De Eerste Wereldoorlog is nooit geëindigd

Voor dit boek Veenbrand. De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef schreven zeventien Nederlandse en Vlaamse auteurs, ieder binnen zijn specialiteit, goed leesbare syntheses over de noodlottige gevolgen van de Eerste Wereldoorlog tot vandaag de dag. Geen zoveelste histoire-bataille, wees gerust, het militaire verloop van de Eerste Wereldoorlog staat niet centraal.

Wel in het middelpunt staat ‘de verbijstering over hoe de massale vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft kunnen plaatsvinden en hoe de mensheid dit heeft kunnen laten gebeuren’, zoals Henk van der Linden in zijn inleiding zucht. Hij is eindredacteur van de 40-delige De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918 en een van dé kenners van het onderwerp.

Het resultaat is een kanjer van meer dan 500 blz. die als geen tweede boek dat ik ken tegelijk een zeer algemeen en toch in detail uitgewerkt beeld geeft van wat die eerste wereldbrand eigenlijk is geweest. Dit werk samenvatten is eenvoudigweg onmogelijk. Beter lijkt het me met u de inhoud door te nemen.

De illusie van een definitieve vrede

De oorlog om alle oorlogen te beëindigen, de titel die Jack Batten in 2009 aan zijn succesboek gaf, leidde tot een vrede die geen vrede was, stelt Hans Dona in zijn magistrale openingsbijdrage van Veenbrand. Opmerkelijk is hoe na 1918 sommige volkeren hun autonomie krijgen, conform het 14-puntenplan van de Amerikaanse president Woodrow Wilson, maar andere weer niet. Veelal focust men daarbij op het Verdrag van Versailles (28 juni 1919) waarbij het vooral ging over het bestraffen van Duitsland en de oprichting van de Volkerenbond, voorloper van de Verenigde Naties (VN). In de marge regelde dit verdrag de totstandkoming van een aantal nieuwe staten in Midden- en Oost-Europa.

Daarnaast kwamen echter nog een aantal andere verdragen tot stand met vergaande gevolgen. Zo was er het verdrag van Neuilly (27 november 1919) dat Bulgarije deed boeten door belangrijke gebiedsafstand aan Roemenië en Griekenland. Het Verdrag van Trianon (4 juni 1920) beroofde Hongarije van twee derde van zijn grondgebied.

Verder regelde het Verdrag van Saint-Germain (10 september 1919) de liquidatie van het oude Habsburgse Rijk. Het werd gereduceerd tot een kleine Duitstalige republiek, Oostenrijk, en een aantal nieuwe staten, waarvan men de ongelukkige geschiedenis kent: zo het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, vanaf 1929 tot 1941 het Koninkrijk Joegoslavië, nog later de Republiek met die naam, tot het vanaf 1992 uiteenviel in een aantal kleinere staten. Die bloedige burgeroorlogen liggen nog vers in ieders geheugen. Daarnaast Tsjecho-Slowakije, ook geen blijver (tot 1992). Zuid-Tirol wordt cadeau gedaan aan Italië, Galicië aan de nieuwe staat Polen, Boekovina aan Roemenië, enz.

Het Verdrag van Sèvres (10 augustus 1920) ‘regelde’ de situatie in het Midden-Oosten zo verschrikkelijk slecht dat we nu, precies honderd jaar later, nog altijd met een permanent oorlogsgebied zitten aan de grens van Europa. De Arabieren kregen de hun beloofde autonomie helemaal niet. Aan de Koerden werd zelfbestuur en het vooruitzicht op een eigen nationale staat beloofd, maar bij het volgende en laatste traktaat, het Verdrag van Lausanne (24 juli 1923), wordt die belofte prompt weer ingetrokken om de Turken te behagen – die nochtans aan de Duitse kant stonden in de Eerste Wereldoorlog. ‘Een vrede die geen vrede was’, inderdaad.

Wat is nationalisme?

Het wereldconflict zat er aan te komen, schrijft Marcel Nonhebel, en hij confronteert ons in een volgende bijdrage met ‘het onbegrip van de leiders voor en in de Grote Oorlog’. Hij illustreert dit treffend met een aantal voorbeelden van beleid tegen het belang van de bevolking in, zoals de aanval op België en de moordende Slag aan de Marne. Hij herinnert eraan dat soldaten van beide zijden eind juli 1914 de oorlog waren gegaan met de belofte van een korte oorlog: ‘Met de kerst weer thuis!’ Quod non.

