De Gideonsbende

Het nieuwe, inmiddels veertiende boek van Thierry Baudet — De Gideonsbende — beoogt, blijkens de ondertitel, ‘Het unieke verhaal van FVD‘ te vertellen, maar ook de ‘ware aard van de tegenstander’. Dat unieke verhaal is inderdaad wel uniek.

Grootste ledenpartij

Vier jaar geleden maakte in Nederland het FVD furore door als grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten naar voren te komen. En daarop volgden vier enorm roerige jaren met afsplitsingen, een mediaoffensief door de traditionele kranten en praatprogramma’s op de televisie. Met als resultaat dat de partij tegenwoordig min of meer getroffen is door een cordon sanitaire.

Toch is FVD Nederlands grootste ledenpartij (61 000 leden), roert de partij zich op sociale media, en trekt elke bijeenkomst die FVD organiseert duizenden mensen. De partij is, tot ergernis van haar vele vijanden, verre van dood. In de peilingen staat de partij al jarenlang op vijf zetels. Op 15 maart 2023, de dag van de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten, weten we meer.

Het boek telt vijf hoofdstukken, telkens afgesloten door een intermezzo, geschreven door een gastschrijver. Die hoofdstukken zijn: I Schijnoppositie en echte oppositie; II De filosofie van de tegenstander; III Houellebecq en Solzjenitsyn; IV De geopolitiek van het globalisme; V Taboes die het systeem beschermen, dit alles afgesloten door een Epiloog.

De meest karakteristieke zin

De meest karakteristieke zin, de zin die het boek in zekere zin samenvat, staat in de Epiloog. Namelijk deze:

‘Als je een grote beschaving te gronde wil richten, dan zou je een lijstje kunnen opstellen met de dingen die je daarvoor zou moeten doen: massale immigratie; onteigening van de boeren zodat de voedselvoorziening in gevaar komt; de energieprijzen tot onbetaalbare hoogten laten stijgen; de geschiedenis herschrijven; gezinnen en familiestructuren stukmaken door lhbt-propaganda en feminisme; moderne kunst en moderne architectuur promoten om de ziel van de mens te verstoren; transnationale verbanden instellen zodat je de democratie stukmaakt; een onwinbare oorlog beginnen tegen een land waar je juist fantastisch mee zou kunnen samenwerken … Eigenlijk moet je zo ongeveer alles doen wat de mensen van het kartel doen met ons land’ (blz. 231).

Volgens Baudet zijn we dus in verval. Decadentie is het sleutelwoord. De natiestaat is ondermijnd door processen die hij aanduidt als ‘globalisme’ en dat betekent dat de natiestaat, niet alleen de Nederlandse, elke dag een beetje wordt afgebroken. Ik loop de punten langs, zoals genoemd in dit citaat.

Massale immigratie

Door de massale immigratie verandert de cultuur van het land. Immigratie is dus niet alleen een kwestie van financiële lasten die niet langer zijn op te brengen. Het probleem is niet alleen een verzorgingsstaat die op de lange termijn niet houdbaar is vanwege de aanspraken die daarop worden gedaan. Massale migratie, in het bijzonder vanuit Noord-Afrika en islamitische landen in andere delen van de wereld, betekent dat de cultuur van Nederland drastisch verandert. En niet ten goede, maar ten kwade. Fataal ten kwade, zelfs.

Onteigening van boeren

Door de onbestaande of verzonnen stikstofproblematiek en het verzonnen probleem van een CO2-uitstoot die te groot zou zijn, moeten boeren worden uitgekocht en onteigend. Daarmee komt weer de voedselvoorziening van het eigen land in gevaar en ontstaat er een afhankelijkheid van andere landen.

Onbetaalbare energieprijzen

De groene gekte brengt met zich mee dat burgers gigantische betalingen moeten doen aan de overheid voor ‘maatregelen’ om het klimaat en het milieu te verbeteren (of beschermen) die niet werken. Die anderen buiten het decadente Europa zullen deze maatregelen ook nooit overnemen. Het klimaat zal dus ook — zelfs als Europa al die peperdure maatregelen zou realiseren — niet significant worden beïnvloed. We zullen met die maatregelen alleen maar onszelf economisch te gronde richten.

Familiestructuren stukgemaakt door lhbt-propaganda

Wat De Gideonsbende onderscheidt van andere politieke programma’s, is een sterke cohesie in de problematiek die het probeert te analyseren. Het is ook in die zin een filosofisch traktaat. Zoals de Ethica van Spinoza of het hoofdwerk van Arthur Schopenhauer. Schopenhauer heeft wel eens gezegd dat je zijn werk Die Welt als Wille und Vorstellung van alle kanten kan benaderen. Je komt altijd bij het hele systeem uit. Dat is bij De Gideonsbende ook zo. Je kan beginnen bij de massa-immigratie en vandaar uit het hele gedachtestelsel ontwikkelen. Maar ook beginnen bij de boeren.

