De nieuwe politiek van Europa

In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ analyseert de Nederlandse hoogleraar en publicist Luuk van Middelaar de Europese Unie. Van Middelaar is een insider. Tussen 2010 en 2015 was hij stafmedewerker van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Met een schep fileermes legt hij de ontwikkelingen binnen de Europese Unie bloot.

De Griekse dominosteen

De bankencrisis die in de zomer van 2007 uitbrak leidde in 2010 tot de eurocrisis. De afzonderlijke Europese landen waren gedwongen om met belastinggeld hun eigen banken overeind houden. Ze voelden zich uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen banken en hun eigen spaarders. En toen dreigde Griekenland om te vallen. ‘Vanwege verbijsterende onthullingen over statistische fraude — gedaan door de regering die sinds de parlementsverkiezingen van oktober 2009 aan de macht was — en vanwege een overheidstekort dat stilaan de 15 procent nadert, verliezen de kapitaalmarkten het vertrouwen dat het land zijn schulden kan aflossen,’ schrijft Van Middelaar. ‘Maar het gaat om meer dan Griekenland alleen. Speculanten beginnen miljarden te wedden op een schuldencrisis in de Eurozone.’ De Europese leiders waren gedwongen om al improviserend zware en vergaande besluiten te nemen want het ging om honderden miljarden euro’s.

Regels versus gebeurtenissen

‘De doorbraak op 11 februari 2010 zat in het beginsel van “gedeelde verantwoordelijkheid” voor de eurozone-stabiliteit.’ Zo ontstond een nieuwe politiek die van Middelaar ‘gebeurtenissenpolitiek’ noemt. De ‘regelfabriek’ die de Europese Unie was, werd onder dwang van de gebeurtenissen gedwongen adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen. ‘Schematisch gaat het in de “regelpolitiek” om het vaststellen van wetten en beleid, het toepassen van regels en ook het verdelen van welvaart door het rechtvaardig organiseren van politieke diensten. Vanouds is ook de Europese Unie louter ingericht op regelpolitiek, om een markt op te bouwen en in evenwicht te houden. In de “gebeurtenissenpolitiek” daarentegen is de inzet om greep te krijgen op onvoorziene gebeurtenissen.’ Maar, ‘een stelsel dat gebouwd is om regelpolitiek te bedrijven is niet zomaar in staat tot gebeurtenissenpolitiek. Het gaat gepaard met ruzies en conflicten, met mislukkingen en spanning. Toch wordt onder druk van de crises leiderschap geïmproviseerd, betreden nieuwe politieke spelers het toneel, ontvouwen zich vormen van regeermacht.’

Crisis in de muntunie

Van Middelaars beschrijving van de eurocrisis leest als een detective. Door de eurocrisis en de besluiten die noodgedwongen moesten worden genomen ‘veranderde de Maastrichtse muntunie onmiskenbaar van vorm,’ schrijft hij. ‘De eurozone experimenteerde najaar 2011 met een harde vorm van crisispolitiek: het vervangen van zwakke regeringen. Niet via de stembus, maar door middel van voor het publiek ongrijpbare politieke en financiële druk. Stilaan daagt bij regeringsleiders het besef dat de crisis dieper gaat dan een serie landen die “hun huiswerk” niet deden, en dat het Begrotingsverdrag dus niet volstaat. Onmiskenbaar ligt er ook een gezamenlijk probleem. Het vertrouwen in de eurozone als zodanig is zoek.’

‘Om hun slecht uitgeruste munt door de storm te loodsen moesten de leiders met het pistool op de borst gereedschappen ontwerpen én deze meteen aanwenden. Ze bedreven zo gebeurtenissenpolitiek op twee niveaus: enerzijds op het constitutionele niveau, door het oprichten van instellingen met handelingsvermogen en het instellen van reguliere kaders; anderzijds op het handelende niveau, door de gereedschappen te benutten op het moment dat de lidstaten in de problemen raakten. Deze samenhang tussen evenwichtig herijkte kaders en effectief optreden redde de munt.’ Ook de vluchtelingencrisis beschrijft van Middelaar in termen van ‘gebeurtenissenpolitiek’. De Europese Unie bezwoer deze door de Turkije-deal te onderhandelen.

