De poorten van Europa

Plokhy (°1957) is hoogleraar Oekraïense geschiedenis in Harvard. Hij beschrijft de geschiedenis van zijn land van de Oudheid tot de invasie van de Donbas in 2014, met wat uitlopers tot 2019. De titel verwijst naar de ligging en de invasies, zowel vanuit het oosten als uit het westen. En naar de functie van Oekraïne als brug tussen Azië en Europa. 

Kozakken

Hij begint bij Herodotus (5de eeuw v.C.). Die schreef over de Scythen en de Griekse kolonies aan de Zwarte Zee. Later kwamen de Romeinen, Sarmaten, Goten, Hunnen, Slaven (6de eeuw), Avaren, Bulgaren, Chazaren en de Vikingen. Die stichtten in de 9de eeuw Kiev-Roes. In 1240 kwam er een einde aan Kiev-Roes. De Mongolen plunderden toen het land. In Oekraïne duurde hun overheersing tot circa 1350. Toen werden Polen en Litouwen delen de baas. In Rusland overheersten de Mongolen tot 1476. In 1478 werd het kanaat van de Krim een vazalstaat van het Ottomaanse rijk. Krimtataren haalden 1,5 à 3 miljoen Oekraïners en Russen als slaven naar het Ottomaanse rijk.

In 1492 werd er voor het eerst melding gemaakt van de Kozakken en werd het woord ‘Oekraïne’ voor het eerst gebruikt als ‘grensgebied’. De Kozakken leefden van visvangst, jacht en overvallen op kooplieden. Tussen 1600 en 1650 waren er zeven opstanden van Kozakken tegen de Poolse staat. Hun opstand van 1648 onder leiding van Bohdan Chmelnytsky zorgde tijdelijk voor een Kozakkenstaat, de basis van het moderne Oekraïne. Met de hulp van de Tataren versloegen ze de Polen. Ze vermoordden toen ook 14 à 20.000 Joden plus Poolse edelen en katholieke priesters. Maar in 1651 werden de Kozakken verslagen. Gevolg: in 1654 zwoer Chmelnytsky trouw aan tsaar Aleksej. Hij werd de nieuwe soeverein van Oekraïne.

Plokhy ontkent de Russische versie dat dit de hereniging van twee broedervolkeren was. Er werd toen nog niet in etnische zin gedacht. De twee partijen hadden tolken nodig om elkaar te verstaan. In vier eeuwen waren er immers te sterke taalverschillen ontstaan. In 1667 werd de Kozakkenstaat verdeeld onder Moskovië en Polen. De Dnipro werd de grens. Die scheiding had vergaande gevolgen voor de identiteit en cultuur van Oekraïne.

Opstand

In 1708 kwamen de kozakken onder leiding van Mazepa in opstand tegen Peter de Grote. Ze werden echter verslagen in Poltava (1709). Hun autonomie werd verder ingeperkt. Catharina verdeelde Polen onder drie verlichte despoten. Het Oekraïense volkslied uit 1862 begon zoals het Poolse van 1797: ‘Nog is Oekraïne niet verloren’. In de 19de eeuw ontstond ook het Oekraïense nationalisme. Sjevtsjenko werd de nationale dichter. In 1847 werd hij veroordeeld tot 10 jaar legerdienst met schrijfverbod. In 1863 volgde een verbod op publicaties in het Oekraïens en in 1876 ook op toneel en liederen. In 1870 richtte John Hughes uit Wales een fabriek op in Donetsk. Hiermee begon de industrialisatie van de Donbas. Plokhy weet niet dat er in die Donbas 15.000 Belgen werkten tot 1918.

De revolutie van 1905 vond ook plaats in Oekraïne. Er werd gestaakt, boeren plunderden, matrozen kwamen in opstand op de pantserkruiser Potjomkin. De Februarirevolutie van 1917 gaf de Oekraïners de kans om een autonome republiek op te richten. In maart 1918 riepen ze hun onafhankelijkheid uit. Maar in 1920 maakten de bolsjewieken hier een einde aan. In 1921 werd het een Sovjetrepubliek. 80% van de 30 miljoen inwoners waren Oekraïners, maar in de communistische partij van Oekraïne hadden de Russen met 53% de meerderheid. De Oekraïense taal kreeg meer kansen, tot Stalin vanaf 1929 ingreep met massa-arrestaties en executies van Oekraïense intellectuelen.

Massasterfte

In 1929-1933 dwong hij de boeren tot collectivisatie: in 1933 hadden ze enkel nog gras om te eten. 4 miljoen mensen — 10% van de bevolking — stierven van de honger. Stalin maakte ook een einde aan de Oekraïnisering. Hij degradeerde de autonome republiek tot een provincie van de Sovjetunie. Tijdens de zuiveringen van 1937-38 werden nog eens 270.000 mensen in Oekraïne gearresteerd. Bijna de helft daarvan werd geëxecuteerd.