Transnationale verbanden die de democratie stukmaken

In De Gideonsbende wordt de strijd aangebonden met transnationale verbanden. Transnationale organisaties als de Europese Unie hebben de nationale democratieën uitgehold. En dat is niet een onvermijdelijke of begerenswaardige ‘internationalisering’ waardoor we goed met elkaar kunnen ‘samenwerken’, maar een kwaad dat onze nationale soevereiniteit afschaft (en daarmee de beheersing die we over onze eigen toekomst hebben).

Onwinbare oorlog

In De Gideonsbende waarschuwt Baudet, wat hij al vanaf 2016 doet, tegen een verdergaand uiteendrijven van het Westen ten opzichte van Rusland. Sinds 2016 waarschuwde hij voor het associatieverdrag dat de Europese Unie met Oekraïne wilde sluiten. Deze provocatie richting Rusland is niet in het belang van Nederland.

De eis van Poetin dat hij niet de NAVO aan zijn grenzen wil is even redelijk als de eis van Kennedy indertijd dat geen wapens van het Warschaupact zouden worden gestationeerd op Cuba of op Mexico. Hoe kunnen we van Rusland nu verwachten dat men geen bezwaar heeft tegen het oprukken van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland? Omdat de NAVO in onze eigen voorstelling een ‘verdedigingsorganisatie’ is? Dat is nogal kortzichtig. Het Warschaupact was ook een verdedigingsorganisatie in eigen ogen. Hoewel de Nederlandse bevolking in een referendum tégen het associatieverdrag stemde, is dat er toch doorgedrukt door de Nederlandse regering. Op dat moment werd duidelijk dat deze regering niet vóór haar bevolking werkt, maar tégen haar.

Bevrijd van zelfcensuur

Ik vind dit allemaal zeer redelijke punten, maar ik stem dan ook op FVD. Ik ben pensionado, niet meer afhankelijk van wat mijn werkgever vindt en denkt. Dus ik kan me ook veroorloven uit te spreken op welke partij ik stem. Zelfs wanneer dat hier en daar wat zure gezichten om mij heen te zien geeft. Eerlijk gezegd is het wel een bevrijding.

Radicaal — bij de wortel

Wat voegt dit boek toe aan de veertien eerdere boeken die Baudet heeft gepubliceerd? Als ik dat in een paar woorden zou moeten samenvatten is dat zijn analyse van de ‘ware aard van de tegenstander’.

In De Gideonsbende maakt hij volkomen duidelijk waar hij staat. Hij wil, wat hij noemt, ‘systeemkritiek’ leveren, geen beleidskritiek. Dat betekent dat hij het gehele systeem van transnationalisme en verdamping van de natiestaat onder kritiek wil stellen. En dat is een radicale agenda.

‘Radicaal’ — moet ik dat nog vermelden? — niet in de zin van gewelddadig of potentieel gewelddadig, maar radicaal in de zin dat het teruggaat op de wortels van het kwaad. Om de natiestaat met eigen cultuur overeind te houden kan men zich niet beperken tot een beetje minder EU, maar kan het wel eens zijn dat men van het hele idee af moet dat de EU de nationale staten haar wil kan opleggen.

Diskwalificaties

Baudet is ook bereid om fors, zij het constructief, ruzie te maken met het kartel, met de andere partijen, met de media, met de systeemkranten, met de rechterlijke macht, met het Openbaar Ministerie, met de Raad van State, kortom, met het gehele bestel. En ja, dat betekent dat je het hele arsenaal aan diskwalificaties dat de elite voor je in petto heeft, over je heen krijgt: nazisme, fascisme, antisemitisme, xenofobie, islamofobie, wappie, populisme. Maar als je dat eenmaal hebt langs zien trekken dan zie je ook wat het is: een machteloze poging om je het zwijgen op te leggen.

De Gideonsbende — Het unieke verhaal van FVD is verkrijgbaar in onze webwinkel.

De Gideonsbende | Thierry Baudet

Paperback / softback | Nederlands | Non-boeken algemeen

De Gideonsbende vertelt het verhaal van Forum voor Democratie, de enige politieke partij in Nederland – en misschien wel in heel Europa – die fundamentele oppositie voert tegen de ideologie die de Westerse elites in haar greep heeft: het globalisme. Sommige [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Herre Daelemans

De Gideonsbende

Recensie Herre Daelemans - 12/03/2023
Het nieuwe, inmiddels veertiende boek van Thierry Baudet — De Gideonsbende — beoogt, blijkens de ondertitel, ‘Het unieke verhaal van FVD‘ te vertellen, maar ook de ‘ware aard van de tegenstander’. Dat unieke verhaal is inderdaad wel uniek.
Grootste ledenpartij
Vier [lees verder]

Actieve herinneringen aan een gaaf gidsland: journalist neemt Ruttes Nederland onder de loep

Recensie Herre Daelemans - 25/02/2023
Syp Wynia is een Nederlandse journalist, bij het grote publiek voornamelijk bekend van zijn bijdragen aan Elsevier. Hij is tegenwoordig ook redacteur van een prachtige site, Wynia’s Week. Wynia’s Week is gratis te lezen en daarmee een uitstekend alternatief voor de bestaande krantensites. Verder [lees verder]

Wat maakt ons?

