De wiegen van de wetenschap

Ja, u leest het goed, geen wieg wel wiegen. Maand na maand miezert smaad op de westerse eigendunk. De analyse met de vernietigende inzichten over China is pas lauw of de prediking hoe Afrika zijn noorderbuur zal klem rijden bezet de boekentoptien. De Hottentot met het geschrift hoe het gregoriaans daar wortels deelt, wacht in de koelissen. Goliath die het Westen ooit was, krimpt tot lilliputter. Zo ook met de geprezen wetenschappelijke eeuwen die tussen 1543 en 1955 Copernicus, Galilei, Newton, Darwin en Einstein voortbrachten en het Westen waanzinnig knap maakten.

Voor die vijf was de wereld wetenschappelijke woestenij, een teerpoot. De weinige slimmigheden en kenniswetten waren Grieks en Latijns en hun theoretici en practici bewoonden de boorden van de Middellandse Zee. De vijf weefden verder op de mediterrane wetenswaardigheden en elders was er geen ABC. Hoe fout!
Veel langer dan wij willen weten, heeft de wetenschap een waaier van wiegen en die alomtegenwoordigheid groeit non-stop.

China

China stopt meer geld in wetenschappelijk onderzoek dan de VS. De Verenigde Arabische Republieken voerden in 2000 een onbemande missie naar Mars uit. Computernerds in Kenia en Ghana ontwikkelen kunstmatige intelligentie. Waarom sijpelt dit mondjesmaat en tegenstribbelend binnen? Rond 1950 publiceerden geschiedkundigen in het Westen veel boeken met titels als The Origins of Modern Science en de sokkel van hun denken was geopolitiek. De eerste jaren van de Koude Oorlog woedden en psychologisch deed het deugd om vooruitgang, wetenschap te huwen met het Westen. De Russische natuurkundigen in de negentiende eeuw waren essentieel en Peter de Grote innoveerde met astronomische waarnemingen. Echter, de communisten verborgen dat, de échte wetenschap in Oost-Europa was marxistisch-leninistisch of niet. Dus, voor 1917 lag het braak aldaar.

James Poskett, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis en technologie aan de Universiteit van Warwick, publiceert met  Horizonnen. Een mondiale geschiedenis van de wetenschap op 495 bladzijden een veelomvattend en leesbaar overzicht van de gevarieerde oorsprongen van de moderne wetenschap. Zijn basisstelling, degelijk onderbouwd, is dat de geschiedenis van de wetenschap er van oudsher een is van mondiale culturele uitwisseling. Geen Copernicus zonder de mathematische kennis uit Arabische en Perzische teksten. Een eerste en bewonderenswaardige getuige is keizer Montezuma II van de Azteken. In zijn paleis in het hart van Azteekse hoofdstad Tenochtitlan (op haar ruïnes, het werk van de Spaanse ‘beschavers’ leeft vandaag Mexico City) had hij een volière met vogels uit alle hoeken van het Amerikaanse continent en een kruidentuin, een eeuw voor iets gelijkaardigs verscheen in Europa.

De ‘kenners van de dingen’

De Azteken hadden een grondige kennis van de natuur en categoriseerden planten naar structuur en toepassing, eeuwen voor de Zweedse practicus van de taxonomie, Carl Linnaeus. Zij observeerden de hemel en cultiveerden de kennis. In tegenstelling met kinderen in Europa volgden in de vijftiende eeuw een groot deel van de Azteekse jongens en meisjes formeel onderwijs. Een speciale klasse van Azteken, de ‘kenners van de dingen’, wat wij vandaag universitairen noemen, bouwde indrukwekkende bibliotheken, vormde apothekers en ontwikkelde bijvoorbeeld chirurgie en verloskunde. Tenochtitlan telde 200.000 inwoners, meer dan Rome en Londen in 1450.

Europese ontdekkingsreizigers exploreerden de kennis van Amerika. De jonge orde van de jezuïeten was door haar missionering zonder oogkleppen een voorhoede. De leer van de stichter was ‘God te vinden in alle dingen’ en geen toeval is het dat jezuïeten, denk aan onze astronoom in China, Ferdinand Verbiest, een wetenschappelijke voorhoede waren, en soms bleven (de sterrenwacht van het Vaticaan wordt geleid door een jezuïet). De kolonisatie van de Nieuwe Wereld is een hoofdreden van de verrijking van de wetenschappelijke kennis van het Westen. Gedaan met het uitpluizen van de antieke teksten, het links laten liggen van experimenten. Wetenschap was eeuwenlang oudheid napraten en nabootsen. De Italiaanse tijdgenoot van Christoffel Columbus en ontdekkingsreiziger, Amerigo Vespucci, sloot een brief met vernietigende kritiek op de Naturalis Historia van Plinius, de Romeinse autoriteit van de natuurwetenschappen met: ‘Plinius heeft nog geen duizendste van alle soorten papegaaien en andere vogels en dieren beschreven die er op het Amerikaanse continent te vinden zijn.’

