Botsing tussen een burgemeester en een imam

Alleen al hierom moet ‘Botsen de Beschavingen? geprezen worden: dat twee mensen, een politicus en een imam, die zeker niet over alles eens zijn, bereid gevonden waren om vier dagen lang een discussie te voeren. 15 uren hebben Bart De Wever en Khalid Benhaddou met elkaar gepraat over heel veel maatschappelijke onderwerpen. Dat gebeurde met moderatie van Liesbeth Imbo, in het prachtige kader van de Hofkamer in het Antwerpse herenhuis Den Wolsack. Bij het boek horen ook 23 ‘vodcasts’ die een inkijk bieden in de lange gesprekken tussen beide heren en die minstens zo interessant als de lectuur van hun debatten.

De titel van het boek alludeert op het werk van Samuel Huntington uit 1997, Botsende Beschavingen die een conflict met een agressieve Islam onvermijdelijk achtte. Dat was meteen een duidelijk en polemisch antwoord op Fukuyama’s ‘Einde van de Geschiedenis’ die na de afloop van de koude oorlog een periode van vrede voorspelde in een door Amerika gedomineerde wereld.

These en antithese

De Wever aanvaardde de uitnodiging om in debat te gaan met Benhaddou omdat hij blijft geloven in een tegensprekelijk debat, waarin een these en een antithese tot een synthese leiden. Benhaddou van zijn kant gelooft dat polarisatie nodig is om ideeën te laten evolueren, maar vreest dat de algoritmes op de sociale media ervoor zorgen dat iedereen zichzelf opsluit in zijn eigen echokamer van het grote gelijk en niet meer naar afwijkende argumenten en andere meningen luistert.

Hij wil een ‘overkoepelend verhaal’ vinden, omdat hij gelooft dat de grote groep ‘zwijgers’ het verschil kan maken, als ze zich niet laten leiden door de ‘pushers’. Hij sluit aan bij de stelling van Edward Said dat er vandaag geen conflict is tussen beschavingen, maar eerder botsingen door onwetendheid.

Zelfafwijzing

Bart De Wever verklaart het onbehagen bij een groot deel van de bevolking door de globalisering, die de wereld zoals we die vroeger kenden, grondig verandert. De klimaatcrisis zorgt er volgens hem voor dat jongeren niet meer geloven in het heil van wetenschappelijke vooruitgang en economische groei en er een ‘dystopisch’ wereldbeeld op nahouden.

Daaraan koppelt de Antwerpse burgemeester zijn gekende stellingen over de noodzaak van een positieve identiteit. De linkerzijde heeft ons met een ‘zelfafwijzing’ opgezadeld die het Westen schuldig verklaart aan zowat alles dat verkeerd is gelopen in het verleden. De West-Europese identiteit wordt gecriminaliseerd, waardoor de ‘samen-leving’ in groepen van minderheden versplintert die systematisch als slachtoffer worden afgeschilderd. Door die ‘deconstructie’ komt volgens De Wever de gemeenschap van de ‘res publica’ in gevaar.

Islam

Het meest heikele thema van dit debatboek draait uiteraard om de Islam. De Wever heeft soms het gevoel dat hij in gesprekken met moslims over de gelijkheid tussen man en vrouw of homoseksualiteit terug in de tijd wordt geslingerd naar de Vlaams vijftiger jaren toen het conservatieve katholicisme domineerde.

Maar dat belet hem niet om te stellen dat er een oplossing moet worden gezocht in dialoog met de Islam en niet ertegen. Iman Benhaddou zegt dat er gestreefd moet worden naar een ‘Europese Islam’. De Wever gelooft dat die enkel kan functioneren als er een gemeenschap wordt opgebouwd gedragen door mensen die een weliswaar veellagige identiteit delen.

Halal

Men kan het met de ideeën van de Wever eens zijn of niet, ze hebben in ieder geval het voordeel van de duidelijkheid. Dat is niet altijd het geval met Benhaddou, die soms aarzelt om zich ondubbelzinnig uit te spreken over problemen binnen zijn religieuze gemeenschap, zoals het onverdoofd slachten. Hij vertrekt ook vaak van sterk ideologische premissen, die door de moderator in vraag zouden kunnen gesteld zijn, zoals wanneer hij stelt dat de leegte na de ‘dood’ van God niet is opgevuld.

