‘Des petites phrases’

Meer dan 500 blz op een groot formaat. Op het eerste gezicht lijkt het een kwelling. Maar gaandeweg leest het nieuwe – en ook eerste – boek van VRT-radiojournalist Marc Van de Looverbosch als een sneltrein. Tenminste, voor wie verkiezingsresultaten en oekazes van partijvoorzitters boeiende lectuur vindt. En wie daar minder voor te vinden is: het boek zit vol met des petites phrases.

Het werd Bart De Wever wel vaker bij de onderhandelingen na de verkiezingen van 2010 – herinnert u zich de 541 dagen lange regerings- neen regimecrisis nog? Hij onderhandelde naarstig, tenminste wanneer hij aan tafel mocht zitten, maar bij het buitenkomen uit de Hertoginnedalen en andere hotels waar de onderhandelingen in die helse periode plaatsvonden, sprak hij – al dan niet bewust – een zin tussen aanhalingstekens uit, waar de Wetstraatwatcher van dienst dan een hele kluif had. Kleine zinnetjes, die door de Franstaligen als vernietigend werden ervaren. Het hoort bij het politieke spel, zoals pizza’s bij nachtelijke overlegmomenten – die moét je doormaken, wil je een federale regering vormen, volgens De Wever.

Van de Looverbosch begint zijn boek en zijn verhaal in 1999. Dioxinecrisis. Het begin van het einde, zo lijkt het wel, als je het boek hebt gelezen. Toen is alles aan het rollen en het schuiven gegaan. Sindsdien zijn er in de Belgische politiek geen zekerheden meer.

Op vijftien jaar tijd werd de eens zo machtige christendemocratie gedecimeerd, bewoog het Vlaams Blok/Belang zich als een rollercoaster tussen de hoogste toppen en diepste dalen ooit, groeide de VLD bijna uit tot een volkspartij, wat niet lukte door de strijd tussen De Gucht en Verhofstadt (toen over migrantenstemrecht, vorige week in De Morgen over hun visie over Europa – iemand moet eens een boek schrijven over de geschiedenis van die twee blauwe kapoentjes). De Volksunie verkruimelde. De N-VA werd door CD&V – vooral Leterme dan, Herman en Eric Van Rompuy blijken virulente tegenstanders van een kartel – uitgebroed als een koekoeksjong (het woord is van Ivan De Vadder). Agalev nam deel aan een regering, verdween uit alle parlementen en herrees als Groen – met én zonder uitroepteken – uit zijn as. Jean-Marie Dedecker werd ei zo na VLD-voorzitter, om nadien met de VLD-kiezers te gaan lopen met zijn eigen partij, naar hem genoemd. En de sp.a was ooit een goudhaantje met Steve ‘God’ Stevaert, om nadien terug te zakken tot een schim uit het verleden. Na tachtig jaar verdwenen de socialisten uit het Antwerpse stadsbestuur, en na 28 jaar verdwenen ze uit de federale regering. Kris Peeters vervelde van Unizo-man tot semi-ACW’er. Didier ‘teflon’ Reynders, Joëlle ‘Madame Non’ Milquet en Olivier Maingain – eerst bij, dan tegen de libreralen – spelen elk hun rol in de vijftien jaar die Van de Looverbosch beschrijft. Die eindigt met een Franstalige liberaal als premier. Dat was ook al even geleden, namelijk van het begin van de 20e eeuw. Op korte tijd overleden prominente CVP-kopstukken als Wilfried Martens, Leo Tindemans en Jean-Luc Dehaene. En tussendoor kreeg België nog een paar staatshervormingen en een bankencrisis (inclusief ontslag van een federale regering) te verwerken.