Onvoorziene omstandigheden: Brexit en Trump

Brexit en de onvoorspelbare politiek van Trump vormen de nieuwe uitdagingen voor de Europese Unie. Eind mei weigerde Trump botweg de NAVO-solidariteit te bekrachtigen. ‘De tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten, zijn tot op zekere hoogte voorbij. Dat heb ik de afgelopen dagen ervaren. En daarom kan ik alleen maar zeggen: wij Europeanen moeten vanaf nu ons lot echt in eigen hand nemen,’ reageerde de Duitse kanselier Angela Merkel in een Beierse biertent. ‘Op het spel staat Europa’s politieke en geopolitieke emancipatie van Amerika, met alle consequenties van dien,’ schrijft van Middelaar. ‘Een geopolitiek opstaan, van Europa in de eerste plaats, van Duitsland ex aequo.’ ‘Het einde van de Pax Americana lijkt nabij.’ ‘Dan verschijnen de weerbarstigheid en de rommeligheid van de Unie niet als uitvloeisel van politieke domheid of bureaucratische kortzichtigheid maar als weerslag van Europa’s rijke en verscheurde geschiedenis. De Unie is er een van staten in meervoud, die elk eigen belangen, waarden en ervaringen mee naar de onderhandelingstafel brengen. Aangezien in Europa niemand de baas is, of er althans niet één baas is, krijgen besluiten steeds meer de vorm van vergelijk, uitruil, compromis.’

De rol van de Raad

Het belangrijkste gremium binnen de Europese Unie is de Europese Raad geworden. In de Raad is elk land met haar regeringsleider vertegenwoordigd. Binnen de Europese Raad krijgt de nieuwe politiek van Europa haar vorm. ‘In de kolkende stroom van gebeurtenissen — omvallende munt, verdrinkende vluchtelingen, tergende Brexit, tartende Trump — gezamenlijk besluiten nemen en niet enkel normen stellen, handelen en niet enkel regelen en inkaderen. Gebeurtenissenpolitiek bedrijven,’ dat is waar de Europese Raad zich mee bezig houdt. ‘In crisissituaties kijkt men naar de Europese Raad en zijn belangrijkste leden.’ ‘Elk lid van het gezelschap spreekt op een top namens eigen land en wordt geacht omgekeerd zijn of haar regering en bevolking politiek te kunnen binden aan een gezamenlijk besluit.’ ‘Thuis bepalen de individuele leden de koers van hun eigen regering; samen doen ze dit voor de Unie als geheel.’ Voor een land als Nederland heeft het grote gevolgen gehad voor de positie van de minister-president. Nu is premier Rutte de regeringsleider die namens de Nederlandse regering het Europese beleid mede bepaald. Traditioneel is de minister-president in Nederland echter de eerste onder zijns gelijken en slechts voorzitter van een ministerraad die samen het beleid bepaald.

Een voortschrijdende integratie?

Binnen de Europese Unie zijn de mogelijkheden voor een klassieke oppositie beperkt. Een ‘systeemfout’, noemt Van Middelaar dit, ‘die niet zo gemakkelijk te herstellen is.’ Een klassieke oppositie bestrijdt de regering zonder haar omver te willen werpen. Binnen de Europese Unie is hiervoor onvoldoende ruimte.

‘De Unie is niet bezig één staat te worden. Haar naties zijn niet samengesmolten in één Europese natie, zoals na 1945 gehoopt, noch opgegaan in een “postnationale ruimte”, zoals na de val van de Muur in 1989 door sommigen verondersteld. Wel ontdekken ze hoe ze naast en met elkaar in eigenheid kunnen samenwerken. De Unie is en blijft onloochenbaar een unie van Staten in meervoud. Politiek is behalve een methode om collectief bindende besluiten te nemen en “problemen op te lossen” ook een manier om maatschappelijke spanningen, van deels onoplosbare aard, zichtbaar en beheersbaar te maken. Ook de Unie ontleent aan deze opdracht haar bestaansgrond.’

Dit belangrijke boek wordt woensdag 4 oktober aanstaande bij De Buren in Brussel gepresenteerd.

Dr. Norton | Pinson Iris

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

Donkertest | Pinson Iris

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

Raffa | Joren Houtevels

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

Raffa is een raaf, en raven horen zwart te zijn, toch? Maar de kleine raaf wordt geboren met een gekleurd veertje. Mama en papa proberen het te verven, zodat Raffa erbij kan horen. Maar Raffa voelt dat hij nooit hetzelfde zal zijn als zijn broers, en met de hulp [lees verder...]

