Abicht bevrijdt de Bijbel

Er is al vaak afgerekend met de Bijbel. In onze tijd is dat niet meer zo’n heilig boek volgens de ene, zelfs volgens sommige religiecritici een ‘sprookjesboek’. Anderen houden dan weer heel dogmatisch vast aan een letterlijke lezing van ‘het woord van God’. Ludo Abicht zoekt in ‘De Bijbel; Een vrij zinnige lezing’ of de Bijbel ons nog iets te zeggen heeft.

Abicht is duidelijk. ‘De kritische aanpak heeft duidelijk gemaakt dat een letterlijke, fundamentalistische lezing van deze teksten zowel historisch als moreel onhoudbaar is.’ Dat is een eerste opzet van dit boek. Waar staat het onderzoek naar de historische waarde van die verhalen? Meer dan 200 jaar historisch, literair en archeologisch onderzoek heeft al veel geleerd over de Bijbelse teksten en hun achtergronden. De verhalen over David zijn archeologisch niet te ondersteunen, integendeel. Een grondige historische studie leert dat vele verhalen een soort projecties zijn, verhalen die door de schrijver(s) in een verleden gesitueerd zijn, maar bedoeld voor contemporaine lezers. Historische figuren die mythes worden en bijvoorbeeld symbool moeten staan voor het volk dat zich vormt.
Abicht bekijkt de zaken niet puur christelijk. Je kan de Bijbel ook niet puur christelijk bekijken. Hij staat stil bij hoe de christenen de Bijbel lezen, maar hij bekijkt ook de bijbelse claim van het joodse volk op Israël. De verhalen krijgen ook meer kleur als je de context binnenbrengt. De bijbelse boeken zijn ontstaan in de cultuur van het Midden-Oosten, toen en nu verschilt die sterk van de onze. Abicht wijst ook op de interne samenhang. Bijbelse verhalen staat vol verwijzingen naar andere bijbelse verhalen. De evangelies zijn daarop geen uitzondering. Op die manier geeft Abicht leestips, kijktips, manieren om de rijkdom van de Bijbelse verhalen op het spoor te komen.
Die verhalen blijven in die bespreking overeind. Ze nuanceren bepaalde ‘goddelijke’ claims, die blijken nogal cultureel beïnvloed, of politiek. Maar Abicht concludeert: ‘Deze inleidende lezing heeft aangetoond dat de Bijbel van het begin tot het einde leesbaar en dus toegankelijk blijft voor lezers in de eenentwintigste eeuw.’ Leesbaar. Want voor Abicht is de Bijbel literatuur, niet meer, niet min. Hij probeert er zijn lezers van te overtuigen dat die benadering bevrijdend werkt. Sommige boeken uit de Bijbel zijn voor hem literatuur van wereldniveau, Abicht noemt het Hooglied, de Psalmen, profeten als Jesaja en Jeremia, enkele parabels uit het Nieuwe Testament en het boek Apocalyps. Maar niet enkel die boeken of verhalen behoren tot het werelderfgoed, de vragen die in die bijbelse verhalen gesteld worden, de aanleidingen tot het schrijven van deze verhalen zijn nog altijd actueel. De verhalen hebben ook hedendaagse lezers nog iets te vertellen.
Of lees hoe de profeten alle onheil dat Israël overkomt, wijten aan het niet naleven van Gods geboden. Of komt u dat niet erg bekend voor? Wat zijn die geboden van God dan eigenlijk? Vanwaar de omslag bij Jezus van ‘de letter’ naar de ‘geest van de wet’? Was dat nieuw in de Bijbel?

