De krachtige epiloog

Johan Op de Beeck ontpopte zich de voorbije jaren als een boeiende schrijver die zich vooral focust op het begin van de 19de eeuw. De overtuigde bonapartist, dat steekt hij niet onder stoelen of banken, werpt nu zijn licht over het jaar 1830. Terwijl iedereen de mond vol heeft over de eenmaking der Nederlanden, zo’n 200 jaar geleden, schrijft hij over de splitsing ervan in Het Verlies van België.

Een ode aan Louis de Potter

Het boek leest vlot en is enigszins kritisch. Kritisch ten overstaan van de Belgische revolutionairen en de Nederlandse koning. Interessant aan zijn werkstuk is dat hij zich focust op de vergeten architect van de onafhankelijkheid: Louis de Potter. Toegegeven, een opmerkelijke figuur met opvallend vooruitstrevende ideeën voor zijn tijd. Op de Beeck geeft de man, die streefde naar een republiek met onder meer algemeen stemrecht, het eerherstel dat hij verdient. Maar de Potter werd omwille van zijn radicale gedachtegoed na 1830, wat zeg ik, nog in 1830 onder de mat geveegd. Het nieuwe bestuur van het bevrijde België had niets van doen met de democratische principes van de verfranste Bruggeling. In 1839 laat dit verbrande icoon van de Belgische onafhankelijkheid zich bitter ontvallen: ‘Het is een groot en onherstelbaar ongeluk geweest voor België. Niet dat het bevrijd werd van de Hollandse onderdrukking, maar dat het afgescheurd werd van een groter geheel, een sterke natie die wel degelijk onafhankelijk had kunnen genoemd worden. Nu is dit land gereduceerd tot een nulliteit.’

Daarmee geeft de revolutionair de gevoelens weer van menig observator achteraf. Ook Op de Beeck zelf: ‘Nu, bijna tweehonderd jaar later, vinden we het niet eens zo’n dom idee. Een sterke Belgische-Nederlandse natie, waarom niet?’ De auteur voegt er wel meteen aan toe: ‘Maar toen lag het even anders natuurlijk.’

Onrecht aan Willem I en Van Maanen

Hoe genuanceerd en uitgebreid Op de Beeck omgaat met de Potter, zo gaat hij soms wat uit de bocht als het over koning Willem of zijn rechterhand Cornelis Felix van Maanen gaat. Willem I noemt hij, wat mij betreft correct, een ’tragische vorst’. Oranjehistoricus Jan Kikkert schreef over Willem I: ‘Willem was geen koning die zich gedroeg als een gewoon mens. Willem was een gewoon mens, voor wie het koningschap eerder een beroep dan een roeping was.’

In het Verlies van België wordt Willems beklag aan het adres van het Belgische Monsterverbond van liberalen en katholieken geciteerd: ‘Heeft België heimwee naar het Franse bestuur en de dienstplicht? Was men beter af toen alle overheidsfuncties aan Fransen toebedeeld werden? Toen alles in Parijs werd beslist? En toch deed men toen niet aan petities, spuide men geen gif in de kranten en bewaarde men de rust. Toen had men respect voor de macht…omdat men haar vreesde.’ De auteur, zelf ooit journalist, hamert erop dat het bewind repressief optrad tegen de nochtans volgens de grondwet vrije pers.  Een interessante nuancering van dat strenge beleid zijn cijfers uit die periode. In de jaren 1820 waren er bijna 30 kranten in de Zuidelijke Nederlanden. In het hele koninkrijk ongeveer 60 000 krantenabonnees, één procent van de bevolking. Voor die tijd is dat aanzienlijk, het cijfer is immers vier keer meer dan in Frankrijk toen en zelfs acht keer meer dan in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij waren de meeste kranten in de handen van de oppositie. Dat vermeldt de auteur niet. De strijd voor de persvrijheid werd even vals gespeeld als de strijd ertegen, door de overheid langs juridische weg. Dat men analfabeten petities deed ondertekenen, of om het met de eminente Nederlandse historicus Ernst Kossmann te zeggen: ‘van december 1829 tot februari 1830 maakten meer dan 350 000 mensen, vooral Vlaamse plattelanders, door hun handtekening of – als in duizenden gevallen – door alleen maar een kruisje onder de petities te zetten, duidelijk dat zij voorstanders waren van de vrijheid van een pers die zij niet lazen, van een onderwijs dat zij niet volgden en van een taal die zij niet verstonden.’