Hier zou een aanvullende vraag gepast geweest zijn, of het dan vroeger zoveel beter was, als de religie onze samenleving domineerde. Hadden mensen dan minder een gevoel van leegte in een tijd dat gescheiden koppels de communie werd geweigerd en homo’s tot een leven in de kast veroordeeld werden? Het zou ook nuttig geweest zijn om zijn mening te kennen over het misbruik van de term ‘halal’ die in de Koran op een zeer genuanceerde manier wordt gebruikt, maar door islamisten al jaren wordt misbruikt zoals de Franse specialiste Florence Bergeaud Blackler aantoonde in haar baanbrekend werk ‘Le marché halal ou l’invention d’une tradition’ .

Hoofddoek

In de pagina’s over de hoofddoek geeft Benhaddou toe dat die op het vlak van de emancipatie een andere rol speelt in moslimlanden en hier. Vrouwen die in islamistische landen hun hoofddoek afzetten doen dit als een uiting van zelfbeschikking, terwijl moslima’s in ons land de hoofdbedekking net zien als een teken van hun emancipatie.

Bart De Wever laat niet na om Benhaddou te wijzen op het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de Islam, waar van vrouwen wel maar van mannen niet verwacht wordt zich te sluieren. Benhaddou komt in dit verband niet verder dan een verwijzing naar teksten in de Koran die voor interpretatie vatbaar zijn. Dat het in andere godsdiensten ook niet beter is gesteld met de positie van de vrouw, mag geen reden zijn om zich hierover niet duidelijk uit te spreken.

Samuel Patty

De lezer voelt dat de intelligente Benhaddou een voorzichtig man is die zich behoedt om de criticasters in zijn gemeenschap niet al te veel te provoceren. Toch doet hij een paar interessante uitspraken over de noodzaak om de Islam te hervormen, door af te stappen van een te letterlijke interpretatie van de teksten. Als Bart De Wever laat opmerken dat de reacties nogal bescheiden waren bij de Franse moslims na de onthoofding van de leraar Samuel Paty, stelt Benhaddou dat het een grote fout is om niet toe te geven dat het terrorisme van islamisten wel degelijk alles te maken heeft met de Islam.

Hij beseft ook het gevaar van het glorificeren van het martelaarschap, waarbij de zelfopoffering van een terrorist hem absolutie van zijn zonden oplevert. Benhaddou geeft ook toe dat de houding over homoseksualiteit binnen de Islam uiterst gevoelig blijft. Het strekt hem tot eer dat hij zegt dat ook hij het daar moeilijk mee had, maar dat hij door gesprekken met homo’s tot een tolerant inzicht is gekomen.

In de laatste hoofdstukken over identiteit, wokeness en sociale media is minder controverse. De Wever en Benhaddou houden er in grote lijnen eenzelfde menig op na. De lengte van de gesprekken laat ze in ieder geval toe hun ideeën duidelijk uiteen te zetten, beter dan in het format van een kranteninterview of een passage in een talkshow. ‘Botsen de Beschavingen’ verdient navolging. Wie zijn de volgende gasten van Liesbeth Imbo?

Botsen de beschavingen?  is verkrijgbaar in  onze online boekhandel – tijdelijk met gratis verzending.

 

Botsen de beschavingen? | Bart De Wever

Hardback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Luckas Vander Taelen

Hoe de islamitische hoofddoek het Belgische compromis in gevaar brengt

Recensie Luckas Vander Taelen - 29/09/2022
In Iran woedt een ware bevrijdingsoorlog tegen het theocratische islamistische regime, na de dood van een jong meisje dat volgens de kledingpolitie haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. In een nooit geziene uitbarsting van publieke verontwaardiging trokken duizenden vrouwen de straat op en verbrandden [lees verder]

Brussel als blauwdruk?