‘Annexeren loont niet’, stelt Jos van Raan in zijn bijdrage. Vroeg of laat worden annexaties toch weer ongedaan gemaakt. Dikwijls na nieuwe conflicten en nog meer slachtoffers. Dat is juist, maar de auteur gooit wat makkelijk ‘skinheads, ultranationalisten, neonazi’s en hooligans’ op één hoop.

Een kritiek die voor het hele boek geldt is dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met het begrip nationalisme. Die term wordt wisselend gebruikt om enerzijds de wil van een volk aan te duiden om zichzelf te blijven, in een organisch gegroeid etnisch, cultureel en historisch verband. Zeg maar, het streven naar zelfbestuur in een eigen staat. En anderzijds, totaal daaraan tegengesteld, de drang naar gebiedsuitbreiding van sommige staten, inclusief de overheersing van andere volkeren en door de staat aan alle minderheden met dwang opgelegde taal en cultuur: het jakobinisme.

Interessant is het relaas dat de auteur geeft van de Nederlandse annexaties na 1945. Het ging in wezen over twee Duitse dorpen, Elten en Selfkant, en een tiental kleinere gebieden. Nederland heeft die in 1963 spontaan weer teruggeven aan Duitsland. De inwoners kregen daarbij het recht op nog 14 jaar AOW, zeg maar Nederlandse pensioenen. Wat een verschil met België dat zich nooit heeft verontschuldigd voor de wederrechtelijke annexatie, van Eupen-Malmedy, laat staan ze ongedaan gemaakt…

Wie begon met het gebruik van gas?

Eric Wils beschrijft de lange weg naar een verbod op chemische wapens. Hier missen we wat precisie. De eerste inzet van chemische wapens was niet het werk van de Duitsers, maar van de Fransen die in augustus 1914 xylylbromide als wapen aanwendden. De Duitsers gebruikten datzelfde gas einde januari 1915 tegen de Russische troepen. Het beruchte chloorgas werd in 1915 ingezet, op 22 april door de Duitsers bij Ieper en op 25 september door de Engelsen bij Loos in Frankrijk.

De Britse verontwaardiging over het gebruik van gas was pure propaganda. Wils citeert uit de aanbevelingen van de legerleiding die in 1920 door de Britse regering werden aangenomen: …that gas is a legitimate weapon in war, the Committee have no shadow of doubt…

Edwin Ruys schetst het ontstaan van de Nederlandse inlichtingendiensten die lange tijd uit één man bestonden. Tom van Hooff brengt ons het fantastische verhaal van de Franse sergeant Claude Fournier, gesneuveld in 1915, waarvan het stoffelijke overschot werd teruggevonden en met inzet van de nieuwste wetenschappelijke middelen geïdentificeerd in… 2016. Een ‘onbekende soldaat’ minder.

Herdenken, waar en waarom?

Dat vraagt de Vlaamse auteur Johan van Duyse zich af. Per land is de invulling van dat herdenken erg verschillend. Oorlogsmonumenten werden in Frankrijk een ware industrie. Tussen 1920 en 1925 werden er 36 000 ingehuldigd. Dat is 16 per dag… De meeste Franse oorlogsmonumenten staan in het teken van overwinning en rancune. Uitzonderingen zijn het oorlogsmonument in Straatsburg waarmee Franse én Duitse soldaten samen worden herdacht. Of dat in het Normandische Equeurdreville met een treurende moeder en weeskinderen en de opstandige tekst ‘Que maudite soit la guerre’.

In andere landen is er van oudsher meer ingetogenheid mee gemoeid, herinneren en betreuren. Hij verwijst onder meer naar het ‘Nooit meer oorlog’ op de IJzertoren in Diksmuide en het monument in Zedelgem waarop we de existentiële vraag kunnen lezen: ‘Welk nut ligt er in het storten van ons bloed?’

De jongeren en het onderwijs

Van de cultuurhistorica Inge Vollaard leren we dat bij Nederlandse leerlingen in het middelbaar onderwijs 21% niet weet wanneer de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden en 75% geen idee heeft welke personen een belangrijke rol in die oorlog hebben gespeeld. ‘Verder hebben ze geen enkele binding met de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingen zoals de Last Post onder de Menenpoort, zagen zij meer als een attractie voor toeristen dan als een echte herdenking van de slachtoffers. Zij zelf gaven dan ook aan dat zij deze herdenkingen niet in stand willen houden. Dit standpunt van de jongeren leidt op termijn tot het verdwijnen van het erfgoed van de eerste wereldoorlog.’