Een synthese van Europese en islamitische bronnen

Reizigers in de halfbekende wereld hadden bakens nodig, kaarten, sextanten, kompassen. De Vlaamse cartograaf Gerardus Mercator maakte in 1569 zijn invloedrijke kaart ‘Nova et aucta Orbis terras descriptio’ geschikt voor de zeevaart. Hij rekte de aarde uit bij de polen en liet haar in het midden krimpen en zo vormden de lengte- en de breedtegraden altijd rechte hoeken en konden de zeevaarders de instructies van hun kompas op de kaart als rechte lijnen volgen. De wereld exploreren versterkte de instrumenten om hem grondiger te kennen en kaapte zodoende wetenschappen van over de ganse globe voor het Oude Continent.

Copernicus was de Poolse sterrenkundige en kanunnik zonder priesterwijding die met de kennis van de astronomen van Samarkand en Istanboel De revolutionibus orbium coelestium schreef, een synthese van Europese en islamitische bronnen. Hij opende zijn boek met kritiek op voorvader Ptolemaeus, want diens astronomie was onzorgvuldig en onsamenhangend. In zijn werk citeerde Copernicus vijf islamitische auteurs, die eveneens kritiek hadden op Ptolemaeus. Interculturele bevruchting is honderd procent eigen aan de doorbraak van Copernicus. Joodse wiskundigen verzamelden een serie Arabische tabellen, noodzakelijk voor de bepaling van de ramadan, de islamitische vastentijd, en vertaalde die naar het Spaans en het Latijn. Dat verschafte Copernicus de zekerheid dat met de zon te benoemen als het middelpunt van het universum alle astronomische problemen op te lossen waren. Romantisch schreef hij: ‘Als zetelend op een koninklijke troon bestuurt de zon het geslacht der sterren die haar omringen.’

Niet uitsluitend westers

Horizonnen is een rechtvaardige groet aan de vergeten wetenschappers van de continenten buiten het Westen. Graman Kwasi, een botanist uit het zeventiende-eeuwse Afrika, ontdekte een geneesmiddel tegen malaria, en was onbekend in Europa. De eerste missionarissen in ‘onze Congo’ stierven rond de eeuwwende 1900 aan deze ziekte binnen de zes maanden van de kerstening. In de negentiende eeuw vond de Japanner Hantaro Nagaoka, de structuur van het atoom.

James Poskett onderbouwt op een eigen manier het baanbrekende oeuvre van David Graeber en David Wengrow. De anarchistisch geïnspireerde Graeber (voortijdig overleden) en zijn medeschrijver Wengrow bekritiseren in
Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid  het traditionele verhaal van de rechtlijnige ontwikkeling van de wereld van primitivisme naar beschaving. Hun tegenstandpunt is: mensen leefden duizenden jaren op een verstandige, rationele wijze samen in grote, ingewikkelde en gedecentraliseerde structuren. De voedingsbodem van ons bestaan is geglobaliseerd, multivers, rijk, niet uitsluitend westers. Bij Poskett is dit revolutionaire gezichtspunt fraai ingevuld door feiten als Einsteins inspiratie voor zijn studie van de kwantummechanica door de Bengaalse natuurkundige Satyendra Nath Bose.

Horizonnen | James Poskett

Paperback / softback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

Menigeen denkt dat de moderne wetenschap zijn oorsprong in Europa vindt, met grote geesten als Copernicus, Newton, Darwin en Einstein. Maar de geschiedenis van de wetenschap was en is nooit een uitsluitend Europees avontuur geweest. Copernicus maakte gebruik [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Frans Crols

De sokkel van Vlaanderen

Recensie Frans Crols - 16/05/2023

Een nationaal verhaal zonder centen is wind. De economische geschiedenis van Vlaanderen ligt grotendeels braak. Leven & werken in de Kempen scheert over een gat in het geheugen.