‘De Bijbel; Een vrij zinnige lezing’ is een oproep om de fundamentalistische lezing achter zich te laten, om de Bijbel te bevrijden van de dogmatiek. De Bijbel niet te lezen als bewijsstuk voor het gelijk of ongelijk, maar als cultureel erfgoed dat onze manier van denken en doen heeft beïnvloed. De Bijbel die verhalend de goede en slechte kanten van de mens verkent en de keuzes en problemen van de mensen ter sprake brengt. De Bijbel heeft ook vrijzinnigen wat te zeggen, het is geen boek voor enkel gelovigen.
Abicht ziet zijn boek als ‘een inleiding’. Dat is het ook. Wie weinig bijbelse voorkennis heeft ziet een wereld opengaan achter een boek met dichtbedrukte dunne blaadjes, een herinnering aan de humanioratijd. ‘De Bijbel; Een vrij zinnige lezing’ is een instapboek dat lezers over de drempel moet helpen om de Bijbel te lezen als Bijbel, als een gewoon boek. Wie thuiskomt in de verhalen ontdekt een hele culturele wereld van schilderijen en verhalen die gelinkt zijn. Kunstwerken die dezelfde vragen opwerpen als de Bijbel zelf en die soms het bijbelse verhaal in een ander daglicht stellen.

Wie thuis is in de Bijbel vindt in het boek enkele hoofdstukken (vooral de eerste) die de kennis – vooral de archeologische – actualiseren. Abicht heeft zich met dit boek een nobel doel gesteld: de Bijbel uit de handen sleuren van fantasieloze, dogmatische haarklovers. De Bijbel weghalen van de gelijkhebberij, ja de Bijbel is voor velen een geloofsboek, maar het is veel meer dan dat.

Dit is een boek over de Bijbel dat meer inhoud heeft en meer aandacht verdient dat het schreeuwerige druksel van Dimitri Verhulst. Jammer genoeg zal dat niet zo zijn. Het zou ons tot nadenken moeten stemmen over het niveau waarop over boeken en de Bijbel wordt bericht in de media.
Als u dit boek uit heeft, kan u naadloos beginnen lezen. Geen Bijbel in huis? Er is ook de Bijbel online, dat is de Willibrordvertaling uit 1975 die ook in de katholieke liturgie wordt gebruikt, daarnaast is er ook de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en enkele jaren geleden verscheen ook De Bijbel in Gewone Taal. Drie Nederlandstalige versies, ik leg ze wel eens naast elkaar, ook dat kan de leespret niet drukken. Een tip? Lees eens Prediker, dat is mijn favoriet uit het Oude Testament. Of het geboorteverhaal bij Mattheus en daarna bij Lucas. Het is toch de tijd van het jaar.

De Bijbel | Ludo Abicht

Paperback / softback | Nederlands | Filosofie algemeen

De Bijbel is meer dan het Heilige Boek van onze (groot)ouders. Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel. Onze geschiedenis en filosofie zijn doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Meer berichtjes van Pieter Bauwens

Koop nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck

Koop boek bij de auteur
Op boekencafe kan je nu rechtstreeks bij Barbara Pas en Lode Vereeck het nieuwste boek kopen: Bodemloos - Barbara Pas en Lode Vereeck . Solidariteit is een mooie deugd en een morele plicht. Andersom is het crimineel om misbruik te maken van andermans goedheid. Dit boek hoort dan ook thuis in het misdaadgenre. [lees verder]

Belgisch geld stroomt altijd in dezelfde richting

Recensie Pieter Bauwens - 03/04/2021
Vlaanderen draagt elk jaar 6% van het Bruto Binnenlands product af aan Wallonië. Al jaren. Al leeft in Wallonië de mythe dat het ooit anders was. Tijd voor een ontmythologisering. Er is geen bewijs voor die geldstroom van Wallonië naar Vlaanderen. Integendeel.
De Franstalige mythe
Aan [lees verder]

Er moet meer midden zijn

Recensie Pieter Bauwens - 02/02/2021
We beleven politiek woelige tijden. Dat heeft vele oorzaken, Maar er zijn ook remedies. Rik Torfs en Pieter Marechal hebben er een boek over geschreven. De oplossing ligt in het midden.
Spits en scherp
Over morgen: Mijmeringen voor wie niet van gisteren is. Spits is professor Torfs altijd [lees verder]