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/08/2022
Het kan helaas niet altijd gezegd worden van elke minister, maar wel van Sven Gatz: als Brussels minister van onder andere Meertaligheid, weet hij waarover hij spreekt. Hij komt als geboren en getogen Brusselaar uit een familie, waarin de twee landstalen werden gesproken. Zelf volgde hij als jurist een [lees verder]

Op zoek naar golfbrekers in een zee van drek

Recensie Luckas Vander Taelen - 09/08/2022
Op mijn moeders rommelige zolder staat nog altijd, onder een beschermende stoffen doek, het Philips-televisietoestel uit mijn jeugd, in de verre jaren zestig. Dat was zowat het meest prestigieuze object waarnaar heel onze woonkamer was gericht. In zowat elke huis stond een identiek exemplaar en iedereen [lees verder]

Flik in hellhole Molenbeek

Recensie Luckas Vander Taelen - 08/08/2022
De Ecolo-jongeren organiseerden op hun jeugdkampen ooit een spelletje waarbij het erop aankwam om een politieagent op de kop te slaan. Ze verspreidden ook stickers waarop de politie ondubbelzinnig van moord werd beschuldigd. Dat is de sfeer onder vele jonge Brusselaars die agenten niet meer zien als [lees verder]

Hitler als fotomodel

Recensie Luckas Vander Taelen - 06/08/2022
Het is allerminst verbazend dat Adolf Hitler als spreekwoordelijk monster, verantwoordelijk voor de dood van miljoenen, het onderwerp is geweest van honderden biografieën en duizenden boeken. Die stroom aan publicaties zal ondanks de voortschrijdende tijd waarschijnlijk nooit ophouden, want de afkeer [lees verder]

Hoe Donald Muylle de weg wijst naar een betere wereld

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/06/2022
Kris Peeters denkt dat er binnen een aantal jaren een boek zal verschijnen met als titel ‘de Waanzinnige 21st eeuw’, naar analogie met het klassieke historisch werk van Barbara Tuchman over de 14de eeuw. De eerste decennia van onze eeuw lijken een onstuitbare roetsjbaan van onverwachte gebeurtenissen, [lees verder]

Lachen met wokers en complotdenkers

Recensie Luckas Vander Taelen - 01/06/2022
‘De Vrouw met de gouden arm‘ van Filip Huysegems is een meer dan lezenswaardige roman, en dit om ten minste vier redenen, essentieel om een boek aan te bevelen: het is niet alleen relevant, maar ook goed geschreven, met een onverwacht en verrassend einde en met vooral een grote dosis humor. [lees verder]

Weg met de media , leve de pers!

Recensie Luckas Vander Taelen - 24/05/2022
‘Fuck de media, red de pers‘ van Guido Van Liefferinge is een geëngageerd boek, een pamflet haast dat ons met hoogdringendheid attent wil maken op onrustwekkende evoluties in een wereld die hij bijzonder goed kent. De nu 81-jarige Van Liefferinge verwierf naam en faam met bladen als Joepie [lees verder]

Het einde van links en rechts volgens Hind Fraihi

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/04/2022
Als een vermaledijd virus daar niet anders over beslist had, dan zou Hind Fraihi in 2020 vier lezingen gehouden hebben in het kader van de Willy Calewaert-leerstoel. Dat kon dus niet, en dat is bijzonder jammer want wat Fraihi zou verteld hebben, is meer dan interessant.
Dat we dit kunnen stellen [lees verder]

De oorlog van Douglas Murray tegen het woke denken

Recensie Luckas Vander Taelen - 28/03/2022
Douglas Murray is een Engelse auteur die twee boeken schreef met titels als provocerende vlaggen van een niet bepaald politiek-correcte lading: The strange death of Europe (vertaald als Het opmerkelijke einde van Europa bij De Blauwe Tijger) en The Madness of the Crowds. Hij is niet bepaald een [lees verder]

Van Algerije naar Italië

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/03/2022
Joachim Pohlmann is natuurlijk niet zomaar een auteur. Hij heeft een uitgesproken profiel als voormalig woordvoerder van de N-VA, rechterhand van Bart De Wever en huidig kabinetschef Cultuur van Jan Jambon. En een tijdlang schreef hij ook columns voor De Morgen waar hij met sardonisch plezier de weldenkende [lees verder]

De identitaire lasagne van een straatkat

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/02/2022
Yasmina El Messaoudi zal in de Vlaamse mediageschiedenis herinnerd worden als eerste nieuwsanker van allochtone origine. Ze maakte haar debuut bij TV-Brussel (nu Bruzz) in 2008. Momenteel is ze als journaliste actief bij Radio 2 Vlaams-Brabant.
Aangrijpend
Maar met haar succesvolle mediacarrière [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.