De Gouden Driehoek van Vlaanderen ankert in Antwerpen, Brussel en Gent. Daarin gebeurt het, is de [lees verder]

Encyclopedie van de wilde aarde

Recensie Frans Crols - 24/04/2023
Peter Frankopan is Brit, historicus en succesvol schrijver van vernieuwende boeken over de zijderoutes tussen China en het westen. Hij recidiveert met een vuistdikke tekst, haast encyclopedisch alomvattend, over de geschiedenis van de aarde. Voor vele avonden een uitdaging om het open te slaan.
Het [lees verder]

Congo, mon amour…

Recensie Frans Crols - 10/02/2023
Tropenwee het boek van Henri Van Booven uit 1904 is opnieuw beschikbaar na 75 jaar afwezigheid op de letterkundige radar. Het is liefdewerk van Luc Renders, archivaris van de Congoboeken sedert 1596. Tropenwee is een hebbeding. Mooi gebracht door Davidsfonds Literair met een harde kaft, tekeningen van [lees verder]

Loge en vrijmetselarij: broeders voor het leven

Recensie Frans Crols - 30/01/2023
‘Broederschap’ kan je het noemen, zoals de titel van het boek. Wout Pittoors was mijn broeder in de journalistiek. Grappig, sinjoor, gehuwd met actrice Doris Van Caneghem die de Lage Landen afreisde.
Wout was een logebroeder en colporteerde dat. Een Vlaamsgezinde progressieve dan nog. [lees verder]

De man uit de toekomst: John Von Neumann was tweemaal Einstein

Recensie Frans Crols - 29/01/2023
Albert Einstein kent het kleinste wicht, John von Neumann is occult voor wie geen wiskundige, natuurkundige of atoomstrateeg is.
Bizar, want John von Neumanns vingerafdrukken staan op uw smartphone, uw computer, uw gametoestel, kernwapens, de speltheorie, het Von Karman Instituut in Sint-Genesius-Rode [lees verder]

Een parade van ploerten

Recensie Frans Crols - 17/01/2023
Simon Sebag Montefiore beviel tijdens corona van 1467 bladzijden over de geschiedenis van de wereld. Ontzettend leerzaam is het door de portretten van duizenden sleutelfiguren. De ruggengraat vormen de invloedrijke families van farao’s, satrapen, sjahs, consuls, keizers, koningen en presidenten. [lees verder]

Manager en cherubijn

Recensie Frans Crols - 15/12/2022
Boeken over managers zijn zo vaak zo dor. Ze tamboereren over techniekjes en verstoppen hun temperament, luimen, mislukkingen en liefdes. Een opgeschoonde woordenbrij is het. Niet zo bij Bessel Kok. Hier is deugddoend exhibitionisme de trend.
Publiceren over managers is een ondergeschoven kind [lees verder]

Het grote experiment: een dreunende verdediging van de gemeenschap en het culturele patriottisme

Recensie Frans Crols - 18/11/2022
De professorale ruziemakers over de Vlaamse canon moeten Het grote experiment lezen: een dreunende verdediging van de gemeenschap en het culturele patriottisme. Yascha Mounk herkauwt geen troep over het verwasemen van de democratie, de neergang van het Westen, de omvolking en meer onheilsdrolligheid. 
[lees verder]

Ex-ambassadeur Johan Verbeke voorziet Vlaamse EHBO voor diplomaten

Recensie Frans Crols - 17/11/2022
Ambassadeurs zijn als balsem voor de wereld. Vlaamse diplomaten zijn vandaag alomtegenwoordig. In de jaren zestig, zowat twee generaties geleden, had je een vlaag ‘Fayat Boys’ nodig om de achteropstelling van Vlaanderen te schrappen.
Bij de jezuïeten in Antwerpen studeerde ik handels- [lees verder]

Tegen de Vlaamse burgermensjes

Recensie Frans Crols - 01/11/2022
Als u nog één boek aanschaft voor nieuwjaar is de keuze simpel. Trouw moet blijken, Teksten uit Journaal van Mark Grammens is uw terechte gading. 288 bladzijden voor politieke, maatschappelijke en rebelse lekkerbekken.
Kop eraf als Trouw moet blijken van en over Mark Grammens (1933-2017) [lees verder]

De bonbons van Beëlzebub

Recensie Frans Crols - 18/10/2022

Drugs, ook wiet, zijn schunnig. Deze shit liberaliseren is de wens van wie zich de betere vindt. De verschoppelingen van de samenleving, de gezinnen, de landbouw en de fabrieken winnen echter bij een oorlog tegen narcotica. Crystal meth rukt op in de Lage Landen. De herontdekking is een diabolische [lees verder]

Wees niet dom, Afrika is een macht

Recensie Frans Crols - 04/10/2022
Afrika is geen land is een olifant van een boek: groot, machtig, statig, amusant, aanlokkelijk. Dipo Faloyin is journalist, geboren in Chicago, opgegroeid in Lagos en woont in Londen. Hij kust zijn continent, colporteert zelfspot en ziet westerlingen als rovers. Wat hij bewijst.
Eén land zonder [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.