‘Old habits die hard’, zegt een Engels spreekwoord. Maar in de perimeters van de Wetstraat en aangelanden, is er op vijftien jaar ontzettend veel gewijzigd. Een aantal zeden mogen dan wel eeuwig lijken, de machtsverhoudingen zijn in die vijftien jaar tijd volledig gewijzigd. Wie had ooit kunnen denken dat een Vlaams-nationalistische partij de grootste van het land zou worden én de staatsdragende ministers van Financiën, Defensie en Binnenlandse Zaken zou leveren? De in de beschreven periode verdwenen Volksunie was er niets mee in vergelijking.

De Wissel van de macht is een meticuleus gedetailleerd beschreven feitenrelaas van vijftien jaar Wetstraatgeschiedenis. Een betrouwbaar naslagwerk voor historici die in de toekomst willen begrijpen wat in dat tijdsgewricht heeft plaatsgevonden. En stof voor Wetstraatwatchers en andere politieke verslaafden die smullen van smeuïge details uit de achterkamers van de politiek. Want ook die komen aan bod. Van de Looverbosch verzamelde immers enkele partijkopstukken die hij laat terugblikken op beschreven periodes en episodes in zijn boek. Elk hoofdstuk en hoofdstukonderdeel wordt zo afgesloten met een terugblik, mijmering en commentaar van Mieke Vogels, Frank Vanhecke, Herman Van Rompuy, Patrick Dewael, Johan Vande Lanotte, Bart De Wever … Waar het relaas van de auteur vooral een handig en gedetailleerd overzicht brengt – en het geheugen opfrist – zijn het vooral de ontboezemingen van de genoemde politici – waarnemers vanop de eerste rij – die het meest prikkelen.

Of toch niet. Het boek is doorspekt van humor. Veel humor. Daar zorgen ook De Wever en Van Rompuy voor, in hun vaak cynische commentaar. Maar vooral Van de Looverbosch laat zich van zijn meest ironische en sarcastische kant zien. In elke alinea, in elke beschrijving, sluipt wel een bijzinnetje of een niet mis te verstane conclusie. De ‘petites phrases’ die De Wever werden verweten, daar ‘bezondigt’ ook auteur Van de Looverbosch zich aan. Maar ze maken het lezen – of doorworstelen – van het baksteendikke boek des te makkelijker want vermakelijker. Inderdaad, dat is het: de vijftien jaar Wetstraatgeschiedenis worden vooral vermakelijk verslagen door Van de Looverbosch. Geef die man zijn eigen programma op radio of tv! Nu!

De wissel van de macht | Van de Looverbosch Marc

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Een unieke blik achter de schermen van recente aardverschuivingen in de politiek Niemand is beter geplaatst om de politieke aardschokken van de voorbije 15 jaar zo accuraat te vatten als wetstraatjournalist Marc Van de Looverbosch. Politiek was zelden zo boeiend. [lees verder...]Meer berichtjes van Karl Drabbe

Verdeeldheid in eenheid

Recensie Karl Drabbe - 18/05/2021
De Lage Landen, zeg maar: de Benelux met een stuk van wat vandaag ‘Hauts de France’ heet en het Land van Kleef in Duitsland. Dat is zowat het gebied dat de Lage Landen sinds de middeleeuwen vormen. Een regio in de delta van de grote rivieren, waar een klimaatopwarming voor relatieve landbouwopbrengsten [lees verder]

100 jaar bedevaarten naar de IJzer

Recensie Karl Drabbe - 14/05/2021
In 2020 vond de honderdste IJzerbedevaart plaats. Wat ooit begon als een massamanifestatie in dorpen van gesneuvelde Vlaamse frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog, evolueerde naar pacifistische colloquia in mineur aan de voet van de IJzertoren. De affiches van de honderd manifestaties werden nu gebundeld [lees verder]

De moord op Hitlers halfnicht

Recensie Karl Drabbe - 13/05/2021
‘Angelika Maria (Geli) Raubal (1923-1931) was een dochter van Angela Raubal, die een halfzus was van Adolf Hitler. Zodoende was Geli Raubal een halfnicht van hem.
Toen Hitler in 1929 een appartement betrok in München, werd zijn halfzuster Angela zijn huishoudster. Samen met Geli woonde [lees verder]