Tijdens WO II verloor het land nog eens 7 miljoen mensen, of 16% van de bevolking. Veel Oekraïners hadden de Duitsers verwelkomd. Ze werden echter snel ontgoocheld: Bandera en twee van zijn broers werden opgesloten in concentratiekampen. Bijna 1 miljoen Joden werden in Oekraïne ter plaatse doodgeschoten. Van hen bijna 300.000 in Odessa en andere gebieden die door Roemenië bezet werden. 2,2 miljoen Oekraïners werden naar Duitsland gebracht voor dwangarbeid. Ze vormden bijna 80% van de ‘Ostarbeiter’. Wie overleefde, werd in 1945 naar Sovjetkampen gestuurd. 7 miljoen Oekraïners vochten in het Rode Leger, 15 à 20 procent van het totaal. Op 6 november 1943 heroverden de Russen een intact Kiev. Er was nog één Jood in leven.

In 1945 werden Oekraïne en Belarus lid van de VN, wat hun nieuwe westgrenzen legitimeerde. 780.000 Polen werden uit Oekraïne gedeporteerd naar voormalige Duitse gebieden en evenveel uit Belarus en Litouwen. 256.000 Oekraïners werden uit West-Oekraïne naar Siberië gedeporteerd wegens ‘te nationalistisch’. Het grondgebied van Oekraïne was wel met 15% uitgebreid in 1939-1945. Maar 10 van de 36 miljoen Oekraïners had geen huis meer. In de dorpen heerste ook weer hongersnood. Daardoor stierven bijna 1 miljoen mensen. De schuld lag weer bij Stalin. Die bleef immers het graan opeisen voor de herindustrialisatie en voor de bezette landen van Oost-Europa.

Onafhankelijkheid

Chroesjtsjov beloonde zijn Oekraïense vrienden Brezjnev, Podgorny en anderen met topfuncties in Kiev en Moskou. Hij droeg ook de Krim over aan Oekraïne. Om geografische en economische redenen, niet om historische. Oekraïne moest de verarmde Krim er weer bovenop helpen. Na zijn destalinisatietoespraak werden 300.000 Oekraïners gerehabiliteerd en tienduizenden vrijgelaten uit de goelag. Chroesjtsjov ontketende wel een antireligieuze campagne. Daarbij werden duizenden kerken, moskeeën en synagogen gesloten. Hij liet waterkrachtcentrales aanleggen op de Dnipro. Hij liet ook de grootste rakettenfabriek van Europa bouwen in Dnipropetrovsk. En de Oekraïner Popovytsj mocht twee keer mee in de ruimte. Maar de bevolking bleef honger lijden en de winkels waren leeg. In 1965 kwam er een einde aan de dooi: de schrijvers Sinjavski en Daniel werden veroordeeld tot dwangarbeid en overal werden intellectuelen gearresteerd. 

Na de dood van Brezjnev verdwenen de Oekraïners uit de top. Bovendien vond in april 1986 de ontploffing van Tsjernobyl plaats. De straling was 500 keer die van de A-bommen op Hiroshima. De Oekraïense leiders mochten hun bevolking niet informeren over de gevolgen voor de gezondheid. Gorbatsjov beval ook dat de 1-mei-parade moest doorgaan. Volgens Plokhy heeft die ramp de inwoners wakker geschud. In 1989 werd immers een vereniging opgericht om de taal en geschiedenis te promoten. 73% van de 51 miljoen waren Oekraïners, maar 60% van hen sprak Russisch.

In 1989-1990 werd de katholieke kerk opnieuw gelegaliseerd. Kravtsjoek werd de nieuwe leider. Op 1 augustus 1991 pleitte Bush er in het Oekraïense parlement voor om bij de Sovjetunie te blijven. Maar na de coup in Moskou (19 augustus) stemde het parlement voor onafhankelijkheid met 346 voor, 5 onthoudingen en 2 tegen! Op 1 december stemde ook 90% van de bevolking voor onafhankelijkheid.

Economische crisis

Op 8 december 1991 werd de Sovjetunie ontbonden. In 1994 gaf Oekraïne zijn kernwapens aan Rusland, in ruil voor garanties van Rusland, de VS en Groot-Brittannië. In 1997 tekende Rusland een verdrag dat de territoriale integriteit van zijn buurland waarborgde. De jaren 90 waren echter rampzalig voor de Oekraïense economie. De industriële productie daalde met 48%, het bbp met 60%. Velen emigreerden, onder anderen 78% van de Joden. Hun aantal nam af van 487.000 tot 105.000.

