Bullens Lieve

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid (>12 jaar)

Het leven doorloopt heel wat stroomversnellingen en rustige wateren. Er zijn jaren van relatieve stabiliteit en focus en er zijn jaren van uitbarstingen en onrust. In dit snelle tijdperk met een overvloed aan informatie zijn er te veel prikkels voor het brein en [lees verder...]

Naar de boekpagina

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Liever vandaag dan morgen - Selma Baldemir | Selma Baldemir

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Waarover gaat dit boek? ‘Liefde’ is het kernwoord in het verhaal van Selma Baldemir. Op alle terreinen: voor je partner, je kinderen, je vak, je omgeving. Doe het vandaag, niet morgen. Vandaar de titel: Liever vandaag dan morgen. Neem beslissingen [lees verder...]

Naar de boekpagina

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]Vic Mees, Mister Antwerp | Michel Schepers

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Vic Mees (1927-2012) is Mister Antwerp, meer nog: hij is Mister Great Old. Deze omschrijving is op hem écht van toepassing. Op het einde van de jaren vijftig besteeg Antwerp de Belgische voetbaltop. Dat was voor het grootste deel toe te schrijven aan de vlijt [lees verder...]

Zal niet verschijnen

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Calm Your Tits - Jamie Crafoord | Jamie Crafoord

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Tikkende tijdbommen Leven als een bejaarde, op je 26ste. Je moeder zet je als een klein kind op de wc. Douchen doe je op een stoel. Aankleden lukt niet zonder thuiszorg. Je durft niet meer alleen [lees verder...]

Naar de boekpagina

De fietser op de hei | Peter J. van Koppen

Paperback / softback | Nederlands | Algemene sociale wetenschappen

In augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Kort na de vondst van zijn lichaam in een kerstbomenperceel op de hei passeerde een fietser uit Simpelveld. Die fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding | Lisette Bastiaansen

Hardback | Nederlands | Pedagogiek

Wat bedoelen we als we zeggen dat we aandachtig betrokken zijn bij een kind? En wat is de pedagogische betekenis van die ‘aandachtige betrokkenheid’? In dit boek reikt Lisette Bastiaansen antwoorden aan op vragen over aandacht en betrokkenheid in relatie tot [lees verder...]

In stock

Bevrijd | van Bergen Leo

Hardback | Nederlands | Psychiatrie

In de jaren zestig werd duidelijk dat concentratiekampoverlevenden psychische klachten ontwikkelden. Dit stond bekend als het KZ-syndroom. Het was het proefschriftonderwerp van psychiater Jan Bastiaans, later hoogleraar te Leiden. Hij ging oorlogsslachtoffers behandelen [lees verder...]

In stock

Guts in tijden van corona... en erna | Hilde A.J. Bolt

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeenIn stock

Ik zie ik zie wat jij niet ziet | Jacqueline Verhaegh

Paperback / softback | Nederlands | Spiritualiteit

Het boek "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet", gaat over hoogsensitiviteit, paranormale begaafdheid en hoe je daar je voordeel mee kan doen. Het is een positief geschreven boek voor kinderen van 9 tot 16 jaar. Voor ouders, begeleiders, hulpverleners en leerkrachten [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Mama is profvoetballer | Marieke Visser

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Er heerst koorts in het land. Oranjekoorts! Overal waar je komt, hangen oranje slingers en ballonnen. Niet zo vreemd, want het gebeurt bijna nooit dat het Nederlands elftal in de finale van een wereldkampioenschap staat! Het hele land leeft mee, maar voor Naomi [lees verder...]

In stock

Projectmanagement op basis van IPMA D | Bert Hedeman

Paperback / softback | Nederlands | Informatica & management

Dit boek biedt alle basiskennis die je nodig hebt om het vak projectmanagement te leren kennen. Het is een toegankelijk boek voor startende projectmanagers. Het boek is gebaseerd op het competentieprofiel voor IPMA-D van de International Project Management [lees verder...]

In stock

Wat heb ik fout gedaan? | Marc Coenen

Paperback / softback | Nederlands | Non-fictie informatief/professioneel algemeen

In een verlaten winkelpand op de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn brak in de vroege uurtjes van zondag 11 augustus 2019 een brand uit die helaas meerdere levens heeft verwoest. Vierentwintig uren uit mijn leven als officier bij de brandweer: ik [lees verder...]

In stock

Word weer mens | Leo Pruimboom

Hardback | Nederlands | Gezondheid (>12 jaar)

Menseigen voeding. Wat betekent dat voor ons?Hoe Homo sapiens leefde, zich met natuurlijke voedingsbronnen voedde en zijn spijsvertering en stofwisseling zich gedurende meer dan honderden van generaties daaraan heeft aangepast. Zijn genen zijn [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Meer berichtjes van Philippe Clerick

De Verlichting volgens een autoritaire schoolmeester

Recensie Philippe Clerick - 17/11/2018
Over Steven Pinkers boek Verlichting nu bestaan twee vooroordelen die ik meteen van de baan wil. Het eerste is dat het boek over de Verlichting zou gaan. Dat is niet het geval. Pinker heeft niet in oude boeken zitten snuffelen om na te gaan wat Voltaire nu weer juist gezegd heeft, en in welke mate dat [lees verder]

Een beschaafd debat tussen links en rechts

Recensie Philippe Clerick - 29/09/2018
Enige tijd geleden schreef ik een stekelig commentaartje op een stuk van Ruben Mersch in De Standaard. Ik vond dat de auteur een subtiele drogreden had gebruikt. Ik kreeg een vriendelijk antwoord van de aangevallene, waarop ik op mijn beurt vriendelijk antwoordde, waarna alweer een vriendelijk antwoord [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.