De nieuwe politiek van Europa

In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ analyseert de Nederlandse hoogleraar en publicist Luuk van Middelaar de Europese Unie. Van Middelaar is een insider. Tussen 2010 en 2015 was hij stafmedewerker van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Met een schep fileermes legt hij de ontwikkelingen binnen de Europese Unie bloot.

De Griekse dominosteen

De bankencrisis die in de zomer van 2007 uitbrak leidde in 2010 tot de eurocrisis. De afzonderlijke Europese landen waren gedwongen om met belastinggeld hun eigen banken overeind houden. Ze voelden zich uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen banken en hun eigen spaarders. En toen dreigde Griekenland om te vallen. ‘Vanwege verbijsterende onthullingen over statistische fraude — gedaan door de regering die sinds de parlementsverkiezingen van oktober 2009 aan de macht was — en vanwege een overheidstekort dat stilaan de 15 procent nadert, verliezen de kapitaalmarkten het vertrouwen dat het land zijn schulden kan aflossen,’ schrijft Van Middelaar. ‘Maar het gaat om meer dan Griekenland alleen. Speculanten beginnen miljarden te wedden op een schuldencrisis in de Eurozone.’ De Europese leiders waren gedwongen om al improviserend zware en vergaande besluiten te nemen want het ging om honderden miljarden euro’s.

Regels versus gebeurtenissen

‘De doorbraak op 11 februari 2010 zat in het beginsel van “gedeelde verantwoordelijkheid” voor de eurozone-stabiliteit.’ Zo ontstond een nieuwe politiek die van Middelaar ‘gebeurtenissenpolitiek’ noemt. De ‘regelfabriek’ die de Europese Unie was, werd onder dwang van de gebeurtenissen gedwongen adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen. ‘Schematisch gaat het in de “regelpolitiek” om het vaststellen van wetten en beleid, het toepassen van regels en ook het verdelen van welvaart door het rechtvaardig organiseren van politieke diensten. Vanouds is ook de Europese Unie louter ingericht op regelpolitiek, om een markt op te bouwen en in evenwicht te houden. In de “gebeurtenissenpolitiek” daarentegen is de inzet om greep te krijgen op onvoorziene gebeurtenissen.’ Maar, ‘een stelsel dat gebouwd is om regelpolitiek te bedrijven is niet zomaar in staat tot gebeurtenissenpolitiek. Het gaat gepaard met ruzies en conflicten, met mislukkingen en spanning. Toch wordt onder druk van de crises leiderschap geïmproviseerd, betreden nieuwe politieke spelers het toneel, ontvouwen zich vormen van regeermacht.’

Crisis in de muntunie

Van Middelaars beschrijving van de eurocrisis leest als een detective. Door de eurocrisis en de besluiten die noodgedwongen moesten worden genomen ‘veranderde de Maastrichtse muntunie onmiskenbaar van vorm,’ schrijft hij. ‘De eurozone experimenteerde najaar 2011 met een harde vorm van crisispolitiek: het vervangen van zwakke regeringen. Niet via de stembus, maar door middel van voor het publiek ongrijpbare politieke en financiële druk. Stilaan daagt bij regeringsleiders het besef dat de crisis dieper gaat dan een serie landen die “hun huiswerk” niet deden, en dat het Begrotingsverdrag dus niet volstaat. Onmiskenbaar ligt er ook een gezamenlijk probleem. Het vertrouwen in de eurozone als zodanig is zoek.’

‘Om hun slecht uitgeruste munt door de storm te loodsen moesten de leiders met het pistool op de borst gereedschappen ontwerpen én deze meteen aanwenden. Ze bedreven zo gebeurtenissenpolitiek op twee niveaus: enerzijds op het constitutionele niveau, door het oprichten van instellingen met handelingsvermogen en het instellen van reguliere kaders; anderzijds op het handelende niveau, door de gereedschappen te benutten op het moment dat de lidstaten in de problemen raakten. Deze samenhang tussen evenwichtig herijkte kaders en effectief optreden redde de munt.’ Ook de vluchtelingencrisis beschrijft van Middelaar in termen van ‘gebeurtenissenpolitiek’. De Europese Unie bezwoer deze door de Turkije-deal te onderhandelen.