Van Maanen was meer dan alleen maar een onderdrukker van de pers. Hij mag toch erkend worden als een belangrijke oorzaak waarom we vandaag een eigen Standaardtaal hanteren waarin we allemaal publiceren: ‘Taalvrijheid in de Vlaamse provincies kan niet toegestaan worden. Zij zou alleen tot de grootste verwarring aanleiding geven, maar allernadeligst zijn voor de Nederlandse staat. Zij zou noch min of noch meer dan de heerschappij van het Frans betekenen’, scheef de minister in 1829. De verdere geschiedenis van België geeft hem gelijk. Het Koninkrijk der Nederlanden was uiteindelijk ook opgericht als een ‘schildwacht op het continent’ tegen Frankrijk en – in de woorden van Jan en Annie Romein – met als doel ‘de francisering van de monden van Schelde, Maas en Rijn’ tegen te gaan.

Een wreed accident

Op de Beeck geeft zelf regelmatig aan dat de hongerige en werkloze massa – aan de basis van de opstand lagen vooral sociaal-economische problemen – voor de kar werd gespannen van Fransgezinde leiders als Alexandre Gendebien en Syvain van de Weyer. Men bood het Belgische presidentschap aan de oude rot van de Franse Revolutie generaal Lafayette aan, en offreerde de troon der Belgen aan de zoon van de Franse Burgerkoning Louis-Philippe, Louis.

Johan Op de Beeck observeert: ‘Er bestond geen “Belgisch volk”. 1830 was het werk van mensen en van klassen met zeer uiteenlopende belangen en wereldvisies, waarvan een aantal het gehaald hebben en andere een snelle begrafenis is bezorgd.’

De man die uiteindelijk koning der Belgen werd, Leopold, scheef 29 jaar na zijn troonsbestijging aan zijn kabinetschef: ‘België heeft geen nationaliteit en, gezien het karakter van zijn inwoners, kan het er ook nooit een hebben. In feite heeft België geen politieke reden van bestaan.’
Jammer dat dit citaat niet in het boek staat.

Een pamflet als epiloog

De epiloog van het boek is op zich een pamflet in de geest van Louis de Potter. Wat mij betreft zijn dit de beste bladzijden van het hele boek en doen zij het werk boven de middelmaat uitstijgen. Blijkbaar schreef Op de Beeck deze dertien pagina’s in de nasleep van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo: ‘Het leek die dag alsof we allemaal waarden hebben die ons uniek, gepriviligeerd en beschaafd maken.’ Hij trekt de Belgische onafhankelijkheid los uit zijn bestofte belgicisme en plaatst het in het daglicht van de liberale grondwet die het aan ons land schonk: ‘We dienen ons echter wel af te vragen of velen van onze medeburgers nog wel enig besef hebben van de betekenis van concepten als vrijheid, vrije meningsuiting en scheiding van kerk en staat. Dit zijn de fundamenten van onze samenleving.’

Hij is ook streng voor wat men deed na 1830 en noteert dat de bevolking niet veel van die liberale grondwet merkte, ‘de vrijheidsbeginselen kwamen algauw onder druk te staan’. Op langere termijn haalde de grondwet – ‘geen vodje papier’, naar Leo Tindemans – het van de oude politieke vormen en gedachten.

‘Het zijn inderdaad teksten die we vanbuiten zouden moeten kennen en in ons hart moeten dragen, ongeacht de toekomstige staatsvorm waarin België, of zijn gewesten zich zullen bevinden.’

Wat mij betreft verdienen die dertien bladzijde een eigen uitgave.

Het verlies van België | Op de Beeck Johan

Hardback | Nederlands | Vaderlandse geschiedenis

1830: koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins [lees verder...]

In prijs opgeheven

Meer berichtjes van Harry De Paepe

De Kast van Clio – De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

audio/video24/06/2022
Grote historische gebeurtenissen gebeuren niet alleen, ze gebeuren altijd ergens, op een bepaalde locatie. De verborgen geschiedenis van Vlaanderen neemt je mee naar enkele van die plaatsen. Plaatsen waar revoluties ontketend zijn, waar bloed is gevloeid, heldendaden zijn verricht, massa’s samenstroomden, [lees verder]

De fascinerende en ondoorgrondelijke Byzantijnen

Recensie Harry De Paepe - 28/04/2022
Wist u dit? In de zesde eeuw gaf men in de graven van Chinese edellieden imitatie-Byzantijnse munten met portretten van niet-bestaande keizers mee. Zo ver reikte het aanzien van het Byzantijnse Rijk. De Byzantijnen – die dat woord zelf nooit gebruikten om zichzelf te beschrijven – zagen zichzelf [lees verder]