In stock

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

Talent HunterAmber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]De Witte Duivel - VIP supporter | De Witte Duivel

| Nederlands |

WORD VIP SUPPORTER VAN DE WITTE DUIVEL EN ONTVANG ZES VOETBALBOEKEN! Als supporter zorgt u ervoor dat we verder actuele opinies, historische verhalen en podcasts over de wondere wereld van het voetbal kunnen blijven maken. Je betaalt [lees verder...]De Witte Duivel - gouden supporter | De witte duivel

| Nederlands |

WORD GOUDEN SUPPORTER VAN DE WITTE DUIVEL EN ONTVANG VIER VOETBALBOEKEN Als supporter zorg je ervoor dat we verder actuele opinies, historische verhalen en podcasts over de wondere wereld van het voetbal kunnen blijven maken. Je [lees verder...]Schildpadtijd | Gritta Maes

| Nederlands |

‘Schildpadtijd – oefenen in aandacht’ is een lees- en oefenboek over mindfulness voor kinderen van 5 tot 10 jaar en hun (groot)ouders, leerkrachten, therapeuten en begeleiders. Schildpad Keya en eekhoorn Nootje nemen je mee op aandachtavontuur via verbindende [lees verder...]Bjorg Lambrecht | Yves Brokken

Hardback | Nederlands | Sport en spel algemeen

BJORG LAMBRECHTIK HAD EEN DROOMAls kind koesterde Bjorg Lambrecht een droom: wielrenner worden. Daar wilde hij alles voor doen. Een karaktermens. Bovendien speels en sociaal. En vooral: talentvol. Bijzonder talentvol. Een klimmer pur sang, [lees verder...]

In stock

Een dag uit het leven van... Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel | Sven Massart

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zijn overwinning in de Amstel Gold Race was dé dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Met een glansprestatie in de Amster Gold Race katapulteerde Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019 naar de internationale top van het wielrennen. De jonge Nederlander [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Jonathan Cartland INTEGRAAL LUXE 5 De Rivier Van De Wind |

Hardback | Nederlands | Strips algemeen

LUXE EDITIE: met genummerde prent (niet gesigneerd)Schatten van Bob De Moor 5 Meester Mus en Balthazar |

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

Bob De Moor geldt als een van de grootmeesters van de Negende Kunst. Samen met Hergé is hij een van de meest illustere vertegenwoordigers van de Klare Lijn. Meester Mus maakte voor het eerst zijn opwachting in het weekblad Kuifje in 1950. In de avonturen [lees verder...]Child First Aid | Het Oranje Kruis

Paperback / softback | Engels | Medische handboeken (populair)

Do you know what to do if a child falls from his bike, chokes on a sweet or gets a nose bleed?This is the official course material for the Child First Aid certificate from The Orange Cross. The clearly structured course material is made visual with many [lees verder...]

In stock

Zwarte zalf | Jones Adrian

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Kankerbestrijding met plantaardige zalven.In de Amerikaanse geschiedenis van de kruiden-geneeskunde zijn kankerbehandelingen met plant-aardige zalven al meer dan 300 jaar bij de indianen bekend. De basis van al deze recepturen zijn vrijwel gelijk met [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Bob Marley | Karel Michiels

Paperback / softback | Nederlands | Muziek algemeen

Bob Marley 7525 songs, 25 verhalenIn 2020 wordt Bob Marley 75 jaar. In de tegenwoordige tijd, want zijn muziek leeft voort. De 25 songs in dit boek zijn stuk voor stuk popklassiekers, die mensen wereldwijd blijven ontroeren en inspireren. Niemand [lees verder...]

In stock

Wem-Be-Lee 1993 | Schepers Michel

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Dit is de story van Cisse Severeyns over "Wem-be-lee 1993". Onvergetelijk! In mei 1993 reisden meer dan 23.000 fans van Royal Antwerp Football Club in het naar de heiligste onder alle voetbaltempels: Wembley, Londen.Om de "rood-en-wit, liefdevolle kleuren" [lees verder...]