Onvoorziene omstandigheden: Brexit en Trump

Brexit en de onvoorspelbare politiek van Trump vormen de nieuwe uitdagingen voor de Europese Unie. Eind mei weigerde Trump botweg de NAVO-solidariteit te bekrachtigen. ‘De tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten, zijn tot op zekere hoogte voorbij. Dat heb ik de afgelopen dagen ervaren. En daarom kan ik alleen maar zeggen: wij Europeanen moeten vanaf nu ons lot echt in eigen hand nemen,’ reageerde de Duitse kanselier Angela Merkel in een Beierse biertent. ‘Op het spel staat Europa’s politieke en geopolitieke emancipatie van Amerika, met alle consequenties van dien,’ schrijft van Middelaar. ‘Een geopolitiek opstaan, van Europa in de eerste plaats, van Duitsland ex aequo.’ ‘Het einde van de Pax Americana lijkt nabij.’ ‘Dan verschijnen de weerbarstigheid en de rommeligheid van de Unie niet als uitvloeisel van politieke domheid of bureaucratische kortzichtigheid maar als weerslag van Europa’s rijke en verscheurde geschiedenis. De Unie is er een van staten in meervoud, die elk eigen belangen, waarden en ervaringen mee naar de onderhandelingstafel brengen. Aangezien in Europa niemand de baas is, of er althans niet één baas is, krijgen besluiten steeds meer de vorm van vergelijk, uitruil, compromis.’

De rol van de Raad

Het belangrijkste gremium binnen de Europese Unie is de Europese Raad geworden. In de Raad is elk land met haar regeringsleider vertegenwoordigd. Binnen de Europese Raad krijgt de nieuwe politiek van Europa haar vorm. ‘In de kolkende stroom van gebeurtenissen — omvallende munt, verdrinkende vluchtelingen, tergende Brexit, tartende Trump — gezamenlijk besluiten nemen en niet enkel normen stellen, handelen en niet enkel regelen en inkaderen. Gebeurtenissenpolitiek bedrijven,’ dat is waar de Europese Raad zich mee bezig houdt. ‘In crisissituaties kijkt men naar de Europese Raad en zijn belangrijkste leden.’ ‘Elk lid van het gezelschap spreekt op een top namens eigen land en wordt geacht omgekeerd zijn of haar regering en bevolking politiek te kunnen binden aan een gezamenlijk besluit.’ ‘Thuis bepalen de individuele leden de koers van hun eigen regering; samen doen ze dit voor de Unie als geheel.’ Voor een land als Nederland heeft het grote gevolgen gehad voor de positie van de minister-president. Nu is premier Rutte de regeringsleider die namens de Nederlandse regering het Europese beleid mede bepaald. Traditioneel is de minister-president in Nederland echter de eerste onder zijns gelijken en slechts voorzitter van een ministerraad die samen het beleid bepaald.

Een voortschrijdende integratie?

Binnen de Europese Unie zijn de mogelijkheden voor een klassieke oppositie beperkt. Een ‘systeemfout’, noemt Van Middelaar dit, ‘die niet zo gemakkelijk te herstellen is.’ Een klassieke oppositie bestrijdt de regering zonder haar omver te willen werpen. Binnen de Europese Unie is hiervoor onvoldoende ruimte.

‘De Unie is niet bezig één staat te worden. Haar naties zijn niet samengesmolten in één Europese natie, zoals na 1945 gehoopt, noch opgegaan in een “postnationale ruimte”, zoals na de val van de Muur in 1989 door sommigen verondersteld. Wel ontdekken ze hoe ze naast en met elkaar in eigenheid kunnen samenwerken. De Unie is en blijft onloochenbaar een unie van Staten in meervoud. Politiek is behalve een methode om collectief bindende besluiten te nemen en “problemen op te lossen” ook een manier om maatschappelijke spanningen, van deels onoplosbare aard, zichtbaar en beheersbaar te maken. Ook de Unie ontleent aan deze opdracht haar bestaansgrond.’

Dit belangrijke boek wordt woensdag 4 oktober aanstaande bij De Buren in Brussel gepresenteerd.

Gezien amp; Gehoord - Sandra Ballij, Rob Beenders en Michael Graste | Sandra Ballij - Rob Beenders - Michael Graste

| Nederlands |

‘Om de war on talents te winnen, moeten we leren omdenken.’ Dat is de boodschap van de auteurs in het boek Gezien amp; Gehoord. Nooit eerder was de arbeidskrapte zo groot. Daarnaast waren er nooit meer mensen die, wegens [lees verder...]

