Botsing tussen een burgemeester en een imam

Alleen al hierom moet ‘Botsen de Beschavingen? geprezen worden: dat twee mensen, een politicus en een imam, die zeker niet over alles eens zijn, bereid gevonden waren om vier dagen lang een discussie te voeren. 15 uren hebben Bart De Wever en Khalid Benhaddou met elkaar gepraat over heel veel maatschappelijke onderwerpen. Dat gebeurde met moderatie van Liesbeth Imbo, in het prachtige kader van de Hofkamer in het Antwerpse herenhuis Den Wolsack. Bij het boek horen ook 23 ‘vodcasts’ die een inkijk bieden in de lange gesprekken tussen beide heren en die minstens zo interessant als de lectuur van hun debatten.

De titel van het boek alludeert op het werk van Samuel Huntington uit 1997, Botsende Beschavingen die een conflict met een agressieve Islam onvermijdelijk achtte. Dat was meteen een duidelijk en polemisch antwoord op Fukuyama’s ‘Einde van de Geschiedenis’ die na de afloop van de koude oorlog een periode van vrede voorspelde in een door Amerika gedomineerde wereld.

These en antithese

De Wever aanvaardde de uitnodiging om in debat te gaan met Benhaddou omdat hij blijft geloven in een tegen
sprekelijk debat, waarin een these en een antithese tot een synthese leiden. Benhaddou van zijn kant gelooft dat polarisatie nodig is om ideeën te laten evolueren, maar vreest dat de algoritmes op de sociale media ervoor zorgen dat iedereen zichzelf opsluit in zijn eigen echokamer van het grote gelijk en niet meer naar afwijkende argumenten en andere meningen luistert.

eerder botsingen door onwetendheid

Hij wil een ‘overkoepelend verhaal’ vinden, omdat hij gelooft dat de grote groep ‘zwijgers’ het verschil kan maken, als ze zich niet laten leiden door de ‘pushers’. Hij sluit aan bij de stelling van Edward Said dat er vandaag geen conflict is tussen beschavingen, maar eerder botsingen door onwetendheid.

Zelfafwijzing

Bart De Wever verklaart het onbehagen bij een groot deel van de bevolking door de globalisering, die de wereld zoals we die vroeger kenden, grondig verandert. De klimaatcrisis zorgt er volgens hem voor dat jongeren niet meer geloven in het heil van wetenschappelijke vooruitgang en economische groei en er een ‘dystopisch’ wereldbeeld op nahouden.
Daaraan koppelt de Antwerpse burgemeester zijn gekende stellingen over de noodzaak van een positieve identiteit.
De linkerzijde heeft ons met een ‘zelfafwijzing’ opgezadeld die het Westen schuldig verklaart

De linkerzijde heeft ons met een ‘zelfafwijzing’ opgezadeld die het Westen schuldig verklaart aan zowat alles dat verkeerd is gelopen in het verleden. De West-Europese identiteit wordt gecriminaliseerd, waardoor de ‘samen-leving’ in groepen van minderheden versplintert die systematisch als slachtoffer worden afgeschilderd. Door die ‘deconstructie’ komt volgens De Wever de gemeenschap van de ‘res publica’ in gevaar.

Islam

Het meest heikele thema van dit debatboek draait uiteraard om de Islam. De Wever heeft soms het gevoel dat hij in gesprekken met moslims over de gelijkheid tussen man en vrouw of homoseksualiteit terug in de tijd wordt geslingerd naar de Vlaams vijftiger jaren toen het conservatieve katholicisme domineerde.

naar een ‘Europese Islam’

Maar dat belet hem niet om te stellen dat er een oplossing moet worden gezocht in dialoog met de Islam en niet ertegen. Iman Benhaddou zegt dat er gestreefd moet worden naar een ‘Europese Islam’. De Wever gelooft dat die enkel kan functioneren als er een gemeenschap wordt opgebouwd gedragen door mensen die een weliswaar veellagige identiteit delen.