Broeders en bisschoppen met vuile manieren

Recensie Pieter Bauwens - 25/10/2020
Het verleden is een schatkamer aan verhalen. Maar je moet die goed kunnen brengen. Want dat verleden heeft wel eens de ellendige gewoonte opgesloten te zitten in stoffige en droge archieven. Wie die kunst verstaat is Jan Pauwels. Met nu al een tweede boek over de fratsen en strapatsen van de Vlaamse [lees verder]

Rik Torfs vindt de kerk fantastisch

Recensie Pieter Bauwens - 10/10/2020
De titel van dit boek doet even opkijken. De kerk is fantastisch. Dan zie je de auteur, Rik Torfs. Zou die dat menen? Is het een grap, een onliner, iets om de aandacht te trekken? Dat laatste is het zeker, maar de inhoud is géén grap. Torfs weet zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk van vandaag [lees verder]

Kerkopstand in Sint-Gillis

Recensie Pieter Bauwens - 21/04/2019
Eind jaren 60, na het Tweede Vaticaanse Concilie, ging de Kerk in Europa door zwaar weer. Er zijn boeken vol geschreven over die periode en de zoektocht naar de oorzaken. Volgens de ene ging Vaticanum II te ver, volgens de andere werd het niet consequent toegepast maar teruggedraaid door de Paus, nog [lees verder]

Paus Franciscus, de linkse dictator

Recensie Pieter Bauwens - 16/03/2019
Is paus Franciscus die vriendelijke lachende paus die genadeloos wordt tegengewerkt door de curie, die vecht voor haar privileges? Of is Paus Franciscus een genadeloze manipulator die medewerkers tegen elkaar opzet en zijn visie wil doorduwen?
Framing en karaktermoord
De pers loopt makkelijk [lees verder]

Joden van Antwerpen

Recensie Pieter Bauwens - 10/11/2018
Een filosemiet, dat ben ik. Al jaren. Ik koester een diepe bewondering voor de Joodse cultuur, of culturen moet ik zeggen, want er zijn verschillende manieren om Jood te zijn. In het boek De Joden van Antwerpen van Ludo Abicht, herkende ik diezelfde fascinatie en ook affectie, maar niet zonder kritische [lees verder]

Guldensporenslag en identiteit

Recensie Pieter Bauwens - 11/07/2018
In 2002 schreef Karim Van Overmeire een goed boek over de Guldensporenslag, De Guldensporenslag; Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis. Dat boek was toen een welkome aanvulling bij de boeken die verschenen over die veldslag die toen bijna 700 jaar geleden was. Het was eens een boek dat geschreven [lees verder]

Poetin en Assad hebben zijn leven gered

Recensie Pieter Bauwens - 25/11/2017
In 2010 komt de Vlaamse pater Daniël Maes (we interviewden hem eerder hier op Doorbraak) aan in Syrië om er te helpen bij de heropbouw van het eeuwenoude klooster van Mar Yacub bij Qara, vlak bij de grens met Libanon. Pater Daniël besluit om voor ‘het thuisfront’ een dagboek bij te houden, [lees verder]

Uw score voor het merk België

Recensie Pieter Bauwens - 15/10/2017
Welke score op een schaal van nul tot tien zou u aan België geven? Welke argumenten hebt u voor die score? Dat zijn -vereenvoudigd- de vragen van een kwalitatief onderzoek op grote schaal van het bureau WHY5Research van Jan Callebaut. De vragen werden gesteld aan een representatieve staal Belgen en [lees verder]

Vluchtelingen brengen christendom zonder eurocentrisme

Recensie Pieter Bauwens - 22/07/2017
Als er een discussie is over vluchtelingen, dan wordt dat hier snel een discussie over de islam, het christendom speelt maar een zijdelingse rol. En dat vertekent ons beeld. Volgens het Amercan Pew Research Centre waren er in 2012 al 26 miljoen christelijke migranten in Europa. De helft daarvan is afkomstig [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.