Alg. voorwaarden

Voor wie van kleine lettertjes houdt in plaats van boeken, hieronder onze algemene voorwaarden in – niet zo kleine – lettertjes. Je kan ze hier ook downloaden.

Ondernemingsgegevens

Perruptio CVBA – “Boeken cafe”

Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen – BTW BE 0715.631158 – [email protected] – KBC BE36 7360 5806 5981  – Telefoon +32 466 088 002

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boeken.cafe niet.

Boeken.cafe Winkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boeken.cafe is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door boeken.Cafe. Boeken.Cafe Winkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest zijn/haar artikelen en plaatst deze in zijn/haar winkelmandje. De Klant gaat naar het winkelmandje waar de adresgegevens ingevuld moeten worden. Daarna moet de Klant de betaalmethode selecteren en tot slot de bestelling afronden door te betalen.

Boeken.cafe is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

De Klant kan online betalen via de meest gebruikte online betalingssystemen (kredietkaart, Ideal, bankcontact, Belfius, KBC,  sofort) en via voorafbetaling op bankrekeningnummer BE36 7360 5806 5981 met vermelding van het bestelnummer. De bestelling wordt klaargemaakt voor verzending zodra de betaling bevestigd is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de betaling ontvangen is, zal de bestelling ingepakt en verzonden worden via een logistieke leverancier. De pakjes zullen geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van deze leverancier. Indien de Klant het pakje niet kan ontvangen, valt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant. Boeken.cafe Winkel wil ervoor ijveren dat alle pakjes binnen de twee werkdagen na verzending geleverd worden.

We vragen de Klant om elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming zo snel mogelijk na de levering te melden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De verzending van boeken gebeurt binnen de twee werkdagen voor boeken die op voorraad zijn en onmiddellijk na inslag voor artikelen die op het moment van bestelling niet op voorraad zijn. Het kan daardoor gebeuren dat de bestelling in verschillende pakketjes uitgevoerd wordt. De Klant zal vooraf op de website en bij de orderbevestiging kunnen zien wat de huidige status van de artikelen is. Bestellingen voor artikelen die nog niet verpakt zijn, kunnen steeds geannuleerd worden via e-mail contact.

De verwachte levertermijn wordt aangegeven op boeken.cafe en op de bestelbevestiging. De Klant mag zijn bestelling herroepen zolang het product niet verzonden is.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant die goederen of diensten bij ons koopt, heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wil houden. Elke bestelling kan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd worden. Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kunnen we helaas niet toepassen voor producten die we volgens specificaties van de klant hebben laten maken, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gepersonaliseerde producten.

De kosten van het terugzenden van de goederen per koerier komen voor rekening van de Klant (tenzij er een foute levering gebeurd is). Binnen de 14 dagen nadat we de bestelling teruggekregen hebben, betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee betaald is. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot de Klant aangetoond heeft dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Boeken moeten in originele en goede en herverkoopbare staat zijn en geen tekenen vertonen dat ze gelezen zijn. Het pakket kan per post of persoonlijk bezorgd worden op ons adres (Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen). Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is ten gevolge van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt de winkel zich het recht voor om de waardevermindering in rekening te brengen van het terug te betalen bedrag.

Om een retour aan te kondigen, stuurt u een mailtje met het ordernummer en een lijst van desbetreffende producten naar [email protected]. U kan ook het modelformulier gebruiken van de federale overheid.

Artikel 8: Productgarantie

Indien het product in slechte staat geleverd wordt, vragen we de Klant binnen 2 maand na levering een foto te nemen van het product en deze te mailen naar [email protected]. Wij hanteren de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed, er een kosteloze vervanging mogelijk is tot 24 maanden na de levering.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Boeken.cafe is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. [email protected].”

De Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 10: Privacy

U vindt onze cookie en privacy-informatie hier.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door boeken.cafe Winkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.