Halal

Men kan het met de ideeën van de Wever eens zijn of niet, ze hebben in ieder geval het voordeel van de duidelijkheid. Dat is niet altijd het geval met Benhaddou, die soms aarzelt om zich ondubbelzinnig uit te spreken over problemen binnen zijn religieuze gemeenschap, zoals het onverdoofd slachten. Hij vertrekt ook vaak van sterk ideologische premissen, die door de moderator in vraag zouden kunnen gesteld zijn, zoals wanneer hij stelt dat de leegte na de ‘dood’ van God niet is opgevuld.

de term ‘halal’ die door islamisten al jaren wordt misbruikt

Hier zou een aanvullende vraag gepast geweest zijn, of het dan vroeger zoveel beter was, als de religie onze samenleving domineerde. Hadden mensen dan minder een gevoel van leegte in een tijd dat gescheiden koppels de communie werd geweigerd en homo’s tot een leven in de kast veroordeeld werden? Het zou ook nuttig geweest zijn om zijn mening te kennen over het misbruik van de term ‘halal’ die in de Koran op een zeer genuanceerde manier wordt gebruikt, maar door islamisten al jaren wordt misbruikt zoals de Franse specialiste Florence Bergeaud Blackler aantoonde in haar baanbrekend werk ‘Le marché halal ou l’invention d’une tradition’ .

Hoofddoek

In de pagina’s over de hoofddoek geeft Benhaddou toe dat die op het vlak van de emancipatie een andere rol speelt in moslimlanden en hier. Vrouwen die in islamistische landen hun hoofddoek afzetten doen dit als een uiting van zelfbeschikking, terwijl moslima’s in ons land de hoofdbedekking net zien als een teken van hun emancipatie.

het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de Islam

Bart De Wever laat niet na om Benhaddou te wijzen op het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de Islam, waar van vrouwen wel maar van mannen niet verwacht wordt zich te sluieren. Benhaddou komt in dit verband niet verder dan een verwijzing naar teksten in de Koran die voor interpretatie vatbaar zijn. Dat het in andere godsdiensten ook niet beter is gesteld met de positie van de vrouw, mag geen reden zijn om zich hierover niet duidelijk uit te spreken.

Samuel Patty

De lezer voelt dat de intelligente Benhaddou een voorzichtig man is die zich behoedt om de criticasters in zijn gemeenschap niet al te veel te provoceren. Toch doet hij een paar interessante uitspraken over de noodzaak om de Islam te hervormen, door af te stappen van een te letterlijke interpretatie van de teksten. Als Bart De Wever laat opmerken dat de reacties nogal bescheiden waren bij de Franse moslims na de onthoofding van de leraar Samuel Paty, stelt Benhaddou dat het een grote fout is om niet toe te geven dat het terrorisme van islamisten wel degelijk alles te maken heeft met de Islam.

dat de houding over homoseksualiteit binnen de Islam uiterst gevoelig blijft

Hij beseft ook het gevaar van het glorificeren van het martelaarschap, waarbij de zelfopoffering van een terrorist hem absolutie van zijn zonden oplevert. Benhaddou geeft ook toe dat de houding over homoseksualiteit binnen de Islam uiterst gevoelig blijft. Het strekt hem tot eer dat hij zegt dat ook hij het daar moeilijk mee had, maar dat hij door gesprekken met homo’s tot een tolerant inzicht is gekomen.

In de laatste hoofdstukken over identiteit, wokeness en sociale media is minder controverse. De Wever en Benhaddou houden er in grote lijnen eenzelfde menig op na. De lengte van de gesprekken laat ze in ieder geval toe hun ideeën duidelijk uiteen te zetten, beter dan in het format van een kranteninterview of een passage in een talkshow. ‘Botsen de Beschavingen’ verdient navolging. Wie zijn de volgende gasten van Liesbeth Imbo?

Luckas vander Taelen

 

Botsen de beschavingen? | Bart De Wever

Hardback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Herre Daelemans

Een Vlaams Huis tegen antiflamingantisme

BlogHerre Daelemans - 15/11/2022
De Vlaamse frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog hadden te maken met een ongezien antiflamingantisme: het zou de Vlaamse beweging enkel sterker maken.
Nieuwe politieke formaties met een voorheen nooit gezien Vlaams-nationaal programma dienden zich aan: de wens van zelfbestuur werd steeds duidelijker [lees verder]
Extra korting Van 20/09/2022 tot 27/09/2022.

Wetstraat Blues

Boek van de week
Het wordt grappig mocht het niet zo tragisch zijn.
‘De kloof met de burger’ is er al zo’n 30 jaar en niemand slaagt erin ze te dichten.