De vele levens na de dood en evenveel kaarten

Recensie Harry De Paepe - 27/04/2022
Ergens vanaf de vijfde eeuw ontstond er in het Chinese boeddhisme een legende over Maudgalyayana, een reiziger naar de onderwereld. Hij werd in zijn jeugd ‘Radijs’ genoemd. Wanneer hij toetreedt tot een klooster, ontdekt hij dat zijn overleden moeder Niladhi ergens in het hiernamaals moet boeten [lees verder]

De kast van Clio – in gesprek met Michael Pye

audio/video27/04/2022
‘Wat in Antwerpen gebeurde, droeg bij tot de verandering van de wereld en hoe we daarover denken.’ De slotbedenking van het boek Antwerpen. De gloriejaren van gerenommeerd historicus Michael Pye zal menig hart in de koekenstad sneller doen slaan. Hoewel, de meeste sinjoren zijn hier al zo lang van [lees verder]

De kast van Clio – Gent, een filmstad met een rijk verleden

audio/video24/04/2022
Guy Dupont is archivaris voor de stad Gent. Hij is te gast in de 'Kast van Clio'.

Halverwege de twintigste eeuw beleefde de cinema zijn gouden jaren. Nooit gingen er zo veel mensen naar de film, waren er zo veel bioscopen en werden er zo veel filmaffiches aangeplakt als toen. Dit veranderde [lees verder]

De kast van Clio – De Tempeliers in de Lage Landen

audio/video23/04/2022
Jan Hosten is een kenner van de middeleeuwse orde van de Tempeliers. De auteur is te gast in de 'Kast van Clio'.

De tempelorde werd in 1120 opgericht om de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. De tempelridders waren gevreesde krijgers en ontpopten zich tot grootgrondbezitters en bankiers. [lees verder]

De kast van Clio – Waarom de Fransen zo heel Frans zijn

audio/video22/04/2022
Alain Mouton is onze gast in de 'Kast van Clio'.

'Et alors?' De schampere reactie van wijlen president Mitterand vat volledig waarom de Fransen zo Frans zijn. Mix je ne sais quoi, grandeur, een opmerkelijke relatie tot de eigen taal en vooral ook lossere zeden dan de gemiddelde Europeaan [lees verder]

Het dagelijks leven in het Oude China

Recensie Harry De Paepe - 22/04/2022
In ‘24 uur in het oude China’ presenteert Dr. Yijie Zhuang de verhalen van vierentwintig mensen met uiteenlopende posities en beroepen in de samenleving van de Chinese Han-dynastie. Het westelijke Han-tijdperk is een intrigerende periode in de lange en heel kleurrijke geschiedenis van China. De bevolking [lees verder]

‘De ondergang van Rome’ van Adrian Goldsworthy

BlogHarry De Paepe - 21/04/2022
Adrian Goldsworthy vertelt in ‘De ondergang van Rome’ over de spiraal aan invallen, staatsgrepen, corrupte keizers en sluwe hovelingen die leidden tot de neergang van het eens zo oppermachtige Romeinse Rijk. Een rijk kan er nooit zeker van zijn dat het de suprematie behoudt, alle propaganda ten spijt. [lees verder]

De tegennatuurlijke tuinman

Recensie Harry De Paepe - 09/04/2022
Onlangs verscheen het nieuwe boek Het bewaren waard van de Vlaamse jurist en historicus Frank Judo. Daarin gaat de man al wandelend door 21 misverstanden over het conservatisme. Het is het lezen waard en bovendien uitgebracht in een handig pocketformaat. Je ziet jezelf dit meepakken op een wandeling [lees verder]

Mary Beard en Rome in pocketformaat

BlogHarry De Paepe - 24/03/2022
Rainbow Boeken heeft de traditie om geweldige boeken in een betaalbaar pocketformaat aan te bieden. Dit keer presenteert de uitgeverij 'SPQR' van Mary Beard, een van de bekendste Britse classici. De boeken van de Cambridge professor, samen met haar BBC-documentaires bereiken, een wereldwijd publiek.
[lees verder]

De Kast van Clio – De vlucht van de ‘Kaiser’ naar Nederland

audio/video01/02/2022
Bekijk hier de volledige aflevering over Wilhelm II in Nederland.

Harry praat in 'De kast van Clio' met Ronald Kousbroek (Kasteel Amerongen) en Cornelis van der Bas (Huis Doorn), in de twee laatste verblijfplaatsen van 'der Kaiser' na de Eerste Wereldoorlog. Ze hebben het over zijn vlucht, [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.