En dat alhoewel er wel degelijk een fascinatie bestaat van de Nederlanders met de Eerste Wereldoorlog, zoals Peter de Leeuw uiteenzet, ondanks het feit dat het land neutraal bleef.

Volkeren opgeofferd door de grote mogendheden

Drie voorbeelden van volkeren die in hun geheel slachtoffers werden van de Eerste Wereldoorlog en nog meer van de vredesverdragen daarna zijn de Polen, de Tsjechen en de Slowaken, wier lot wordt beschreven door de Iepenaar Jeannick Vangansbeke. Perry Pierik zelf, naast uitgever ook historicus, wijdt ons in in de Hongaarse geschiedenis, te beginnen met admiraal Miklós Horthy (1868-1957) die het allemaal overleefde.

Van 1920 tot 1944 was hij regent van Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog had Hongarije niet alleen twee derde van zijn territorium, maar ook driekwart van zijn inwoners verloren. Horthy heeft dat niet kunnen goedmaken, maar bleef een gerespecteerde leider.

Het leven van de Finse maarschalk Carl Gustaf Mannerheim (1867-1951) liep haast parallel met dat van Horthy. Het wordt ons boeiend verhaald door Pieter Jan Verstraete. Mannerheim schipperde al even behendig tussen de Duitsers en de Russen, met maar één doel voor ogen: de Finse onafhankelijkheid. Ook hij overleefde het allemaal en hij werd zelfs president van Finland (1944-1946).

Karel Blanken en Ad van der Logt brengen (ongewild?) een tweeluik: de Duitse wreedheden in augustus 1914, onder meer in Leuven, en de Duitse frontsoldaat in ere hersteld. Dat laatste gebeurde ook voor een belangrijk deel door de naoorlogse Engelse literatuur. Die naoorlog werd niet alleen gekenmerkt door de al genoemde catastrofale vredesverdragen, maar ook door de abdicatie van keizer Wilhelm II die in Nederland in ballingschap ging. Zijn voorbeeld werd gevolgd door alle Duitse vorsten. Een poging tot communistische revolutie werd verijdeld door de sociaaldemocraten en door Duits-nationale vrijkorpsen.

Kwam er ooit een einde aan de Eerste Wereldoorlog?

Het formele einde werd ingeluid door het Verdrag van Versailles en de andere parallelle verdragen. Maar dat kan men nauwelijks een einde noemen, stelt Hans Dona terecht. Was het einde dan 1945, de overgave van Duitsland na een oorlog die nog meer slachtoffers heeft gemaakt, maar duidelijk een tweede deel was van de Grote Oorlog? De val van de Berlijnse muur in 1989 is misschien een goede einddatum, althans voor het Westen, maar ‘wie naar het Midden-Oosten kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de strijd en zijn gevolgen daar eigenlijk nooit zijn opgehouden’.

Als je iets wil begrijpen van Europa’s recente geschiedenis en van vele situaties uit het heden moet je dit prachtige werk lezen.

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Zo word je een oersterke voetballer -7e druk - Thomas D'Havé en Christian Vandenabeele | Christian Vandenabeele en Thomas D'Havé

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Deze herziene editie van Zo word je een oersterke voetballer, uitgegeven in juni 2021, is een geactualiseerde versie met een extra hoofdstuk/bijlage voor vrouwen. De eerste uitgave van dit boek is intussen uitgegroeid tot een bestseller. Het boek werd op www.boeken-top-nl [lees verder...]

Naar de boekpagina

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Ebbe en Olle Het huis van Ebbe en Olle | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Ebbe en Olle zijn twee ondeugende kinderen. Ze spelen de hele dag. Vooral het avontuur lokt hen: kliederen met verf, snel door de gangen hollen ... Ze wonen in een vrolijk huis met veel trappen en nog meer kamers.  Daar wonen ook hun lieve mama en papa en natuurlijk, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Ebbe en Olle Ebbe en Olle bij de elfen | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Vlak voor Ebbe en Olle willen gaan slapen, zien ze lichtjes door het raam van hun slaapkamer. De lampjes worden steeds groter. Ze draaien zich verschrikt om en zien een elfenslee met maar liefst acht witte paarden. Er stapt een elfenman uit de wagen. 'Er is iets [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