Naar de boekpagina

Schildpadtijd | Gritta Maes

Hardback | Nederlands | Kinderboeken algemeen

‘Schildpadtijd – oefenen in aandacht’ is een lees- en oefenboek over mindfulness voor kinderen van 5 tot 10 jaar en hun (groot)ouders, leerkrachten, therapeuten en begeleiders. Schildpad Keya en eekhoorn Nootje nemen je mee op aandachtavontuur via verbindende [lees verder...]

Naar de boekpagina

Het kostbare kruid | Remi Hauman

Paperback / softback | Nederlands | Historische biografieën

Philemon Hauman (1917-1945) was de belangrijkste verzetsleider van Temse. Hij was actief in twee verzetsbewegingen (NKB, Geheim Leger) en twee inlichtingendiensten (3M, Michelli), zowel in Waasland als Brussel. Zijn leven leest als een avonturenroman. In Wemmel [lees verder...]

In stock

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De Witte Duivel - gouden supporter | De witte duivel

| Nederlands |

WORD GOUDEN SUPPORTER VAN DE WITTE DUIVEL EN ONTVANG VIER VOETBALBOEKEN Als supporter zorg je ervoor dat we verder actuele opinies, historische verhalen en podcasts over de wondere wereld van het voetbal kunnen blijven maken. Je [lees verder...]

Naar de boekpagina

Pappies kleine meid slaapt niet meer op straat | Stephanie-Joy Eerhart

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Pappie´s kleine meid slaapt niet meer op straat - Stephanie-Joy Eerhart In een rauwe en beklemmende stijl beschrijft Stephanie-Joy haar geschiedenis als tiener en als jonge vrouw tussen de dak- en thuislozen en drugsverslaafden in de nacht- en dagopvang [lees verder...]

In stock

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Oud, niet "out" maar goud! | Charlotte Brys

Paperback / softback | Nederlands | Senioren

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij ouderen. Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Psychoanalytisch Actueel De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse | Mark Kinet

Paperback / softback | Nederlands | Psychotherapie en andere therapie?n

De term "drift" komt in het dagelijks taalgebruik weinig ter sprake. We kunnen op drift zijn. We kunnen driftig zijn. In een beter daglicht staan gedrevenheid en geestdrift. Meer algemeen heb je de drijfveer als beweegreden. In de psychoanalyse was de drift aanvankelijk [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bjorg Lambrecht | Yves Brokken

Hardback | Nederlands | Sport en spel algemeen

BJORG LAMBRECHTIK HAD EEN DROOMAls kind koesterde Bjorg Lambrecht een droom: wielrenner worden. Daar wilde hij alles voor doen. Een karaktermens. Bovendien speels en sociaal. En vooral: talentvol. Bijzonder talentvol. Een klimmer pur sang, [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De telefoonb*tch De telefoonb*tch op 1,5 meter | Eveline de Groen

Paperback / softback | Nederlands | Non-fictie Vrije tijd/algemeen

Corona kwam in ons land en veranderde alles. Zo ook het werk op de huisartsenpraktijk en huisartsenpost: mondkapjes, spatbrillen, beschermende kleding, videobellen, digitale consulten. Een totale omslag voor een doktersassistente. Van veel fysiek contact met patiënten [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Gewetenloos | Karin Slaughter

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Van 1 november t/m 31 januari 2023 krijg je €5,- KORTING op Gewetenloos. Gebruik de kortingsbon op harpercollins.nl/gewetenloos bij het afrekenen!Nagelbijtend spannend: een standalone topthriller van de Queen of Crime.Emily [lees verder...]

In stock

De zeven zussen Atlas | Lucinda Riley

Paperback / softback | Nederlands | Vertaalde literaire roman, novelle

Atlas, het achtste en laatste deel in de Zeven zussen-serie van Lucinda Riley, vertelt het verhaal van Pa Salt en begint in Parijs, 1928. Een voor dood achtergelaten jongen wordt in huis gehaald door een liefdevolle familie. Daar bloeit hij [lees verder...]

Aangekondigd

Vic Mees, Mister Antwerp | Michel Schepers

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Vic Mees (1927-2012) is Mister Antwerp, meer nog: hij is Mister Great Old. Deze omschrijving is op hem écht van toepassing. Op het einde van de jaren vijftig besteeg Antwerp de Belgische voetbaltop. Dat was voor het grootste deel toe te schrijven aan de vlijt [lees verder...]