De eerste globalisering

Recensie Karl Drabbe - 13/04/2021
Als er één wetmatigheid de geschiedenis van de mensheid typeert, is het wel continuïteit. Ondanks alle grote theorieën of cesuren die mensen post hoc zien of verklaren in het verleden. Continuïteit is echter zo voor de hand liggend, dat ze weinig verrassend lijkt. Ze doet zich voor tegen de achtergrond [lees verder]

De Dietsche nationaalsocialist

Recensie Karl Drabbe - 11/04/2021
Het is prof. Bruno De Wever die Reimond Tollenaere in een artikel ‘De Dietse nationaalsocialist’ noemde. De meeste hardcore nazi’s in Vlaanderen zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog bij DeVlag/Algemeene SS Vlaanderen. Tollenaere koos er echter voor binnen het VNV te blijven, de grootste collaboratiebeweging, [lees verder]

Europees aanmodderen

Recensie Karl Drabbe - 09/04/2021
Aanmodderen. Of voortmodderen. Er is allicht een nuanceverschil. Het ene werkwoord klinkt al minder uitgesproken negatief dan het andere. Volgens Caroline De Gruyter is voortmodderen het motto van zowel de Oostenrijkse Habsburgmonarchie als van de Europese Unie. Ook slordigheid, gekluns, halfbakken compromissen [lees verder]

Moorden in Dresden

Recensie Karl Drabbe - 13/03/2021
Dresden, 1944-1945. De historische stad kreunt onder de bombardementen van de geallieerden. Tienduizenden Duitsers vluchtten uit het oosten voor de Rode Russen. Het Derde Rijk loopt op zijn laatste benen; Hitlers wonderwapen laat het afweten. En als klap op de vuurpijl krijgt de politie er te maken met [lees verder]

BDW: docusoap wordt boek

Recensie Karl Drabbe - 06/03/2021
‘Politiek is een slecht toneelstuk met briljante acteurs.’ Die oneliner hanteert Bart De Wever wel vaker. Het net verschenen boek In het hoofd van Bart De Wever sluit er ei zo na mee af. Datzelfde boek kan je recenseren met een parafrase daarvan: ‘een slecht boek met briljante acteurs’.
[lees verder]

Ik ga op expeditie, en ik neem mee…

Recensie Karl Drabbe - 25/02/2021
‘Ik ga op reis, en ik neem mee…’ U speelde het spelletje als kind zeker ook. Of u speelt het weleens met kinderen en/of kleinkinderen. Eindeloos plezier in de auto, op weg naar een verre vakantiebestemming gegarandeerd. Al kunnen vakantiebestemmingen ons hoogstens doen wegdromen van [lees verder]

Covid doodt, eenzaamheid ook

Recensie Karl Drabbe - 01/02/2021
Wie dacht dat de lockdown een ‘leuke, luie, ontspannende periode zou worden — de hele dag voor de buis of met een spannend boek en een lekker wijntje — had het mis’. Denk maar aan jonge gezinnen met kinderen op een klein appartement. Afstandsonderwijs in arme gezinnen, waar niet voldoende [lees verder]

De middeleeuwen waren anders

Recensie Karl Drabbe - 12/01/2021
De middeleeuwen kwamen ten einde met de renaissance, het quatrocento. Toen zochten geleerden en kunstenaars in Italië terug aansluiting bij het roemrijke verleden van het ‘beschaafde’ Oude Rome. Letterlijk slaat het op de ‘wedergeboorte’ van de ‘Klassieken’. De tien [lees verder]

Complotdenkers, carrièrejagers en charlatans

Recensie Karl Drabbe - 22/12/2020
De vrijmetselarij is wereldwijd gebaseerd op Grote Principes die ook de Franse Revolutie – en vandaag de Franse Republiek – kenmerken: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Of bij uitbreiding vrijheid, gewetensvrijheid, religieuze verdraagzaamheid, democratie, wereldburgerschap. Van een goede man een [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.