Recensie Herre Daelemans - 24/02/2023
In 1990 verscheen De ondergang van Nederland: land der naïeve dwazen, onder het pseudoniem Mohamed Rasoel. Wie de schrijver is van het manifest tegen multiculturalisme, woke-gekkigheid (althans, zo zouden we dat nu noemen), open-grenzenpropaganda en weg-met-ons-mentaliteit, is voorwerp van een nu al [lees verder]

Een Vlaams Huis tegen antiflamingantisme

BlogHerre Daelemans - 15/11/2022
De Vlaamse frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog hadden te maken met een ongezien antiflamingantisme: het zou de Vlaamse beweging enkel sterker maken.
Nieuwe politieke formaties met een voorheen nooit gezien Vlaams-nationaal programma dienden zich aan: de wens van zelfbestuur werd steeds duidelijker [lees verder]
Extra korting Van 20/09/2022 tot 27/09/2022.

Wetstraat Blues

Boek van de week
Het wordt grappig mocht het niet zo tragisch zijn.
‘De kloof met de burger’ is er al zo’n 30 jaar en niemand slaagt erin ze te dichten.

Die kloof lijkt zo stilaan structureel te zijn, een vast onderdeel van onze democratie.
VRT journalist Ivan de Vadder, Wetstraatjournalist, [lees verder]

Bekend bij God

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
Kleinood is zo een van die woorden die zich als vanzelf wegstoppen, gierig als ze zijn op zichzelf. Je vindt ze niet wanneer je naar hen op zoek gaat, ze openbaren zich aan jou als hen dat uitkomt. Zomaar, zo lijkt het.
Dit is een kleinood en ik kwam het als vanzelfsprekend tegen. Natuurlijk.
[lees verder]

Het verborgen verdriet

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
‘Daar beneden ligt het meer, glanzend en stil, omzoomd door berken tot aan de waterkant. En het saunahuisje waar de jongens op zomeravonden met hun vader in zaten, na afloop het water in strompelend over de scherpe stenen. In een rij liepen ze, met hun handen uitgestrekt balancerend, als een crucifix.’
[lees verder]

Niemand is volmaakt. Maar goh, wat schieten we prachtig tekort!

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
De geschiedenis zal ons veroordelen.
(…) Maar hoe zit het dan met God? Ik hapte naar adem. Weet je als mensen het over God hebben … Ik denk, ik weet niet zeker of ze altijd… ik bedoel, God is niet iets waarvan je kunt bewijzen of het wel of niet bestaat. Maar zoals ik het bekijk, hebben [lees verder]

Tot leven gewekt, passioneel en vurig

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
Lauren Groff brengt u naar het jaar 1158. ‘De wereld vertoont de vermoeide sporen van de aflopende vastentijd. ‘ Marie de France, zeventien jaar komt het bos uit. ‘Alleen, te paard, in kil maarts gemiezer. De wind luwt. De bomen suizelen niet meer. Marie voelt het hele landschap toekijken hoe zij [lees verder]

Zelfs de stenen zullen huilen

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022

“er was een tijd dat boeken zo kostbaar waren dat we ze met eerbied behandelden, dat we ze aan onze kinderen beloofden, aan onze geliefden schonken..”
Dit is het op ware feiten gebaseerde levensverhaal van Edmond Charlot, een jongen die als 21-jarige zijn droom weet waar te maken: [lees verder]

De vloek van een familie

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
‘Je moest geheimen laten waar ze hoorden: in het rijk van het zwijgen. Vooral de waarheid over ‘De Gebeurtenis’ mocht niemand te weten komen, te gevaarlijk, het toneel van het voorval was immers nog altijd het diepste zuiden van Italië, het kon tot wraakacties leiden, erover schrijven was ronduit [lees verder]

Een onverbiddellijk rapport

Recensie Herre Daelemans - 18/05/2022
Generatiekloof.
Hoe volwassenen door kinderen pijnlijk raak geportretteerd worden.
‘Onze ouders, die zogenaamd gezaghebbende figuren .. ze dronken graag: dat was hun hobby of misschien een vorm van eredienst. Wijn en bier en whisky en gin. Ook tequila, rum en wodka. Midden op de dag noemden [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.