Zal niet verschijnen

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California Dreaming Wie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie? Micky en Dana vormen een ambitieus [lees verder...]101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De Snelle 800 keto | Michael Mosley

Paperback / softback | Nederlands | Dieetboeken

‘Een briljant informatief boek over het optimaliseren van een ketodieet.’ – Daily Mail Michael Mosley presenteert de nieuwste wetenschappelijke inzichten om met het ketodieet snel gewicht te verliezen en je gezondheid te verbeteren. Door [lees verder...]

In stock

Keto in 5 | Jen Fish

Paperback / softback | Nederlands | Dieetboeken

130 Keto-recepten met maar 5 ingrediëntenMiljoenen mensen zweren bij een "low carb, high fat"-levensstijl. Hoe werkt het ketodieet? Bij het ketodieet eet je veel vetten en weinig koolhydraten. Als het lichaam weinig koolhydraten binnenkrijgt, spreekt [lees verder...]

In stock

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Zwarte zalf | Jones Adrian

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Kankerbestrijding met plantaardige zalven.In de Amerikaanse geschiedenis van de kruiden-geneeskunde zijn kankerbehandelingen met plant-aardige zalven al meer dan 300 jaar bij de indianen bekend. De basis van al deze recepturen zijn vrijwel gelijk met [lees verder...]

In stock

Oproer in de Kempen Oproer in de Kempen - Julius Schellens | Julius Schellens

Paperback / softback | Nederlands | Historische roman (populair)

Vechten voor Napoleon Oorlogsveteraan Ward vertelt hoe hij tijdens de Boerenkrijg in 1798 met het boerenleger in de Kempen meevocht tegen de Franse Republiek die onze gewesten had aangehecht. Die geïmproviseerde opstand [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bob Marley | Karel Michiels

Paperback / softback | Nederlands | Muziek algemeen

Bob Marley 7525 songs, 25 verhalenIn 2020 wordt Bob Marley 75 jaar. In de tegenwoordige tijd, want zijn muziek leeft voort. De 25 songs in dit boek zijn stuk voor stuk popklassiekers, die mensen wereldwijd blijven ontroeren en inspireren. Niemand [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

De orchideeëntuin | Lucinda Riley

Paperback / softback | Nederlands | Vertaalde literaire roman, novelle

In de roman De orchideeëntuin van Lucinda Riley, bekend van de wereldwijde bestsellerserie De zeven zussen, bracht Julia Forrester als kind uren door op het landgoed van Wharton Park. Haar lievelingsplek was de kas waar haar opa exotische [lees verder...]

In stock

Groeien door te delen | Allard Droste

Hardback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Met zijn nieuwe beweging Groeien door te delen, richt Allard zijn aandacht op de menselijke maat. Weer echte aandacht voor elkaar. Eenieder helpt een ander. Groeien in de vorm van elke dag een beetje beter, wijzer, kwetsbaarder of mooier als mens, team, straat [lees verder...]

Aangekondigd

BIOgenie 6.2 en 5.2/6.2 - handleiding (+ cd-rom)- pk |

Samengesteld pakket | Nederlands | Educatieve uitgaven algemeen

Veelzijdige handleiding bij BIOgenie 6.2- en BIOgenie 5.2/6.2-leerboek, met o.m. jaarplanning, antwoorden bij "leerstof verwerken", extra practica en demo"s, jaarplanning en illustraties uit het boek. Nieuwe editie 2015.Meer berichtjes van Henk Jurgens

Het DNA van Nederland

Recensie Henk Jurgens - 21/10/2017
Nederland kent een ‘protocol stranding levende grote walvisachtigen,’ schrijft Jan Renkema in zijn geinig boekje Het DNA van Nederland. Dat moet wel, want stel dat er een dolfijn aanspoelt, dan moet je als Nederlander toch weten wie er wat moet doen. En een dakkapelletje op je eigen huis? Dan ben [lees verder]

De nieuwe politiek van Europa

Recensie Henk Jurgens - 01/10/2017


In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ analyseert de Nederlandse hoogleraar en publicist Luuk van Middelaar de Europese Unie. Van Middelaar is een insider. Tussen 2010 en 2015 was hij stafmedewerker van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Met een schep fileermes [lees verder]