In stock

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]De clan Reynders | Philippe Engels

Paperback / softback | Nederlands | Non-fictie informatief/professioneel algemeen

Dit boek volgt van nabij het duo Didier Reynders en Jean-Claude Fontinoy. Deze laatste werkte sinds 1999 steeds op de kabinetten van Reynders, in de voorbije 20 jaar zowat de machtigste politicus van België: Minister van Financiën (1999-2011), Minister [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

In stock

Vroom & Dreesmann | Hondelink Philippe

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Het boek "Vroom & Dreesmann" geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en het verhaal achter het warenhuis. Het boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van het warenhuisconcern en benieuwd is naar V&D- weetjes, -feiten en -cijfers [lees verder...]Mijn kind heeft DCD | Dewitte Kaat

E-book | Nederlands | Ontwikkelingspsychologie

Kon jouw kind als baby pas laat kruipen of stappen? Struikelt hij of zij heel vaak, of heeft je kind moeite met fietsen, zwemmen en schrijven? Dwalen zijn of haar gedachten telkens af in de klas en heeft je kind moeite om een taak planmatig en georganiseerd [lees verder...]

In stock

Helen Grace Naar bed, naar bed | M.J. Arlidge

Paperback / softback | Nederlands | Spannende boeken algemeen

Deel 5 in de Helen Grace-serie"Arlidge voert ons met gevoel voor psychologie en vaart door dit stevig geplotte verhaal dat een knetterende verrassing in petto heeft.’ Vrij Nederland‘Goed uitgewerkt.’ de Volkskrant [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

Ninja power | Mitch Abblett

Loose/leaf | Nederlands | Esoterie algemeen

Laat kinderen hun eigen innerlijke ninja ontdekken met ‘Ninja power’. Deze kaartenset bevat 30 oefeningen die zorgen voor een scherpe focus, emotionele balans en lichaamsbewustzijn. Waar ninja’s in het verleden woeste krijgers waren, zijn ze nu vreedzaam [lees verder...]

In stock

Ontdek je sterke punten 2.0 | Tom Rath

Hardback | Nederlands | Bedrijfskunde algemeen

Heb jij de kans om dat wat jij het beste kan, elke dag te doen? De kans bestaat dat je dat niet doet, en daarmee worden natuurlijke talenten jammer genoeg niet benut. En dat terwijl het ontwikkelen van sterkte punten van zo"n groot belang is op verschillende [lees verder...]

In stock

Oorlogsvader | Catherine Keyl

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Oorlogsvader, een herinnering - Catherine Keyl Nazi’s en alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had, tekenden de jeugd van Catherine Keyl. Haar vader overleefde concentratiekamp Sachsenhausen, maar liep een zwaar trauma op. Op de meest [lees verder...]

In stock

Oorlogsvader | Catherine Keyl

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Oorlogsvader, een herinnering Catherine Keyl Als Catherine Keyl tijdens een barbecue tijdens een spelletje Triviant ontdekt dat geen van de aanwezige jongeren weet wat of wie ‘een nazi’ is, is ze verbijsterd.Nazi’s en alles [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

De zeven zussen Parel - luxe-editie | Lucinda Riley

Hardback | Nederlands | Vertaalde literaire roman, novelle

Parel, het vierde deel in de Zeven zussen-serie van Lucinda Riley, gaat over CeCe, die altijd het gevoel heeft gehad dat ze nergens echt bij hoorde. De dood van haar vader is een keerpunt in haar leven. Nu haar zusje Star, met wie ze altijd [lees verder...]

Aangekondigd

Pitbull en de zeven geitjes | W. Meyles

Paperback / softback | Nederlands | Humor

Dat niet alleen de gebeurtenissen in lang vervlogen tijden vele boeiende sprookjes opleverden, maar dat onze tijd net zo goed een bron van verhalen over strijd van goed tegen kwaad is, mag blijken uit De Pitbull en de Zeven Geitjes. Onze draken en slechteriken [lees verder...]

In stock

De Klerck Rechercheur De Klerck en het duistere web | P. Dieudonné

Paperback / softback | Nederlands | Detective

Als een anonieme tipgeefster mag worden geloofd, is er in Rotterdam een pedofielennetwerk actief dat kan voortbestaan door de beschermende hand van een officier van justitie. Ook het politiekorps is door het netwerk geïnfiltreerd. Daags na deze buitensporige verdachtmaking [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Henk Jurgens

Het DNA van Nederland

BlogHenk Jurgens - 21/10/2017
Nederland kent een ‘protocol stranding levende grote walvisachtigen,’ schrijft Jan Renkema in zijn geinig boekje Het DNA van Nederland. Dat moet wel, want stel dat er een dolfijn aanspoelt, dan moet je als Nederlander toch weten wie er wat moet doen. En een dakkapelletje op je eigen huis? Dan ben [lees verder]