7 levens van de sperwer (De) De zoon van Ariane | Patrick Cothias

Hardback | Nederlands | Strips algemeen

De dood van kardinaal Richelieu brengt de monarchie aan het wankelen. Te midden van deze politieke beroering gaat Ariane deze keer op zoek naar haar zoon, de vrucht van een affaire met de koning van Frankrijk zelf... Vergezeld door Beau en zijn vader, Gabriel de [lees verder...]Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

De kleine kapitein | Paul Biegel

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Een van de meest geliefde kinderboeken uit de Nederlandse jeugdliteratuur van meesterverteller Paul Biegel, in een prachtige, geïllustreerde omnibus. "De kleine kapitein" is een van Biegels meest geliefde boeken. Carl Hollander voorzag deze gevierde klassieker [lees verder...]

In stock

Heino de piraat | Marcel Duits

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Genomineerd voor de Hotze de Roos prijs 2023. Hij is slim, klein en helemaal geen piraat. De nieuwsgierige Heino belandt onverwacht op een echte piratenboot. Terugvaren kan niet meer. Het is het begin van een spannende reis vol avontuur op zoek naar de schat [lees verder...]

In stock

De wielerwereld aan je voeten | Dries De Zaeytijd

Paperback / softback | Nederlands | Sportverhalen

Op basis van een uitgebreid archief reconstrueert historicus Dries De Zaeytijd (Koers. Museum van de wielersport, roeselare) het opmerkelijke verhaal van de firma camiel thomas. En cours de route wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de wielersport in eigen [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Sloddervos Sloddervos | Dinand Woesthoff

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. Er is er maar een die [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

Spijkerpoëzie - Marleen Van Leemput | Marleen Van Leemput

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

Spijkerpoëzie In dit boek vormt auteur Marleen Van Leemput levenservaringen om tot inspirerende gedichten. Daarmee wil ze iedereen die het leest meenemen op een ontdekkingsreis van hoop en geluk. [lees verder...]

Naar de boekpagina

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California Dreaming Wie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie? Micky en Dana vormen een ambitieus [lees verder...]Camino Hans Jünger | Jünger Hans

Paperback / softback | Nederlands | Reisverhalen

VOORWOORD Het boek dat jullie nu in jullie handen hebben is een verzameling van verschillende dingen; eerst en hoofdzakelijk de reisverslagen van Hans Jünger, die in de ochtend van zondag 7 juni 2020 vertrok op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en daar, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Topsporters zijn CEO"s | Xavier Verellen

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

HET GEHEIM ACHTER DE GROOTSTE SPORTERS ALLER TIJDENSuperkampioenen zijn een speciaal ras. Niet alleen brandt bij hen permanent het heilige vuur, zijn ze begiftigd met groots talent en hebben ze een ongelooflijk doorzettingsvermogen en weerbaarheid maar [lees verder...]

In stock

De dwergjes van Tuil | Paul Biegel

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

"De dwergjes van Tuil" is een prachtige voorleesverhaal van meesterverteller Paul Biegel - al kun je het natuurlijk ook gewoon lekker zélf lezen. Op de hei wonen dwergjes. En een boel dwergjes ook! Wel honderd bevolken de mooie paarse hei, een heel dwergenvolk. [lees verder...]

In stock

De fietser op de hei | Peter J. van Koppen

Paperback / softback | Nederlands | Algemene sociale wetenschappen

In augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Kort na de vondst van zijn lichaam in een kerstbomenperceel op de hei passeerde een fietser uit Simpelveld. Die fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Fuck de media, red de pers | Guido Van Liefferinge

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

We hebben het nog maar zelden over ‘de pers’. We spreken vooral over ‘de media’. Meestal dan nog over ‘de sociale media’. Sinds de totale overrompeling door Facebook en cie. ligt wat ooit de vierde macht was aan het infuus. Nieuws werd een mediacircus. [lees verder...]

In stock

Noordkaap | Nathalie Pagie

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

IJzingwekkende spanning van Pagie, nu voor maar € 7,99!In het uiterste noorden van Noorwegen vindt in het diepste geheim een wetenschappelijk experiment plaats. Zes ambitieuze wetenschappers laten zich een half jaar lang opsluiten met tien zware criminelen. [lees verder...]