Dirk Rochtus’ nieuw boek over Duitsland

Recensie Henk Jurgens - 11/09/2017
‘Het is over de macht van Merkel, van Duitsland, van Merkel-land dat dit boek gaat,’ schrijft Rochtus in de inleiding van zijn nieuwe boek Duitsland. De macht van Merkel. ‘Duitsland en Europa zullen nooit meer hetzelfde zijn als toen er nog geen Frau Merkel te bespeuren viel.’ Zijn nieuwe boek [lees verder]

In het land van de eeuwige zomer

Recensie Henk Jurgens - 23/06/2017
Els Snick vertaalde een aantal van Roth’s reportages en impressies uit Frankrijk en maakte er een mooi boekje van. Verhaaltjes om te proeven, even van te genieten, weg te leggen en dan toch maar weer ter hand te nemen. Els Snick vertaalde zijn reportages in prachtig Nederlands.
Een voorbeeld? [lees verder]

Dada in België

Recensie Henk Jurgens - 30/05/2017
Een aantal tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Zwitserse Zürich aangespoelde kunstenaars verenigden zich rond het cabaret Voltaire tot dada. Al gauw werd ‘Dada’ een geuzennaam voor allerlei groepjes schrijvers en kunstenaars die de beeldende kunst en de literatuur radicaal wilden vernieuwen. In [lees verder]

De Europese Spagaat

Recensie Henk Jurgens - 30/04/2017
‘De klokken van Rome luidden op volle kracht, de geboorte van een nieuw Europa begroetend,’ zei Paul Henri Spaak over de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 maart 1957. ‘Mijn emotie, mijn vreugde, mijn hoop vermengden zich. Ik sprak een lyrische rede uit.’ Nu, zestig jaar later is ‘Europa’ [lees verder]

Toneelwetten voor politici

Recensie Henk Jurgens - 29/04/2017
De Nederlander Boris van der Ham is zowel acteur als politicus. Hij is opgeleid aan de toneelacademie in Maastricht en zat van 2002 tot en met 2012 voor D66 in de Tweede Kamer. In een charmant boekje heeft hij een aantal toneelwetten beschreven die ook voor de politiek gelden.
‘Eens in de zoveel [lees verder]

De populistische revolutie

Recensie Henk Jurgens - 31/03/2017
Hans Wansink, journalist bij de Volkskrant, heeft er een boek over geschreven. ‘De centrale boodschap van elke populistische beweging luidt: “De politiek is van ons, het soevereine volk heeft het recht op directe zeggenschap over het beleid. Maar we worden van de macht uitgesloten door corrupte politici [lees verder]

Staat van Nederland

Recensie Henk Jurgens - 25/02/2017
‘De Nederlandse apocalyps is nakende, een polderarmageddon onvermijdelijk,’ schrijft de winnaar van de P.C. Hooftprijs 2017 Bas Heijne in zijn boekje Staat van Nederland. ‘Hier zijn Nederlanders, individuen, groepen en bewegingen die veranderingen opeisen, in naam van gelijkheid. En daar zijn [lees verder]

De keuze van D66

Recensie Henk Jurgens - 04/02/2017
Nederland heeft op dit ogenblik 81 politieke partijen die zich allen aan een kansje gaan wagen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Globaal zijn ze in drie categorieën in te delen: traditionele ideologische partijen; one-issue partijen zoals 55+ en de Partij voor de Dieren; populistische partijen [lees verder]

Vooruitgang

BlogHenk Jurgens - 31/01/2017
Niet alleen minkukels proberen de wereld een ernstige crisis aan te praten, ook de media doen daar lustig aan mee. In een verfrissende bui van zelfreflectie heeft de redactie van het Duitse televisieprogramma ARD-Monitorin haar uitzending van afgelopen 19 januari de talkshows van ARD en ZDF kritisch [lees verder]

Duitsland op het spoor

Recensie Henk Jurgens - 18/01/2017
In de herfst van 2015, tussen het Wir schaffen das van Angela Merkel en de aanrandingen tijdens de Silvesternacht in Keulen, reisde Els Snick door Duitsland, in de voetsporen van haar geliefde schrijver Joseph Roth. Nee, niet in zijn voetsporen maar met Roth als haar inspiratiebron ging Snick op reis [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.