De nieuwe politiek van Europa

BlogHenk Jurgens - 01/10/2017


In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ analyseert de Nederlandse hoogleraar en publicist Luuk van Middelaar de Europese Unie. Van Middelaar is een insider. Tussen 2010 en 2015 was hij stafmedewerker van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Met een schep fileermes [lees verder]

Dirk Rochtus’ nieuw boek over Duitsland

BlogHenk Jurgens - 11/09/2017
‘Het is over de macht van Merkel, van Duitsland, van Merkel-land dat dit boek gaat,’ schrijft Rochtus in de inleiding van zijn nieuwe boek Duitsland. De macht van Merkel. ‘Duitsland en Europa zullen nooit meer hetzelfde zijn als toen er nog geen Frau Merkel te bespeuren viel.’ Zijn nieuwe boek [lees verder]

In het land van de eeuwige zomer

BlogHenk Jurgens - 23/06/2017
Els Snick vertaalde een aantal van Roth’s reportages en impressies uit Frankrijk en maakte er een mooi boekje van. Verhaaltjes om te proeven, even van te genieten, weg te leggen en dan toch maar weer ter hand te nemen. Els Snick vertaalde zijn reportages in prachtig Nederlands.
Een voorbeeld? [lees verder]

Dada in België

BlogHenk Jurgens - 30/05/2017
Een aantal tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Zwitserse Zürich aangespoelde kunstenaars verenigden zich rond het cabaret Voltaire tot dada. Al gauw werd ‘Dada’ een geuzennaam voor allerlei groepjes schrijvers en kunstenaars die de beeldende kunst en de literatuur radicaal wilden vernieuwen. In [lees verder]

De Europese Spagaat

BlogHenk Jurgens - 30/04/2017
‘De klokken van Rome luidden op volle kracht, de geboorte van een nieuw Europa begroetend,’ zei Paul Henri Spaak over de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 maart 1957. ‘Mijn emotie, mijn vreugde, mijn hoop vermengden zich. Ik sprak een lyrische rede uit.’ Nu, zestig jaar later is ‘Europa’ [lees verder]

Toneelwetten voor politici

BlogHenk Jurgens - 29/04/2017
De Nederlander Boris van der Ham is zowel acteur als politicus. Hij is opgeleid aan de toneelacademie in Maastricht en zat van 2002 tot en met 2012 voor D66 in de Tweede Kamer. In een charmant boekje heeft hij een aantal toneelwetten beschreven die ook voor de politiek gelden.
‘Eens in de zoveel [lees verder]

De populistische revolutie

BlogHenk Jurgens - 31/03/2017
Hans Wansink, journalist bij de Volkskrant, heeft er een boek over geschreven. ‘De centrale boodschap van elke populistische beweging luidt: “De politiek is van ons, het soevereine volk heeft het recht op directe zeggenschap over het beleid. Maar we worden van de macht uitgesloten door corrupte politici [lees verder]

Staat van Nederland

BlogHenk Jurgens - 25/02/2017
‘De Nederlandse apocalyps is nakende, een polderarmageddon onvermijdelijk,’ schrijft de winnaar van de P.C. Hooftprijs 2017 Bas Heijne in zijn boekje Staat van Nederland. ‘Hier zijn Nederlanders, individuen, groepen en bewegingen die veranderingen opeisen, in naam van gelijkheid. En daar zijn [lees verder]

De keuze van D66

BlogHenk Jurgens - 04/02/2017
Nederland heeft op dit ogenblik 81 politieke partijen die zich allen aan een kansje gaan wagen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Globaal zijn ze in drie categorieën in te delen: traditionele ideologische partijen; one-issue partijen zoals 55+ en de Partij voor de Dieren; populistische partijen [lees verder]

Vooruitgang

BlogHenk Jurgens - 31/01/2017
Niet alleen minkukels proberen de wereld een ernstige crisis aan te praten, ook de media doen daar lustig aan mee. In een verfrissende bui van zelfreflectie heeft de redactie van het Duitse televisieprogramma ARD-Monitorin haar uitzending van afgelopen 19 januari de talkshows van ARD en ZDF kritisch [lees verder]

Duitsland op het spoor

BlogHenk Jurgens - 18/01/2017
In de herfst van 2015, tussen het Wir schaffen das van Angela Merkel en de aanrandingen tijdens de Silvesternacht in Keulen, reisde Els Snick door Duitsland, in de voetsporen van haar geliefde schrijver Joseph Roth. Nee, niet in zijn voetsporen maar met Roth als haar inspiratiebron ging Snick op reis [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.