In stock

Een dag uit het leven van... Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel | Sven Massart

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zijn overwinning in de Amstel Gold Race was dé dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Met een glansprestatie in de Amster Gold Race katapulteerde Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019 naar de internationale top van het wielrennen. De jonge Nederlander [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

De Wiskanjers Handleiding | Constant Gobien

Allerlei | Nederlands | Basisschool: exacte vakken en informatica

__De Wiskanjers __Maak van elk kind een kanjer in wiskunde! De methode bestaat uit 7 blokken per leerjaar. Per blok is er een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.Lees hier [lees verder...]

In stock

Het geheim van Sinterklaas | Bart Van Nuffelen

Allerlei | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Prachtig Sinterklaasboek, of je nu wel of niet in Sinterklaas gelooft. Briefroman met brieven van Rik en antwoorden van Sinterklaas. De bijzondere beelden (monotypes) zijn geïnspireerd op foto’s en filmstills. Vanaf 8 jaar. Een ontroerend, warm en ook grappig [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

2 | An Swartenbroekx

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Hoi! Ik heet Pieter-Jan Dubois. Maar iedereen noemt mij ‘Duupje’. Omdat ik altijd het duupje ben. Behalve als ik bij Bonneke ben. Zij kan tenminste wél om mijn grapjes lachen. Ik heb weer keiveel avonturen meegemaakt. Ik heb ‘Zomertje’ [lees verder...]

In stock

Vroom & Dreesmann | Hondelink Philippe

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Het boek "Vroom & Dreesmann" geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en het verhaal achter het warenhuis. Het boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van het warenhuisconcern en benieuwd is naar V&D- weetjes, -feiten en -cijfers [lees verder...]Meer berichtjes van Luc Pauwels

De (on)trouwe luitenant van Joris van Severen

Recensie Luc Pauwels - 23/06/2021
Wat een pen heeft die man! De nieuwe biografie Hoogmoed – Van Verdinaso tot Verzet, die Vincent Stuer schreef van Dinaso-kopstuk, textielondernemer, verzetsman en CVP-politicus Frantz van Dorpe (1906-1990) leest als een boeiende roman, van het begin tot het einde. Klaar voor verfilming, met Bruno [lees verder]

De Dinaso burgemeester van Sint-Niklaas

Recensie Luc Pauwels - 03/06/2021
De succesvolle ondernemer Frantz van Dorpe (1906-1990) was in de jaren 1930 een van de kopstukken van de beweging van Joris van Severen, het Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Tijdens de oorlog stond hij in het verzet tegen de Duitse bezetter. En van 1965 tot 1976 was hij CVP-burgemeester [lees verder]

‘Opgelet, morgen valt Hitler binnen!’

Recensie Luc Pauwels - 07/03/2021
Generaal Hans Oster, die een leidende rol speelde in het verzet tegen Hitler, was geen hulpje, maar iemand uit de leiding van de Abwehr, de Duitse contraspionagedienst. In feite fungeerde hij als belangrijkste vertrouweling van admiraal Wilhelm Canaris, de chef van de Abwehr. Zijn laatste rang was die [lees verder]

‘Tegen het liberalisme’

Recensie Luc Pauwels - 27/09/2020
De samenleving is geen markt, stelt de Franse filosoof Alain de Benoist. Hij veroordeelt het liberalisme, met de nodige nuances en degelijk onderbouwd.
Als men over liberalisme praat, raakt men in woorden verstrikt. Vandaar dat De Benoist al op blz. 1 preciseert: ‘Indien men onder “liberaal” [lees verder]

Hegel voor mensen van tegenwoordig

Recensie Luc Pauwels - 03/09/2020
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) werd in hetzelfde jaar geboren als Beethoven. Hij mag dan de ‘Beethoven van de filosofie’ zijn – niemand kan om hem heen – toch is hij niet allemans lieveling, ook niet onder de filosofen. Mijn eerste goeroe in de filosofie, de gerespecteerde [lees verder]

De Eerste Wereldoorlog is nooit geëindigd

Recensie Luc Pauwels - 30/08/2020
Voor dit boek Veenbrand. De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef schreven zeventien Nederlandse en Vlaamse auteurs, ieder binnen zijn specialiteit, goed leesbare syntheses over de noodlottige gevolgen van de Eerste Wereldoorlog tot vandaag de dag. Geen zoveelste histoire-bataille, wees gerust, het militaire [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.