Vanaf 2000 begon het economisch herstel, vaak onder leiding van oligarchen en met dank aan premier Joesjtsjenko. Die werd vergiftigd met dioxine. Uiteindelijk werd hij echter tot president verkozen met 52%. Het bbp verdubbelde wel. In 2008 was het weer hoger dan in 1990. Maar de corruptie bleef. Joesjtsjenko maakte ruzie met premier Timosjenko en Oekraïne verzeilde in een crisis. In 2010 werd Janoekovitsj president. Hij zette samen met zijn familie 70 miljard dollar op buitenlandse rekeningen.

Hervormingen?

In november 2013 weigerde hij het associatieverdrag met de EU te tekenen. Dit leidde tot een nieuwe revolutie van november 2013 tot februari 2014. De massa eiste hervormingen, een einde aan de corruptie, betere banden met de EU, geen Russische controle. Meer dan 100 demonstranten werden doodgeschoten. Op 21 februari vluchtte Janoekovitsj naar Rusland. Op 26 februari hechtte Poetin de Krim aan. Een nep-referendum bevestigde dat. Vanaf april 2014 begonnen de Russen de Donbas te destabiliseren en werden de volksrepublieken uitgeroepen. De separatisten kregen Russische raketten. Daarmee schoten ze op 17 juli 2014 een vliegtuig neer. Gevolg: 298 doden, vooral Nederlanders. De Minsk-akkoorden van september 2014 en februari 2015 zorgden niet voor vrede. 

Tussen 2013 en 2018 daalde de export naar Rusland van 26 naar 12%. Die naar de EU steeg van 28 naar 40%. Vanaf 2017 kon men zonder visum naar de EU reizen. Dat gebeurde in 3 jaar tijd 49 miljoen keer. Het verlies van de Donbas en van de Krim was een zware slag voor de economie. In 2014 kromp het bbp met 6,6%, in 2015 met 10%. 2 miljoen Oekraïners emigreerden. Het vermogen van de rijkste 100 viel tussen 2013 en 2018 terug van 52 naar 20% van het bbp. Dat van de rijkste 10 van 29 naar 10%.

In 2019 beloofde de nieuwe president Zelensky een einde aan de oorlog, de armoede en de corruptie. Maar de rechtbanken werkten hem tegen. En de oorlog van Poetin nog meer.
Het boek eindigt met een uitgebreide chronologie, een nuttige ‘wie is wie’, een woordenlijstje en een personenregister.

Beoordeling

Dit is een bijzonder uitvoerig overzicht van de Oekraïense geschiedenis. Het is uitgebreider dan de boeken van Marc Jansen en van Iaroslav Lebedynsky. Plokhy is zeer deskundig, soms kritisch, maar af en toe toont hij te veel sympathie voor de Kozakken en de Oekraïners in het algemeen. Voor ‘helden’ zoals Bandera had hij kritischer mogen zijn.

Hij is ook goed op de hoogte van de politiek en de economie. Toch toont hij onvoldoende de taalkundige en de politieke redenen waarom de Donbas zich losmaakte. Soms is de inhoud ook moeilijk, bijvoorbeeld wanneer hij het heeft over de diverse orthodoxe kerken. Hij beklemtoont de eigen identiteit van de Oekraïners t.o.v. de Russen.

Er staan ook veel details in die enkel de Oekraïners interesseren. Geregeld toont hij aan dat de Russen de geschiedenis in hun voordeel interpreteren en dat Oekraïne historisch niet bij Rusland hoort. De ‘verdeeldheid’ in Oekraïne heeft ook historische wortels: in de 18de eeuw werd het bestuurd vanuit Rusland, Polen, Oostenrijk en het Ottomaanse rijk. De oorlogen van 2014-2022 en van 2022 en verder hebben de bevolking dichter bij elkaar gebracht, over de godsdiensten en talen heen. Een kleine troost, dus.

De poorten van Europa | Serhii Plokhy

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

Oekraïne ligt op het westelijke uiteinde van de Eur-aziatische steppe, daar waar keizerrijken en werelddelen elkaar ontmoeten. De Romeinen, de Vikingen, de Ottomanen, de Habsburgers, de Russen, de Duitsers: zij allen woonden en vochten hier, en lieten hun sporen [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Jef Abbeel

Israël – Palestina: tweespraak over oorzaken en oplossingen

Recensie Jef Abbeel - 10/05/2023
De auteurs, Ludo Abicht en André Gantman zijn respectievelijk pro-Palestijns en pro-zionistisch. Nu de nieuwe regering Netanyahu voor onrust en doden zorgt, gaan de auteurs in debat over deze kwestie, die ruim 75 jaar oud is.
Hun debat is grotendeels chronologisch geordend en overloopt de geschiedenis [lees verder]