Die kloof lijkt zo stilaan structureel te zijn, een vast onderdeel van onze democratie.
VRT journalist Ivan de Vadder, Wetstraatjournalist, [lees verder]

Bekend bij God

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
Kleinood is zo een van die woorden die zich als vanzelf wegstoppen, gierig als ze zijn op zichzelf. Je vindt ze niet wanneer je naar hen op zoek gaat, ze openbaren zich aan jou als hen dat uitkomt. Zomaar, zo lijkt het.
Dit is een kleinood en ik kwam het als vanzelfsprekend tegen. Natuurlijk.
[lees verder]

Het verborgen verdriet

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
‘Daar beneden ligt het meer, glanzend en stil, omzoomd door berken tot aan de waterkant. En het saunahuisje waar de jongens op zomeravonden met hun vader in zaten, na afloop het water in strompelend over de scherpe stenen. In een rij liepen ze, met hun handen uitgestrekt balancerend, als een crucifix.’
[lees verder]

Niemand is volmaakt. Maar goh, wat schieten we prachtig tekort!

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
De geschiedenis zal ons veroordelen.
(…) Maar hoe zit het dan met God? Ik hapte naar adem. Weet je als mensen het over God hebben … Ik denk, ik weet niet zeker of ze altijd… ik bedoel, God is niet iets waarvan je kunt bewijzen of het wel of niet bestaat. Maar zoals ik het bekijk, hebben [lees verder]

Tot leven gewekt, passioneel en vurig

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
Lauren Groff brengt u naar het jaar 1158. ‘De wereld vertoont de vermoeide sporen van de aflopende vastentijd. ‘ Marie de France, zeventien jaar komt het bos uit. ‘Alleen, te paard, in kil maarts gemiezer. De wind luwt. De bomen suizelen niet meer. Marie voelt het hele landschap toekijken hoe zij [lees verder]

Zelfs de stenen zullen huilen

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022

“er was een tijd dat boeken zo kostbaar waren dat we ze met eerbied behandelden, dat we ze aan onze kinderen beloofden, aan onze geliefden schonken..”
Dit is het op ware feiten gebaseerde levensverhaal van Edmond Charlot, een jongen die als 21-jarige zijn droom weet waar te maken: [lees verder]

De vloek van een familie

Recensie Herre Daelemans - 19/05/2022
‘Je moest geheimen laten waar ze hoorden: in het rijk van het zwijgen. Vooral de waarheid over ‘De Gebeurtenis’ mocht niemand te weten komen, te gevaarlijk, het toneel van het voorval was immers nog altijd het diepste zuiden van Italië, het kon tot wraakacties leiden, erover schrijven was ronduit [lees verder]

Een onverbiddellijk rapport

Recensie Herre Daelemans - 18/05/2022
Generatiekloof.
Hoe volwassenen door kinderen pijnlijk raak geportretteerd worden.
‘Onze ouders, die zogenaamd gezaghebbende figuren .. ze dronken graag: dat was hun hobby of misschien een vorm van eredienst. Wijn en bier en whisky en gin. Ook tequila, rum en wodka. Midden op de dag noemden [lees verder]

Warmte in de poolcirkel

Recensie Herre Daelemans - 18/05/2022
‘Alles lijkt hier door anderen op maat gemaakt, op mensenmaat, waardoor je eigenlijk geen idee meer lijkt te hebben hoe de echte wereld er ook alweer uitziet.’ Ruimte? Vanaf mijn balkon kijk ik uit op een lapje grond waar ze tweehonderd nieuwe woningen inplanten.
Maar in de natuur van Noorwegen [lees verder]

Een schreeuw tegen de schaamteloosheid

Recensie Herre Daelemans - 18/05/2022
‘De ziekte ontmenselijkt en maakt van die vrouwen marionetten, ten prooi aan groteske symptomen, willoze poppen in de handen van de artsen, die hen betasten en onderzoeken onder iedere huidplooi. Het zijn niet langer echtgenotes, moeders of jonge meisjes, het zijn geen vrouwen naar wie je kijkt of [lees verder]

Het boek van de hoop

Recensie Herre Daelemans - 18/05/2022
‘Het was een adembenemend mooi gebouw, dat viel niet te ontkennen, en toch voelde Nori ondanks deze schoonheid bij de aanblik ervan haar maag verkrampen. ‘

Het is een Japans gezegde: er zijn 50 woorden voor regen, omdat het zoveel regent.
Een geschikte metafoor, dacht auteur Asha [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.