Leven in de kieren van de Chinese dictatuur

Recensie Jef Abbeel - 01/05/2023
Eva Rammeloo was negen jaar lang correspondente in China voor Nederlandse en andere media. Ze constateert dat China welvarender, maar minder vrij is geworden, iets waarvan de Chinezen zelf minder last hebben dan wij denken. Behalve dan van drie jaar zero-covidbeleid, waartegen ze in november 2022 in [lees verder]

Poetins oorlogen: van Tsjetsjenië tot Oekraïne

Recensie Jef Abbeel - 10/04/2023
Mark Galeotti schreef Poetins oorlogen en is specialist in militaire zaken en in Russische politiek. De Russische grenzen zijn het resultaat van oorlogen en Poetin vertrouwt volgens hem enkel op zijn leger, waarvan hij de activiteiten uitgebreid heeft met cyberaanvallen, desinformatie, moorden en huurlingen.
[lees verder]

Mijn langste boektournee: van corona naar een Russische invasie

Recensie Jef Abbeel - 07/03/2023
Op 24 februari 2022 was Oksana Zaboezjko, de schrijfster van Mijn langste boektournee, voor enkele dagen in Warschau om haar nieuw boek voor te stellen. Haar langste boektournee door de Verenigde Staten had in 2020 moeten plaatsvinden, maar werd afgelast door corona. In Polen stond ze voor een nieuwe [lees verder]

Hoe Poetin zijn tanden stukbeet

Recensie Jef Abbeel - 03/03/2023
Hoe Poetin zijn tanden stukbeet is het nieuwste boek van journalist en vertaler Ardy Beld en biedt een chronologisch overzicht van de oorlog per dag en per maand, van februari 2022 tot einde januari 2023, telkens afgewisseld met interviews met getuigen of slachtoffers van de invasie. Die getuigen zijn [lees verder]

Oekraïne: Geschiedenissen en verhalen

Recensie Jef Abbeel - 18/01/2023
Deze bundel bevat bijdragen van zestien filosofen, historici en denkers over de geschiedenis, literatuur, filosofie, mythes van Oekraïne. Ze willen daarmee tonen dat hun land behalve sport, corruptie, oorlog en Kozakken nog andere troeven heeft: kunst, literatuur, IT, mode en moderne staatsdiensten. [lees verder]

China na Mao

Recensie Jef Abbeel - 08/01/2023
De auteur (°1961) is sinds 2006 professor in Hongkong. In 2012-2016 schreef hij al een boeiende trilogie over China in de periode 1945-1976. Dit boek gaat over de tijd na Mao: de jaren 1976-2012. Het eindigt dus 10 jaar te vroeg. Als reden geeft hij op dat Li Rui (1917-2019) dan zijn dagboek sluit [lees verder]

Het zwarte boek van Poetin: van geheimagent tot tsaar

Recensie Jef Abbeel - 23/12/2022
Le Livre Noir de Vladimir Poutine bevat bijdragen van twaalf Rusland-deskundigen uit diverse landen. Ze beschrijven de weg die Poetin aflegde van geheimagent tot tsaar.
Hij groeide op in een dictatoriale Sovjet-Unie. Die kwam ten val zonder dat er iemand gestraft werd voor de misdaden van de voorbije [lees verder]

De Geopolitieke atlas van Rusland: voor een beter begrip van het huidige conflict

Recensie Jef Abbeel - 12/12/2022
De Geopolitieke atlas van Rusland is het werk van een team cartografen van Le Monde en correspondenten in Moskou. Hij bestaat uit 5 delen en is een goed hulpmiddel voor een beter begrip. 
In deel I krijgen we een zeer kort overzicht van de geschiedenis van Rusland en van de Sovjet-Unie, van de [lees verder]

De poorten van Europa

Recensie Jef Abbeel - 09/12/2022

Plokhy (°1957) is hoogleraar Oekraïense geschiedenis in Harvard. Hij beschrijft de geschiedenis van zijn land van de Oudheid tot de invasie van de Donbas in 2014, met wat uitlopers tot 2019. De titel verwijst naar de ligging en de invasies, zowel vanuit het oosten als uit het westen. En naar [lees verder]

‘Z’: Hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken

Recensie Jef Abbeel - 04/12/2022
Hella Rottenberg is journaliste en medeoprichter van ‘Raam op Rusland’. Ze beschrijft hoe de overgang naar een kapitalistische markteconomie en naar democratie in Rusland tot chaos, armoede en banditisme leidde. Poetin maakte een einde aan de anarchie en de koopkracht ging omhoog tot 2008.
In [lees verder]

Het verhaal van Rusland

Recensie Jef Abbeel - 21/10/2022

Rusland-specialist Orlando Figes stelt dat de Russische geschiedschrijving vol zit met hardnekkige mythes. Die worden voortdurend herschreven om te voldoen aan de wensen van het heden en van de toekomst. 
Mongoolse invloed
Het begint al met Vladimir de Grote, die zich in 988 liet [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.